decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Domovy pro seniory v Jihočeském kraji: kontakty

V Táboře, Písku nebo Strakonicích žije dostatek šikovných sociálních pracovníků a zdravotníků, kteří celodenně pomáhají svým starším spoluobčanům. Takže pokud v tomto poetickém regionu hledáte útočiště pro sebe, svoje rodiče, prarodiče nebo jiné spřízněné duše, můžete vybírat ze široké škály nabídek. I domovy pro seniory v Jihočeském kraji musejí samozřejmě dodržovat tuzemskou legislativu, takže máme víceméně garantované kvalitní služby a přijatelnou cenu. Raději však prolétněme základní právní předpisy a potom srovnejme jednotlivé alternativy.

Legislativa a maximální povolená úhrada

Otevřeme právní předpis č. 108/2006 Sb.: zákon o sociálních službách. Tam jsou mimo jiného podmínky pro takzvaný příspěvek na péči, kterým můžeme zaplatit osobního asistenta. V § 49 potom dostávají prostor domovy pro seniory v Jihočeském kraji a dalších regionech: “poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku”. Na zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kde v § 15 vyčteme maximální úhradu: 210 Kč za ubytování (včetně úklidu, praní, drobného zašívání a žehlení) + 170 Kč za celodenní stravu (75 Kč za oběd) = 380 Kč denně, neboli přepočteno na měsíce 11 400 Kč za 30 dnů, respektive 11 780 Kč za 31 dnů.

Domovy pro seniory v Jihočeském kraji

Domovy pro seniory v Královéhradeckém kraji: tipy

V Trutnově, Náchodě nebo Jičíně žije dostatek šikovných sociálních pracovníků a zdravotníků, kteří celodenně pomáhají svým starším spoluobčanům. Takže pokud v tomto poetickém regionu hledáte útočiště pro sebe, svoje rodiče, prarodiče nebo jiné spřízněné duše, můžete vybírat ze široké škály nabídek. I domovy pro seniory v Královéhradeckém kraji musejí samozřejmě dodržovat tuzemskou legislativu, takže máme víceméně garantované kvalitní služby a přijatelnou cenu. Raději však prolétněme základní právní předpisy a potom srovnejme jednotlivé alternativy.

Legislativa a maximální povolená úhrada

Otevřeme právní předpis č. 108/2006 Sb.: zákon o sociálních službách. Tam jsou mimo jiného podmínky pro takzvaný příspěvek na péči, kterým můžeme zaplatit osobního asistenta. V § 49 potom dostávají prostor domovy pro seniory v Královéhradeckém kraji a dalších regionech: “poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku”. Na zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kde v § 15 vyčteme maximální úhradu: 210 Kč za ubytování (včetně úklidu, praní, drobného zašívání a žehlení) + 170 Kč za celodenní stravu (75 Kč za oběd) = 380 Kč denně, neboli přepočteno na měsíce 11 400 Kč za 30 dnů, respektive 11 780 Kč za 31 dnů.

Domovy pro seniory v Královéhradeckém kraji

Požáry v Evropě: stále aktuální mapa

V létě jezdíváme na dovolenou, abychom užívali sluníčka, kochali se přírodou, anebo poznávali historická města. Díky teplému počasí sice obvykle nepotřebujeme příliš mnoho oděvu, takže jsme relativně svobodnější než v zimním mrazu, ale kvůli velkému žáru a suchu přece jenom hrozí smrtelné nebezpečí: požár. Zrovna v týdnu, kdy píšu tyto řádky, v jižní Evropě uhořely nebo se dýmem udusily desítky lidí, další se naštěstí zachránili útěkem do moře. Minulé i aktuální požáry můžeme vidět v následující mapě, kterou provozuje World Resources Institute.

Global Forest Watch a jeho zdroje

Nadnárodní výzkumná organizace World Resources Institute má kanceláře v Americe a Asii. Podle svých představitelů usiluje o udržitelnost pozemského života, ale taky o lidský blahobyt. Velký sponzorský dar dostala například od amerického realitního magnáta Stephena M. Rosse. Organizace provozuje taky internetovou aplikaci Global Forest Watch, neboli globální lesní monitor, který čerpá data z NASA (kosmické agentury Spojených států amerických). Zde můžeme vidět, kde v minulosti vypukly nebo stále ještě zuří požáry.

V základním nastavení však nejdříve dostaneme několik nabídek: Vlevo můžeme vybrat časový horizont (posledních 24, nebo 48, anebo 72 hodin, případně celý předešlý týden), vpravo konkrétní zemi. Pokud chceme “jenom” mapu, stačí kliknout vpravo dole na ikonku oka, načež oba formuláře zmizí a zůstane pouze plánek, který libovolně posuneme, přiblížíme nebo oddálíme tak, abychom detailně viděli situaci například v Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Británii, Rakousku, na Slovensku nebo jinde. Data se někdy načítají poněkud pomalu (i déle než 3 minuty!), takže mějme trpělivost, přece jenom dostáváme komplexní informace doslova z celého světa.

Požáry v Evropě bohužel nejsou výjimečné

Organizace spojených národů (OSN) upozorňuje, že ohnivé tragédie nepropukají jenom v tropické, subtropickém a mírném podnebném pásu, ale dokonce i za polárním kruhem, což spojuje s globální změnou klimatu. Skeptici takové konstrukce odmítají a tvrdí, že kolem sebe pozorujeme “pouze” přirozené cyklické změny, při kterých se střídá oteplování s ochlazováním, sucho s deštěm, požáry se záplavami atd. Ale ať už mají živelné katastrofy jakoukoli příčinu, díky moderní technice můžeme sledovat jejich eventuální důsledky v místě, kam pojedeme například na dovolenou nebo služební cestu.

Zaměstnávání cizinců 2018: zákony, Ukrajinci…

Přednostní pracovní práva mají v České republice místní občané, ale nejenom oni. Jsme součástí Evropské unie, a proto zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) nepočítá mezi cizince: všechny občany EU, jejich rodinné příslušníky (typicky manžele, děti mladší 21 let a další vyživované potomky nebo předky), ani naše vlastní příbuzné (§ 85). Pod pojmem zaměstnávání cizinců tedy rozumějme jiné osoby, pro které v roce 2018 platí poměrně přísná pravidla. Pokud hledáme nové kolegy například na Ukrajině, musíme dodržovat rovněž zákon o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.).

Ještě před náborem Ukrajinců hledejme Čechy

Zákon o zaměstnanosti přikazuje, abychom volné pracovní místo nejprve nahlásili Úřadu práce, na jeho místní krajské pobočce (§ 86). Sdělíme tam svoje identifikační údaje, charakterizujeme danou pozici (činnost, místo výkonu), mzdové a další podmínky (včetně ne/přijatelnosti eventuálního zdravotního postižení), předpokládaný časový rámec (například smlouva na dobu neurčitou), případně přidáme další informace (možnosti ubytování, dojíždění apod.) (§ 37). Úředníci nám potom možná pošlou české zájemce o práci, což ale ještě neznamená, že dojde k uzavření smlouvy nebo dohody.

Zaměstnávání cizinců 2018 třemi legálními cestami

Jsou pozice, které našincem prakticky nelze obsadit (kvůli domnělé podřadnosti, anebo naopak vysoké náročnosti takového místa), a v takových případech opravdu musíme hledat daleko za státními hranicemi. Máme 3 základní legální možnosti:

Podle zákona o zaměstnanosti existuje takzvané povolení k zaměstnání (HLAVA II), o které písemně požádáme krajskou pobočku Úřadu práce. Přitom dokládáme identifikační údaje cizince, jeho adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu (a název orgánu, který jej vydal), identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, druh + místo výkonu + předpokládanou dobu práce, dále v originálním znění + úředně ověřeném českém překladu pracovní smlouvu (nebo dohodu, či smlouvu o smlouvě budoucí), osvědčení o odborné způsobilosti, případně jiné zákonem vyžadované dokumenty. Na Ministerstvu vnitra vyřídíme rovněž oprávnění k pobytu (telefon +420 974 832 421, e-mail pobyty@mvcr.cz).

Podle zákona o pobytu cizinců existuje zaměstnanecká karta (§ 42g) a taky modrá karta (§ 42i). O obě povolenky obvykle žádá samotný cizinec na zastupitelském úřadu. Tam odevzdá například taky “doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území”, většinou i svoji fotografii, popřípadě doklad, že speciální povolení nepotřebuje (protože tady studuje, má zde povolený trvalý pobyt apod.). Modrá karta slouží pro zaměstnávání cizinců, kteří potřebují vysokou kvalifikaci, tedy vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, vyžadující alespoň 3 roky studia.

Informační povinnost máme, i když přijmeme občana EU

Jak už bylo řečeno úvodem, rodilí obyvatelé Evropské unie jsou tady zvýhodnění. Ale ať už v roce 2018 zaměstnáváme jakéhokoli zahraničního pracovníka, včetně mimočeských občanů EU, nejpozději v den jeho nástupu informujeme krajskou pobočku Úřadu práce. A pokud následně cizinec již nepotřebuje svoje povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, oznámíme tuto změnu tamtéž nejpozději do 10 dnů (§ 87 zákona o zaměstnanosti).

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×