decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Půjčky peněz jako samostatná výdělečná činnost

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímají půjčky peněz jako samostatná výdělečná činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Za jakých podmínek vám mohou vydělávat půjčky peněz

Předmět podnikání: Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
 • b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • c) 3 roky praxe v oboru

Kdy může podnikat účetní poradce?

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, který chce samostatně vydělávat jako účetní poradce. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jaké podmínky musí splňovat samostatný účetní poradce

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat soukromník, kterého láká obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jaké podmínky musí splňovat člověk, který chce samostatně provozovat obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Předmět podnikání: Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
 • f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

Za jakých podmínek může podnikat starožitník?

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat starožitník, pokud chce svoje povolání vykonávat jako samostatnou výdělečnou činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Co musí splňovat samostatný starožitník

Předmět podnikání: Nákup a prodej kulturních památek*) nebo předmětů kulturní hodnoty**)
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

 • *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- PAGE 1 OF 7 -

Next Page ⇀

loading
×