decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Zaručená mzda

Zaručená mzda v soukromém a veřejném sektoru 2020

„Jsem soukromník. Tuhle mě navštívil nějaký úředník a tvrdil, že svému jedinému zaměstnanci platím příliš málo. Minimální mzda prý nestačí, existuje ještě zaručená mzda! Myslel jsem, že jenom veřejným institucím vláda předepisuje platové tabulky. Jsou nějaké směrnice taky pro soukromníky?,” píše čtenář. Ano. I zaměstnancům soukromých firem náleží přinejmenším zaručená mzda podle sazebníku, který najdete níže. Výjimkami jsou jedinci, kteří nemají pracovní smlouvu (dělají „na dohodu”), nebo podléhají špatné kolektivní smlouvě.

Zaručená mzda

Všichni známe nejmenší zákonem povolenou cenu námezdní lidské práce. Minimální výplata bývá tématem diskusí, ve kterých poměřujeme sociální práva zaměstnanců a tržní svobodu podnikatelů. Ovšem legislativa zachází ještě dále. Zákoník práce a navazující vládní nařízení č. 567/2006 Sb. říkají, že za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin” patří každému alespoň „zaručená mzda”, většinou vyšší než úplné minimum. V podnikatelské sféře rozhodují takzvané skupiny prací, ve veřejné sféře platové třídy.

Zaručená mzda závisí na skupině prací, nebo na platové třídě


Novým rokem 2020 stoupá hrubá minimální mzda pro zdravé i invalidní jedince na 87,30 Kč za hodinu, respektive 14 600 Kč za měsíc. Hrubá zaručená mzda začíná na stejné úrovni a roste podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce”. Započítat můžeme osobní ohodnocení a podobné prémie, nikoli zákonné příplatky (za přesčasy, svátky, víkendy, noční směny, ztížené prostředí apod.), které musí zaměstnavatel navíc ještě přidat za nadstandardní výkony!

Měsíční zaručená mzda přísluší za normální pracovní dobu, obvykle 40 hodin týdně. Kolektivní smlouvou mezi odporovou organizací a zaměstnavatelem lze sjednat kratší dobu, ve dvousměrném pracovním režimu je standardem 38,75 hodiny/týden, ve vícesměnném režimu nebo v dolech 37,5 hodiny/týden. Sazby zaručené mzdy jsou odstupňované následovně, podle zařazení do skupiny prací v soukromém sektoru, nebo podle zařazení do platové třídy ve veřejném sektoru (zaručená mzda má přednost, pokud je platový tarif nižší).

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700 174,6029.200

Rozdělení zaměstnanců v soukromém sektoru do skupin prací řeší TYTO oborové příklady, rozdělení zaměstnanců ve veřejném sektoru do platových tříd řeší TENTO katalog prací.

Zaručená mzda při kratší pracovní době a ve ztížených podmínkách

Pokud máte sjednaný kratší úvazek, nebo kvůli nedovolené absenci strávíte v zaměstnání méně nežli standardní pracovní dobu, měsíční zaručená mzda klesá přímo úměrně odpracované době. Jak už bylo řečeno, výjimkami jsou zaměstnanci pod dobrou kolektivní smlouvou, ve vícesměnném režimu nebo horníci.

Zaručená mzda naopak stoupá kvůli obtížným pracovním podmínkám: V soukromé společnosti alespoň o 10 % základní sazby za každý ztěžující vliv (například o 10 % kvůli velmi prašnému ovzduší, o dalších 10 % kvůli nadměrnému hluku a tak dále vždycky o 10 % kvůli každé komplikaci, kterou vyjmenovává vláda svým nařízením). Ve veřejné organizaci záleží do značné míry na názoru zaměstnavatele.

Ještě v roce 2016 platily menší garance „při omezeném pracovním uplatnění”. Minimální mzda invalidního zaměstnance byla pouhých 55,10 Kč za hodinu, respektive 9 300 Kč za měsíc. Stejnou částkou začínala zaručená mzda v 1. skupině prací, nebo 1. a 2. platové třídě. Vláda tímto způsobem zvýhodňovala firmy, které zaměstnávaly zdravotně postižené lidi. Od 1.1. 2017 jsou však zaručené mzdy zdravých a invalidních námezdních pracovníků sloučeny.

Důchodová kalkulačka

Důchodová kalkulačka 2020 pro zaměstnance i OSVČ

Těžištěm našich životů je nadčasová solidarita. Byli jsme vychováni předchozí generací, abychom později svým stárnoucím rodičům a prarodičům jejich péči oplatili, přitom přivedli na svět svoje děti a spoléhali, že přinejmenším nebudou horšími lidmi než my. Jde samozřejmě o vzájemnou přátelskou komunikaci, ale také o materiální potřeby, které jsou v České republice řešeny veřejným sociálním pojištěním. Generace, která právě vydělává peníze, automaticky platí penze současným seniorům. Následující důchodová kalkulačka vám přepočítá, na jakou měsíční starobní dávku máte pravděpodobně nárok.

Důchodová kalkulačka

Co znamená vyměřovací základ nebo vyloučená doba

V každém kalendářním roce bychom měli vyplnit 2 údaje, které najdeme buďto ve svém osobním archivu, nebo dostaneme od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), respektive od její nejbližší okresní pobočky (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

Následně musíme vyčíslit ještě léta započtená do důchodu: Jde o kalendářní roky, kdy jsme dosáhli dostatečného vyměřovacího základu. Ale pozor, zároveň musíme dosáhnout určitého věku (v tomto ohledu platí přísná pravidla, i když chceme na penzi předčasně). Jinak budeme finančně kráceni, případně nedostaneme vůbec nic. Ovšem na druhou stranu, jakmile dosáhneme důchodového věku, smíme svoji penzi průběžně zvyšovat dalšími sociálními odvody, pokud dál chodíme do zaměstnání nebo podnikáme.

Jaké operace provádí důchodová kalkulačka 2020

Zatímco vyplňujeme potřebné údaje, naprogramovaný software pracuje. Přitom šetří naši mozkovou kapacitu, ale popravdě, stejné operace by zvládl leckterý žák základní školy.

 1. Každý vyměřovací základ vynásobíme předepsaným koeficientem, abychom dřívější (nominálně nižší) mzdy převedli na současnou hodnotu české koruny (například v roce 1986 násobíme číslem 11,7525, takže tehdejší tisícovku započítáváme jako 11 753 Kč).
 2. Všechny vynásobené vyměřovací základy sečteme a vydělíme počtem dnů, které připadají na posuzované období (v letech 1986 až 2019 jde o 12 418 dnů, od kterých ovšem odečteme takzvané vyloučené dny).
 3. Výsledek vynásobíme číslem 30,4167, čímž dostaneme takzvaný osobní vyměřovací základ (neboli jakousi svoji průměrnou hrubou měsíční mzdu).
 4. Z osobního vyměřovacího základu počítáme do 15 328 Kč všechno, výše až do 139 340 Kč zahrneme jenom 26% podíl a nad tuto druhou redukční hranici” škrtáme všechny korunky. Jde o solidární opatření, aby výkonnější nebo šťastnější občané nedostávali mnohem více, než jejich pomalejší spoluobčané.
 5. Vyjde takzvaný výpočtový základ, jehož 1,5% podíl vynásobíme počtem započtených let. Zde nějakou zvláštní logiku nehledejme, tuto operaci zřejmě musíme provést proto, aby vyplácené penze současných seniorů víceméně odpovídaly sociálnímu pojištění, které zrovna odvádí mladší generace.
 6. Dostáváme takzvanou procentní výměru, kterou případně ještě pokrátíme kvůli předčasnému odchodu do důchodu a zvýšíme díky letům, odpracovaným během penze.
  1. Krátíme: Za každých, i započatých 90 dnů, které zbývaly nebo zbývají do důchodového věku; redukce = 0,9 %, 1,2 %, nebo 1,5 % z výpočtového základu za každý takový interval během prvních 360, druhých 360, nebo dalších dní.
  2. Zvyšujeme: Za každých 360 dnů, během kterých penzista jakožto zaměstnanec nebo živnostník platil sociální pojištění; navýšení = součet těchto intervalů x (0,4 % z výpočtového základu).
 7. K výsledné procentní výměře připočteme rovnostářskou paušální základní výměru (3 490 Kč), a jsme na konci.

Naše důchodová kalkulačka byla sestavená podle předlohy, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde však jenom o orientační nástroj, protože například při součtu vyloučených dnů může záležet na mnoha okolnostech. Obecně kráčí především o zákony č. 155/1995 Sb. – o důchodovém pojištění, č. 589/1992 Sb. – o pojistném na sociální zabezpečení a č. 187/2006 Sb. – o nemocenském pojištění.

Vánoční přání ke stažení zdarma

Vánoční přání ke stažení zdarma: něžné i humorné

Supermarkety upravují svoji otevírací dobu, rádia nadělují šťastlivcům peníze a průmyslové koncerny pořádají pro veřejnost veselé akce. Zkrátka všichni dobří obchodníci využívají vánoční svátky a předstírají nezištnou dobrotu. V domácnostech mezitím pečeme cukroví, zpíváme koledy, rozdáváme dárky a žijeme pohádkami. Možná abychom zapomněli, že noční temnota dočasně vítězí nad denním světlem. Starého kamaráda potěší třeba i textová zpráva, nebo obrázkové vánoční přání ke stažení zdarma. Bez ohledu na trhy a peníze, o lidském (ne)štěstí přece nakonec rozhodují vzájemné vztahy a vnitřní pocity.

Vánoční přání ke stažení zdarma

Záleží na vkusu adresáta a společných prožitcích

Potká se Žid, Arab, Peršan a Ind… Ne, takhle nezačíná nový vtip, nýbrž biblický příběh, který dodnes inspiruje naše nejhezčí svátky. Ježíšek se narodil do chudé izraelské rodiny, načež starostlivě přispěchali tři boháči: údajně králové Arábie, Persie a Indie. Možná se skutečné události seběhly trochu jinak a některé detaily popletli, nebo tvůrčím způsobem upravili vypravěči a evangelisté. Podstatu však chápeme jasně: Kolem zimního slunovratu, když noc zdánlivě vítězí nade dnem, nadchází nejvhodnější doba pro setkávání, vzájemné pozdravení a povzbuzení.

Vhodné blahopřání záleží na hodnotách a estetickém cítění spřízněné duše, stejně jako na konkrétním mezilidském vztahu. Co jednoho člověka dojme, jiného rozesměje, nebo urazí. K rodičům obvykle přistupujeme uctivěji nežli k bývalému spolužákovi, se kterým jsme zlobili třídní učitelku. Proto zveřejňujeme vánoční přáníčka různého druhu: (rádoby) poetická i rozverná, nábožensky i světsky laděná, konzervativní i liberální. Snad vám aspoň jedna „pohlednice” udělá radost, aby se stala malým kamínkem v překrásné mozaice letošních svátků!

Vánoční přání (ke stažení zdarma) pro rok 2019

Na vybraný obrázek klikněte levým tlačítkem myši, nebo přes touchpad (ovladač) notebooku, abyste dostali velké rozlišení. Potom klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Uložit obrázek jako…”, abyste přáníčko zkopírovali na pevný disk svého počítače.

Vánoční pohlednice Vánoční skřítek Vánoční básničky Vánoční sms Vánoční zvyky a tradice Vánoční svíčky Vánoční svátky Santa Claus Dárky k Vánocům Vánoční přání - texty (vtipné) Vánoční hvězda SMS vánoční přání: Marie, Ježíšek a beránek Přání k Vánocům a novému roku Vánoční přání ke stažení zdarma: sousedské vztahy Sněhulák Vánoční přání ke stažení: stromeček, štěstí Tři králové Kočky

Obrázky na vánoční přáníčka jsme stáhli na následujících adresách: pixabay.com, freechristmaswallpapers.net, wallpapercave.com. Texty můžete použít samozřejmě také jako SMStextovou zprávu, zaslanou přes mobilní telefon. Například: „Měj pod stromečkem plno naděje, lásky a víry!” Speciální přání k Vánocům 2019 a novému roku 2020 najdete pod TÍMTO a TÍMTO odkazem.

Mr. Bean na Vánoce

…anebo pošlete svým blízkým báseň

Obrazy a fotografie mohou věrně zrcadlit hluboké lidské city, ale svoje myšlenky přesněji vyjádříme slovy. Přiložme tedy ještě básnické vánoční přání ke stažení zdarma. Vyberme kupříkladu prosté trojverší Vítězslava Nezvala (z dopisu poslaného před Štědrým dnem roku 1920), pohádkovou vizi Oldřicha Mikuláška (ze sbírky Sólo pro jeden dech, 1988) a nakonec vlastní redakční tvorbu.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Přeji Ti krásné Vánoce, tak krásné, aby každé peříčko sněhu
mělo dvanáct cípů – a na každém cípu aby visela
nová hvězda. Aby bylo jasno po celé zemi!

Vítězslav Nezval

ZIMNÍ MOTIV

A potom k večeru, když stále, stále sněží,
je slyšet hudbu; komu nezněla,
nemohl, Petrove, na špičkách dvou tvých věží
viděti tancovat bílého anděla.

Trochu se zachvíval a se závanem křídla
zdvihl se vítr, vločky na mě vál.
Jednu z nich polkl jsem, aby se nenastydla
a jako zázrakem sníh kolem roztával.

Oldřich Mikulášek

VÁNOČNÍ

Stíny bázlivě couvají od našich vrat,
temnotu sem totiž nepustí slunovrat.
Nízko nad krajinou vlasatice letí,
králům ukáže přímý směr k Jezuleti.

Herodes zblbne, zatímco lidé prostí
oslaví svátky milosrdné štědrosti.
Co když přijde Lukáš, Jan, Matouš či Marek?
Radši přichystejme speciální dárek!

Než sníme úrodu a začne čas postu,
prostírejme i nečekanému hostu
To není laciný hollywoodský doják,
jednou můžu potřebovat soucit i já.

A správný vánoční malíř
přimaluje jeden talíř.

(…anebo v diskusním fóru navrhněte svoje vlastní vánoční přání ke stažení zdarma :-)

kalkulačka pro výpočet důchodu

Státní kalkulačka pro výpočet důchodu 2020!

Zveřejňujeme unikátní on-line kalkulačku, která umožňuje výpočet důchodu a věku odchodu do starobního důchodu! Za aplikaci ručí Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže již nemusíte pročítat dlouhatánské traktáty složitě vysvětlující celou rovnici, ani používat improvizované tabulky komerčních serverů.

kalkulačka pro výpočet důchodu

Na českém internetu doposud scházela uspokojivá on-line kalkulačka pro výpočet důchodu. Důvody jsou prozaické. „Důchodová kalkulačka slouží pouze ke zjištění orientační výše důchodu, neboť nemůže zohlednit úplně všechny skutečnosti, které mají na konečnou částku vliv,” vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučuje přitom následující kalkulačky, jež zohledňují všechny klíčové údaje a jsou připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jde vlastně o zamčené excelové soubory, ve kterých můžete do zelených políček vyplnit svoje hodnoty, podle kterých dostanete výsledek. Jiná editace tabulek není možná, což garantuje správnost výpočtu. Nejdříve spočteme věk odchodu do důchodu, což bude hračka.

Výpočet věku odchodu do důchodu, v roce 2020 nebo později

Záleží pouze na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Například žena, narozená 30. 4. 1960 a mající 3 děti, může jít do penze 30. prosince 2020. Stejně starý bezdětný muž musí na starobní důchod počkat déle: až do konce června roku 2024, anebo přijme předčasnou sníženou dávku. Následuje trošku složitější kalkulačka, konečně umožňující důvěryhodný výpočet důchodu.

Důchodová kalkulačka aneb výpočet důchodu podle Ministerstva

Jak už bylo napsáno, stačí vyplnit zelená políčka. Potřebujete znát jenom údaje nezbytné pro výpočet důchodu: svoji dobu důchodového pojištění, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986. Pokud nemáte chuť hledat význam těchto pojmů, prostě požádejte ČSSZ, ať vám vyhotoví informativní osobní list důchodového pojištění. Svoji žádost, spolu s rodným číslem, jménem, příjmením, rodným příjmení a adresou zašlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Pro zvědavější jedince vysvětlíme pojmy, nutné pro výpočet důchodu pod následujícího kalkulačkou.

Rok přiznání důchodu musí být alespoň 2004 a nejvýše 2025, pro jiné ročníky kalkulačka ministerstva nepočítá.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod = doba důchodového pojištění + takzvané náhradní doby pojištění. Péči o dítě do jeho čtyř let věku, stejně jako péči o bezmocnou osobu a základní vojenskou službu (pokud nejste profesionální voják) započítáváme zcela, ostatní náhradní doby pojištění zahrneme jenom v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a vzdělávání: Plně zahrneme studium od skončení povinné docházky do plnoletosti, pokud probíhalo před 1. lednem 1996. Dále zahrneme maximálně 6 let studia po dosažení plnoletosti, pokud trvalo do 31. prosince 2009, a to v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a nezaměstnanost: Zcela započteme nezaměstnanost, evidovanou na Úřadu práce a kompenzovanou dávkami v nezaměstnanosti. Jinak zahrneme nejvýše 3 roky evidované nezaměstnanosti bez dávek, z toho maximálně 1 rok před 55. rokem věku, a to v rozsahu 80 %.

Přesluhování znamená výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod. Nezapočítáváme pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvenou nepřítomnost v práci, dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ znamená hrubý výdělek dosažený v příslušném kalendářním roce v případě zaměstnanců, anebo roční vyměřovací základ pro stanovení pojistného v případně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), případně úhrn výdělku a vyměřovacího základu. Výpočet důchodu nezohledňuje příjmy, dosažené v roce přiznání starobní penze!

Vyloučené doby většinou znamenají dobu studia, dále čas, kdy jste pobírali dávky nemocenského pojištění nebo plný invalidní důchod (od 1. ledna 2010 pro invaliditu třetího stupně), kdy jste vykonávali základní vojenskou službu (pokud nejste voják z povolání), kdy jste osobně pečovali o dítě do 4 let věku, nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, nebo o dítě ve věku do 10 let ve stupni I, patří sem také doba „započitatelné“ nezaměstnanosti (vizte výše).

Co když vám výpočet důchodu nesouhlasí? Ozvěte se!

„Na jak vysokou starobní penzi máte nárok, zjistíte z písemného rozhodnutí, které zasíláme na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení,” uvádí ČSSZ. Stejná instituce zároveň vyhodnotí případnou reklamaci. Co když občanovi výpočet důchodu nadále nesouhlasí? Do 2 měsíců může podat žalobu k místnímu krajskému soudu.

- PAGE 1 OF 314 -

Next Page ⇀

loading
×