decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Na podporu malých firem dáváme 4 % unijních zdrojů

Často v komentářích čtu, že “dotace jsou zlo”. A jsou příčinou spousty trablů, korupcí počínaje. Myslím, to tak není, mohou být “dotace”, které smysl dávají a jejich škody jsou malé.

Tento týden jsme byl na severu, v Liberci a okolí, a viděl jsem to dvakrát “na vlastní oči”.

V prvním případě šlo o malou firmou, která se zabývá výrobou přesných součástek (na NC stojích). Něco málo přes 10 lidí zde vyrábí složité, enormně přesné díly v malých sériích, pro odběratele po celé Evropě. Je to vysoce odborná práce s vysokou přidanou hodnotou.

Firma začínala v kůlně za domem a postupně narazila na hranice. Díky EU dotaci (hradící necelou polovinu stavby) postavila malou halu a zázemí, díky kterému pracuje se 4 moderními stroji, kvalitním IT (na ty si našetřila sama) a má prostor i pro větší kusy.

Kdyby tato firma byla třeba v Rakousku a podnikala třeba 30 let, postupně by si na takovýto rozvoj možná vydělala (pokud by majitel k tomu měl schopnosti, vůli a trpělivost). Díky komunistické mizérii je její historie mnohem kratší a začínala v době, kdy se podnikalo, natož tak evropsky, těžko. A začínala od nuly, jen s kapitálem dovednosti a vůle majitele.

Bez dotace by se nedostala na úroveň, kdy i díky vybavení a technologii získala reference, reputaci, a tím i zakázky od desítek firem napříč Evropou… A klienti se k ní vracejí. Její místo by zaujaly podniky jinde, ke škodě naší země.

Pro mne to je “success story”. A velkým překvapením je, proč nechceme takových případů více. Malé, úspěšné firmy u nás jsou docela vzácným zbožím (a ohroženým druhem, díky překážkám v podnikání, citelným pro ty nejmenší). A asi to naší vládě nevadí.

Dle statistiky jsme země, která do podpory malých a středních firem dává velmi malou část unijních zdrojů. Přesně řečeno, jen 2 země dávají méně, a 23 zemí více. Zatímco Finsko či Portugalsko přes pětinu zdrojů, u nás jen něco málo více než 4 %.

Zato jinam naše vláda peníze “investuje” plnými hrstmi…

Ke škodě naší země.

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

Europarlament chce omezit plasty. A dobře dělá

Včera jsme v Evropském parlamentu definitivně přijali nová opatření k omezení plastových výrobků na jedno použití, jako jsou plastový příbor, talíře, brčka nebo vatové tyčinky.

Možná si řeknete, co zmůžou brčka nebo vatové tyčinky. Až 85 % odpadu na evropských plážích ale tvoří plasty, z nichž polovina jsou plasty právě na jedno použití. A o značném zastoupení plastů i v našich řekách podala svědectví nedávná studie. Toto je tedy další krok správným směrem, který pomůže zlepšit naše životní prostředí – a pokud by i to bylo pro někoho “málo” – tak i jídlo na našich talířích. Zbytky plastů se totiž nachází v tělech ryb a dalších mořských živočichů.

Navíc se jedná o výrobky, u kterých už dnes existuje rovnocenná alternativa, neb to bylo jedním z podmínek regulace.

Takže jsem za dnešní hlasování rád. A doufám, že Evropská unie se pevně chopí nabízející se příležitosti stát se globálním lídrem v postupně se měnícím pohledu na stav naší planety a udržitelný rozvoj. A postrčí tím i naše české zákonodárce, aby téma životního prostředí brali vážně nejen slovy, ale i skutky…

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

Pranýřuje Evropský parlament Andreje Babiše?

Součástí parlamentního textu k plnění unijního rozpočtu (rozpočtový rok 2017 – tzv. discharge) je pár bodů, které někdo označuje za “Babiše na pranýři”. Není to tak, poslanci jen mají starost, že s unijními penězi se neděje přesně to, co by se s nimi dít mělo. Posuďte sami.

Evropský parlament:

38. s hlubokým politováním konstatuje, že i přes četná varování Evropského parlamentu reagovala Komise na záležitost českého předsedy vlády až poté, co česká pobočka Transparency International podala v červnu 2018 stížnost na jeho střet zájmů; je hluboce znepokojen tím, že právní dokument EU ze dne 19. listopadu 2018 poukázal na to, že situaci českého předsedy vlády lze považovat za střet zájmů, protože by mohl ovlivňovat rozhodnutí o využívání prostředků Unie, jejichž příjemci byly s ním spojené společnosti;

39. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby plně prošetřila střet zájmů českého předsedy vlády, jak požadoval Evropský parlament ve svém usnesení z prosince 2018, a aby také prošetřila jeho postavení vlastníka médií a vyvodila z tohoto případu závěry;

40. připomíná, že útvary Komise požádaly vnitrostátní orgán odpovědný za koordinaci fondů EU (Ministerstvo pro místní rozvoj), aby poskytl potřebné informace(85) týkající se financování podniků, které jsou součástí jeho holdingové společnosti:

41. vítá skutečnost, že české ministerstvo pro místní rozvoj shromáždilo požadované informace od různých dotčených řídících orgánů a předalo je Komisi; táže se Komise, jaké kroky zamýšlí ve světle nedávného právního posouzení situace učinit;

42. připomíná, že Evropský parlament loni požádal Komisi o urychlení řízení o schválení účetní závěrky zahájeného dne 8. ledna 2016, aby získal podrobné a přesné informace o riziku střetu zájmů týkajících se Státního zemědělského intervenčního fondu v České republice;

75. poukazuje na rychlý nárůst nerovností přímých plateb v některých členských státech, především na Slovensku a v České republice, kde 7 % příjemců v současné době pobírá přes 70 % veškerých přímých plateb, podobně je tomu v Estonsku, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Dánsku, kde roste podíl příjemců, kteří obdrželi více než 100 000 EUR; vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby přijaly vhodná opatření k nápravě těchto vzrůstajících nerovností a aby o těchto opatřeních informovaly;

České zájmy

Podle mne je to smysluplný text a potřebná je snaha Parlamentu “tlačit” Komisi k tomu, aby dělala, co dělat má – dbát na dodržování práva. A zdá se mi, že Unie a její orgány (Komise) často chrání skutečné české zájmy, zatímco česká vláda chrání zájmy určitých skupin a osob.

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

Británie má přísnější regulace než Evropská unie

“Britové si díky Brexitu budou moci koupit auta za ceny, o nichž se nám může jen zdát,” píše Autoforum.cz v pozoruhodně hloupém článku. Omlouvám se za příkrost, ale diplomacie stranou.

Zatím se zdá být velmi pravděpodobné, že nepodaří-li se najít dohodu na “zřízení Brexitu”, budou tamní automobilky největší obětí. A to ani ne přes celní bariéry, ale kvůli kolapsu logistiky, kterou komplikace při pohybu přes hranice způsobí.

Ale o tom se v textu píše. Zajímavější je myšlenka, že nákup “levných Lad” či BMW je to, co brexit přinese.

Především, pokud budou muset automobilky homologovat své výrobky speciálně nově pro UK, přinese to značný nárůst nákladů, neb dnes stačí jediná homologace pro EU.

A myšlenka o tom, že se Britové vydají cestou, na které ovládnou tamní silnice čoudící žigulíky nebo jinou formou životy ohrožující samohyby jako Tata Nano, je snad pro každého, kdo něco ví o UK, absurdní.

V mnoha oblastech (třeba regulace bank) jsou britské standardy přísnější než v Unii, ceny benzínu a nafty patří k těm vyšším v Unii (z ekologických důvodů) a regulace dopravy (z hlediska životního prostředí) je v mnoha místech velmi přísná.

Osobně si nemyslím, že to je špatně.

A stejně tak si nemyslím, že by jakákoliv rozumná vláda v (nejen) západním světě riskovala snížení bezpečnostních standardů, které způsobí na silnicích více mrtvých a raněných.

Takže příště by bylo dobré si vyjasnit, o jakých standardech, na kterých Britové ušetří, pan profesor Minford a jeho ústy pan autor Mazal mluví.

A mimochodem, u vzniku unijních standardů Britové samozřejmě své místo u stolu měli. A je pozoruhodné, pokud se stejně jako my, či racionální Holanďané, efektivní Němci či regulatorně laxní “jižané” na vytváření zcela nesmyslných pravidel podíleli.

Ale papír snese všechno…

Redakční poznámka: Luděk Niedermayer svoje komentáře publikuje na svém facebookovém profilu, jejich přebírání nám laskavě povolil.

Další články od Luďka Niedermayera:

- PAGE 1 OF 3 -

Next Page ⇀

loading
×