decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na péči 2017 meziročně prudce stoupl

Zdravotně postižení občané, závislí na cizí pomoci, mohou slavit malé vítězství. Od 1. ledna roku 2017 budou dostávat příspěvek na péči, který meziročně stoupl o 10 %. Silně postižení předškoláci a chudé mladé rodiny dostanou navíc ještě 2 000 Kč měsíčně. Můžeme hovořit o dostatečné solidaritě, anebo jenom o nezbytném minimu? Připomeňme, po jakých peripetiích byl příspěvek na péči 2017 přijat a jakých částek nakonec dosahuje.

Postižení lidé vyhráli jednu těžkou bitvu

Desetiprocentní valorizaci mohou zdravotně postiženým spoluobčanům závidět například starobní důchodci, ale… Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) upozorňuje, že příspěvek na péči nyní stoupl některým příjemcům vůbec poprvé od roku 2007, kdy byl zaveden. “Mezitím sociální služby podražily zhruba o polovinu a mzdy vzrostly přibližně o čtvrtinu,” připomíná Václav Krása, předseda NRZP. Nižší nežli 10procentní valorizaci by považoval za nepřijatelnou, mluvil dokonce o urážejícím stavu.

Vláda zvýšila solidární dávku vlastně již v srpnu předchozího roku, po dlouhém vyjednávání a námitkách ministra financí Andreje Babiše. “V současné době nepřipravujeme žádné další změny ve výši příspěvku na péči, od ledna 2017 by měl tedy zůstat stejný jako nyní,” napsal mi Petr Sulek, tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže kolik dostávali a dostávají lidé, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nedokážou sami uspokojovat svoje základní životní potřeby?

Oficiální tabulka pro příspěvek na péči 2017 (v Kč/měsíc)

Od 1.1. 2016 Od 1.1. 2017
Stupeň závislosti * Věk do 18 let Věk nad 18 let Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. 3 000 800 3 300 880
II. 6 000 4 000 6 600 4 400
III. 9 000 8 000 9 900 8 800
IV. 12 000 12 000 13 200 13 200
+ Příplatek ** 2 000 2 000 2 000 2 000

* Stupně závislosti podrobně vysvětlujeme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.
** Měsíční příplatek 2 000 Kč může dostat dítě staré 4 až 7 let, závislé ve stupni III. nebo IV. Podmínku splňuje také domácnost s nezletilým dítětem, která má k dispozici méně než dvojnásobek svého životní minima (více ZDE).

Živnostenské podmínky pro soukromé solárium

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce za účelem samostatného výdělku provozovat solárium. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může provozovat svoje vlastní solárium

Předmět podnikání: Provozování solárií
Požadovaná odborná způsobilost:

 •  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu *) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře, biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu **) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • e) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního právního předpisu ***) a 1 rok praxe v oboru

Poznámka – související právní předpisy

 • *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
 • **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
 • ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zde například v obecných podmínkách pro hodnocení odborné způsobilosti stojí: “Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.”

Masér může podnikat za následujících podmínek

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat samostatný masér. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Masér potřebuje speciální vzdělání nebo kvalifikaci

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu *), nebo
 • b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu **), nebo
 • c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
 • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu ***)

Poznámka – související právní předpisy

 • *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
 • **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
 • ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zde například v obecných podmínkách pro hodnocení odborné způsobilosti stojí: “Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.”

Tetování, piercing apod. – podmínky pro OSVČ

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který svým zákazníkům provádí piercing, permanentní make-up, tetování, nebo jinak porušuje integritu kůže. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Za jakých podmínek můžete samostatně vydělávat na tetování

Předmět podnikání: Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu *), nebo
 • b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu **), nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo
 • f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro některou z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže (odborník na permanentní make-up, piercér nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu ***) a 1 rok praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Poznámka – související právní předpisy

 • *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • **) zde poznámka chybí, zákonodárci měli možná na mysli zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
 • ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zde například v obecných podmínkách pro hodnocení odborné způsobilosti stojí: “Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.”

- PAGE 1 OF 13 -

Next Page ⇀

loading
×