decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Bohemia Energy koupila i herce Lišku a Daniela

Češi jsou talentovaní lidé, ale často mají jednu smutnou vlastnost: Preferují rychlé peníze před dlouhodobou odpovědností a skutečným bohatstvím. Když po zhroucení komunismu dostali příležitost, aby privatizovali a spoluvlastnili podniky, tak svoje podíly prodávali různým spekulantům. Když později zákonodárci umožnili, aby místo energetických monopolů vznikl normální trh s elektřinou a plynem, tak sice vyrostly solidní firmy jako Europe Easy Energy nebo Amper Market, záhy však byly skoupeny společností Bohemia Energy, která vyrostla i díky brutálnímu podomnímu prodeji. A k jejím novým akvizicím patří herci Pavel Liška a Marek Daniel.

Bohemia Energy a armáda podomních prodejců

Samozřejmě mezi sebou najdeme taky Čechy, kteří vytrvale odvádějí úžasnou práci a přitom zůstávají věrní ušlechtilým zásadám. Ale rozlišujme výjimky a obecné trendy. Ještě před několika málo lety bylo normální, když obchodník zaťukal na cizí dveře a panu domácímu nabídl třeba pojistku, knížku nebo kosmetiku. Většinou sice nic neprodal, ale aspoň mohl popřát spoluobčanovi dobrý den a přátelská komunikace má cenu sama o sobě. Situace se však začala měnit poté, co byl v letech 2006 a 2007 otevřený trh s elektřinou a zemním plynem.

Přibývalo podvodů, mezi lidmi narůstala vzájemná nedůvěra, až byl podomní prodej na mnoha místech zakázaný. Vina leží taky na některých zástupcích společnosti Bohemia Energy entity s.r.o., kteří všelijak klamali zákazníky: Lhali o firmě, kterou reprezentují. Lhali, že pouze přinášejí dárek za symbolickou cenu, přestože chtěli podepsat smlouvu o změně dodavatel. Zatímco “Bohemka” získávala kontroverzní pověst, skandály pošpinily taky značku sesterské společnosti Comfort Energy Prodej s.r.o. A přitom Bohemia Energy skupovala menší konkurenty, kteří měli dobré jméno, například Europe Easy Energy a.s. a Amper Market a.s.

Pavel Liška a Marek Daniel propagují “bezplatnou energii”

Kombinací podomního prodeje a průběžných akvizic, Bohemia Energy získala statisíce odběratelů elektřiny a plynu. Takže dneska patří k obrům, jejichž éru měl svobodný energetický trh ukončit. A místo podomních prodejců může najmout populární umělce Pavla Lišku a Marka Daniela, kteří v reklamě nabízejí “měsíc energií zdarma”. Přitom samozřejmě není možné, abyste k “Bohemce” přešli jenom na chvilku, 30 nebo 31 dnů odebírali energii zadarmo a potom zase odešli. Smlouvu můžete podepsat leda na delší dobu, potom budete muset platit a až celkové vyúčtování vydělíte počtem měsíců, určitě vám vyjde více než 0 Kč.

Když mluvíme o kapitálu, obvykle máme na mysli peníze. Kapitál však může být taky fyzický (velké krásné tělo), symbolický (vkusné šaty) nebo sociální (rodina, kamarádi). Pavel Liška s Markem Danielem získali díky kvalitním filmům a seriálům hodně fanoušků, určitou společenskou prestiž a autoritu. Svoje tváře, částečně i pověst a sebeúctu však nyní prodali společnosti Bohemia Energy entity. Kéž by takové chování nebylo českým trendem, ale jenom výjimkou. Sebetalentovanější prostituty totiž nelze brát vážně, když například před politickými volbami zvážní a kážou, koho ne/máme volit – a náš pan prezident proti nim vlastně vypadá docela sympaticky.

Stávka! Práva a zákazy podle legislativy

Námezdní pracovníci svěřují zaměstnavatelům nejcennější lidskou investici: svůj čas, duševní a tělesnou energii. Šéfové naproti tomu dobrovolně přijímají závazek, že vybudují prosperující podnik, kde panují důstojné podmínky a všichni vydělávají dost peněz. Pokud manažeři zklamou, přichází v úvahu stávka. Oporu najdeme v několika právních předpisech, především v Listině základních práv a svobod a zákoně o kolektivním vyjednávání (č. 2/1991 Sb.).

Pracovníci mají nejdříve vyjednávat prostřednictvím odborů

Začněme mezinárodními dokumenty, které Česká republika dobrovolně přijala. Listina základních práv a svobod otevírá problematiku článkem 27, kde v odstavci 4 stojí: “Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.” Stávka tedy není povolená v nejvyšších patrech justice, armádě, státní policii, hasičům, na celnicích, ve věznicích nebo zpravodajské službě.

Listina základních práv Evropské unie pokračuje ve článku 28: “Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.” Osmadvacet členských států se tedy shoduje, že máme především usilovat o konsensus. A teprve pokud nikam nevede vyjednávání, personál firmy může přejít k nátlakové akci.

Nesmíme svévolně ničit majetek ani zastavovat provoz

Pro naše potřeby bude nejdůležitější český zákon č. 2/1991 Sb., podle kterého vyjednávají odborové organizace se zaměstnavateli. V § 16, odstavci 1 tam stojí: “Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy ani po řízení před zprostředkovatelem a smluvní strany nepožádají o řešení sporu rozhodce, může být jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka.” Tato krajní situace ovšem nastává, jenom pokud souhlasí podstatná většina kolektivu: Hlasuje minimálně polovina zaměstnanců, kterých se týká projednávaná smlouva a souhlasí aspoň 2/3 přítomných.

Odborová organizace musí nejpozději 3 pracovní dny předem písemně ohlásit zaměstnavateli začátek, důvod, cíle, počet zapojených kolegů a pracoviště, která budou pozastavena. Během stávky potom spolupracuje tak, aby byl zabezpečený majetek a provoz pokračoval tam, kde nelze jinak. Životy svých klientů chrání například zdravotníci, sociální pracovníci nebo lidé v telekomunikacích. “Stávkokazové” smějí normálně nastoupit na svoje místo. Ostatní sice mají omluvenou absenci a nemohou být nahrazeni nově nabranými lidmi, ale nedostanou zaplaceno. Akce končí, jakmile odborová organizace rozhodne, o čemž bezodkladně písemně informuje zaměstnavatele.

Stávka lékařů, učitelů, taxikářů, autobusáků nebo pilotů

Existují taky jiné případy, kdy bývá nátlaková akce legální. Zákon obvykle slouží jako vzor, přestože tam nejsou explicitně zmíněné všechny přijatelné motivy. A Státní úřad inspekce práce upozorňuje, že stávka není právem osamoceného jedince, nýbrž odborových organizací. Připomeňme nejvýraznější případy, kdy zaměstnanci protestovali tak, že neplnili svoje povinnosti.

  • Zaměstnanci irské letecké společnosti Ryanair v červenci 2018
  • Zaměstnanci francouzské letecké společnosti Société Air France, S.A. na jaře 2018
  • “Stávka studentů” 15. března 2018: protest proti nejvyšším ústavním činitelům
  • “Stávka pražských taxikářů” v únorů 2018: protest proti konkurenci, společnostem Uber a Taxify
  • “Stávka lékařů” 18. října 2017: protest proti současnému systému rozdělování peněz, e-Receptům a EET
  • Autobusáci v dubnu 2017 za vyšší mzdy
  • Učitelé 1. září 2003 za zachování 13. a 14. platů

Domovy pro seniory v Ústeckém kraji: seznam

V Mostě, Teplicích nebo Děčíně žije dostatek šikovných sociálních pracovníků a zdravotníků, kteří celodenně pomáhají svým starším spoluobčanům. Takže pokud v tomto poetickém regionu hledáte útočiště pro sebe, svoje rodiče, prarodiče nebo jiné spřízněné duše, můžete vybírat ze široké škály nabídek. I domovy pro seniory v Ústeckém kraji musejí samozřejmě dodržovat tuzemskou legislativu, a proto máme víceméně garantované kvalitní služby, stejně jako přijatelnou cenu. Raději však prolétněme základní právní předpisy a potom srovnejme jednotlivé alternativy.

Legislativa a maximální povolená úhrada

Otevřeme právní předpis č. 108/2006 Sb.: zákon o sociálních službách. Tam jsou mimo jiného podmínky pro takzvaný příspěvek na péči, kterým můžeme zaplatit osobního asistenta. V § 49 potom dostávají prostor domovy pro seniory v Ústeckém kraji a dalších regionech: “poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku”. Na zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kde v § 15 vyčteme maximální úhradu: 210 Kč za ubytování (včetně úklidu, praní, drobného zašívání a žehlení) + 170 Kč za celodenní stravu (75 Kč za oběd) = 380 Kč denně, neboli přepočteno na měsíce 11 400 Kč za 30 dnů, respektive 11 780 Kč za 31 dnů.

Domovy pro seniory v Ústeckém kraji

Domovy pro seniory v Pardubickém kraji: tipy

V Chrudimi, Svitavách nebo České Třebové žije dostatek šikovných sociálních pracovníků a zdravotníků, kteří celodenně pomáhají svým starším spoluobčanům. Takže pokud v tomto poetickém regionu hledáte útočiště pro sebe, svoje rodiče, prarodiče nebo jiné spřízněné duše, můžete vybírat ze široké škály nabídek. I domovy pro seniory v Pardubickém kraji musejí samozřejmě dodržovat tuzemskou legislativu, a proto máme víceméně garantované kvalitní služby a přijatelnou cenu. Raději však prolétněme základní právní předpisy a potom srovnejme jednotlivé alternativy.

Legislativa a maximální povolená úhrada

Otevřeme právní předpis č. 108/2006 Sb.: zákon o sociálních službách. Tam jsou mimo jiného podmínky pro takzvaný příspěvek na péči, kterým můžeme zaplatit osobního asistenta. V § 49 potom dostávají prostor domovy pro seniory v Pardubickém kraji a dalších regionech: “poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku”. Na zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kde v § 15 vyčteme maximální úhradu: 210 Kč za ubytování (včetně úklidu, praní, drobného zašívání a žehlení) + 170 Kč za celodenní stravu (75 Kč za oběd) = 380 Kč denně, neboli přepočteno na měsíce 11 400 Kč za 30 dnů, respektive 11 780 Kč za 31 dnů.

Domovy pro seniory v Pardubickém kraji

- PAGE 1 OF 292 -

Next Page ⇀

loading
×