decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Minimální mzda 2020: Frčíme ke čtrnácti tisícům!

Odbory a zaměstnavatelé dojednávají klíčovou úmluvu, která ukončí jejich mnohaleté spory tak, aby naše pracovní právo bylo předvídatelnější. Minimální mzda, tedy nejnižší legální hrubá výplata zaměstnance, bude nově počítaná podle stabilního vzorce, místo aby vycházela z každoročních sporů. Změnu pocítíme v lednu roku 2020: Minimální povolený výdělek bude představovat určitý podíl z průměrné (zřejmě předloňské) mzdy. Hlavní aktéři už vyčíslují konkrétní možnosti: Většina odborářů chce jako minimum 54,8 % průměru, zaměstnavatelé hovoří o 44 %. Minimální mzda 2020 však nakonec záleží hlavně na zákonodárcích, kteří mohou zprostředkovat kompromis.

ZARUČENÉ MZDY 2020Firmy+ANOOdbory+ČSSD
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
11+283,714.00010417.400
23+495,616.000118,919.900
35+6107,618.000133,922.400
47+8119,520.000148,824.900
59+10131,522.000163,727.400
611+12143,424.000178,729.900
713+14155,426.000193,632.400
815+16167,328.00020834.800

(V tabulce vztahujeme 54,8% a 44% koeficient k letošní průměrné mzdě, která má podle predikce Ministerstva práce a sociálních věcí činit 31 710 Kč. Některé zdroje však uvádějí, že bývalá ministryně z hnutí ANO nechtěla počítat podle předloňského, nýbrž podle loňského průměru, v tomto případě tedy podle roku 2019, jehož statistiku ještě pochopitelně neznáme.)

Většina zaměstnanců získá zákonné právo na ještě vyšší výplatu

V současném zákoníku práce stojí, že minimální mzdu stanovuje “vláda nařízením”. Podle novely, kterou navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, už nebudou rozhodovat politici, nýbrž reálná ekonomika. Minimální povolená výplata má představovat určitý podíl průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok”. Výpočet provede Český statistický úřad, zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru.

Zároveň odvodíme hodinové sazby podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc”. Škrtáme svátky, zaokrouhlujeme “matematicky na desítky haléřů”.

Navíc rovnoměrně odstupňujeme osm sazeb takzvané zaručené mzdy “podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, které se pro tyto účely zařazují do osmi skupin. Stejně jako doposud, začneme minimem a skončíme dvojnásobkem. Základní vzorec máme tedy hotový, ještě však musíme upřesnit hlavní proměnnou: Jak vysoká, respektive nízká bude minimální výplata oproti celostátní (předloňské) průměrné mzdě.

Minimální mzda 2020 podle hnutí ANO (zaměstnavatelů) a ČSSD (odborů)

V návrhu, pod kterým jsou podepsaní sociální demokraté (ČSSD), představuje nejnižší legální výplata “0,548násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok”. Tuto hodnotu podporuje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která sdružuje většinu organizovaných zaměstnanců. Ale její menší kolegyně, Asociace samostatných odborů (ASO), vybízí k opatrnosti: Navrhuje, aby minimální mzda stoupala o 1 000 Kč ročně.

Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) připomíná bývalou jednobarevnou vládu hnutí ANO, která jednala o 44% koeficientu. Zaměstnavatelé tvrdí, že pokud projde návrh současné socialistické ministryně, výplaty stoupnou rychleji než ekonomická produktivita, kvůli čemuž může tuzemské hospodářství růst pomaleji.

Minimální mzda 2020 tedy pravděpodobně poskočí někam do intervalu 14 000 Kč až 17 400 Kč hrubého měsíčně. Nejšikovnější zaměstnanci automaticky získají právo na dvojnásobek. Výjimkou jsou kolektivní smlouvy, kde nadále smíme komukoli přisoudit minimální mzdu. Podle návrhu sociálních demokratů však bude celá osmibodová škála platit i pro odměnu z dohody, která nyní může činit jenom minimálních 12 200 Kč měsíčně.

Program Výstavba: státní miliardy na nové byty

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dotační a úvěrovou akci, díky které mají vyrůst nové činžovní domy, určené především pro střední třídu. Nevratné subvence dosáhnou zhruba 2 miliard korun ročně, pro zvýhodněné půjčky zatím není stanovený žádný strop. Program Výstavba na následujících řádcích popíše Veronika Vároši, tisková mluvčí rezortu.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje nový program, který by umožnil obcím stavět nájemní byty nejen pro úzce vymezenou skupinu obyvatel v sociálně těžké situaci (sociální byty), ale také například pro učitele, lékaře apod. Na výstavbu sociálních bytů pro definovanou skupinu by byly poskytovány přímé a nevratné dotace a na zbývající část bytů by pak byl poskytován nízkoúročený, tedy zvýhodněný, dlouhodobý úvěr. Představa je taková, že vzniklé bytové domy budou obsahovat mix nájemních bytů pro obě cílové skupiny. Počet sociálních bytů by neměl být vyšší než 20 % z celkového počtu vzniklých nájemních bytů. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o dotačně-úvěrový nástroj předpokládáme realizaci této podpory v rámci Státního fondu rozvoje bydlení. Chystáme nařízení vlády, které detailně definuje uvedený nástroj s názvem Program VÝSTAVBA.

Další dotace jsou připraveny díky zákonu o sociálním bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj předběžně počítá s rozpočtem na tento program zhruba ve výši dvou miliard korun ročně na dotační podporu. Vzhledem k plánované účinnosti zákona o sociálním bydlení, kdy jsou na tyto účely připraveny další peníze, může být částka v prvních dvou až třech letech vyšší. Jedná se o tvorbu nařízení vlády, což si vyžádá dodržení určitého časového rozvrhu. Na základě potvrzení absorpční kapacity od obcí je možné finální verzi projednat vládou nejpozději na jaře 2019. Zároveň platí, že podoba programu by mohla být známa již dříve tak, aby si příjemci dotací mohli své investice připravovat v předstihu.

Program Výstavba je výjimečný svým zaměřením na střední třídu

Současné dotační programy MMR jsou zacíleny především na podporu bydlení seniorů s nižšími příjmy nebo na zdravotně postižené. Stejně tak i úvěrový program SFRB. Ten navíc počítá s dalšími subjekty typu nízkopříjmové domácnosti, mladí s nízkými příjmy do 30 let apod. Neexistuje tedy program (dotační nebo úvěrový), který by podporoval výstavbu nájemních bytů pro středně příjmové skupiny domácností, tedy těch domácností, které by v zamýšleném nařízení vlády užívaly onu 80 % část nájemních bytů. Zásadní změnou je tedy vytvoření dotačně úvěrového nástroje umožňujícího vznik bytových domů obcí s nájemními byty, kde část bude určena pro sociální bydlení nejpotřebnějších osob a část pro domácnosti středně příjmové.

Platové tabulky 2019: spor mezi vládou a odbory

AKTUALIZACE 29. srpna 2018: Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes oznámili, jaký kompromis dojednali v rámci vlády. Platy od 1. ledna 2019 stoupnou rozdílně podle profesí, přičemž více dostanou pracovníci, kteří byli doposud podhodnocení a taky někteří další vybraní kolegové. Porovnejme předpokládanou valorizaci tarifů (základních hrubých měsíčních výplat), v závorce uveďme celkový předpokládaný nárůst (včetně osobního příplatku, který ovšem k některým zaměstnancům nemusí doputovat, například pokud nemají dobrý vztah se svým nadřízeným): pedagogové 10 % (15 %), většina 4 % (8 %, pracovníci ve školství kromě pedagogů 10 %), ozbrojené a bezpečnostní složky včetně policistů nebo vojáků 2 % (+ navýšený rizikový příplatek). Vláda nyní ještě bude jednat o finálním výsledku s odborovými organizacemi. Níže najdete text a propočty z 18. června 2018, tabulky aktualizujeme, jakmile bude definitivně jasno (snad brzy, záleží hlavně na vládě).

Mezi největším zaměstnavatelem v České republice a jeho zaměstnanci vzniká konflikt, který jsme zažili naposledy během poslední hospodářské krize. Pravicové vlády tehdy šetřily na lidech, a některým pracovníkům dokonce snižovaly platové tarify – základní hrubé měsíční výplaty. Nyní procházíme obdobím ekonomického rozkvětu, ale premiér Andrej Babiš chce většině zaměstnanců ve veřejné sféře přidat jenom tolik, aby kvůli inflaci reálně vydělávali stejně jako nyní. Naopak odboráři požadují podstatně vyšší a rychlejší valorizaci. Propočítejme, jak mohou vypadat platové tabulky 2019, na příkladu nejchudší tarifní stupnice.

Současný stav například v kultuře, jídelnách apod.

Nejskromnější platovou tabulku najdeme hned v první příloze vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Podle této stupnice jsou odměňovaní například zaměstnanci v kultuře (v divadlech, symfonických orchestrech, muzeích apod.), dále administrativní a manuální pracovníci ve školách nebo nemocnicích (účetní, personalisté, kuchaři, uklízeči atd.). Některé tarify nedosahují ani minimální mzdy. A zaměstnavatel podle zmíněného právního předpisu nemusí uznat žádnou praxi zaměstnanci, který patří do nižší nežli 6. platové třídy.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8760 9510 10310 11160 12100 13140 14240 15450 16760 18200 19730 21400 23190 25160 27330 29630
2 9070 9850 10690 11590 12560 13620 14790 16020 17410 18870 20490 22210 24070 26120 28360 30740
3 9430 10230 11090 12030 13050 14130 15340 16650 18060 19600 21260 23050 25000 27100 29440 31900
4 9780 10610 11530 12490 13550 14680 15920 17260 18750 20330 22060 23920 25930 28130 30550 33100
5 10150 11020 11950 12940 14060 15220 16520 17930 19450 21120 22870 24800 26910 29190 31680 34360
6 10550 11420 12410 13460 14590 15820 17150 18610 20190 21930 23760 25760 27920 30300 32890 35660
7 10940 11880 12890 13960 15150 16410 17790 19300 20960 22740 24660 26720 28980 31430 34130 36990
8 11360 12340 13360 14480 15710 17020 18470 20020 21740 23590 25580 27740 30080 32630 35410 38380
9 11800 12800 13880 15050 16330 17670 19180 20780 22570 24500 26560 28770 31200 33850 36760 39840
10 12230 13280 14390 15600 16930 18340 19910 21580 23420 25410 27560 29860 32390 35130 38120 41330
11 12700 13790 14940 16190 17580 19030 20670 22390 24290 26370 28600 31000 33600 36460 39570 42890
12 13180 14330 15540 16800 18240 19730 21470 23230 25230 27380 29680 32170 34870 37820 41070 44510

Odboráři chtějí přidat o desetinu, od října 2018

Odboráři (Odborové svazy ve veřejných službách a správě – OS RoPo a nadřazená Českomoravská konfederace odborových svazů – ČMKOS) požaduji, aby pokračovala valorizace, kterou známe z posledních let: Platové tarify mají stoupnout o 10 %, s účinností od 1. října 2018. Navíc navrhují, aby nejnižší možnou hodnotou byla minimální mzda. Nejskromnější platová tabulky by v takovém případě vypadala následovně.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 12200 12200 12200 12276 13310 14454 15664 16995 18436 20020 21703 23540 25509 27676 30063 32593
2 12200 12200 12200 12749 13816 14982 16269 17622 19151 20757 22539 24431 26477 28732 31196 33814
3 12200 12200 12200 13233 14355 15543 16874 18315 19866 21560 23386 25355 27500 29810 32384 35090
4 12200 12200 12683 13739 14905 16148 17512 18986 20625 22363 24266 26312 28523 30943 33605 36410
5 12200 12200 13145 14234 15466 16742 18172 19723 21395 23232 25157 27280 29601 32109 34848 37796
6 12200 12562 13651 14806 16049 17402 18865 20471 22209 24123 26136 28336 30712 33330 36179 39226
7 12200 13068 14179 15356 16665 18051 19569 21230 23056 25014 27126 29392 31878 34573 37543 40689
8 12496 13574 14696 15928 17281 18722 20317 22022 23914 25949 28138 30514 33088 35893 38951 42218
9 12980 14080 15268 16555 17963 19437 21098 22858 24827 26950 29216 31647 34320 37235 40436 43824
10 13453 14608 15829 17160 18623 20174 21901 23738 25762 27951 30316 32846 35629 38643 41932 45463
11 13970 15169 16434 17809 19338 20933 22737 24629 26719 29007 31460 34100 36960 40106 43527 47179
12 14498 15763 17094 18480 20064 21703 23617 25553 27753 30118 32648 35387 38357 41602 45177 48961

Vládní návrh platové tabulky 2019, zvýšené o inflaci

Odboráři museli několik měsíců čekat, než premiér kývl na společné setkání. Předseda vlády věří, že zaměstnanci veřejného sektoru dostali během posledních roků přidáno dost, a brzdí: Platové výdaje chce posílit o 6 %, samotné tarify však vidí jenom o 2 % vyšší, počínaje 1. lednem 2019. Pokud svoji vizi uskuteční, bude záležet na konkrétních manažerech, jak navýšené prostředky rozdělí: Jestli například přidají na osobním ohodnocení všem stejně, anebo všechno přihrají sobě a svým nejbližším spolupracovníkům. Přepočítejme tedy premiérovu představu platové tabulky 2019, přičemž budeme zaokrouhlovat na celá čísla nahoru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8936 9701 10517 11384 12342 13403 14525 15759 17096 18564 20125 21828 23654 25664 27877 30223
2 9252 10047 10904 11822 12812 13893 15086 16341 17759 19248 20900 22655 24552 26643 28928 31355
3 9619 10435 11312 12271 13311 14413 15647 16983 18422 19992 21686 23511 25500 27642 30029 32538
4 9976 10823 11761 12740 13821 14974 16239 17606 19125 20737 22502 24399 26449 28693 31161 33762
5 10353 11241 12189 13199 14342 15525 16851 18289 19839 21543 23328 25296 27449 29774 32314 35048
6 10761 11649 12659 13730 14882 16137 17493 18983 20594 22369 24236 26276 28479 30906 33548 36374
7 11159 12118 13148 14240 15453 16739 18146 19686 21380 23195 25154 27255 29560 32059 34813 37730
8 11588 12587 13628 14770 16025 17361 18840 20421 22175 24062 26092 28295 30682 33283 36119 39148
9 12036 13056 14158 15351 16657 18024 19564 21196 23022 24990 27092 29346 31824 34527 37496 40637
10 12475 13546 14678 15912 17269 18707 20309 22012 23889 25919 28112 30458 33038 35833 38883 42157
11 12954 14066 15239 16514 17932 19411 21084 22838 24776 26898 29172 31620 34272 37190 40362 43748
12 13444 14617 15851 17136 18605 20125 21900 23695 25735 27928 30274 32814 35568 38577 41892 45401

Babiš tvrdí, že chce prioritně přidávat právě v kultuře, dále sociálním pracovníkům a učitelům. Jeho přísliby jsou však zatím mlhavé a proměnlivé. Například zdravotníkům, kteří mají momentálně stejnou tabulku jako sociální pracovníci, sice údajně ústně slíbil 10% zvýšení platových tarifů, později ale svá slova relativizoval (více ZDE). A učitelům odmítl přidat 15 % od letošního září, navzdory postoji Poslanecké sněmovny (více ZDE). Všechny aktuální platové tabulky najdete vždycky pod TÍMTO odkazem.

Přání k narození dítěte (miminka): texty, obrázky

Novorozeněti prozatím stačí maminka, ale právě ona zasluhuje mnohem širší podporu: od partnera, příbuzných, přátel, kolegů, sousedů, zkrátka všech lidí dobré vůle. Devět měsíců nosila ve svém těle plod, který mezitím vyrostl v plnohodnotného člověka. Jeho život však musela vykoupit svými mukami – a místo aby potom mohla odpočívat, podřizuje se nevyzpytatelnému kojeneckému rytmu, citlivě tiší dětský křik a krmí miminko svým mlékem. Poblahopřejme mamince osobně, anebo aspoň zprostředkovaně: Zatelefonujme, napišme vlastními slovy textovou zprávu (SMS), nebo pošleme následující přání k narození dítěte.

Přání k narození dítěte Přání k narození miminka Přání k narození - obrázky, texty

Víš, proč jsou oči tvého andílka tak nádherné?

Matkám i otcům říkáme souhrnně rodiče, ale pokud tohle české slovo bereme vážně, musíme uznat, že náleží pouze ženám, které úspěšně zakončily svoje těhotenství. Odpovědní muži sice láskyplně pečují o svoje partnerky a na porodní sále jsou psychickou podporou, ale nemusejí nikomu půjčovat svoje tělo a podávat nadlidské výkony, aby někoho přivedli na svět. Šťastného tatínka potom samozřejmě můžeme pozvat třeba na skleničku něčeho ostřejšího, ale mysleme především na vyčerpanou maminku. Přání k narození miminka mívá podobu například vtipného bonmotu.

  1. Oči tvého dítěte jsou nádherné, protože vidí tebe. Jsi jeho první láska, láska na první pohled.
  2. Gratuluji ti k doktorátu z medicíny! Nejlepšími léky jsou totiž: mateřské obětí a mateřské pohlazení. Obojího jsi teď už schopna! :-)
  3. Vaše pupeční šňůra nebyla přestřižena, abyste byli odděleni, nýbrž abyste nezakopli, až spolu budete tančit!
  4. Tvůj muž evidentně praktikuje nejlepší výchovnou metodu: Našel svému dítěti nejlepší matku! :-)
  5. Až ti chlap pomůže do kabátu nebo podrží dveře, ani nemusíš děkovat. Správně by tě měl do konce života nosit na rukách za to, cos právě dokázala!
  6. Milá maminko, milé miminko, přejeme Vám zdraví a štěstí! A abyste k sobě duševně měly tak blízko, jako jste v posledních měsících byly spojené tělesně.
  7. Víš, proč první porod bývá nejtěžší? Protože se nerodí jenom maličké dítě, ale taky matka. Z křehké slečny se přitom stává největší a nejobdivuhodnější bytost, kterou už nikdo nemůže nazývat “slabším pohlavím”! :-)
  8. Tvůj syn bude hýčkat svoji ženu jako princeznu, protože bude vychovaný královnou.
  9. Když se žena stane matkou, její tělo vypadá jinak než dříve. Z kočky je totiž tygřice, která si zaslouží svoje pruhy.
  10. Blahopřeji, budeš dokonalou maminkou! Mateřství totiž není něco, co bychom mohly dělat dokonale. Mateřství je něco, co nás zdokonaluje :-).

Obrázkové přání k narození dítěte (miminka)

“Není nic půvabnějšího než maminka s dítětem v náručí – a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí,” napsal básník Johann Wolfgang von Goethe. Někdo preferuje patos a sentimentalitu, jiný spíše lidový humor. “Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy – aby nebudily děti,” konstatoval humorista Peter Ustinov. “Díky svým dětem jsem začal milovat tchána a taky tchyni. Když rodiče mojí ženy přijdou pohlídat svoje vnoučata, můžu konečně na chvíli vypadnout,” dodal cynický herec Matthew Broderick. Příliš drsný humor? Přání k narození dítěte (miminka) můžeme pojmout i citlivěji, a klidně přidejme vizuální motiv – vizte výše texty, SMS a obrázky zdarma.

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×