decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Na jakou mzdu má právo akademický pracovník?

V žebříčku prestiže různých povolání zaujímá vysokoškolský učitel dlouhodobě čtvrté místo (za lékařem, vědcem a zdravotní sestrou). Dobrou pověst vlastní profese lze využít různě. V knize Politika a politický marketing senátor Martin Potůček píše, že při kandidatuře do horní komory Parlamentu především zdůrazňoval svoje povolání univerzitního profesora. Ale kolik vydělává akademický pracovník, pokud nemá žádné další zaměstnání?

Skoro všechny veřejné vysoké školy využily § 17 zákona o vysokých školách  (111/1998 Sb.) a zveřejnily vlastní mzdové předpisy, někdy formou kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Zdánlivými výjimkami jsou Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně, které však nepatří mezi veřejnoprávní, nýbrž mezi státní instituce. Dalším typem jsou soukromé školy, kde platí aspoň sazby takzvaných zaručených mezd.

Akademický pracovník na veřejné vysoké škole

Učitelé na všech vysokých a vyšších odborných školách vydělávají průměrně přes 43 tisíc Kč hrubého měsíčně, ovšem ženy dostávají o pětinu méně než muži. Oblíbený docent, profesor nebo výzkumník může zaměstnavateli navrhnout individuální podmínky vzájemné spolupráce – a zřejmě neexistuje žádný strop, který by omezoval maximální přípustnou odměnu. Ale co když akademický pracovník žádá exkluzivní přístup marně?

Vnitřní předpisy obvykle obsahují tabulky základních hrubých měsíčních mezd a rozepisují pravidla osobních příplatků, příplatků za vedení apod. Aby akademický pracovník zjistil svůj základní hrubý měsíční tarif, obyčejně musí najít svoji mzdovou třídu. Například Univerzita Karlova v Praze zavedla poměrně komplikovaný Katalog prací pro akademické a vědecké pracovníky. Jednodušší systém najdeme na Masarykově univerzitě v Brně.

PŘÍKLAD: Mzdové třídy a tarify akademických pracovníků na Masarykově univerzitě
TřídaPracovní funkcePředepsaná kvalifikaceTarif
1.(1A) Asistent
(1B) Lektor prvního stupně
(1C) Výzkumný asistent
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu20.500
2.(2A) Odborný asistent
(2B) Výzkumný pracovník prvního stupně
Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu24.500
3.(3A) Lektor druhého stupně
(3B) Výzkumný pracovník druhého stupně
Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním
programu a nejméně 5 let praxe nebo vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním programu
a nejméně 10 let praxe ve výkonu relevantních
činností v příslušném akademickém oboru
27.300
4.(4A) Docent
(4B) Výzkumný pracovník třetího stupně
Jmenování docentem30.100
5.(5A) Profesor
(5B) Výzkumný pracovník čtvrtého stupně
Jmenování profesorem35.800

(Uvedená tabulka Masarykovy univerzity nabyla účinnosti 1.4.2017.)

Vnitřní mzdové předpisy všech veřejných vysokých škol v České republice:

Platové tabulky ve veřejných službách a státní správě

Každá vysoká škola samozřejmě může použít aktuální platovou tabulku pedagogů podle vládního nařízení č. 564/2006 Sb. a Katalog prací podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kde dostal AKADEMICKÝ PRACOVNÍK číslo 2.16.06. Tam jsou platové třídy rozděleny následovně.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12.310 13.360 14.450 15.660 19.850 24.810 25.020 25.470 26.020 26.650 27.640
2 12.770 13.840 15.050 16.300 20.420 25.030 25.250 25.910 26.570 27.460 28.940
3 13.570 14.760 16.010 17.440 20.960 25.320 25.640 26.250 27.630 28.610 30.500
4 14.510 15.760 17.120 18.530 21.920 25.850 26.430 27.230 28.790 30.710 33.030
5 15.430 16.790 18.230 19.830 22.900 26.650 27.270 28.380 30.580 33.070 36.290
6 16.750 18.210 19.740 21.450 24.520 28.010 28.780 29.950 33.140 35.800 39.220
7 17.220 18.700 20.290 22.050 25.220 28.650 29.400 30.760 33.930 36.700 40.160

Akademický pracovník ve 12. platové třídě

Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol.

Akademický pracovník ve 13. platové třídě

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

Akademický pracovník ve 14. platové třídě

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

Akademický pracovník v 15. platové třídě (v aktuální tabulce chybí příslušný sloupec)

Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Jste akademický pracovník nebo akademická pracovnice a máte jinou zkušenost? Využijte diskusní fórum níže!

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Lis 2017   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

1 Komentář zapnuto "Na jakou mzdu má právo akademický pracovník?"

Upozornit na
avatar
Píchal
Píchal
“Učitelé na všech vysokých a vyšších odborných školách vydělávají průměrně přes 43 tisíc Kč hrubého měsíčně, ovšem ženy dostávají o pětinu méně než muži. Oblíbený docent, profesor nebo výzkumník může zaměstnavateli navrhnout individuální podmínky vzájemné spolupráce – a zřejmě neexistuje žádný strop, který by omezoval maximální přípustnou odměnu. Ale co když akademický pracovník žádá exkluzivní přístup marně?” Zní to hezky, ale značná část učitelů bere tabulkovou mzdu bez příplatků (na něž často nejsou peníze), ne každý má granty. Navíc mzdové peníze z grantu často vedou k snížení učitelského úvazku, přičemž celková mzda se změní jen nepatrně. Osobní plat berou jen… Číst vice »
wpDiscuz
loading
×