decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Práce ve svátek: příplatek a náhradní volno

Soboty a neděle, ale taky výjimečná národní výročí jsou dny odpočinku, které většina zaměstnanců může trávit libovolně. Některé profese však společnost potřebuje stále: například zdravotníky, energetiky a řidiče hromadné dopravy. A za určitých podmínek může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit práci kdykoli, ovšem zpravidla za speciální příplatek, nebo za náhradní volno! Námezdní práce ve svátek každopádně podléhá zákonu č. 262/2006 Sb. Následující informace poskytl Richard Kolibač, tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce, který však předesílá, že jako vždycky “existuje více právních názorů”.

Výjimečné případy, kvůli kterým může nastat “pohotovost”

Ve zmíněném zákoníku práce, konkrétně v § 91 najdeme vyjmenované obory a situace, ve kterých odpovědní profesionálové musejí nastoupit, i kdyby zrovna byla třeba neděle a zároveň Štědrý den. Jde o “uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva”, dále o dopravu, nakládání a vykládání, krmení a ošetřování zvířat, záskok za chybějícího kolegu v nepřetržitém provozu, inventury a závěrky, naléhavé opravy a samozřejmě taky mimořádné případy, jako například živelné události.

Práce ve svátek a následné náhradní volno, nebo příplatek

Poměrně skromná práva mají zaměstnanci, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli pouhou dohodu (DPČ nebo DPP). Dále proto věnujeme prostor jenom lidem, kteří mají plnohodnotnou pracovní smlouvu, přičemž v soukromém sektoru dostávají mzdu a ve veřejném sektoru obvykle plat (rozdíl mezi oběma pojmy vysvětlujeme ZDE). V zásadě mohou nastat 4 různé situace (§ 115, § 135):

  1. Zaměstnanec pracuje ve svátek, a proto má právo na dosaženou mzdu (plat) a náhradní placené volno.
  2. Zaměstnanec pracuje ve svátek, za což dostane mzdu (plat) a místo náhradního volna přijme příplatek ve výši průměrného výdělku.
  3. Zaměstnanci kvůli svátku odpadne směna, a proto má nárok na náhradu mzdy, ve výši průměrného výdělku (ve veřejném sektoru není krácený plat).
  4. Svátek připadne na víkend, nebo na den, kdy má zaměstnanec podle dlouhodobého rozvrhu (například krátký – dlouhá týden) naplánováno volno, takže nedostane zvláštní příplatek, ani náhradní volno.

Valorizace důchodů podle Babiše vs. reforma

Milovníci logických hádanek a matematických příkladů mají před sebou prvotřídní oříšek, který dostal nudné jméno: důchodová reforma. Už nyní někteří senioři, přestože hodně pracovali, pobírají starobní penzi kolem 3 500 Kč měsíčně, takže musejí žádat ještě o sociální dávky. Ani průměrný důchod nevychází slavně: kolem 12 000 Kč, což znamená průšvih, pokud jste vdova nebo vdovec a nemáte vlastní bydlení. Porodnost v České republice navíc během posledních dekád klesla o čtvrtinu (z 2,1 na 1,6 dětí průměrné ženy) a stejně mohou spadnout i důchody. Existují v zásadě 3 možná řešení, přičemž jedno dostalo zábavné jméno: valorizace důchodů podle Babiše.

A/ Podpora porodnosti nebo vzdělávacího systému

Veřejný penzijní systém funguje díky mezigenerační solidaritě: Pracující člověk platí důchod seniorovi, nejčastěji prostřednictvím sociálních odvodů ze mzdy. Můžeme tedy postupovat jako komunisti v 70. letech minulého století: Stavět státní byty, zvýšit peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek a přídavky na děti, aby založení rodiny nebylo ekonomickým břemenem, takže teoreticky přibude více dětí – budoucích pracantů a přispěvatelů. Anebo můžeme zvýhodnit svědomité otce a matky motivačním výpočtem důchodu: Například pokud manželé vychovali “jenom” jednoho potomka, dostanou poloviční penzi – zatímco rodičům 4 dětí vynásobíme penzi dvěma.

Ovšem na kvantitě vlastně příliš nezáleží, rozhoduje především kvalita, v tomto případě šikovnost a úsilí konkrétního občana. Zalidnění České republiky může klidně klesnout na polovinu, ale životní úroveň přesto všem stoupne, pokud mezi námi budou geniální a podnikaví jedinci, kteří tady vybudují  úspěšné světové firmy. A každé dítě má talent – často však nemá dobré podmínky, aby svůj potenciál plně rozvinulo. Takže důchodová reforma v ideálním případě znamená lepší vzdělávací systém – pro všechny holky a kluky, bez ohledu na původ a zdravotní stav! Politické strany a hnutí však v současnosti navrhují “pouze”: vyšší platy učitelům, což nemusí stačit.

B/ Utlumení veřejných investic, ve prospěch seniorů

Anebo naopak můžeme šetřit na platech, sociálních službách a dopravní infrastruktuře, abychom uspořené peníze dali penzistům. Tohle vlastně navrhují levicové politické strany (ČSSD a KSČM), které žádnou důchodovou reformu neplánují. Chybějící sociální odvody chtějí nadále dorovnávat daněmi: z příjmů, z přidané hodnoty, z nemovitostí, z firemních automobilů, z alkoholu a tabáku apod. Důchody jsou totiž pouhou kapitolou státního rozpočtu – na rozdíl od nemocenského pojištění, které putuje do nemocnic přes zdravotní pojišťovny.

C/ Komerční důchodová reforma, neboli každý půjde vlastní cestou

Pravicové strany směřují ke zrušení veřejného penzijního systému. Vůdce politického hnutí ANO a vítěz posledních voleb Andrej Babiš ve svojí knize O čem sním, když náhodou spím, předpokládá, že státní důchody začnou kolabovat kolem roku 2035. A jeho první nástupce na Ministerstvu financí (taktéž z hnutí ANO), Ivan Pilný upřesnil, co znamená dlouhodobá valorizace důchodů podle Babiše: Penze stoupnou lidem, kteří mají značné soukromé úspory (například v komerční bance, v penzijním nebo investičním fondu, ve vlastní firmě apod.).

Ostatní budou pracovat až do smrti, třeba jako zahradníci ve veřejném parku; a pokud přitom dostanou infarkt nebo mozkovou mrtvici, snad budou mít štěstí a získají suchou postel třeba ve starobinci.

Krátkodobá valorizace důchodů podle Babiše – kouzelníka

Rok 2035 však leží daleko a nového českého premiéra podporují hlavně současní senioři, které nemůže zklamat, takže v nejbližších letech není kolaps systému pravděpodobný. Krátkodobá valorizace důchodů podle Babiše začne účinkovat zřejmě od ledna 2019, přičemž stoupne základní (solidární, paušální) složka penzí, z 9 % na 10 % průměrné mzdy. Tudíž pokud neporoste taky zásluhová složka (podle příspěvků, které penzista odvedl do systému během svojí pracovní kariéry), všichni příjemci dostanou přidáno stejně, zhruba 450 Kč měsíčně. Letos vychází průměrná valorizace podobně, jenomže chudším přibylo méně a bohatším více.

Ovšem pozor! Nový český premiér chce zároveň “zřídit samostatný účet”, jinými slovy oddělit penze od státního rozpočtu (po vzoru nemocenského pojištění), což vypadá jako důchodová reforma. Potom už nebude možné dorovnávat sociální pojištění daněmi, což znamená každoroční propad o několik miliard Kč (řádově o jednotky procent). A Babiš taky přislíbil, že sníží sociální pojištění, které povinně platí zaměstnavatel za zaměstnance, což zapříčiní další výpadek.

Suma sumárum, nový český premiér chce snížit výdaje na důchody a zvýšit důchody. Pokud uspěje (doufejme!), vedle “bývalého komunisty” a “úspěšného kapitalisty” možná získá nový titul: kouzelník.

Vánoční přání ke stažení zdarma: něžné i humorné

Supermarkety upravují svoji otevírací dobu, rádia nadělují šťastlivcům peníze a průmyslové koncerny pořádají pro veřejnost veselé akce. Zkrátka všichni dobří obchodníci využívají vánoční svátky a předstírají nezištnou dobrotu. V domácnostech mezitím pečeme cukroví, zpíváme koledy, rozdáváme dárky a žijeme pohádkami. Možná abychom zapomněli, že noční temnota dočasně vítězí nad denním světlem. Starého kamaráda potěší třeba i textová zpráva, nebo obrázkové vánoční přání ke stažení zdarma. Bez ohledu na trhy a peníze, o lidském (ne)štěstí přece nakonec rozhodují vzájemné vztahy a vnitřní pocity.

Záleží na vkusu adresáta a společných prožitcích

Potká se Žid, Arab, Peršan a Ind… Ne, takhle nezačíná nový vtip, nýbrž biblický příběh, který dodnes inspiruje naše nejhezčí svátky. Ježíšek se narodil do chudé izraelské rodiny, načež starostlivě přispěchali tři boháči: údajně králové Arábie, Persie a Indie. Možná se skutečné události seběhly trochu jinak a některé detaily popletli, nebo tvůrčím způsobem upravili vypravěči a evangelisté. Podstatu však chápeme jasně: Kolem zimního slunovratu, když noc zdánlivě vítězí nade dnem, nadchází nejvhodnější doba pro setkávání, vzájemné pozdravení a povzbuzení.

Vhodné blahopřání záleží na hodnotách a estetickém cítění spřízněné duše, stejně jako na konkrétním mezilidském vztahu. Co jednoho člověka dojme, jiného rozesměje, nebo urazí. K rodičům obvykle přistupujeme uctivěji nežli k bývalému spolužákovi, se kterým jsme zlobili třídní učitelku. Proto zveřejňujeme vánoční přáníčka různého druhu: (rádoby) poetická i rozverná, nábožensky i světsky laděná, konzervativní i liberální. Snad vám aspoň jedna “pohlednice” udělá radost, aby se stala malým kamínkem v překrásné mozaice letošních svátků!

Vánoční přání (ke stažení zdarma) pro rok 2017

Na vybraný obrázek klikněte levým tlačítkem myši, nebo přes touchpad (ovladač) notebooku, abyste dostali velké rozlišení. Potom klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost “Uložit obrázek jako…”, abyste přáníčko zkopírovali na pevný disk svého počítače.

Vánoční pohlednice Vánoční skřítek Vánoční básničky Vánoční sms Vánoční zvyky a tradice Vánoční svíčky Vánoční svátky Santa Claus Dárky k Vánocům Vánoční přání - texty (vtipné) Vánoční hvězda SMS vánoční přání: Marie, Ježíšek a beránek Přání k Vánocům a novému roku Vánoční přání ke stažení zdarma: sousedské vztahy Sněhulák Vánoční přání ke stažení: stromeček, štěstí Tři králové Kočky

Obrázky na vánoční přáníčka jsme stáhli na následujících adresách: pixabay.com, freechristmaswallpapers.net, wallpapercave.com. Texty můžete použít samozřejmě také jako SMStextovou zprávu, zaslanou přes mobilní telefon. Například: “Měj pod stromečkem plno naděje, lásky a víry!” Speciální přání k Vánocům 2017 a novému roku 2018 najdete pod TÍMTO a TÍMTO odkazem.

Mr. Bean na Vánoce

…anebo pošlete svým blízkým báseň

Obrazy a fotografie mohou věrně zrcadlit hluboké lidské city, ale svoje myšlenky přesněji vyjádříme slovy. Přiložme tedy ještě básnické vánoční přání ke stažení zdarma. Vyberme kupříkladu prosté trojverší Vítězslava Nezvala (z dopisu poslaného před Štědrým dnem roku 1920), pohádkovou vizi Oldřicha Mikuláška (ze sbírky Sólo pro jeden dech, 1988) a nakonec vlastní redakční tvorbu.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Přeji Ti krásné Vánoce, tak krásné, aby každé peříčko sněhu
mělo dvanáct cípů – a na každém cípu aby visela
nová hvězda. Aby bylo jasno po celé zemi!

Vítězslav Nezval

ZIMNÍ MOTIV

A potom k večeru, když stále, stále sněží,
je slyšet hudbu; komu nezněla,
nemohl, Petrove, na špičkách dvou tvých věží
viděti tancovat bílého anděla.

Trochu se zachvíval a se závanem křídla
zdvihl se vítr, vločky na mě vál.
Jednu z nich polkl jsem, aby se nenastydla
a jako zázrakem sníh kolem roztával.

Oldřich Mikulášek

VÁNOČNÍ

Stíny bázlivě couvají od našich vrat,
temnotu sem totiž nepustí slunovrat.
Nízko nad krajinou vlasatice letí,
králům ukáže přímý směr k Jezuleti.

Herodes zblbne, zatímco lidé prostí
oslaví svátky milosrdné štědrosti.
Co když přijde Lukáš, Jan, Matouš či Marek?
Radši přichystejme speciální dárek!

Než sníme úrodu a začne čas postu,
prostírejme i nečekanému hostu
To není laciný hollywoodský doják,
jednou můžu potřebovat soucit i já.

A správný vánoční malíř
přimaluje jeden talíř.

(…anebo v diskusním fóru navrhněte svoje vlastní vánoční přání ke stažení zdarma :-)

Vánoční otevírací doba 2017/2018 v supermarketech

První adventní neděle potvrdila, že obchody jsou populárnější než kostely, i když formálně slavíme narozeniny zakladatele křesťanství Ježíše Krista. Spotřebitelskou podstatu současných Vánoc mistrně využívá společnost Coca-Cola, jejíž červený náklaďák projíždí skoro celé tuzemsko. Supermarkety mezitím řeší dilema, jak vyvážit zájmy svých zákazníků a zaměstnanců. Vánoční otevírací doba navíc podléhá novému zákonu č. 223/2016 Sb., takže větší obchody nesmějí prodávat například ani na Štědrý den odpoledne. Přinášíme rozpis supermarketů podle abecedy: AlbertBillaGlobus, Kaufland, Lidl, Penny Market a Tesco.

Vánoční otevírací doba v hyper/supermarketech Albert

do 23.12. normální otevírací doba
24.12. do 12:00 h., v českobudějovické Nádražní ulici do 14:00 h.
25. – 26.12. zavřeno
27.12. – 30.12. normální otevírací doba
31.12. do 19:00 h.
1.1. 2017 zavřeno

Albert upozorňuje, že v některých pobočkách, například v obchodních centrech může upravit silvestrovské časy (31.12.) jinak!

Vánoční otevírací doba v obchodním řetězci Billa

22.12. 7:00 – 22:00 h.
23.12. normální otevírací doba
24.12. 6:00 – 12:00 h.
25. – 26.12. zavřeno
27.12. – 30. 12. normální otevírací doba
31.12. 7:00 – 17:00 h.
1.1. 2018 zavřeno

Vánoční otevírací doba v obchodním řetězci Globus

14. – 23.12. 7:00 – 22:00 h., pražské pobočky (Čakovice, Černý Most, Zličín) až do 23:00 h.
24.12. 7:00 – 12:00 h.
25. – 26.12. zavřeno
27.12. – 30.12. normální otevírací doba
31.12. 7:00 nebo 8:00 – 17:00 nebo 18:00 h. (“Zde jsou regionální rozdíly.”)
1.1. 2018 zavřeno

Vánoční otevírací doba v supermarketech Kaufland

do 23.12. nezveřejněno
24.12. nezveřejněno
25. – 26.12. nezveřejněno
27. – 30.12. nezveřejněno
31. 12. nezveřejněno
1.1. 2018 nezveřejněno

Vánoční otevírací doba v prodejnách Lidl

do 23.12. normální otevírací doba
24.12. 7:00 – 11:30 h.
25. – 26.12.
zavřeno
27.12. – 30. 12. normální otevírací doba
31.12. 7:00 nebo 8:00 – 17:00 h.
1.1. 2018 zavřeno

Vánoční otevírací doba v prodejnách Penny Market

do 23. 12. “Od druhé poloviny prosince budeme prodávat déle.”
24.12. zavřeno
25. – 26.12. nezveřejněno
27.12. – 30. 12. nezveřejněno
31.12. nezveřejněno
1.1. 2018 nezveřejněno

Vánoční otevírací doba v obchodních domech Tesco

19. – 23.12. “Ve vybraných prodejnách bude otevírací doba prodloužena.”
24.12. do 11:00 h.
25. – 26.12. zavřeno
27.12. od 7:00 h.
28. – 30.12. normální otevírací doba
31.12. do 17:00 h.
1.1.2018 zavřeno
2.1. 2018 normální otevírací doba, nebo od 7:00 h. (nákupní pasáže Brno – Vídeňská, Most, Novodvorská, Smíchov, Trutnov)

Bezplatná přáníčka, recepty a praktické rady

- PAGE 1 OF 262 -

Next Page ⇀

loading
×