decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Svářeč patří do 2., nebo 3. skupiny prací

Dneska můžete rychle složit a zase rozložit skoro všechno: počítač, nábytek i celý dům. Ale někdy potřebujeme prolnout součástky tak, aby nikdy více nešly rozdělit. Kolik vydělává profesionál, který dokáže spojit díly natrvalo? Svářeč může provozovat volnou živnost, v takovém případě nemá garantováno vůbec nic. Zaměstnanec soukromé firmy (s.r.o., a.s.) pobírá aspoň zaručenou mzdu, ve veřejném sektoru tabulkový plat.

Zaměstnanec soukromé firmy dostává aspoň zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných mezd uvádí, že většina svářečů vydělává více, než chudší polovina tuzemských zaměstnanců. Především ženy ovšem pobírají méně a málokdy dosáhnou aspoň na 20 tisíc Kč hrubého měsíčně. Možní tedy oceníme, že podle vládního nařízení č. 567/2006 Sb. musíme dostávat aspoň svoji sazbu zaručené mzdy, podle nejobtížnější práce. Více prozradí následující tabulka, respektive kapitoly věnované gumárenství a plastice, strojírenství a elektrotechnice.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Příklady: obsluha svařovacích linek = 2. skupina prací, svařování elektrickým obloukem nebo plamenem = 3. skupina prací.

Svářeč placený z veřejného rozpočtu podléhá tabulkám

Větší jistoty mají zaměstnanci obecních a krajských úřadů, příspěvkových organizací, státních nemocnic nebo škol apod. Ve veřejném sektoru rozhodují o platech především podrobné tabulky, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Svářeč kovů patří do příslušné platové třídy podle nejobtížnější práce, kterou vykonává (výjimkou jsou zaměstnanci Armády a dalších bezpečnostních složek ve služebním poměru).

3. platová třída

 1. Svařování součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12.
 2. Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.

4. platová třída

 1. Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s pracovním tlakem menším než O,6 MPa.
 2. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí i jejich slitin bez kontroly jakosti návarů.
 3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.

5. platová třída

 1. Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s předehřevem minimálně 150oC.
 2. Svařování tenkostěnných konstrukcí elektrickým obloukem z plechů, tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 do tloušťky plechů 3 mm.
 3. Pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a 15 a mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení, s požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo zkoušky výbrusem.

6. platová třída

 1. Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 2. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.
 3. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí a jejich slitin i barevných kovů včetně mědi s případným předehřevem a požadavkem kontroly návarů nebo ultrazvukem.

7. platová třída

 1. Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo 12 ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.

Chovatel vydělá více s hospodářskými zvířaty

Důstojně přešlapující koně vypadají romanticky, zvláště na čerstvém venkovském vzduchu, ve volném výběhu. Ale péče o němé tváře nevynáší moc peněz, ani když chováte dobytek nebo prasata jakožto budoucí uzeniny. Kolik přesně vydělává profesionál, který krmí a ošetřuje zvířata? Chovatel může provozovat volnou nebo vázanou živnost, v takovém případě nemá garantováno vůbec nic. Zaměstnanec soukromé firmy (s.r.o., a.s.) pobírá aspoň zaručenou mzdu, ve veřejném sektoru tabulkový plat.

Zaměstnanec soukromé firmy dostává aspoň zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných mezd uvádí, že chovatelé zvířat většinou nedosáhnou ani na 20 tisíc Kč hrubého měsíčně. Trošku lépe vychází práce v hospodářských chovech (kromě drůbežáren), kde zaměstnanci obvykle vydělají aspoň 21 tisíc Kč hrubého měsíčně. Přesto možná využijete nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které obsahuje sazby zaručených mezd, podle nejobtížnější práce konkrétního člověka.

Příklady: pomocné práce = 2. skupina prací, samostatné ošetřování zvířat včetně krmení = 3. skupina prací, vzácné a ohrožené druhy včetně odchovu mláďat = 4. skupina prací.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Chovatel placený z veřejného rozpočtu podléhá tabulkám

Větší jistoty mají zaměstnanci obecních a krajských úřadů, příspěvkových organizací, státních nemocnic nebo škol apod. Ve veřejném sektoru rozhodují o platech především podrobné tabulky, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Chovatel patří do příslušné platové třídy podle nejobtížnější práce, kterou vykonává (výjimkou jsou zaměstnanci Armády a dalších bezpečnostních složek ve služebním poměru). Nejdříve projdeme pozici instruktora a cvičitele služebních zvířat, potom obecně chovatele všech ostatních zvířat.

CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT

5. platová třída

 1. Ošetřování dravců ve výcviku, plašení ptáků pomocí sokolnicky cvičených dravců bioakusticky nebo pyrotechnicky, ošetřování koní a psů ve výcviku.

6. platová třída

 1. Speciální chov a výcvik dravců, sledování ornitologické situace v prostoru letišť, základní
  příprava koní pod sedlem , výběr a výcvik služebních psů určených pro psovody.

7. platová třída

 1. Zavádění nových způsobů výcviku sokolovitých dravců a nových způsobů ochrany letišť včetně provádění ornitologického a ekologického průzkumu. Speciální příprava koní pod sedlem k služebním účelům nebo speciální výcvik psů s psovodem.

8. platová třída

 1. Zpracovávání konkrétních návrhů způsobu ochrany prostřednictvím služebních zvířat, například letadel před střety s ptáky.

9. platová třída

 1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů a ornitologů, zpracovávání programů výcviku.

10. platová třída

 1. Výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
 2. Zajišťování biologické ochrany letišť.

11. platová třída

 1. Provádění průzkumů použitelnosti služebních zvířat s ohledem na vlastnosti a předpoklady jednotlivých zvířecích druhů pro výkon speciálních činností.
 2. Komplexní řešení využívání služebních zvířat, například při ochraně letadel před střety s ptáky.

OBECNĚ CHOVATEL VŠECH OSTATNÍCH ZVÍŘAT

3. platová třída

 1. Příprava krmiv pro zvlášť ohrožená a chráněná, zvířata včetně cizokrajných nebo laboratorních.
 2. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.
 3. Pomocné ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených, chráněných a cizokrajných.

4. platová třída

 1. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve stájích bez mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.
 2. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.
 3. Péče o laboratorní zvlášť ohrožená, chráněná nebo cizokrajná zvířata, například krmení, přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.
 4. Ošetřování a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií, sledování jejich zdravotního stavu, rozpoznávání příznaků onemocnění, provádění základních zooveterinárních opatření, asistence při veterinárních zákrocích a léčení podle veterinárních pokynů, výběr a odbyt laboratorních zvířat podle stanovených hmotnostních limitů a stupně březosti.
 5. Příprava krmných dávek pro určité období (den, týden) podle zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.
 6. Základní ošetřovatelské práce při chovu zvířat včetně zvlášť ohrožených a chráněných.

5. platová třída

 1. Samostatné ošetřování hospodářských zvířat a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
 2. Stříhání ovcí včetně třídění vlny do jakostních tříd.
 3. Samostatné chovatelské a odborné práce ve speciálních chovech laboratorních zvířat při uplatňování nejvhodnějších způsobů plemenitby pro potřebnou homogenitu zvířat.)
 4. Chov laboratorních zvířat ve specializovaných chovech včetně sestavování dokumentace pro expedování inbredních zvířat, SPF a gnotobiotů.
 5. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací zvlášť ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných.
 6. Provádění základních úprav expozic zvířat, například světelných a tepelných podmínek, prostorové úpravy.
 7. Obsluha a seřizování strojů pro výrobu krmiv.

6. platová třída

 1. Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat cizokrajných, poskytování péče při onemocnění a po úrazech a odborná pomoc při veterinárních zákrocích.
 2. Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty.
 3. Výkon procesu dojení v kruhových dojírnách, krmení zvířat pomocí moderních technologií, například senzorických žlabů, ve výzkumných provozech.
 4. Řízení, obsluha a seřizování technologických linek pro výrobu pokusných krmin a krmiv pro výzkumné účely a biologické testace.

7. platová třída

 1. Komplexní chov a ošetřování vzácných, ohrožených a obtížně odchovatelných druhů zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů.
 2. Biologické testování krmiv na zvířatech v testovacích stanicích včetně sledování zdravotního stavu zvířete.
 3. Výroba pokusných krmiv a krmiv pro výzkumné účely na speciálních zařízeních včetně jejich seřizování s vysokou náročností na přesnost dávkování jednotlivých komponentů.

Na jaký plat má právo geodet (zeměměřič)?

Svoji planetu máme propočítanou do posledního kilometru, přesně rozdělenou na státy, dokonce i vyfocenou z vesmíru. Ale taky neustále rozrýváme, zpevňujeme nebo zatravňujeme půdu. Přehrazujeme a usměrňujeme vodní toky. Kolik vydělává profesionál, který přeměřuje a zobrazuje zemský povrch? Geodet neboli zeměměřič může provozovat vázanou živnost, v takovém případě nemá garantováno vůbec nic. Zaměstnanec soukromé firmy (s.r.o., a.s.) pobírá aspoň zaručenou mzdu, ve veřejném sektoru tabulkový plat.

Zaměstnanec soukromé firmy dostává aspoň zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných mezd uvádí, že řadoví geodeti, nebo spíše geodetky vydělávají kolem 23 tisíc Kč hrubého. Takže nic moc. Jistě bychom tedy ocenili, kdyby zeměměřiči měli svoje místo ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručených mezd, podle nejobtížnější práce každého zaměstnance (vizte následující přehled). Ale bohužel, geodeti tam chybějí.

Snad nejpodobnější práci nacházím v kapitole strojírenství a elektrotechnika, ve 4. skupině prací: “Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.”

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Geodet placený z veřejného rozpočtu podléhá tabulkám

Větší jistoty mají zaměstnanci obecních a krajských úřadů, příspěvkových organizací, státních nemocnic nebo škol apod. Ve veřejném sektoru rozhodují o platech především podrobné tabulky, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Geodet patří do příslušné platové třídy podle nejobtížnější práce, kterou vykonává (výjimkou jsou zaměstnanci Armády a dalších bezpečnostních složek ve služebním poměru).

7. platová třída

 1. Vykonávání geodetických prací při tvorbě map, komplexní příprava vstupů pro automatizované zpracovávání map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.
 2. Vykonávání geodetických prací v geodetických bodových polích podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

8. platová třída

 1. Samostatné vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v oblasti tvorby a údržby státního mapového díla určeného pro potřeby obrany státu.
 2. Samostatné provádění měřických a jiných geodetických prací v geodetických bodových polích a při vyhotovování geometrického plánu podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9. platová třída

 1. Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby mapového díla, určeného pro potřeby obrany republiky, řízení speciálních geodetických činností, kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
 2. Řízení a provádění speciálních a kontrolních geodetických činností v geodetických bodových polích.

10. platová třída

 1. Samostatné provádění geodetických prací úředně oprávněným projektantem podle platných právních a technických předpisů. Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu. Zajišťování grafických databází pro projekci pozemkových úprav.

11. platová třída

 1. Koordinace a usměrňování geodetických činností a věcí v oblasti katastru nemovitostí v organizacích s celostátní působnosti.

Geograf – platové třídy

Geograf dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.17.03. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Geograf neboli zeměpisec

8. platová třída

 1. Samostatné práce v geografickém informačním systému, grafické zpracovávání dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9. platová třída

 1. Komplexní zajišťování nejsložitějších činností souvisejících s vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování.
 2. Samostatné vykonávání náročných činností souvisejících se sběrem, vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu geografického informačního systému.

10. platová třída

 1. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností v státních mapových dílech (grafická, mapová a geografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.
 2. Komplexní zajišťování složitějších geografických činností, například správy a aktualizace geografických dat nástroji geografického informačního systému a tvorby kartografických modelů nebo atypických prací včetně jejich kontroly a vyhodnocování.

11. platová třída

 1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.

12. platová třída

 1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.

- PAGE 1 OF 19 -

Next Page ⇀

loading
×