decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Archeolog a archeologický dělník: práce a plat

Z prachu povstávají ulice starověkých měst, ve kterých jakoby ožívali slavní vojevůdci, císařovny a zástupy našich předků… Archeolog si zvolil povolání vonící exotikou, romantikou a objevitelskou vášní. Bohužel podle vyhledávače Úřadu práce nemá dostatek pracovník příležitostí. Archeolog, ani archeologický dělník nejsou přímo zmínění ani ve skupinách prací, jež určují zaručené mzdy v soukromém sektoru. Uplatnění někdy získají v muzeích, zřizovaných jako příspěvkové organizace například samosprávami.

V oficiálním katalogu prací má ARCHEOLOG číslo 2.04.01, ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK dostal číslo 2.04.13. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle tabulky, kterou najdete ZDE. Orientaci ve změti čísel zvládneme hravě. Svislou osu rozdělují platové stupně a vodorovná osa znamená platové třídy. Platový stupeň odráží počet započitatelných let praxe a vzdělání, zatímco platová třída zrcadlí nejtěžší vykonávanou práci. Nyní podrobněji rozebereme, jak určíme právě obtížnost úkonů, které odvádí konkrétní archeolog nebo archeologický dělník.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.“ Archeolog obyčejně k hrubému měsíčnímu základu dostává osobní ohodnocení, příplatky za ztížené pracovní prostředí, přesčasy, za vedení apod.

Archeolog (2.04.01)

Archeolog v 9. platové třídě

1. Provádění základních archeologických průzkumových prací a průzkumů včetně záchranných prací.

2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.

3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.

Archeolog v 10. platové třídě

1. Provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich vyhodnocování.

2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení.

3. Zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany archeologického fondu.

Archeolog v 11. platové třídě

1. Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých nalezištích značné historické hodnoty.

2. Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.

3. Tvorba koncepcí a syntéz zabezpečení ochrany a záchrany archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.

4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.

Archeolog ve 12. platové třídě

1. Provádění archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť celostátního významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.

2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.

3. Zpracovávání a zhodnocování archeologických fondů celostátního významu.

Archeolog ve 13. platové třídě

1. Tvorba celostátních komplexních koncepcí zachování archeologického fondu nebo archeologických lokalit prohlášených za Národní kulturní památky.

2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.

Archeolog ve 14. platové třídě

1. Tvorba komplexních koncepcí zachování národního a světového archeologického fondu a archeologického dědictví.

Archeologický dělník (2.04.13)

Archeologický dělník ve 3. platové třídě

1. Manipulační práce prováděné pod vedením archeologa.

Archeologický dělník ve 4. platové třídě

1. Mechanické zpracovávání archeologické dokumentace vykonávané podle pokynů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Kvě 2015   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

3 Komentáře zapnuto "Archeolog a archeologický dělník: práce a plat"

Upozornit na
avatar
Karel Z.
Karel Z.

Hezký den,
děkuji za přehledný článek. Není mi ale jasná jedna věc – která konkrétně tabulka se týká kterých archeologů? Nastupuji-li jako archeolog do muzea zřizovaného krajem a vím, že budu zařazen v 9. platové třídě, pak mám nárok na plat podle tabulky vědci, ochranáři atd. nebo podle poslední tabulky ve vašem článku, tj. ostatní? Děkuji.

Karel Z.
Karel Z.

Děkuji Vám za vaši odpověď, byť by mě z pochopitelných důvodů potěšilo jiné zjištění, ovšem muzejní platy pro odborníky jsou kategorií sama pro sebe. S pozdravem KZ

wpDiscuz
loading
×