decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Zápis do 1. tříd 2018: vzor, pravidla, výjimky

Nadešel čas, aby se naše děti pořádně naučily číst, psát, počítat a vůbec obstát ve světě dospělých lidí. A pokud potomek dosáhl pátého nebo šestého roku života, musíme absolvovat zápis do 1. tříd 2018. Pravidla jsou poměrně volná – můžeme požádat o odklad, vzdělávat dítě doma, nebo zvolit jinou než spádovou školu. Musíme však dodržet zákon č. 561/2004 Sb., který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, zimní návštěvou nejbližší základky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Preferujete tradiční, nebo individuální přístup?

Když vzpomínáme na svoji povinnou školní docházku, myslíme i na známkování, písemky a ústní zkoušky. Ale zákonodárci vytyčili vznešenější cíle základního vzdělávání: Motivujme děti, aby se celoživotně učily, tvořivě myslely, účinně komunikovaly a spolupracovaly, chránily svoje zdraví a životní prostředí, byly ohleduplné a tolerantní a aby přemýšlely o svojí budoucnosti. Žáci mohou být hodnoceni klidně jenom na konci pololetí: buďto známkami, anebo “pouze” slovně, případně kombinovaně. O způsobu klasifikace rozhoduje především ředitel školy, na kterém tedy záleží, zdali zvolí jednoduchou tradiční formu (stupnici 1 až 5), či náročnější individuální přístup.

Obvykle jde o šestileté děti a spádové školy

Přihlášky pro zápis do 1. tříd podávejme “od 1. dubna do 30. dubna” 2018. Letos musejí se svými zákonnými zástupci přijít děti, které před začátkem následujícího školního roku (2018/2019) oslaví 6. narozeniny. Příležitost mají taky pětiletí chlapci a děvčata, pokud jsou už dostatečně zralí. Naopak pomalejší dítka mohou dostat roční odklad, eventuálně nastoupit do přípravného “nultého” ročníku, nebo na “základní školu speciální”.

Přihlášku smíme podat na jakoukoli základku, ale přednost potom dostávají občánci, kteří mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou na území zřizovatele (obce, městské části), nebo podle obecní vyhlášky.

I domácí vzdělávání schvaluje ředitel

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitel/ka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “ze závažných důvodů” můžeme navrhnout, aby dítě bylo “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Potřebujeme však souhlas ředitele nebo ředitelky školy, kam byl potomek přijat. A musíme mít nejdříve aspoň maturitu, později (když učíme látku druhého stupně) vysokoškolské vzdělání. Připočtěme taky “vhodné učebnice a učební texty”.

Žáček následně bude každé pololetí zkoušený v “normální” škole, kam byl přijat. A ředitel může individuální vzdělávání ukončit, například pokud výsledky nejsou uspokojivé.

Vzor formuláře pro zápis do 1. tříd 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem, Zlín. Školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak.

Třeba bude lepší, když zápis do 1. tříd zahájíme neformálně, únorovou (nebo březnovou) návštěvou nejbližší základky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Základní školou v Praze 4 na ulici Bítovská 1/1246.

zapis-do-1-trid

Zápis do MŠ 2018: vzor, pravidla, výjimky

Jakmile se dítě naučí mluvit, samostatně jíst a používat nočník, můžeme vyrazit do mateřské školy. Tam pořádně pozná svoje vrstevníky, najde kamarády a zjistí, že svět není “jenom” maminka a tatínek. Rodiče potom získají více času, třeba aby domácnosti obstarali větší příjem. Zápis do MŠ 2018 má poměrně volná pravidla, ale musíme dodržet školský zákon (č. 561/2004 Sb.), který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, dubnovou návštěvou nejbližší mateřinky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Od 2 let možná, od 5. roku povinně

Zákon předpokládá, že dítě mezi vrstevníky osobnostně vyroste, dožene případné vývojové zpoždění, získá správné návyky a “základní životní hodnoty”. Ale pokud jde o oficiální předškolní vzdělávání, jako nejnižší věk stanovuje 2 roky chlapce nebo dívky, a očekává “zpravidla” 3 až 6 let. Teprve poté, co potomek oslaví 5. narozeniny, od následujícího školního roku chodí do mateřinky povinně. Ovšem pravidla obvykle mají výjimky, což platí taky zde, jak uvidíme záhy.

Přihlášky podáváme začátkem máje

Zápis do MŠ 2018 probíhá “od 2. května do 16. května”, přesný termín a místo stanovuje ředitel/ka školky. Stejná autorita potom rozhoduje, zdali bude, nebo nebude dítě přijato. Přednostně nabírá chlapce a děvčata, kteří před začátkem školního roku dosáhnou 4. roku života a mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou tedy buďto v obci nebo městské části, která mateřinku zřizuje, anebo podle obecní vyhlášky.

Někde, hlavně v rostoucích metropolích, bývá při zápisu zjišťována vyspělost dítěte: Jestli umí dostatečně komunikovat, vyměšovat do toalety nebo nočníku, samostatně jíst lžičkou, vysvléci a obléci se. Jinde, typicky na stárnoucích a vylidněných vesnicích, vstřícnější ředitelky přijmou i děti, které ještě nosí plenky a vyžadují náročnější asistenci. Každopádně však bývá vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti, evidenční list a při nepovinné docházce (do 5 let věku) taky dokončené očkování, eventuálně imunita proti nákaze nebo vysvětlení, že vakcíny nebyly podány “pro trvalou kontraindikaci”.

Domácí vzdělávání podléhá kontrolám

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitelka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A “v odůvodněných případech” můžeme rozhodnout, že dítě bude stále nebo většinou “vzděláváno individuálně”, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Takový krok však musíme “nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku” oznámit řediteli či ředitelce školky, kam byl človíček přijat. Následně dostaneme pedagogická “doporučení”, podle “rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání”. A mateřská škola potom bude průběžně kontrolovat, zdali občánek správně prospívá.

Vzor formuláře pro zápis do MŠ 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Pardubice, Prahu 5, Prahu 6, Ústí nad Labem, Zlín.

Mateřské školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých “klientů” instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak. Možná bude lepší, když zápis do MŠ zahájíme neformálně, březnovou (nebo dubnovou) návštěvou nejbližší mateřinky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Mateřskou školou v Praze 10, na ulici Milánská 472.

zapis-do-ms

Velikonoční přání ke stažení – hezké i vtipné

Dny pracovního klidu mají většinou křesťanskou tradici, ale místo abychom navštívili kostel, raději prožíváme světské radosti. O Velikonocích krutě a nespravedlivě zemřel Ježíš Kristus, aspoň podle biblických evangelií. Ještě na Zelený čtvrtek rozdával svým učedníkům chleba a naléval víno, ale potom byl zrazen, bičován, mučen a ukřižován, protože příliš provokoval vládnoucí papaláše svojí svobodomyslností. Češi slaví spíše následující pondělí, když berou opentlené pruty a mrskají ženy, aby dostali výslužku. Ať už jsme křesťané, jinověrci, nebo pohani, věnujme chvilku svým blízkým. Tady najdete velikonoční přání ke stažení.

Velikonoční elektronické přání zdarma Velikonoční dekorace Velikonoční prázdniny Živí beránci s velikonočním přáním Ocúny s velikonočním přáním Dívenka s velikonočním králíkem a kraslicemi Jarní báseň Velikonoční beránek Velikonoční báseň

“Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele,” kázal Ježíš. Základní přikázání nemusíme nutně dodržovat v církevním chrámu, pro začátek postačí, když pošleme příbuzným a kamarádům velikonoční přání. Ke stažení zveřejňujeme obrázky a verše, věnované především současným českým zvykům. Na Zelený čtvrtek pijeme zelené pivo. Večer Velkého pátku, Bílou sobotu a Boží Hod trávíme víceméně jako normální víkend. Teprve na Červené pondělí začíná bujaré veselí, symbolizované malovanými vajíčky, kuřátky, čokoládovým zajícem a sladkým beránkem.

Co potěší naše blízké? Velikonoční přání ke stažení zdarma

“Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný! Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný,” odříkávají rytmicky kluci, když plácají mrskačkou po dívčí sukni. Stejnou koledu recitovali naši pradědečkové a možná budou pokračovat pravnuci. I zdánlivě absurdní rituál vypadá poeticky, pokud vydrží staletí a dostane kultivovanou formu. Přesto, nebo právě proto vnesme do mezilidské komunikace kreativitu. Vyznejme sympatie vlastními slovy, dárkem, překvapením. Anebo pošleme velikonoční přání (ke stažení zdarma): Poklepejte vybraný obrázek levým a potom pravým tlačítkem myši, uložte a přidejte jako přílohu emailu, sdílejte na sociální síti apod.

Velikonoční přání ke stažení s beránky Velikonoční přání ke stažení + malovaná vajíčka Mladá žena přeje bohatou pomlázku Slavnostní kytice pro ženu na Velikonoce Jarní kuřátka Požehnané svátky Kristova vzkříšení!

Velikonoční elektronická přání zdarma tvoříme pomocí obrázků, které pocházejí z webů pixabay.com, animalwall.xyz, feelgrafix.com a alphacoders.com.

Anebo pošlete jarní poezii Holana, Hory či Malého

Básník nepotřebuje obrázky vajíček, ani okamžitý a hlasitý smích. Možná osloví jenom někoho a tiše, ale tím silněji, takže pronikavé verše zůstanou schované hluboko v paměti. Velikonoční přání ke stažení, respektive k opisu, najdeme také ve sbírkách poezie. Protože jaro, stejně jako novozákonní příběh inspiruje celé generace umělců. Vyberme například verše českých básníků, kteří reprezentují tři generace: Josefa Horu (1891 – 1945), Vladimíra Holana (1905 – 1980) a Radka Malého (* 1977).

Josef Hora: Velikonoce

Také jsem se kdysi k tobě
blížil za hlaholu zvonů,
na zelené ratolesti
padal květonosný dech.
A pohledy milionů
hořely v tvém utrpení,
stoupaly jak ptačí hejna
nad jezera střech.

List a květ a pták a vítr
korunovaly den boží.
Jenom stíny na zahradách
ve tvar kříže kladly se.
A jak vítr jimi houpal,
ty tam, probodený noži,
výškou mého snu jsi stoupal
do nebeských bran.

Stromy vzpínaly své ruce,
zvony v šat svůj oděly tě,
křídla krve nesla nás
nad bolest a zmar.
A jak jsem stál na úsvitě,
jaro plakalo mi v rukou,
syn člověka odcházel jím
do svých legendárních jar.

Vladimír Holan: Jaro

Miluju jaro
v jeho prvních dnech,
kdy nástroj,
na který hraje –
a hraje skvěle –
je ještě
rozladěný.

Radek Malý: Připlavalo jaro v potoce

Připlavalo jaro v potoce,
přineslo nám Velikonoce.

Od blatouchů břeh je žlutý,
kluci už si řežou pruty.

Budou běhat za děvčaty,
vypráší jim jarní šaty.

Vlaky pro důchodce zadarmo: nové slevy

Vláda pravděpodobně zvýhodní studenty a seniory, aby mohli levněji cestovat hromadnou dopravou. Premiér Andrej Babiš ohlásil jako startovací datum 10. června 2018. Slevy mají dosáhnout 75 % nejenom na železnici, ale taky v autobusech. Podmínkou bude kromě občanského statusu rovněž věk: pro studenty maximálně 26 let, pro penzisty nad 65 let. Nicméně na vytížených spojích mohou dopravci nadále účtovat normální cenu. Vláda přitom původně plánovala, že vlaky budou pro důchodce zadarmo.

Premiér plánuje občasnou slevu 75 % pro studenty a seniory

Už dneska mají děti, školáci a důchodci právo na výhody: Například seniorům nabízejí České dráhy slevu “až 25, 50 nebo 100 %” prostřednictvím takzvané IN karty, která stojí 100, 550, anebo 1 490 Kč/rok. Premiér Andrej Babiš však včera představil svoji novou vizi: Když student nebo důchodce předloží na nádraží svůj obyčejný doklad (občanku, případně studentský průkaz či senior-pas), dostane slevu 75 % nejenom na vlak, ale taky na autobus. Svůj plán popsal ve vysílání České televize, v pořadu Otázky Václava Moravce.

Soukromým dopravcům však nelze přikázat, aby zvýhodňovali mladé a starší občany, pokud nedostanou od státu kompenzaci. A Babiš spočítal, že ve veřejném rozpočtu musí najít 5,8 miliardy Kč (více, než jaký rozpočet má Ministerstvo pro místní rozvoj). Peníze chce získat například z programu Start, který doposud sloužil na podporu začínajících podnikatelů, a zřejmě bude zrušený nebo omezený. Jako další zdroj Babiš zmiňuje daně (lépe vybírané díky elektronické evidenci tržeb, zajišťovacím příkazům, účtenkové loterii apod.). “A samozřejmě dopravci budou mít možnost vyloučit ze slevy některé spoje, které už dnes jsou přeplněné,” řekl Babiš.

Původně měly být vlaky pro důchodce zadarmo

Studenti a senioři mají dostávat novou paušální slevu od 10. června 2018, kdy zároveň začnou platit nové vlakové jízdní řády. Přitom ještě úvodem letošního roku vláda, ve svém programovém prohlášení, slibovala vlaky pro důchodce zadarmo. Ale Babiš vysvětluje, že velká většina obcí nemá železniční zastávku, a proto bude férovější zavést “jenom” slevu a rozšířit program taky na silnice.

Odcitujme klíčové pasáže z programového prohlášení vlády:

  • Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy. Naším cílem je též modernizace vozidel a zvýšení kvality cestování.
  • V rámci veřejné dopravy zrealizujeme myšlenku vzniku „národního tarifu“. Cestující si na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.
  • Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.

Prostudovali jsme taky “důchodovou reformu”, předestřenou premiérem Andrejem Babišem; podrobnosti najdete por TÍMTO odkazem. A valorizaci starobní penze vám spočítáme ZDE.

- PAGE 1 OF 2 -

Next Page ⇀

loading
×