decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Číšník – platové třídy

Číšník dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.05.03. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Číšník hodnocený podle náročnosti práce

2. platová třída

 1. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.
 2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.

3. platová třída

 1. Obsluha hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování.
 2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.

4. platová třída

 1. Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb.
 2. Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb.

5. platová třída

 1. Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.
 2. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.

6. platová třída

 1. Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku.
 2. Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se složitým servírováním, například francouzským, staroanglickým a mezinárodním.

Umělecký štukatér a kašér – platové třídy

Umělecký štukatér a kašér dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.04.29. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Umělecký štukatér nebo kašér podle náročnosti práce

5. platová třída

 1. Zhotovování jednoduchých klínových forem a odlévání sádrových odlitků včetně retuše.
 2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.
 3. Modelování a zhotovování menších plastických modelů a různých plastik a odlitků z nejrůznějších materiálů.
 4. Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů.

6. platová třída

 1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.
 2. Zhotovování sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových konzol a říms.
 3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.
 4. Plastická řezba slohových nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných rámů a architektonických a ornamentálních prvků z různých druhů materiálů.

7. platová třída

 1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.
 2. Zhotovování složitých rabicových stropů a tažení nik, sloupů a jiných profilů.
 3. Modelování a zhotovování modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami podle výtvarných návrhů pro scénografickou výrobu.
 4. Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro výrobu odlitků.

8. platová třída

 1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.
 2. Provádění nejnáročnějších uměleckořemeslných štukatérských prací vnější a vnitřní slohové výzdoby objektů, například vícebarevného figurálního sgrafita a barevného umělého mramoru.
 3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.

9. platová třída

 1. Samostatné provádění rekonstrukce a specializovaných úprav nejnáročnějších štukatérských děl s využíváním restaurátorských technik.

Cukrář a moučníkář: práce a plat

Cukrář-moučníkář dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.05.01. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Cukrář-moučníkář podle náročnosti práce

4. platová třída

 1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.
 2. Výroba všech druhů zmrzlin.

5. platová třída

 1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.

6. platová třída

 1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
 2. Zajišťování výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.

Dělmistr – platové třídy

Dělmistr dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.12.18. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Dělmistr dostává plat podle náročnosti práce

4. platová třída

 1. Sestavování mechanických převodových, náměrových a odměrových skříní.
 2. Demontáž, opravy a montáž zajišťovacích elementů jednotlivých částí techniky (úchyty, příchytky).

5. platová třída

 1. Opravy speciálních nástaveb dělostřelecké výzbroje různé konstrukce podle technologických postupů.
 2. Demontáž, opravy a montáž všech mechanických skupin a podskupin dělostřelecké techniky v rozsahu běžných oprav.
 3. Demontáž, opravy a montáž závěrových klínů, výměna součástek závěrů a úplná kontrola činnosti závěrových klínů.
 4. Kontrola a oprav dopravníků nábojů, vyhazovacích dopravníků nábojek u těžké pancéřové dělostřelecké tankové techniky.

6. platová třída

 1. Opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel a převodovek z kompletů dělostřelecké výzbroje.
 2. Opravy pneumatických systémů a elektrických rozvodů dělostřelecké výzbroje.
 3. Opravy brzdovratných zařízení dělostřelecké výzbroje včetně přezkoušení a seřízení.
 4. Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.
 5. Celková oprava zbraňových nabíjecích systémů těžké dělostřelecké tankové techniky.
 6. Usazování hlavních skupin dělostřelecké výzbroje (ložiskových drah, spodních lafet, vrchních lafet, nosičů nabíjecího ústrojí, raketnicových skříní s ustavením raketnic).

7. platová třída

 1. Opravy automatizovaných dělostřeleckých systémů na sobě závislých včetně synchronizace ovládacích jednotek se všemi parametry a ukazateli.
 2. Určování závad a rozsahu oprav pomocí diagnostických zařízení u speciální a těžké dělostřelecké techniky.
 3. Provádění generálních oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké techniky, automatických nabíjecích systémů, dělostřelecké techniky, raketometů a tanků.

- PAGE 1 OF 16 -

Next Page ⇀

loading
×