decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Arteterapeut – pracovní terapeut

Kreslení a malování, ale taky vyprávění příběhů, hudba nebo divadlo působí blahodárně na lidskou duši, potažmo na celý organismus. Tvůrčí činností můžeme překonat chorobný strach, syndrom vnitřního vyhoření, nepřímo taky fyzickou nemoc. Prostřednictvím umělecké a řemeslné práce léčí svoje pacienty arteterapeut. Tady prozkoumáme, jakou odměnu dostává za svoji odbornou pomoc.

V soukromé společnosti máte právo na svoji zaručenou mzdu

Český statistický úřad bohužel arteterapeuta nezmiňuje ve svém žebříčku průměrných platů. Dokonce i vláda zapomněla na tohoto léčebného pedagoga, když vydávala svoje nařízení č. 567/2006 Sb. Tam najdeme sazby zaručené hrubé mzdy podle náročnosti zaměstnání. Například ergoterapeut patří do 4. skupiny prací (pod odborným dohledem), anebo do 5. skupiny prací (pokud působí samostatně). Zákon přikazuje, aby zaměstnavatel vyplatil za práci stejné hodnoty stejnou odměnu.

Arteterapeut ve veřejném sektoru dostává plat podle tabulky

Trošku jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře. To znamená, že jsou zaměstnaní například ve veřejné nemocnici, příspěvkové organizaci apod. Arteterapeuti tady dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže.

PŘÍKLAD: Arteterapeut patří minimálně do 8. platové třídy, pokud má v popisu práce třeba „provádění dílčích úkonů arteterapie v rámci léčby“.

7. platová třída

  1. Provádění dílčích úkonů pracovní terapie v rámci léčby.

8. platová třída

  1. Provádění dílčích úkonů arteterapie v rámci léčby.
  2. Komplexní provádění pracovní terapie bez odborného dohledu při výkonu řemeslných činností s cílem vytvářet, upevňovat a prohlubovat začlenění do společnosti a posilovat soběstačnost a spolupůsobení v rámci léčby.

9. platová třída

  1. Komplexní provádění arteterapie v rámci léčby.

10. platová třída

  1. Plánování a vyhodnocování výsledků arteterapie a jejich interpretace a zavádění nových metod pracovní terapie a arteterapie.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
26. Zář 2016   /   

Tags: plat, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×