decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Umělečtí mistři: sbormistr, zvukař, osvětlovač…

Vynikající profesionály na kulturní scéně označujeme starodávným titulem, který známe také z teologie, průmyslu nebo sportu: baletní mistr, sbormistr, koncertní mistr, mistr zvuku (zvukař) a mistr osvětlení (osvětlovač). Zkrátka mistři, elita svého oboru, vzor pro mladší generace. V oficiálním Katalogu prací najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti.

 • Pokud vás zajímá veřejný sektor (příspěvkové organizace apod.), pokračujte TÍMTO odkazem.
 • Sazby takzvaných zaručených mezd pro celý trh práce najdete TADY.

Sbormistr a další umělecká elita v platových třídách

BALETNÍ MISTR

10. platová třída

 1. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckého záměru choreografa.

11. platová třída

 1. Nastudování baletních, pantomimických děl a tanečních součástí dramatických a hudebně-dramatických děl ve spolupráci s choreografem nebo podle choreografického záznamu v divadle.

SBORMISTR

11. platová třída

 1. Nastudování sborových a vokálně-symfonických děl a sborových částí hudebně-dramatických děl.

12. platová třída

 1. Nastudování velkých sborových a vokálně-symfonických děl a sborových pěveckých částí hudebně-dramatických děl.

13. platová třída

 1. Tvorba umělecké koncepce velkého pěveckého sboru včetně nastudování a dirigování nejsložitějších vokálních děl na tuzemských a zahraničních pódiích a koordinace dalších sbormistrů.

KONCERTNÍ MISTR

12. platová třída

 1. Nastudování a tvůrčí interpretace nejsložitějších orchestrálních, hudebně-dramatických a baletních děl na domácích a zahraničních pódiích, provádění nejsložitějších sólových partů a spolupráce s dirigenty při uměleckém vedení i při nastudování hudebních děl s velkým symfonickým a divadelním orchestrem.

13. platová třída

 1. Koordinace nejsložitějších uměleckých vazeb s cílem vytvářet jedinečné umělecké pojetí orchestru jako celku. Dokonalé zvládnutí oboru hudební interpretace prováděním náročných kolektivních i sólových částí hudebních děl s dopadem na širokou kulturní veřejnost v tuzemsku i zahraničí.

ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU

6. platová třída

 1. Odborné technické práce při provozu zařízení pro zvukový záznam.
 2. Obsluha a nastavování pracovních charakteristik reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání.
 3. Provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

7. platová třída

 1. Provozní technické práce při záznamu zvuku elektronickou cestou, například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.
 2. Zajišťování dokumentačního zpracovávání zápisů o zvukovém a audiovizuálním záznamu a zajišťování vstupů pro výpočetní systémy.

8. platová třída

 1. Uměleckotechnické práce při záznamu zvuku, jako zpracovávání analogových a digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provádění nezbytných technických úprav.
 2. Zajišťování technické a estetické úrovně ozvučení audiovizuálních děl a zhotovování mezinárodních míchacích pásů (mistr zvuku).

9. platová třída

 1. Zajišťování složitých uměleckotechnických pracovních činností při vytváření zvukové nebo doprovodné části uměleckých děl (mistr zvuku), jako vytváření uměleckotechnické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a s odpovědností za vysokou technickou a uměleckou akustickou úroveň.
 2. Tvůrčí pořizování záznamů a jejich zpracovávání a přenos při tvorbě zvukové složky filmů nebo audiovizuálních programů podle uměleckých záměrů režisérů.
 3. Volba technologií a způsobů snímání zvuků a jejich zpracovávání včetně výběru zvláštních zvukových efektů s experimentálním využíváním různých druhů forem a tvůrčích postupů.

OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ

6. platová třída

 1. Odborné technické práce při seřizování, nastavování a rozmisťování žárovkových a obloukových svítidel.

7. platová třída

 1. Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

8. platová třída

 1. Organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních a likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využíváním střídavého i stejnosměrného proudu o různém napětí včetně montáží a připojování přívodů nebo náhradních zdrojů energie.

9. platová třída

 1. Navrhování a realizace světelného scénáře představení.

Číšník – platové třídy

Číšník dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.05.03. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Číšník hodnocený podle náročnosti práce

2. platová třída

 1. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.
 2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.

3. platová třída

 1. Obsluha hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a jejich vyúčtování.
 2. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.

4. platová třída

 1. Čepování nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb.
 2. Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso tržeb.

5. platová třída

 1. Příprava tabule, stolničení a obsluha, zejména při zvláštních příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.
 2. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.

6. platová třída

 1. Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku.
 2. Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se složitým servírováním, například francouzským, staroanglickým a mezinárodním.

Umělecký štukatér a kašér – platové třídy

Umělecký štukatér a kašér dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.04.29. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Umělecký štukatér nebo kašér podle náročnosti práce

5. platová třída

 1. Zhotovování jednoduchých klínových forem a odlévání sádrových odlitků včetně retuše.
 2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.
 3. Modelování a zhotovování menších plastických modelů a různých plastik a odlitků z nejrůznějších materiálů.
 4. Modelování slohových ornamentů podle dokumentace a zhotovování šablon všech druhů.

6. platová třída

 1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.
 2. Zhotovování sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových konzol a říms.
 3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.
 4. Plastická řezba slohových nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných rámů a architektonických a ornamentálních prvků z různých druhů materiálů.

7. platová třída

 1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.
 2. Zhotovování složitých rabicových stropů a tažení nik, sloupů a jiných profilů.
 3. Modelování a zhotovování modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami podle výtvarných návrhů pro scénografickou výrobu.
 4. Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro výrobu odlitků.

8. platová třída

 1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.
 2. Provádění nejnáročnějších uměleckořemeslných štukatérských prací vnější a vnitřní slohové výzdoby objektů, například vícebarevného figurálního sgrafita a barevného umělého mramoru.
 3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.

9. platová třída

 1. Samostatné provádění rekonstrukce a specializovaných úprav nejnáročnějších štukatérských děl s využíváním restaurátorských technik.

Cukrář a moučníkář: práce a plat

Cukrář-moučníkář dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.05.01. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Cukrář-moučníkář podle náročnosti práce

4. platová třída

 1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.
 2. Výroba všech druhů zmrzlin.

5. platová třída

 1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.

6. platová třída

 1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
 2. Zajišťování výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.

- PAGE 1 OF 17 -

Next Page ⇀

loading
×