decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Tihle obři v roce 2019 míří na burzu. Zabodují zase Češi?

Trh

Zakladatelé startupů a jejich investoři odvádějí stále lepší práci. Rok od roku přibývá společností, které překračují svoji úzkou vlastnickou strukturu, a úspěšně prodávají svoje akcie veřejnosti. Vloni burzu nakopl i český Avast, a letošek může být rekordní. Například americký Uber podle největších optimistů získá částku, která vysoce přesáhne český státní rozpočet. Více ZDE.

Zákaz jízdy kamionů v ČR a zahraničí 2019

Když rodiny míří na sváteční výlety a dovolené, profesionální šoféři velkých automobilů mají velmi omezenou pracovní dobu, respektive zúžený prostor. Takzvaná zvláštní vozidla podléhají ještě přísnější regulaci, ačkoli jako vždycky, taky tady existují povolené výjimky. Zákaz jízdy kamionů najdeme v českém zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v § 43. Ovšem nejde o tuzemskou specialitu, podobná pravidla platí taky ve všech sousedních státech.

Zákaz jízdy kamionů podle Policie

Následující tabulka patří především náklaďákům, ale taky takzvaným speciálním automobilům a zvláštním vozidlům (například některým traktorům, podle zákona č. 56/2001 Sb.), pokud jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 7 500 kilogramů, anebo pokud převyšuje 3 500 kg a mají navíc ještě přívěs. Zákaz jízdy kamionů platí vždycky v neděli, stejně jako v jiný den pracovního klidu: ale “pouze” od 13. do 22. hodiny, na dálnici a silnici I. třídy.

Během července a srpna (tedy během “velkých školních prázdnin”) ovšem zažíváme ještě přísnější regulaci. Policie České republiky vedle tuzemských pravidel doplnila taky údaje, aktuální v sousedních státech:

Stát Den Zákaz (hodiny)
Normálně Prázdniny
ČR pátek 17 – 21
sobota 7 – 13
neděle/svátky 13 – 22 13 – 22
Německo sobota 7 – 20
neděle/svátky 0 – 22 0 – 22
Polsko pátek 18 – 22
sobota 8 – 14
neděle 8 – 22
svátky 8 – 22 8 – 22
Rakousko sobota 15 – 24 15 – 24
neděle/svátky 0 – 22 0 – 22
Slovensko sobota 7 – 20
neděle/svátky 0 – 22 0 – 22

Další regulace pro speciální vozy

Ještě horší podmínky mají řidiči zvláštních a potahových vozidel, stejně jako ručních vozíků, pokud jsou celkově širší než 6 metrů. V takovém případě nesmějí “na silnici I. třídy mimo obec (…) v období od 15. dubna do 30. září”:

 • v poslední pracovní den před sobotou nebo svátkem, v době od 15:00 do 21:00 hodin
 • ve svátek nebo sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7:00 do 11:00 h.
 • v poslední den pracovního klidu od 15:00 do 21:00 h.

Výjimky, které mohou jezdit kdykoli

Zákaz jízdy kamionů, ani zvláštních a potahových nebo ručních vozů, v řadě případů nemusíme dodržovat. Mezi výjimky patří například:

 • nákladní přeprava mezi železnicí a vnitrozemskou vodní cestou, pokud nelze jinak
 • velké náklady, pokud podléhají rychlé zkáze, nebo obsahují živá zvířata, anebo citlivé chemikálie
 • zásobovači benzínek a pošťáci
 • pomocníci při živelné pohromě nebo při vodovodní havárii, vojáci a hasiči
 • specializované stroje při žních nebo při stavbě nových silnic
 • vozidla vybavená “světelným zařízením modré nebo modré a červené barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením”
 • vozy povolené krajským úřadem
 • apod.

Předčasný starobní důchod od 1.1. 2019

Češi a Moravané se průměrně dožívají stále vyššího věku, teoreticky tedy můžeme cestovat a sportovat déle, než předchozí generace. Sice také později získáme nárok na penzi, ale existují výjimky. Prostudujme, za jakých podmínek dostaneme předčasný starobní důchod od 1.1. 2019! Podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) porovnáme standardní situace a alternativní scénáře, abychom maximálně využili svoje práva.

2 jednoduchá pravidla pro dřívější odchod do penze

Na starobní důchod máme nárok, jenom pokud jsme dostatečně dlouho platili sociální pojištění a dosáhneme určitého věku. Podmínky se ovšem zásadně liší podle stáří, pohlaví a počtu dětí konkrétního člověka. Každý odvedl dostatečně vysoké sociální pojištění, jestliže byl plátcem dohromady aspoň 35 let, ale někomu stačí pouze 15 let. Dnešní generace zasloužilých pracantů odchází do penze obvykle po šedesátce, dřívější odpočinek zasluhují jenom matky mnoha dětí (podrobnosti ZDE).

Předčasný starobní důchod od 1.1. 2019 vznikne:

 • nejvýše o 3 roky dříve, pokud by žadatel normálně šel do penze ještě před svými 63. narozeninami
 • nejvýše o 5 roků dříve, pokud by žadatel normálně šel do penze v 63 letech (nebo starší) a už dosáhl 60 let

Příklady, kdy (ne)bude předčasná penze přiznána:

 • 1. příklad: Muž narozený v roce 1960 půjde do normální penze teprve v 64 letech, přestože už dostatečně dlouho platil pojištění. Ani předčasný starobní důchod od 1.1. 2019 nedostane, musí ještě zhruba rok počkat na svoje šedesátiny.
 • 2. příklad: Žena narozená v roce 1960 vychovala 5 dětí. Navíc dlouho platila sociální pojištění, takže by šla do normální penze ještě před šedesátkou (před rokem 2020). Předčasný starobní důchod od 1.1. 2019 může dostat.

Ale pozor! “Starobní důchod (…) se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu,” říká zákon. Takže jestli ve druhém uvedeném příkladu přijdeme na Okresní správu sociálního zabezpečení třeba teprve 1.7. 2019, penzi získáme nejdříve od července.

Výjimky, které také získají předčasný starobní důchod od 1.1. 2019

Dřívější penzi využívají většinou lidé, kteří mají v pokročilém věku zdravotní problémy, anebo dlouhodobě nemohou najít zaměstnání. Obvykle potom dostanou nižší důchod, protože odpracovali méně let. Ve zvláště citlivých případech, například pokud člověk pečoval o postižené dítě, lze požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) o výjimku. Ministr potom rozhodne, jestli změkčí “tvrdost zákona” a chybějící sociální odvody “přikouzlí”.

Některým jedincům ovšem chybí potřebná doba pojištění, protože dobrovolně šli trochu jinou životní cestou než ostatní. Třeba příliš dlouho studovali, místo výdělečné činnosti “jenom” pečovali o domácnost, byli nezaměstnaní bez nároku na podporu, nebo prostě lelkovali a neřešili svoji budoucnost. Přitom se můžeme přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, které ovšem lze bez uvedení důvodu využívat dohromady maximálně 15 let a zpětně smíme doplatit pouze 1 rok.

K TÉMATU:

Státní svátky: Německo 2019 podle regionů

Největší soused České republiky zahrnuje několik spolkových zemí, které mají značnou autonomii. Jednotlivé regiony taky samostatně rozhodly, kdy budou odpočívat během roku 2019. Spolková ústava totiž pouze rámcově stanovuje: “Neděle a státem uznané svátky zůstávají zákonem chráněny jako dny pracovního klidu a duševního odpočinku.” Všechny země musejí povinně relaxovat pouze 3. října, na památku sjednocení. Sestavme proto srovnávací tabulku, abychom jasně viděli, kdy slaví státní svátky “Německo 2019”, současný tahoun evropské ekonomiky.

Kalendář a mapa pro všechny spolkové země

Země (a hlavní města) 1.1. 6.1. 19.4 22.4. 1.5. 30.5. 10.6. 20.6. 8.8. 15.8. 3.10. 31.10. 1.11. 20.11. 25.12. 26.12.
Bádensko-Württembersko (Stuttgart) X X X X X X X X X X X X
Bavorsko (Mnichov) X X X X X X X X X X X X X
Berlín (Berlín) X X X X X X X X X
Braniborsko (Postupim) X X X X X X X X X X
Brémy (Brémy) X X X X X X X X X X
Dolní Sasko (Hanover) X X X X X X X X X X
Durynsko (Erfurt) X X X X X X X X X X
Hamburk (Hamburk) X X X X X X X X X X
Hesensko (Wiesbaden) X X X X X X X X X X
Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin) X X X X X X X X X X
Porýní-Falc (Mohuč) X X X X X X X X X X X
Sársko (Saarbrücken) X X X X X X X X X X X X
Sasko (Drážďany) X X X X X X X X X X X
Sasko-Anhaltsko (Magdeburg) X X X X X X X X X X X
Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) X X X X X X X X X X X
Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel) X X X X X X X X X X

Křížky znamenají, že daná země (nebo autonomní město) slaví uvedené státní svátky. Německo 2019 vypadá na mapě, podle svého regionálního členění, následovně:

Státní svátky - Německo 2018

Vlajkové, tiché a státní svátky – Německo 2019

Větší, kulturně pestřejší republika má pochopitelně barevnější kalendář, než poměrně menší a homogenní Česká republika. Německo vyhlašuje i takzvané tiché dny (například v polovině listopadu vzpomíná na oběti ozbrojených konfliktů) nebo vlajková výročí, kdy instituce vyvěšují prapory (například Den Evropské unie 9. května).

Česká republika má více dnů pracovního klidu, než jakákoli spolková země. Ale když sečteme všechny státní svátky, Německo 2019 vede, především díky silnější křesťanské tradici:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Tři králové
 • 19. dubna Velký pátek – tryzna za umučeného Ježíše Krista
 • 22. dubna Velikonoční pondělí
 • 1. května Svátek práce – den dělnických hnutí a zaměstnaneckých práv
 • 30. května Nanebevstoupení Páně
 • 10. června Letnice – na biblické apoštoly sestoupil Duch Svatý
 • 20. června Slavnost Těla a Krve Páně – oslava svátosti přijímání, neboli eucharistie
 • 8. srpna Augsburský svátek míru – připomínka konce třicetileté války a náboženské svobody
 • 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
 • 3. října Den německé jednoty, neboli výročí opětovného sjednocení v roce 1990
 • 31. října Den reformace, na počest prvního protestanta Martina Luthera
 • 1. listopadu Slavnost Všech svatých (neboli Dušičky)
 • 20. listopadu Den pokání a modlitby
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Svatého Štěpána

K TÉMATU:

- PAGE 1 OF 306 -

Next Page ⇀

loading
×