decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Seznam živností + podmínky pro podnikání

Šikovní a tvrdohlaví zaměstnanci udělají nejlépe, když začnou sami podnikat. Například porodní asistentka, programátor, překladatelka nebo řemeslník potom možná vydělají více, než kdyby kromě sebe živili ještě svého šéfa v průměrné firmě. Projděme seznam živností, abychom věděli, jestli splňujete předepsané podmínky. Vyjdeme přitom ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Seznam živností volných

Mezi všeobecné podmínky pro podnikání patří plná svéprávnost a bezúhonnost. Pokud čekáte výjimky, které podpoří pravidlo, máte dobrou intuici. I nezletilý člověk může podnikat, pokud dostane souhlas svého zákonného zástupce a soudu. Svoje v živnostenském rejstříku pravděpodobně obdrží také odsouzený trestanec, který byl například v domácím vězení, anebo byl potrestaný propadnutím majetku. Seznam živností volných obsahuje 80 číslovaných oblastí, ovšem 54. bod byl zrušen:

 1.  Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 8. Pěstitelské pálení
 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 18. Výroba hnojiv
 19. Výroba plastových a pryžových výrobků
 20. Výroba a zpracování skla
 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 23. Broušení technického a šperkového kamene
 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 31. Výroba strojů a zařízení
 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 33. Stavba a výroba plavidel
 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 37. Výroba a opravy čalounických výrobků
 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 39. Výroba zdravotnických prostředků
 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
 47. Zprostředkování obchodu a služeb
 48. Velkoobchod a maloobchod
 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 54. zrušen
 55. Ubytovací služby
 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 59. Pronájem a půjčování věcí movitých
 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 61. Projektování pozemkových úprav
 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 63. Projektování elektrických zařízení
 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 65. Testování, měření, analýzy a kontroly
 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 68. Fotografické služby
 69. Překladatelská a tlumočnická činnost
 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 76. Poskytování technických služeb
 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Seznam živností řemeslných

Řemeslníci potřebují kromě plné svéprávnosti a bezúhonnosti navíc ještě patřičné vzdělání v oboru, ve kterém chtějí podnikat: výuční list, maturitní zkoušku, vyšší odbornou nebo vysokou školu apod. Správní úřady a profesní komory mohou případně uznat vaši odbornou způsobilost, kterou jste získali v zahraničí. Zákon bere zvláštní ohled na vzdělání a praxi, kterou žadatel nabyl v jiném členském státě Evropské unie. Záleží ovšem, jestli dotyčná živnost patří do části A, B, nebo C.

Část A

V následujících oborech může samostatně podnikat také člověk, který svoji odbornost získal 3letou samostatnou, nebo vedoucí praxí a 3letým studiem (eventuálně 4letou praxí a 2letým studiem) v jiném členském státě EU.

 • Řeznictví a uzenářství
 • Mlékárenství
 • Mlynářství
 • Pekařství, cukrářství
 • Pivovarnictví a sladovnictví
 • Zpracování kůží a kožešin
 • Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi
 • Broušení a leptání skla
 • Zpracování gumárenských směsí
 • Zpracování kamene
 • Slévárenství, modelářství
 • Kovářství, podkovářství
 • Obráběčství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Galvanizérství, smaltérství
 • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Hodinářství
 • Zlatnictví a klenotnictví
 • Truhlářství, podlahářství
 • Výroba a opravy hudebních nástrojů
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Zednictví
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
 • Vodoinstalatérství, topenářství
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 • Izolatérství
 • Malířství, lakýrnictví, natěračství
 • Pokrývačství, tesařství
 • Klempířství a oprava karoserií
 • Kamnářství
 • Opravy silničních vozidel
 • Holičství, kadeřnictví

Část B

Také v následujících oborech může samostatně podnikat jedinec, který svoji odbornost získal 3letou samostatnou, nebo vedoucí praxí a 3letým studiem (eventuálně 4letou praxí a 2letým studiem) v jiném členském státě EU. Ale uznatelných kombinací najdeme v zákoně více. Živnostenský list pravděpodobně dostanete také občan EU, který samostatnou praxi (nebo vedoucí funkci) provozoval nepřetržitě 5 let v uplynulých 15 letech. Anebo může stačit 5 nepřetržitých let zaměstnanecké praxe a 3leté studium oboru.

 • Barvení a chemická úprava textilií
 • Čištění a praní textilu a oděvů
 • Kominictví

Část C

Pokračujeme dál, mezi hostinské a kosmetičky! Potřebnou průpravu můžeme na území EU získat, pokud jsme samostatnou praxi (nebo vedoucí funkci) provozovali nepřetržitě 3 roky v uplynulých 13 letech. Další možností jsou 3 roky zaměstnanecké praxe a patřičné vzdělání. Eventuálně vyhovíme i díky 2 nepřetržitým letům samostatného podnikání (nebo vedení), pokud jsme zároveň v uplynulých 13 letech získali 3 roky zaměstnanecké praxe, anebo pokud máme patřičnou kvalifikaci. Uf! :-)

 • Hostinská činnost
 • Kosmetické služby
 • Pedikúra, manikúra

Seznam živností vázaných

Tady budeme potřebovat trochu více času a prostoru. Vázané živnosti totiž vyžadují komplikovanější odbornou způsobilost, podle zvláštních právních předpisů. Například nebezpečné chemikálie, nebo demoliční koule přece jenom není žádná hračka. Seznam živností nám tedy proroste na další stránky webu, které otevřeme proklikem.

Seznam živností koncesovaných

I ministerstva zemědělství, průmyslu a místního rozvoje, eventuálně báňský úřad nebo Policie ČR může povolit podnikání v některých oborech. Takzvané koncesované živnosti opět vyžadují podrobnější záběr, takže jednotlivé odrážky zase otevřeme na nových stránkách klasickým proklikem.

V některých oblastech samostatně vydělávat nelze

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem,” říká zákon. Popsanou definici nesplňuje například zdravotnická, advokátní a bankovní činnost, tlumočení, hornictví, provozování loterií nebo drážní dopravy, rozhlasové a televizní vysílání, výroba a přenos elektřiny nebo plynu či tepla, archeologický výzkum, inspekce práce, zahraniční obchod s vojenským materiálem apod. Zkrátka seznam živností je dokonale kompletní, pokud hledáme obor, ve kterém chceme samostatně a legálně vytvářet zisk.

“TrackR bravo” hledá ztracené věci! Recenze

Máte zpoždění, musíte rychle vyrazit z domova, ale – marně sháníte klíče, peněženku, kabelu! Právě takovou situaci předvídá začínající kalifornská firma TrackR, Inc. Nabízí malý elektronický čip, který připevníte k nepostradatelné věci a bezdrátovou technologií bluetooth propojíte se svým chytrým telefonem. Jakmile označený předmět někde zapomenete, párkrát pohladíte displej a podle zvukového signálu údajně zjistíte, kde objekt leží. Pravdu o základní verzi slibného vynálezu TrackR bravo odhalí následující recenze, respektive uživatelské video.

Doma zapomenutou věc najdete, venku pravděpodobně ne

“Nejsme zodpovědní za ztrátu nebo zcizení předmětů, které sledujete technolgií TrackR,” varuje výrobce ve svých obchodních podmínek. Oceňme upřímnost! Bezdrátový stopař má samozřejmě omezené schopnosti: Pohřešovaný majetek zaznamená do vzdálenosti 30 metrů, což obvykle stačí doma. Abyste ztracený tablet, kartu nebo brýle nalezli venku, musí kolem očipované věci projít člověk, který má ve svém chytrém telefonu také nainstalovaný TrackR. I kdyby novinku využívaly miliony lidí, pravděpodobnost úspěchu zůstává malá.

Otestujme TrackR bravo! Recenze prostřednictvím videa

Kalifornští průkopníci nabízejí svoji technologii v několika verzích: bravo (základní varianta), sticker (zřejmě lepí), wallet (tak akorát do peněženky), atlas (do elektrické zásuvky, zřejmě zvětšuje sledovanou plochu), tablet (do tabletu). V následujícím videu uvidíme, jak pracuje TrackR bravo. Recenze vyznívá v rámci možností pozitivně.

Stejnojmennou aplikaci nainstalujeme do svého telefonu, který potom spárujeme s konkrétním čipem. Ten připevníme například na svoje klíče. Jakmile potřebujeme svazek najít, opět otevřeme mobilní aplikaci a zahájíme lokalizaci. Epicentrum svého zájmu potom vyhledáme díky zvuku, který vydává aktivovaný čip.

Alternativní řešení? Chipolo, Tile, Pebblebee

TrackR stojí bezmála 30 amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba 720 Kč. Je trochu větší než běžné mince. Bohužel nepomůže lidem, kteří používají mobilní telefony Blackberry a Windows. Samozřejmě existují konkurenční projekty – Chipolo, Tile, Pebblebee nebo BeLuvv (posledně jmenovaný pro hledání dětí a zvířat). Jednotlivé firmy zkoušejí všemožné marketingové kanály, včetně prostředníků. Takže pozor, abyste nezaplatili anonymnímu překupníkovi, který pouze parazituje na celém tržním řetězci a chce příliš mnoho peněz, slibuje zázraky apod.

Recenzujeme podvodné produkty:

Kdo může provozovat soukromé krematorium?

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, kterého láká krematorium jako zdroj soukromého výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Krematorium musí schválit hygienická stanice

Předmět podnikání: Provozování krematoria

Požadovaná odborná způsobilost: § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. *)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: krajské hygienické stanice

Poznámka – související právní předpis

 • *) § 13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 67/2006 Sb. (Tam stojí: “Žadatel o koncesi na provozování krematoria musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s provozováním krematoria a a) úplné střední, úplné střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání a minimálně tříletá praxe v provozu krematoria, nebo b) základní vzdělání a minimálně desetiletá praxe v provozu krematoria.”)
 • § 13 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 67/2006 Sb. (Tam se píše, že krajská hygienická stanice živnost povolí, pokud je ve vyhovujícím stavu chladicí zařízení, ve kterém budou uloženy lidské ostatky před zpopelněním.)

Balzamování nebožtíků jako zdroj zisku

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel, kterého láká balzamování a konzervování nebožtíků jako zdroj soukromého výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Balzamování musí schválit hygienická stanice

Předmět podnikání: Provádění balzamace a konzervace

Požadovaná odborná způsobilost: § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. *)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: krajské hygienické stanice

Poznámka – související právní předpisy

 • *) § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (Tam stojí: “Žadatel o koncesi na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a a) vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, b) vzdělání bakalářského stupně ve zdravotnických oborech, c) vyšší střední vzdělání ve zdravotnických oborech diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo diplomovaná porodní asistentka, anebo d) úplné střední odborné vzdělání ve zdravotnických oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka.”)
 • § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (Tam se píše, že krajská hygienická stanice živnost povolí, pokud vybavení k balzamaci a konzervaci odpovídá požadavkům na ochranu veřejného zdraví.)

- PAGE 1 OF 11 -

Next Page ⇀

loading
×