decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Půjčky peněz jako samostatná výdělečná činnost

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímají půjčky peněz jako samostatná výdělečná činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Za jakých podmínek vám mohou vydělávat půjčky peněz

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
 • b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • c) 3 roky praxe v oboru

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat soukromník, kterého láká obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jaké podmínky musí splňovat člověk, který chce samostatně provozovat obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Předmět podnikání: Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

Za jakých podmínek může podnikat starožitník?

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat starožitník, pokud chce svoje povolání vykonávat jako samostatnou výdělečnou činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Co musí splňovat samostatný starožitník

Předmět podnikání: Nákup a prodej kulturních památek*) nebo předmětů kulturní hodnoty**)
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

 • *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Bouřky v Česku aktuálně: mapa podle satelitů

Hromy a blesky fascinují dobrodruhy, ale osamělého poutníka na pokácené louce mohou vyděsit. Zajímají vás bouřky v Česku? Aktuálně? Mapa přehledně ukazuje, kde zrovna hustě prší, kam teprve plují černé břichaté mraky a kde byste marně vyhlíželi jediný mráček. Celou Českou i Slovenskou republiku vidíme pěkně shora díky satelitům. Šikovná internetová aplikace navíc upřesňuje, kolik milimetrů srážek pravděpodobně naprší během následujících hodin.

Kdo bezplatnou službu provozuje? Nikdo jiný, než zakladatel a většinový vlastník portálu Seznam.cz Ivo Lukačovič. Data o celosvětových povětrnostních podmínkách získává od americké vlády (úřadu NOAA), lokální data přebírá od podobné aplikace, která vznikla na Univerzitě v Basileji (Meteoblue). Kompletní mapa tedy nezachycuje jenom aktuální české bouřky, ale dlouhodobý vývoj na celé planetě. Za sebe potvrzuji, že momentální stav i předpověď poměrně dobře odpovídá skutečnosti.

Sledujeme bouřky v Česku! Aktuálně! Mapa ukazuje i předpověď

“Jsem závislý na sportech, které potřebují vítr. Létám s helikoptérou a tryskáčem, dělám taky takzvaný kiting – jezdím na snowboardu v závěsu za tažným drakem,” vysvětluje Lukačovič, proč vyhlíží silné větry a bouřky v Česku (aktuálně!). Mapa zobrazuje také intenzitu dešťových srážek, a to pomocí barevné škály. Modré lokality musejí vsáknou 0,5 milimetru za hodinu, zatímco tmavě červené oblasti musejí pojmout až přes 10 mm/hod.!

Intuitivní uživatelské rozhraní nám dovoluje, abychom kromě dešťových a sněhových srážek uviděli také vlnobití na vodních hladinách, teplotu, tlak, vlhkost a další údaje. Větrné proudění můžeme sledovat ze země, anebo z nadhledu až 13,5 kilometrů! Kromě včerejšího a momentálního stavu vidíme předpověď skoro na 2 týdny dopředu. Ovšem pokud bouřky milujete a nestačí vám aktuální mapa všedních přeháněk, možná oceníte následující historický plánek, který zachycuje, kde v Česku zuřilo tornádo!

(Autor: Zbyněk Černoch)

- PAGE 1 OF 6 -

Next Page ⇀

loading
×