decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Vdovecký a vdovský důchod

Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, čili státní podpora pro pozůstalé manžele a manželky.

Vdovecký a vdovský důchod

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2020

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v paragrafech (§) 49 až 51. O vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jste invalidní ve III. stupni
 • pečujete o pozůstalé či dříve osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího”, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2020

 • Takzvaná základní výměra záleží na současných zaměstnavatelích a zaměstnancích, protože činí 10 % průměrné hrubé měsíční mzdy, myšleno v rámci celé České republiky. Letos jde konkrétně o 3 270 Kč, v roce 2020 půjde o 3 490 Kč. Zbytek důchodu představuje takzvanou procentní výměru, která bude důležitá v následujícím výpočetním kroku.
 • Nyní porovnáme polovinu procentní výměry z nebožtíkova důchodu – a celou procentní výměru z důchodu pozůstalého partnera. Vyšší částku započítáme kompletně, nižší částku započítáme jenom z poloviny. Od Nového roku 2020 tuto souhrnnou procentní výměru valorizujeme o 5,2 %, a navrch ještě přidáme 151 Kč.
 • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 10 000 Kč, takže vdovecký důchod činí 6 635 Kč měsíčně, v roce 2020 stoupne na 7 181 Kč [základní výměra 3 270 Kč nebo 3 490 Kč + (polovina z procentní výměry 6 730 Kč, od Nového roku valorizovaná o 5,2 % + 151 Kč)].

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 10 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 25 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, avšak výsledná částka bude nižší, než jejich prostý součet. Starobní a vdovský důchod od 1.1.2020 dosáhne dohromady 18 874 Kč měsíčně = základní výměra 3 490 Kč + [(polovina z procentní výměry nebožtíka, tedy 10 865 Kč + polovina z procentní výměry pozůstalé, tedy 3 615 Kč) x 1,052 + 151 Kč].

Letní a zimní čas

Letní a zimní čas v letech 2020 a 2021

V teplých měsících býváme déle venku, abychom užili příjemné počasí. Sluneční světlo nám stačí poměrně dlouho, ale dříve nebo později potřebujeme veřejné osvětlení, napájené drahou elektřinou. Proto existuje takzvaný letní čas – abychom ušetřili energii a přitom dobře viděli i v pozdních hodinách! Zimní čas nám naopak umožňuje, abychom procitli ve stejnou dobu jako včera – a přitom později! Princip vychází z evropské směrnice 2000/84/ES, která však možná bude zrušena od roku 2021.

Letní a zimní čas

Kdy začíná letní čas? Když přetáčíme 2:00 na 3:00

Letní čas znamená, že ráno vstáváme dříve a večer máme klamný pocit, že dny jsou ještě delší než ve skutečnosti. Všechno začíná, když posuneme velkou ručičku hodin z 2:00 na 3:00. Dřívější budíček začne:

 • v roce 2020 nedělí 29. března
 • v roce 2021 nedělí 28. března

Kdy začíná zimní čas? Když vracíme 3:00 na 2:00

Sekundy, minuty a hodiny jsou samozřejmě lidským výmyslem, ale jako normální stav bereme zimní čas. Podobně jako na jaře přetáčíme hodiny dopředu, na podzim vracíme velkou ručičku zpátky, z 3:00 na 2:00. Změna nastane:

 • v roce 2020 nedělí 25. října
 • v roce 2021 nedělí 31. října

I noční pracovní směny podléhají změnám času

Uvedené posuny jsou mezinárodním fenoménem. Ostatně začali jsme směrnicí Evropské unie, jejíž členské státy však průběžně jednají o zavedení jednotného času. Zatím není jasné, zda případně nastálo zůstane „zimní”, nebo „letní” varianta. A kvůli mnohostranné diskusi pravděpodobně zjednodušení nenastane dříve než v roce 2021.

Současné tuzemské podmínky upřesnila česká vláda svým nařízením č. 363/2016 Sb. Co když máte noční pracovní směnu zrovna mezi poslední březnovou sobotou a nedělí? Prakticky můžete jít domů o hodinu dříve, aniž byste formálně odpracovali o hodinu méně!

A co když sloužíte naopak mezi poslední říjnovou sobotou a nedělí? Smůla, pravděpodobně zůstanete v zaměstnání o hodinu déle, aniž byste formálně odpracovali o hodinu více. V obou případech zkrátka počítáme rozdíl mezi oficiálním začátkem a koncem směny, přestože mezitím čas poskočil (v létě dopředu, v zimě dozadu).

Repo sazba ČNB

Repo sazba ČNB: miliardy pro soukromé banky

Česká národní banka (ČNB) reguluje hodnotu naší národní měny, aby nebyla příliš levná, ani předražená. Tato státní instituce totiž ovlivňuje, kolik kapitálu koluje na tuzemském trhu. Od privátních bank přijímá peníze, aby následně zapůjčený obnos vrátila, a navíc přidala úrok. Soukromé finanční instituce takhle v tuzemsku vydělávají desítky miliard korun – tím více, čím vyšší je takzvaná repo sazba ČNB. Evropská centrální banka (ECB) postupuje opačně, protistraně vrací jenom část jejích vkladů.

Státní tiskárna cenin, repo sazba ČNB

Fotografie: Státní tiskárna cenin, zdroj: Česká národní banka

Naše peníze jsou vlastně obchodním artiklem, na němž můžeme vydělat – nebo prodělat, například když budeme převádět české koruny na eura a naopak (výsledek záleží na načasování). Ovšem zároveň slouží jako měřítko, pomocí kterého vyjadřujeme hodnotu dalších statků, od luxusní vily po jízdenku. Symbolizují cenu, jakou přisuzujeme konkrétnímu výrobku a službě, respektive kolik jsme ochotni zaplatit odpovědnému pracovníkovi nebo firmě.

Lidské společnosti proto svědčí, když peníze mají víceméně stabilní hodnotu, ale kvůli mírné inflaci přece jenom pomaličku zlevňují (za jednu stokorunu nyní koupíme méně, než dříve). V takovém případě můžeme smysluplně šetřit, ale průběžně musíme také rozumně investovat, jinak naše úspory časem ubudou. Takže peníze přiměřeně kolují mezi lidmi, kteří přitom vzájemně spolupracují, místo aby seděli doma na přeplněných kasičkách.

Cena za stabilizovanou národní měnu

Hodnotu naší koruny hlídá Česká národní banka, přičemž používá jednoduchou logiku: Když je něčeho hodně, zlevňuje to – a když je něčeho málo, zdražuje to. ČNB například usoudí, že soukromé finanční instituce půjčují svým klientům příliš mnoho korun, a proto začne tyto peníze z trhu stahovat, aby byly vzácnější a dražší. Jak? Soukromým finančním institucím nabídne výhodnější úrok, aby půjčovaly peníze raději České národní bance, než řadovým občanům.

 • Repo sazba: ČNB platí maximálně tento úrok za vklad, který přijala na 14 dní.
 • Diskontní sazba: ČNB platí tento úrok za vklad, který přijala na jednu noc.
 • Lombardní sazba: ČNB dostává tento úrok za peníze, které přes noc půjčila soukromé finanční instituci.

Česká národní banka kvůli těmto úrokům za loňský kalendářní rok vyplatila soukromým finančním institucím 26,8 miliardy Kč. Přitom jenom dvoutýdenní operace, kdy klíčovou roli hraje repo sazba ČNB, stály 26,7 miliardy Kč. (Naopak sama na proti-půjčkách vydělala zanedbatelnou částku, kterou ani specifikuje.) Proto byly například hypotéky pravděpodobně dražší, než kdyby trh fungoval úplně volně.

Přidaná hodnota společné evropské měny

Hodnotu eura hlídá Evropská centrální banka, přičemž používá stejnou teorii, jako její česká sestra. Obě přitom uvádějí, že ideální roční inflace se pohybuje někde kolem 2 %. (Takže co vloni touto dobou stálo 100 Kč nebo eur, má nyní přijít zhruba na 102 Kč nebo eur.) Ovšem jak formální pojmy, tak především praktické výsledky jsou odlišné. Zatímco ČNB soukromým finančním institucím za jejich vklady platí, ECB na těchto transakcích naopak vydělává, protože protistraně dlouhodobě nastavuje zápornou sazbu takzvané vkladové facility.

 • Sazba vkladové facility: ECB dostává tento úrok za vklad, který přijala na 1 den.
 • Sazba pro hlavní refinanční operace: ECB dostává tento úrok za půjčku, kterou poskytla soukromé finanční instituci na 1 týden.
 • Sazba mezní zápůjční facility: ECB dostává tento úrok za půjčku, kterou poskytla soukromé finanční instituci na 1 den.

Repo sazba ČNB a vkladová facilita ECB

Sazba Aktuální hodnota Platnost od
Repo sazba ČNB 2 % 3. 5. 2019
Diskontní sazba ČNB 1 % 3. 5. 2019
Lombardní sazba ČNB 3 % 3. 5. 2019
Sazba vkladové facility ECB −0,5 % 18. 9. 2019
Sazba pro hlavní refinanční operace ECB 0 % 16.3. 2016
Sazba mezní zápůjční facility ECB 0,25 % 16.3. 2016

Repo sazba ČNB nebyla záporná nikdy, sazba vkladové facility ECB  je záporná od 11. 6. 2014.

Přídavek na bydlení

Přídavek na bydlení může vyostřit bytovou krizi

Ceny tuzemských nemovitostí a nájmů jsou tak vysoké, že stát musí nízkopříjmovým občanům vyplácet speciální sociální dávky, aby zabránil masovému bezdomovectví. Podle konzervativních kritiků tohoto systému bychom však měli šetřit, aby klesly veřejné výdaje. Ministerstvo sociálních věcí proto zvažuje, že svoji dosavadní politiku přinejmenším zjednoduší – možná sloučí související dávky, a zůstane jeden přídavek na bydlení.

Přídavek na bydlení

Dneska stát vyplácí příspěvek a doplatek

Česká národní banka, podobně jako některé renomované privátní instituce konstatovala, že současné tržní ceny tuzemských bytů jsou nadhodnoceny. Rezidenční nemovitosti a nájmy tedy teoreticky někdy v budoucnu zlevní, jenomže lidé potřebují nějaký domov hned teď. Stát proto relativně chudým občanům vyplácí dvě zdánlivě stejné sociální dávky:

Nově má vzniknou slučující přídavek na bydlení

Podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jsou obě zmíněné dávky poměrně okrajovými položkami státního rozpočtu, a navíc klesají. Letos přijdou dohromady na zhruba 9 miliard Kč (což znamená meziroční úsporu zhruba o 10 %), takže tvoří necelých 0,6 % státních výdajů. Přitom jsou zásadním příjmem pro nejchudší rodiny, včetně mnoha dětí, které by jinak neměly, kde bydlet. Příspěvek pomáhá zhruba 130 tisícům, doplatek 31 tisícům domácností.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ovšem požaduje „revizi sociálních dávek”, a ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) skutečně nějakou reformu připravuje. Podle nepotvrzených informací mají být obě současné dávky od roku 2021 sloučeny, načež vznikne přídavek na bydlení, na který údajně nebudou mít nárok například klienti běžných komerčních ubytoven. „MPSV v současné době připravuje úpravu dávek na bydlení a má připraveno několik variant. Podrobněji se k dávkám vyjádříme, až bude hotový finální materiál,” napsal nám Vladimír Dostálek z tiskového oddělení MPSV.

- PAGE 1 OF 4 -

Next Page ⇀

loading
×