decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Důchody v roce 2020 zůstávají (ne)spravedlivé

Víte, která pojišťovna je v tuzemsku největší? No přece samotný český stát! Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybírá od zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojištění, ze kterého následně vyplácí důchody. Podobně jako když platíme soukromému finančnímu ústavu, aby nám potom pomohl, pokud nám třeba vyhoří dům. Ovšem abychom dostávali vysoké důchody v roce 2020 („pojistné plnění”), musíme splňovat 2 podmínky:

  1. Máme zaplacené dostatečné pojištění – aspoň za minimální předepsanou dobu, v požadované výši (buďto ze svojí osobní kapsy, nebo prostřednictvím manžela, manželky, rodiče nebo osvojitele).
  2. Zažíváme „pojistnou událost” (vysoký věk, pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo úmrtí blízké osoby – manžela, manželky, rodiče, osvojitele).

důchody v roce 2019

Pozor! Důchody nepatří mezi sociální dávky, které fungují pouze na solidárním principu a uspokojují základní potřeby chudých občanů, nebo mladých domácností (například příspěvky na rodičovství, na bydlení apod.).

Všechny základní a odvozené důchody v roce 2020

Každý důchod má „solidární” a „zásluhovou” složku

Stát vyplácí pojistnou dávku tak, že vlastně kombinuje „rovnostářský” a „konkurenční” princip. Každému pojištěnci, který splnil podmínky, dává základní složku podle aktuální průměrné mzdy v České republice (například penzisté letos dostávají 10 % z 32 698 Kč, zaokrouhlených na celé desetikoruny nahoru = 3 270 Kč; v novém roce 2020 má tato částka podle Ministerstva práce a sociálních věcí stoupnout na 3 490 Kč). Takže máme svoje jisté, i když třeba celý život pracujeme v užitečných, ale špatně placených sociálních službách. Navrch připočítáváme ještě motivační složku podle toho, kolik pojištěnec zaplatil (obvykle rozhoduje hrubý plat).

Co kdyby všichni dostávali úplně stejnou penzi?

Velké vášně vyvolává valorizace penzí v roce 2020. „Celý život jezdím po republice a prodávám vlastnoručně vyšívané oblečky pro děti. Teď dostávám minimální starobní důchod 4 040 Kč – a po další slavné valorizaci mně vyjde úžasných 4 452 Kč. Výsměch!,” naříká jedna čtenářka. „Valorizace důchodů má vykrývat zdražování základního zboží, bydlení, energií a služeb, takže by všichni měli dostat přidáno stejně,” navrhuje další seniorka. (Svůj názor přidejte do diskusního fóra níže, věcnou diskusí kultivujeme sebe i společnost!)

Naproti tomu jeden vysoce produktivní občan namítl, že není spravedlivé, když dostává důchod jenom ve výši 19 % svého bývalého příjmu, zatímco průměrná výše penze činí 44 % průměrného hrubého příjmu (57 % čisté mzdy). Ústavní soud souhlasil, že tady rovnostářský princip vlastně vedl k nerovnosti naruby. Jak vnímáte spravedlnost vy? Revolucionář Ernesto Che Guevara v minulém století na Kubě zavedl příjmový strop, což vedlo k propadu ekonomiky. Některé státy (hlavně Finsko) nyní zvažují jiný model: nepodmíněný základní příjem pro všechny.

Platy bezpečnostních příslušníků v roce 2019

Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné v roce 2019. Tarifní stupnice patří konkrétně státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, členům Bezpečnostní informační služby a Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako Úřadu pro zahraniční styky a informace. Aktuální tarifní stupnice naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.

Nejdříve musíme zjistit hodnost a praxi

TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru
Služební hodnost Hodnostní označení Minimální vzdělání Doba trvání služby Tarifní třída
referent rotný střední/ výuční list 1.
vrchní referent strážmistr střední s maturitou 2.
asistent nadstrážmistr střední s maturitou 3.
vrchní asistent podpraporčík střední s maturitou 2 roky 4.
inspektor praporčík/nadpraporčík střední s maturitou 3 roky 5.
vrchní inspektor nadpraporčík/podporučík SŠ s maturitou/VOŠ 5 let 6.
komisař poručík/nadporučík VOŠ /VŠ bakalářské 6 let 7.
vrchní komisař kapitán/major VŠ bakalářské 7 let 8.
rada podplukovník/plukovník VŠ magisterské 9 let 9.
vrchní rada plukovník VŠ magisterské 10 let 10.
vrchní státní rada plukovník VŠ magisterské 12 let 11.

Abychom našli správný platový tarif, musíme znát tarifní třídu a tarifní stupeň, neboli délku praxe: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.

Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.

Platy bezpečnostních příslušníků v roce 2019

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
≤3 1 17710 19220 20850 22630 24560 26640 28880 31340 34000 36900 40030
≤6 2 18390 19950 21640 23480 25470 27640 29980 32520 35280 38300 41540
≤9 3 19070 20680 22430 24350 26420 28680 31100 33740 36600 39720 43090
≤12 4 19780 21480 23290 25270 27410 29740 32270 35000 37980 41210 44710
≤15 5 20530 22280 24170 26220 28440 30850 33480 36320 39390 42740 46380
≤18 6 21290 23110 25080 27200 29500 32020 34730 37680 40900 44350 48120
≤21 7 22090 23970 26010 28220 30620 33210 36040 39090 42420 46030 49930
≤24 8 22930 24870 26990 29270 31760 34470 37400 40560 44010 47740 51810
≤27 9 23790 25800 27990 30380 32950 35760 38800 42080 45660 49540 53750
≤30 10 24680 26770 29050 31510 34200 37100 40240 43650 47370 51410 55770
≤33 11 25610 27790 30140 32710 35480 38480 41770 45300 49150 53330 57860
>33 12 26560 28820 31280 33930 36810 39930 43330 47020 51000 55320 60020

Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, policisty či hasiče potom stoupá o desetinu.

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
≤3 1 19490 21150 22940 24890 27010 29310 31780 34480 37410 40590 44040
≤6 2 20230 21950 23810 25830 28020 30400 32980 35780 38810 42130 45700
≤9 3 20980 22750 24680 26790 29060 31550 34220 37110 40260 43700 47400
≤12 4 21760 23630 25630 27800 30160 32720 35500 38510 41780 45330 49190
≤15 5 22590 24520 26590 28840 31290 33940 36840 39950 43330 47020 51030
≤18 6 23420 25420 27590 29920 32460 35230 38200 41460 44990 48790 52930
≤21 7 24300 26370 28620 31040 33690 36530 39650 43010 46660 50640 54930
≤24 8 25230 27360 29700 32200 34940 37920 41140 44620 48410 52510 56990
≤27 9 26180 28380 30800 33420 36250 39340 42680 46290 50230 54490 59120
≤30 10 27150 29450 31960 34660 37620 40820 44270 48020 52120 56550 61350
≤33 11 28170 30570 33150 35980 39030 42330 45960 49840 54060 58670 63650
>33 12 29220 31710 34410 37330 40490 43930 47670 51720 56100 60860 66030

Základní tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Tabulkovou základnu může navýšit příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.

Ochrana osobních údajů 2019: cookies apod.

My spotřebitelé jsme zároveň taky spotřebním zbožím. Majitelé bezplatných a levných médií prodávají naši pozornost dalším obchodníkům, abychom vnímali jejich reklamy, a následně kupovali jejich výrobky a služby. Inzerci dobře známe například z tiskovin, rádia, televize atd. Daleko sofistikovanější reklamní systémy však běží na Internetu: na celosvětové virtuální síti, která propojuje naše počítače, chytré telefony a další techniku, abychom mohli komunikovat přes e-maily a sociální sítě, pročítat zpravodajské servery a diskusní fóra. Vysvětlíme vám, co jsou takzvané cookies a jak tady – na webu KupníSíla.cz – funguje ochrana osobních údajů 2019.

Vaše chování měříme pomocí nástroje Google Analytics

Naše společnost Občanům s.r.o. provozuje tento internetový portál, aby pomáhala obyčejným lidem. Vaši (ne)přítomnost a (ne)spokojenost měříme pomocí analytického nástroje americké společnosti Google LLC, který se jmenuje Google Analytics. Tam pravidelně sledujeme, odkud lidé přicházejí na tento web (z vyhledávačů, ze sociálních sítí apod.), kolik máme návštěvníků, jaké stránky jsou nejčtenější, jak dlouho tam průměrný uživatel vydrží atd. Vyhodnocujeme pouze souhrnná anonymizovaná data, například: Naši návštěvníci mají zájem hlavně o platové tabulky, mnohem méně o horoskopy. Takže víme, která témata musíme popisovat, abychom upokojili masovou poptávku svého publika.

Dříve jste tady mohli vidět navíc ještě reklamy, zobrazované přes automatizovaný systém společnosti Google: takzvaný Google Ads. V tomto případě už nejde o nějaká souhrnná anonymizovaná data, nýbrž o cílenou individuální kampaň. Google sleduje chování konkrétního člověka, kterému potom zobrazuje takové reklamy, aby nabídkou trefil poptávku. Například: Kdo zadal do internetového vyhledávače sousloví „benzínová sekačka”, ten potom vídá reklamy na benzínové sekačky apod. Cílenou inzerci nyní už nepoužíváme, nadále však běží na mnoha jiných webech.

„Štěnice” zvané cookies a ochrana osobních údajů 2019

Žárlivci a diktátoři najímají soukromé detektivy nebo tajné policisty, aby nechali sledovat svoje potenciální oběti: Například prostřednictvím odposlouchávacího zařízení, kterému lidově říkáme „štěnice”. Něco velmi vzdáleně podobného najdeme ve většině internetových prohlížečů: anglicky cookies, česky koláčky (sušenky). Když prohlížíte a pročítáte Internet, navštívené servery posílají do vašeho počítače „hlášení” o vašem chování (co hledáte, kam klikáte atd.). A následně probíhá opačný proces, například: Reklamní systém Google Ads analyzuje vaši internetovou historii, aby vám nabízel inzerci, kterou pravděpodobněji oceníte (zboží, které jste hledali).

Zatímco „štěnice” obvykle nejsou morální ani legální, cookies mohou sloužit dobré věci a jsou povolené; ale pouze pod podmínkou, že víte o jejich přítomnosti, znáte jejich účel, jste vědomými a dobrovolnými adresáty cíleného internetového obsahu. Také proto vznikl tenhle osvětový text. Pokud souhlasíte s užíváním takzvaných cookies, klidně surfujte dále jako doposud. Pokud máte s touto marketingovou metodou problém, využijte blokační možnosti. V běžných internetových prohlížečích můžete „koláčky” zakázat: Chrome, Firefox, Explorer, Safari, Opera. A tamtéž lze nainstalovat doplňky blokující reklamu: Chrome, Firefox a další.

Minimální důchod 8 300 Kč? Návrh zákona hotov

I nejhorší smolař a nejpomalejší lenoch v České republice má právo na základní příjem. Většinou hovoříme o životním nebo existenčním minimu, které náleží například dlouhodobě nezaměstnaným spoluobčanům. Ovšem existují mezi námi senioři, kteří lopotně kráčejí těžkým životem, zestárnou – a dostanou penzi, která není o mnoho vyšší! Měli bychom zjednat nápravu? Na stole leží návrh zákona, jehož předkladatelé usilují o důstojný minimální důchod.

Nejchudší senior dostává méně, než vypočítavý mladý lenoch

Začněme aktuálním stavem. Zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) říká, že minimální státní starobní penzi spočítáme jako součet každoročně aktualizované základní výměry a konstantní částky 770 Kč, která v nejsmutnějších případech nahrazuje zásluhovou složku. Výsledek vypadá smutně, vystačí sotva na potraviny.

  • V roce 2016: 2 440 Kč + 770 Kč = 3 210 Kč
  • V roce 2017: 2 550 Kč + 770 Kč = 3 320 Kč
  • V roce 2018: 2 700 Kč + 770 Kč = 3 470 Kč
  • V roce 2019: 3 270 Kč + 770 Kč = 4 040 Kč
  • V roce 2020minimální důchod podle Ministerstva práce a sociálních věcí vycházet následovně: 3 490 Kč + 770 Kč = 4 260 Kč.
  • Životní minimum osaměle hospodařícího jedince (3 410 Kč) + příspěvek a doplatek na bydlení: přes 8 000 Kč

Ještě než začneme nadávat, věnujme pozornost celému tuzemskému penzijnímu systému. Smutnou almužnu dostane ve stáří například člověk, který střídal podporu v nezaměstnanosti a podnikání, přičemž odváděl jenom minimální zálohy na důchodové pojištění. I kdybyste celý život vydělávali nejubožejší zaměstnaneckou mzdu (letos 13 350 Kč, příští rok zřejmě kolem 14 500 Kč hrubého měsíčně), získáte starobní penzi přes 10 000 Kč. Ale stejně vypadá divně, když osaměle žijící stařenka pobírá jenom tolik, že musí ještě žádat o sociální dávky.

Rada seniorů navrhuje skoro dvojnásobný minimální důchod

Náměty na řešení existují, teď ještě najít celospolečenskou shodu, nebo aspoň politickou vůli. Důchodová komise, která pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí, navrhla minimální důchod 8 000 Kč. Stát by potom údajně nezchudl, protože už dneska můžeme všichni nárokovat stejný bezpracný příjem, díky dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení. Rada seniorů ČR požaduje odvážnější minimum: 8 300 Kč. Dokonce připravila návrh zákona a podle svého prohlášení získala podporu prezidenta Miloše Zemana.

- PAGE 1 OF 5 -

Next Page ⇀

loading
×