decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

RectiStop: typický podvod firmy TV Prodaja

Taky se vám někdy stalo, že jste naletěli zlodějům? Každý smrtelník může vběhnout do zákeřné léčky, načež pocítí hněv a stud. Mnoho dobrých lidí dokáže pocit vlastní hanby překonat a nejenom, že se poučí, aby příště nezopakovali stejnou chybu. Navíc taky varují širokou veřejnost přes internet. Dobré duše napsaly cenné příspěvky do diskusních fór našeho webu, aby odradily svoje spoluobčany od mastičky RectiStop, která podle reklamy léči hemeroidy. Ve skutečnosti však patří mezi nebezpečné nabídky nechvalně známé firmičky TV Prodaja.

Vyrážka po krému RectiStop vás může trápit měsíce

“Zaujala mě akční reklamní nabídka, pod kterou byl podepsaný nějaký pan Jan Novák, údajně garant kvality. A tak jsem objednal 2 tuby masti na hemeroidy RectiStop: 50 mililitrů pro zkoušku zdarma a 100 mililitrů za cenu 1080 Kč + poštovné. Po třech dnech přijel kurýr, předal zásilku, převzal moje peníze a odjel,” píše pan Karel ZDE. V draze zaplaceném balíčku však našel jenom jednu tubu, taky anglicko-jazyčnou brožuru o zdravé výživě a zmatenou fakturu, která neobsahovala cenu ani specifikaci produktu.

“Údajnému Janu Novákovi jsem tedy napsal stížnost e-mailem. Zpátky přišla pouze bezpředmětná automatická zpráva,” pokračuje pan Karel. Zkusil ověřit, zda zodpovědná firma TV Prodaja d.o.o. a taky distributorská společnost Depot 1382 sídlí na uvedené adrese: Horky nad Moravou, Olomoucká 612/34. “Ani pracovníci tamního Obecního úřadu, ani majitel objektu však žádnou společnost TV Prodaja neznají!,” píše pan Karel. Jiní spotřebitelé varují, že po aplikaci doručeného krému trpěli několik měsíců vyrážkou, nebo ještě horšími potížemi.

Neplaťte firmě TV Prodaja (respektive TV Prodej)!

RectiStop připomíná neúčinnou mast HemorrhoStop, která měla podle lákavé reklamy také zabírat na hemeroidy. “Má úplně opačné, než deklarované účinky. Po aplikaci jsem nemohla zastavit krvácení!,” píše paní Olga. Fiktivní firma TV Prodaja (někdy taky TV Prodej) byla podepsaná taky pod “mastí na křečové žíly” Vein Stopper, “náplastmi na růst mužského pohlaví” Turbo Max Blue, nebo pod “magnety proti kuřácké závislosti” Nil Smoke. Před koupí jakéhokoli zboží kontrolujme, zda odpovědná firma existuje – vizte obchodní rejstříky ZDE a ZDE.

Cena plynu 2017: Komu zlevní vyúčtování?

Ve sněhové chumelenici a třeskutých mrazech říkáme, že panuje zima “jako na Sibiři”. Jenomže rozsáhlé Rusko zároveň skýtá palivo, kterým většina tuzemských domácností vytápí, ohřívá vodu, nebo aspoň rozpaluje sporák. Nakolik cena plynu zrcadlí mezistátní vztahy? A do jaké míry odráží spíše svobodnou volbu tuzemských spotřebitelů? Navzdory přetrvávajícím sankcím mezi Evropskou unií a Ruskou federací, vyúčtování může českým a moravským odběratelům po roce 2017 výrazně klesnout!

Cena plynu v souhrnných číslech

 • Je zemní plyn nejvýhodnějším palivem? Lépe vychází automatický kotel na pelety.
 • Kolik tuzemských domácností používá zemní plyn? Asi 61 % (35 % na vytápění).
 • Odkud dostáváme zemní plyn? Hlavně z Ruska (75 %) a Norska (skoro 25 %).
 • Kdo provozuje plynovody? innogy (většina ČR), Pražská plynárenská (Praha), E.ON (jižní Čechy).
 • Kolik platíme za přepravu plynu? 1/5 až 1/3 celkového vyúčtování, nepřímo úměrně spotřebě.
 • Kdo rozhoduje, kolik zaplatíme za přepravu plynu? Energetický regulační úřad.
 • Kolik platíme za samotný zemní plyn? Podle toho, jakého dodavatele si vybereme.
 • O kolik může zlevnit celková cena plynu, když změníme dodavatele? Až o čtvrtinu.
 • Kolik existuje ceníků plynu? Desítky. Žádná kalkulačka nesrovnává celou tržní nabídku.
 • Mají v zahraničí levnější zemní plyn? V Evropské unii je průměrná cena plynu o 3 % nižší.

Cena plynu 2017: srovnání základních tarifů hlavních dodavatelů

Nový rok začal podobně jako vloni. Energetický regulační úřad sice zdražil distribuční poplatky za přepravu plynu, ale mnoho dodavatelů zlevnilo samotnou energii. Také první desítka obchodníků zůstává stejná, měřeno počtem odběrných míst, jak dosvědčuje následující srovnávací tabulka. Rýnsko-Vestfálská elektrárna (RWE) sice vystupuje pod novým jménem innogy, ale  stejně jako Pražská plynárenská ponechává ceny svého základního produktu totožné jako koncem loňského roku.

Na trh sice průběžně vstupují nováčci, ale zároveň zvětšují svůj podíl staré známé firmy – jednak marketingem, ale také akvizicemi. Například ČEZ spolkl dodavatele Energie2. Bohemia Energy entity převzala klientelu dalšího menšího konkurenta (Right Power Energy) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasí, aby koupila také dodavatele X Energie; vzniká tedy široký blok, provázaný vlastnickými vztahy, do kterého patří rovněž Comfort Energy a Europe Easy Energy.

Cena 1 kilowatthodiny plynu (Kč/kWh), účinná od 1.1.2017

Obyčejnou domácnost nemusí velký byznys zajímat. Průměrná cena plynu 2017 zůstává víceméně stejná (ve většině tuzemska klesla asi o 0,9 %, v jižních Čechách stoupla o 0,6 %) a záleží na každém odběrateli, jakou nabídku upřednostní. Pokud ovšem už dříve zbrkle nepodepsal špatnou smlouvu na dlouho dopředu.

 ČR ohřevPraha ohřevJih ohřevČR topeníPraha topeníJih topení
innogy1.7831.7401.9171.5261.5061.657
Pražská plynárenská1.8831.8402.0171.4601.4401.591
ČEZ Prodej1.6941.7481.7731.4501.3681.481
Bohemia Energy1.8882.1131.7791.6111.4341.478
E.ON Energie1.7571.7141.8671.4521.4321.559
Centropol Energy1.8431.9731.7751.5811.4191.468
Lama energy1.8722.0271.8331.5141.4071.529
Comfort Energy1.7381.7791.7671.4851.3961.466
X Energie1.7381.7791.7671.4851.3961.466
Europe Easy Energy1.5981.5541.7311.3431.3231.473
Průměr1.7791.8271.8231.4911.4121.517

Ceny plynu jsou vyjádřené v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region společnosti GasNet patřící pod skupinu innogy), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok). Srovnáváme ceníky pojmenované Standard nebo standardní (RWE Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Lama energy, X Energie), Comfort A (ČEZ Prodej), Garance (Bohemia Energy entity), Optimum (Centropol Energy), Prim (Comfort Energy), Easy (Europe Easy Energy).

Archiv cenových srovnání:

Aprílem roku 2007 byla dokončena liberalizace plynárenského trhu, která rozbila dokonalý oligopol skupin RWE, Pražská plynárenská a E.ON. Začala konkurenční soutěž, takže můžeme měnit dodavatele energie. Hlavním motivem dodnes zůstává nižší cena plynu, ovšem raketově vyrostly především společnosti ČEZ Prodej a Bohemia Energy, které nejlevnější nejsou.

Jak shrnují statistiky Operátora trhu s elektřinou, fluktuace gradovala rokem 2011. Tehdy padl historický rekord, který pravděpodobně už nikdy nepřekonáme. Dochází ke stabilizaci trhu, dodavatele měníme stále vzácněji a možná, že jednou budeme všichni vytápět prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

Cena vody 2017: vodné a stočné v celé ČR

Otočíme kohoutkem nebo pákovou baterií – a libovolně dlouho přitéká životadárná tekutina. Často zaznívají nářky, že čistá pitná voda stojí příliš mnoho peněz. Viníky jsou údajně špatní politici a hamižné nadnárodní korporace. Posuďte sami, jestli cena vody 2017 přesáhla únosnou mez. Osvěžíme základní pojmy, projdeme tuzemské regiony a svoje názory můžeme vzájemně konfrontovat v diskusním fóru. Co znamená vodné a stočné? Proč některé vodárenské společnosti účtují ještě další, paušální poplatek? Kde je cena vody nejlevnější, respektive nejdražší?

Vodné a stočné podle Sbírky zákonů

Srozumitelný text můžeme poskládat jenom z jasných pojmů, a nejlepší oporou nám bude aktuálně účinná legislativa. Zákon č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) definuje vodné a stočné (§ 8), stejně jako případnou pevnou složku ceny (§ 20).

 • vodné = úplata za dodávku pitné vody, účtovaná v Kč/m3 (kubík, neboli 1 000 litrů)
 • stočné = úplata za odvádění odpadních vod, účtovaná v Kč/m3 (kubík, neboli 1 000 litrů)
 • pevná složka = paušální poplatek podle kapacity vodoměru, profilu přípojky nebo spotřeby

Cena vody 2017 většinou zahrnuje jenom vodné a stočné, ale někteří vodohospodáři započítávají navíc ještě paušální částku. Proč? Pevná složka zatěžuje především majitele opuštěných domů, kteří během celého roku nespotřebují ani kapku životadárné tekutiny, ale přesto zůstávají připojení k vodovodní síti. Prostřednictvím paušálu vlastně přispívají na údržbu potrubí, která bývá několikrát dražší, než samotná voda. Je samozřejmě věcí názoru, jestli upřednostňujeme spravedlivé rozložení finanční zátěže, anebo bychom raději platili jenom za spotřebu.

Cena vody 2017 činí průměrně 8,2 haléře/litr

Korunová mince kvůli inflaci skoro pozbyla hodnotu, ačkoli… Právě tolik průměrně stojí 12 litrů pitné kohoutkové vody, která vyhovuje přísným hygienickým normám. Připadá vám cena vody drahá? Prostřednictvím svých obecních zastupitelů jsme rozhodli, že vodné a stočné většinou účtují zahraniční korporace, které seřadíme podle počtu zásobovaných občanů: Veolia (Francie): 3,7 milionu, Ondeo – Suez (Francie): přes milion, Energie AG Bohemia (Rakousko): přes milion, Aqualia (Španělsko): přes milion, Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (Německo): 100 tisíc.

V následující tabulce schválně uvádíme jenom regiony, nikoli jména firem, které tam spravují vodárenskou síť. Ale hvězdičkami označujeme lokality, kde odběratelé platí vodné, stočné, a navíc ještě pevnou složku. Kolik činí paušální poplatek? Uvedeme částky, účtované ročně za běžný vodoměr o kapacitě 2,5 m³/hod. (tj. maximální průtok za hodinu): Hodonín (863 Kč), Chrudim (1 541 Kč), Hradec Králové (2 314 Kč), Jindřichův Hradec (1 013,2 Kč), Karlovy Vary (3 379,85 Kč), Prachatice (897 Kč), Sokolovsko (1 612 Kč), Tábor (2 084 Kč), České Budějovice (966 Kč), Český Krumlov (953,35 Kč).

Uvedená cena vody vždycky zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) 15 %. V = vodné, S = stočné, V+S = vodné plus stočné v daném kalendářním roce.

OblastV 15S 15V+S 2015V 16S 16V+S 2016V 17S 17V+S 2017
Krnov22.4319.5541.8922.4323.0045.4322.4325.347.73
Klatovy a okolí (Vodospol)32.7424.1156.8533.7623.4157.1733.7323.3457.07
Jindřichův Hradec *34.50 27.4461.9434.5027.4461.9434.527.4461.94
Klatovy a okolí (Šumavské VaK)33.4827.9361.4133.6028.0961.6934.0528.4662.51
Česká Třebová32.5429.1061.6433.3529.7963.1434.0430.3664.40
Vysoké Mýto34.3233.4367.7534.3233.4367.7534.3233.4367.75
Havlíčkův Brod36.631.7268.3237.1632.1969.3537.7732.2269.99
České Budějovice *39.72 31.8271.5439.7231.8271.5439.7231.8271.54
Náchod36.5735.8172.3836.5635.8272.3837.136.8973.99
Trutnov37.1232.4969.6138.8932.8171.7041.1932.8174
Český Krumlov *34.1637.8772.0335.1938.9574.1435.1938.9574.14
Prachatice *31.8242.0173.8331.5242.9274.4331.5142.9274.43
Přerov42.0031.0073.0042.0031.0073.0042.53274.5
Kroměříž35.0636.8271.8835.8337.6173.4436.3738.5474.91
Příbram52.2323.1475.3752.2323.1475.3752.2323.1475.37
Brno36.1038.3674.4636.7838.3675.1437.0838.6675.74
Karlovy Vary *36.0327.7363.7636.6928.3865.0742.6933.1875.87
Uherské Hradiště38.8734.2773.1439.3335.6574.9839.3336.5775.9
Písek37.4839.2476.7238.9537.5276.4740.236.0576.25
Ostrava (Ostravské VaK)36.5938.0574.6437.2538.8176.0637.3239.3076.62
Svitavy33.6638.9972.6534.0441.5875.6235.5041.5877.08
Moravskoslezský kraj (bez Ostravy)39.5636.6676.2240,737.1877.8841.4137.3278.73
Rakovník41.1435.7576.8941.1435.7576.8942.2936.9079.19
Hodonín *30.0036.4166.4135.0241.1876.2036.243.1379.33
Vsetín44.9732.2077.1745.6633.8179.4745.6633.8179.47
Chrudim *43.1536.3379.4843.1536.3379.4843.1536.3379.48
Dvůr Králové n. L.27.1445.6072.7434.8145.0479.8534.8145.0479.85
Rychnov nad Kněžnou40.6040.4081.0040.6040.4081.0040.6040.4081.00
Olomoucko38.8143.4782.2839.7844.4484.2239.1544.1383.28
Šumperk39.1039.7078.8040.2540.7480.9941.5542.0883.63
Nymburk39.6841.0080.6839.6841.0080.6841.1842.9584.13
Pardubice35.2044.8080.0036.9044.8081.7039.345.184.4
Vyškov43.0341.1584.1844.1841.1585.3344.1841.1585.33
Praha44.7132.9477.6544.1434.8679.0046.4338.9985.42
Plzeň – město55.9833.4289.4051.0438.7289.7651.8234.3286.14
Prostějovsko42.4639.3981.8543.7340.5784.3044.7441.586.24
Zlínsko43.6042.5286.1243.7742.6986.4643.942.8186.71
Cheb39.6843.7083.3840.2544.8585.1040.2546.5886.83
Třebíč49.8135.9285.7350.6636.8387.4949.438.9788.37
Kutná Hora *40.8535.2976.1447.7939.3387.1248.5139.9388.44
Znojmo44.5738.7783.3447.1540.2587.4048.3340.2588.58
Hradec Králové *43.6344.4488.0744.7644.6589.4144.7645.5490.3
Strakonice54.55633.22487.7855.3333.7189.0456.6134.591.11
Mladá Boleslav45.4341.4086.8347.9342.2190.1448.9242.5891.5
Břeclav40.9445.0886.0242.5546.8089.3543.748.392
Jihlava52.3035.4187.7152.3135.4187.7255.1737.3492.51
Kladno, Mělník, Slaný53.2439.6892.9253.2439.6892.9253.2439.6892.92
Tábor *47.5145.7893.2947.5145.7893.2947.5145.7893.29
Rokycany55.0138.4293.4355.0138.4293.4355.0138.4293.43
Blansko, Boskovice44.3946.3890.7746.7546.6993.4446.7547.2493.99
Beroun52.2138.6490.8552.4440.1992.6352.9541.4594.4
Žďár nad Sázavou51.2038.7089.9053.0039.6092.6054.540.494.9
Sokolovsko *43.9540.9784.9243.5641.1784.7349.9547.8197.76
Severní Čechy49.246.8396.0349.6848.3298.0049.9848.3298.3
Plzeň – Sever62.6936.2898.9762.5337.89100.4264.1538.16102.3
Turnov51.945.9597.8553.0049.00102.005451.3105.3

Cena vody 2017 byla právě shrnuta. Všechny vodohospodářské společnosti letos zveřejnily svoje nové výměry ještě do konce ledna, takže nemusíme na nikoho zdlouhavě čekat. Ale pokud vám vodné a stočné stále ještě dělá starosti, možná najdete potřebné informace níže, v diskusním fóru. Anebo přejděte na příbuzné články, pojednávající o cenách elektřiny, zemního plynu, teplárenské energie a palivového dřeva, benzínu, nafty a ropy.

Kontrola kotlů na pevná paliva + revize komínů

Lidský organismus potřebuje tolik tepla, že slunce ani hřejivé oblečení většinou nestačí. Bohatí lidé přestavují svoje domy do takzvaného pasivního standardu, aby měli doma stále příjemnou teplotu a čistý vzduch, přestože skoro vůbec nebudou dopit. Ale ani nejubožejší chudák nemůže spalovat kdekoli cokoli, musí dodržovat zákonná pravidla, protože pravidelně probíhá kontrola kotlů na pevná paliva. Za jistých podmínek je povinná také revize komínů – vyhláška Ministerstva vnitra nám prozradí více.

Kontrola kotlů na pevná paliva – zákon č. 201/2012 Sb.

Směs smrdutého kouře a neprůhledné mlhy, tedy smog trápí velká města, ale také řadu malých obcí. Proto Evropská unie rozdává kotlíkové dotace, abychom snáze přešli na moderní vytápěcí systémy. Pomoc a prevence však bohužel nestačí, takže máme taky zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), který zapříčiňuje jistou míru represe. Nová povinnost vznikla především provozovateli “spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění” (§ 17 odst. 1 písm. h).

Technickou specifikaci svého přístroje najdete na výrobním štítku, anebo možná na webu prodejce. Pokud vaše spalovací zařízení odpovídá uvedenému popisu, pravděpodobně vás nemine kontrola kotlů na pevná paliva. První musela proběhnout do 31. prosince 2016, další stihněte vždycky nejpozději jednou za dva kalendářní roky (například v letech 2016, 2018, 2020 – anebo 2017, 2019, 2021 atd.). Kontrolu provádí pouze odborník, pověřený výrobcem kotle. Doklad o proběhlé prohlídce předložíte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, teprve jakmile budete vyzváni, předtím nemusíte nikam nic nosit.

Revize komínů – vyhláška č. 34/2016 Sb.

Naší dávní předkové spaliny neřešili, takže dým stoupal volně do jeskynního prostoru, anebo prostou dírou ve stropu chatrče. My žijeme chytřeji a pohodlněji, ale tím spíše dbáme na bezpečnostní rizika. Povinný harmonogram platí také pro čistění, kontroly a revize komínů. Vyhláška č. 34/2016 Sb. (navazující na zákon o požární ochraně, č. 133/1985 Sb.) stanovuje podrobnosti v Příloze č. 2.

Výkon spotřebiče Činnost Druh paliva a časová frekvence provozu
Pevné Kapalné Plynné
Celoročně Sezónně Celoročně Sezónně Libovolně
do 50 kW Čistění 3 x ročně 2 x ročně 2 x ročně 1 x ročně 1 x ročně
Kontrola 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně
nad 50 kW Čištění i kontrola 2 x ročně 2 x ročně 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně

Čistění a kontrolu provádí profesionální kominík, revizi komínu provádí revizní technik spalinových cest. Avšak klíčovou roli hraje právě názvosloví jednotlivých činností. Zatímco kontrola kotlů má jenom jednu variantu, po čištění spalinové cesty (odstranění usazenin, nečistot apod.) následuje kontrola (ověření funkčnosti a bezpečnosti) a konečně revize komínů je nutná pouze ve výjimečných případech:

 • před zprovozněním, nebo po stavební úpravě komínu
 • než začneme opět používat dlouhodobě nepoužívaný komín
 • po požáru komínu
 • když existuje důvodné podezření, že v komíně vznikly trhliny
 • když měníme druh paliva, který spalujeme v připojených kamnech nebo kotli
 • než vyměníme kamna nebo kotel za jiný druh, typ, provedení, výkon
 • pokud se nové zařízení prakticky neliší od starého, je nutné aspoň čištění a kontrola!

- PAGE 1 OF 20 -

Next Page ⇀

loading
×