decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Bude nový stavební zákon šitý na míru devoloperům?

Na návrh stavebního zákona, který má výrazně zkrátit povolování staveb, se snáší kritika z mnoha stran. Výstavba se prý zrychlí na úkor ochrany veřejného zájmu, potřeb obcí a menších stavebních firem. Na návrh nového stavebního zákona se ptá moderátorka Karolína Koubová náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcely Pavlové a ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové.

Další videa od Českého rozhlasu Plus:

Zmocněnkyně Válková nebude s lidskými právy prudit

Na Úřadě vlády se redukují stavy zaměstnanců. Agentura pro sociální začleňování (něco přes 100 lidí, dále jen Agentura) přejde od 1.1.2020 na Ministerstvo pro místní rozvoj, čímž Sekce pro lidská práva, kam Agentura spadá, přijde o dostatečný počet pracovníků na to, aby mohla podle služebního zákona zůstat sekcí (to ostatně stálo za plánem Agenturu do sekce rozpustit v roce 2015, těsně před účinností služebního zákona). Šéfka této sekce a zároveň poslední zmocněnkyně vlády pro lidská práva se proti ztrátě místa pojistila a zvítězila ve výběrovém řízení na MPSV na pozici mimo svůj obor, kam se nikdo déle než rok nehlásil. Totéž se chystá udělat ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin s vidinou odvést s sebou, tedy dál od vlády, i celý odbor.

A právě v tuto dobu, tedy po vyklizení pozic Úřadu vlády na poli ochrany a prosazování lidských práv, přichází premiér s návrhem, aby “to” (pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva) vzala, jako brigádu při pokračujícím poslancování, jemu oddaná někdejší ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková, u níž má jistotu, že rozhodně nebude vládu svého Šéfa za cokoli kritizovat. Vlastně postačí, bude-li stejně zticha, jako zmocněnkyně předchozí, kdy se třeba klíčová Rada vlády pro lidská práva nesešla rok a půl, tedy po celou dobu jejího mandátu.

Lidskoprávníci, hledejme lepší osobnosti!

Kromě vylidnění Úřadu vlády bude mít vláda nejspíš klidně ještě rok “pokoj” také od úřadu veřejného ochránce práv. Zástupce ombudsmanky nebyl poslanci zvolen a z nějakého důvodu se s tím vyčkává až na volbu samotného ombudsmana (za rok), prý, aby si ti dva tak nějak sedli. Bude ombudsmankou Válková nebo někdo ještě poslušnější? Nejsou to dobré vyhlídky. Lidskoprávníci, kteří jste palubu prosazování spravedlivého zacházení s občany všeho druhu ještě neopustili, zamyslete se, jestli přihlížet je ještě v tuto chvíli dostačující.

My v IPSI si myslíme, že je nejvyšší čas téma institucionálního zajištění ochrany lidských práv zvednout a poohlédnout se po osobnostech, které by pozice v úřadech významných pro tvorbu a aplikaci zákonů mohly zastávat lépe, než lidé “poslušní” a “ochotní”, kteří si vzájemně “sednou” a pokud možno mlčí.

Další články od Institutu pro sociální inkluzi:

Chvála ideologie – smysluplného souboru myšlenek

ideologie

“…není možné najít reálné řešení, dokud se na problém budeme dívat skrz ideologické brýle.”
“Používání ideologických floskulí brání věcné debatě o problému.”
“…je potřeba věcných, neideologických řešení.”
Taky nenávidíte ideologii? V Čechách je ten termín v oblibě ještě níže, než slovo “komunista” nebo “spalničky”.

Neprávem. Ideologie je soubor určitých myšlenek, seřazených do takové struktury, aby dávaly smysl. Aby jedna nevyvracela tu druhou, aby byly v jakési harmonii. Tato myšlenková síť není absolutní, je jen určitým pohledem na nekonečně složitou jsoucnost. Jsou i jiné myšlenkové struktury, tj. jiné pohledy na tu samou skutečnost, a je to naprosto přirozené.

Ideologie je kompasem v nepřehledném terénu reality. Naprosto neideologický pohled je pohledem také naprosto zmatečným a protichůdným. Proto všichni jsme ideologičtí, všichni uvažujeme podle nějakého myšlenkového řádu, jen mnozí si to nechtějí přiznat. Odmítají dát svému světonázoru jméno, protože buď tuší, že by nebylo vlídně přijato, nebo že by mohli být později snadněji kritizováni za vlastní myšlenkové veletoče. Proto mluví o “věcných, lidsky přirozených, racionálních, neideologických pohledech a řešeních”, tvoříce falešné zdání, že “ideologický” je v přímém rozporu se slovy “věcný” a “efektivní”.

Typický mustr-problém jsou byty v Praze:

  1. Klasický liberální ideolog, který se opírá o takové myšlenky, jako že centralizovaní plánováni čehokoliv je méně efektivní, než individuální činorodost, a individuální činorodost vzkvétá jen tehdy, pokud individua mají skálopevnou víru, že jim plody jejich činnosti nikdo svévolně nesebere, by “věcné řešení” viděli v uvolnění centrálních kleští administrativních bariér a rozšíření prostoru pro soukromou stavební aktivitu, která efektivněji (byť samozřejmě nikoli ideálně) naplní poptávku. Byl by skeptický ke snahám magistátu řešit problém centralizovaně, obecní výstavbou obecních bytů atd. Byl by skeptický k pohádkám, jak to ve Vídni a jinde na Západě báječně funguje. Obecně je skeptický k emotivním frázím jako “příliš drahé byty” nebo “normální člověk si nemůže dovolit”, protože ví, že cena není “příliš velká” či “příliš malá” sama o sobě, ale jen ve vztahu k něčemu, a proto cena bytů roste, protože v Praze roste i cena práce, a že cena roste, pokud roste i počet ochotných ji zaplatit, atd.
  2. Klasický sociálně-demokratický ideolog by naopak řekl, že volný trh je sice fajn, ale produkuje nepředvídatelné výsledky, proto je třeba ho držet co nejvíce na uzdě centrálními omezeními. A že pokud známe cíl pro běžné masy (např. byty s nájmem do deseti tisíc), centrální akcí se k němu dobereme rychleji (byť to bude dražší, neefektivní a se spoustou vedlejších škod), než trpělivým čekáním, až to vygeneruje volný trh. Sociální demokrat jakožto umírněný socialista by byl samozřejmě citlivější na slova “veřejný zájem”, “sociální rovnost”, “těžká situace pracujících”, než “nedotknutelnost soukromého vlastnictví” a “omezování podmínek liberální soutěže”.

A co v praxi slyšíme? “Neideologická a věcná řešení” jako obecní podpora družstevního bydlení, masívní výstavba obecních bytů, centrální “zamyšlení”, co s prázdnými soukromými byty (poté, co získáme zcela anonymní data, abychom věděli “jak velký problém to vůbec je”), snížení byrokratických bariér pro novou výstavbu…

Chvála ideologii! Stejně jako chvála pokrytectví, neboť pokrytci jsou nechtěnými propagátory ctností, kterými sice neoplývají, ale snaží se je tak usilovně simulovat.

To si vždycky pobaveně broukám, když nám, ideologům, někdo zase vpálí nějaké “věcné, neideologické řešení”… :)

Redakční poznámka: Vít Kučík svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Víta Kučíka:

Družstevnictví (logicky) vadilo nacistům i komunistům

“Praha začne poskytovat pozemky pro družstevní byty. Cena za metr by se díky tomu měla snížit až na 60 tisíc,” píšou Hospodářské noviny. Než někdo začne zase hystericky hulákat, že družstevnictví je komunismus, bylo by fajn, aby se vědělo, že:

  1. Idea družstevnictví (v té podobě, jak ji známe dnes) vznikla v 19. století jako svépomocný prostředek lidí pro řešení řady sociálních a hospodářských problémů. “Zdola” a bez závislosti na státu.
  2. Jedním z klíčových aspektů byly dobrovolnost a vnitřní demokracie družstevních spolků.
  3. “Zlatá éra” družstevnictví nastala za první republiky. Sám T. G Masaryk byl nadšeným podporovatelem myšlenky družstevnictví a čestným členem vydavatelství Družstevní práce.
  4. Myšlenka sdružování se do družstev je projevem ekonomické racionality – sdílí se náklady i nutná práce a posiluje se vyjednávací pozice.
  5. Družstevnictví nejvíce uškodily právě totalitní režimy minulého století – nacisti je prostě potlačovali, komunisté je sice na oko podporovali, ale v jejich pojetí bylo družstevnictví připraveno o klíčové aspekty – dobrovolnost a vnitřní demokracii družstevních spolků. Komunisti dokonce v roce 1952 připravili tehdejší existující družstva o veškerý jejich majetek.

Chápu (a to zejména u pamětníků předlistopadové éry), že družstevnictví není vnímáno nějak extrémně pozitivně, je to ale projevem toho, že člověk je tvor společenský – v dobrém i ve zlém.

Další komentáře od Radka Holomčíka:

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×