decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Výsluhy od ledna 2020 (příspěvek, daň, penze)

Stát musí ochraňovat svoje obyvatele, jinak nedokáže obhájit ani svoji vlastní existenci a pravděpodobně zanikne. Členové bezpečnostních sborů a armády jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo: Desetitisíce jedinců slouží republice a přitom riskují svoje životy právě proto, aby zajistili relativní klid velké většině spoluobčanů. Policisté, hasiči, vojáci a další příslušníci nemají takovou volnost jako podnikatelé, ani takové jistoty jako civilní zaměstnanci v pracovním poměru. Za odměnu dostávají výsluhy, neboli výsluhový příspěvek. Od ledna 2020 očekávejme valorizaci o 2,6 % a navíc 76 Kč. Nadále platí, že „výsluhová penze” není zdaněna.

Výsledek spočítá kalkulačka podle služebního příjmu

Příslušníci bezpečnostních sborů, stejně jako vojáci musejí nejdříve svědomitě odsloužit aspoň 15 let, aby speciální „penzi” dostali. (Smůlu mají například policisté, kteří byli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin.) Výsluhový příspěvek počítáme vždycky z hrubého měsíčního průměru, který jste dostávali během posledního kalendářního roku jako příjem v bezpečnostním sboru, nebo během posledních 5 kalendářních let jako plat v Armádě, před odchodem do civilu.

Za prvních 15 let dostanete „paušál”, ke kterému potom přibývají procenta za každý další odsloužený rok. Bezpečnostní sbory však mají jiné sazby a nižší strop, než vojáci – a rozdíly existují také v rámci Armády. V předchozí kalkulačce stačí doplnit profesi, počet ukončených odsloužených let a hrubý měsíční plat. Vyjde výsluhový příspěvek a také jeho valorizovaná výše, naplánovaná na leden 2020 pro současné příjemce této „zásluhové penze”.

Výsluhy, výsluhový příspěvek policisty, hasiče a vojáka

Zdroj fotografie: Kancelář policejního prezidenta

Výsluhový příspěvek pro policisty nebo hasiče

Vnitrostátní pořádek mají na starosti příslušníci bezpečnostních sborů: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti stanovuje zákon č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), ve kterém figuruje taky „výsluhová penze”. Například pokud policista odsloužil 20 let, dostává 35 % služebního platu: za prvních 15 let 20 %, za každý další rok 3 %.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
1520 %50 % služebního příjmu
16 - 203 % za rok
21 - 252 % za rok
26 - 1001 % za rok

Výsluhová penze pro vojáky české Armády

Napjaté mezinárodní vztahy sleduje a někdy také pomáhá řešit Armáda České republiky, přesněji řečeno naši profesionální vojáci. Oproti vnitrostátním policistům nebo hasičům mají poměrně rozmáchlejší platové tarify, ale hůře může vycházet výsluhový příspěvek. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 221/1999 Sb. (o vojácích z povolání). Až 60 % svého služebního platu může dostávat veterán, který byl výkonným letcem, nebo bojoval v zahraniční válce, eventuálně aspoň 5 let plnil jiné „zvláštní úkoly”.

Odsloužené rokyZe služebního příjmuMaximum  
155 %55 %, nebo 60 % služebního příjmu
16 - 206,2 % za rok
21 - 262,5 % za rok
27 - 1001 % za rok

Valorizace a zdanění výsluhy od ledna 2020

Oba jmenované zákony obsahují stejnou, jenom různě formulovanou pasáž: Když rostou starobní důchody, stoupají taky výsluhy – o polovinu toho, o kolik stoupá procentní výměra standardní penze. Záleží tedy na takzvané zásluhové složce, která od ledna 2020 povyskočí pravděpodobně o 5,2 % + 151 Kč. Takže valorizace dosavadní výsluhy činí 2,6 % + 76 Kč.

Různé vlády postupně upravují daňovou soustavu, ale bývalí policisté a vojáci mají momentálně klid. Aktuální verze zákona č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmů) totiž jmenuje výsluhový příspěvek mezi osvobozenými výjimkami, na které berní úřad nemůže. Takže veterán obdrží celou částku, stát „neodkloní” do veřejného rozpočtu ani korunu.

Příspěvek obvykle přestanete dostávat, pokud nastoupíte zpátky do služebního poměru, anebo jakmile odejdete do starobního důchodu. Pouze pokud byla výsluha vyšší, než normální seniorská penze, příjem zůstane stejný. Veterán potom dostane: starobní důchod + doplatek do výše dosavadní služební výsluhy.

K tématu:

Platy učitelů 2020 podle MŠMT a odborů: stávka

Blíží se začátek dalšího kalendářního roku, a proto opět propuká spor, jak by měli být ohodnocováni profesionálové, kteří vzdělávají mladou generaci. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) navrhuje, aby platové tarify pedagogů od ledna 2020 stouply o 2 700 Kč, další peníze slibuje jako odměny a příplatky. Odbory chtějí mít jistotu, že platy učitelů 2020 stoupnou aspoň o 10 %, už v rámci základní tarifní tabulky. A vyhlásily stávkovou pohotovost.

Platy učitelů 2020

Ministerstvo paradoxně plánuje, že průměrný tarif podle celé platové tabulky bude vyšší, než kolik navrhují odbory. Tento scénář, prosazovaný Robertem Plagou, by byl výhodnější například pro některé asistenty, vychovatele, lektory nebo pedagogy volného času, tedy nízkopříjmové zaměstnance. Odbory naopak požadují, aby se rozdíly mezi platovými tarify v absolutních číslech zvětšily, což by zvýhodnilo většinu učitelů, kteří patří do 8. až 14. platové třídy.

Plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

„Návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje navýšení průměrného platu pedagogických pracovníků (část hrazenou ze státního rozpočtu) o více než 3 600 Kč měsíčně. Aktuální varianta navyšuje platové tarify pedagogických pracovníků o pevnou částku 2 700 Kč,” napsalo nám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a podle toho sestavujeme následující tabulku. „Zbylých více než 900 Kč by mělo být v rámci reformy financování normativně rozepsáno do nadtarifních složek platu pedagogických pracovníků škol,” dodává MŠMT. Následující tabulka tedy nezahrnuje odměny a různé příplatky (osobní, zvláštní – například za třídnictví, specializační nebo za vedení).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 16250 17400 18600 19930 24540 30000 30230 30720 31330 32020 33110
2 16750 17930 19260 20630 25170 30240 30480 31210 31930 32910 34540
3 17630 18940 20320 21890 25760 30560 30910 31580 33100 34180 36250
4 18670 20040 21540 23090 26820 31140 31780 32660 34370 36490 39040
5 19680 21170 22760 24520 27890 32020 32700 33920 36340 39080 42620
6 21130 22740 24420 26300 29680 33520 34360 35650 39160 42080 45850
7 21650 23270 25020 26960 30450 34220 35040 36540 40030 43070 46880

Základní hrubé tarifní platy učitelů a dalších pedagogů 2020, spočítané podle návrhu MŠMT, tedy k letošní tabulce přičítáme paušálně 2 700 Kč. Průměr pro všechny pedagogy vychází na: 29 125 Kč (o 53 Kč více, než navrhují odbory). Průměr pouze pro učitele vychází na: 33 759 Kč (o 411 Kč méně, než navrhují odbory).

Podle odborů hrozí, že platy učitelů 2020 budou nižší

Ministerský návrh vypadá poměrně přijatelně, podle řady pedagogů však není realistický. Vzhledem k právním předpisům totiž mají nárok na tarifní složku platu, ale další odměny a příplatky nejsou samozřejmé. „Ze zkušeností z minulých let víme, že nikdy tyto nadtarifní peníze do všech škol nedoputovaly a nevěříme spolu s řediteli škol, že tomu tak bude nyní,” napsal František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ), ve svém článku pro deník Právo. Jeho zaměstnanecká organizace požaduje, aby samotné platové tarify stouply o 10 % a zároveň vyhlásila stávkovou pohotovost. Odborový návrh vyčíslujeme v následující tabulce.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14910 16170 17490 18960 24030 30030 30290 30830 31500 32260 33460
2 15460 16760 18220 19730 24720 30300 30560 31370 32160 33240 35030
3 16430 17870 19390 21110 25370 30650 31040 31770 33440 34630 36910
4 17570 19080 20730 22430 26540 31290 31990 32960 34840 37170 39980
5 18680 20320 22070 24010 27710 32260 33000 34350 37010 40020 43920
6 20280 22050 23900 25960 29680 33910 34830 36250 40110 43320 47470
7 20850 22630 24560 26690 30530 34680 35580 37230 41070 44410 48600

Základní hrubé tarifní platy učitelů 2020, spočítané podle návrhu ČMOS PŠ – tedy současnou tabulku násobíme koeficientem 1,1 a potom zaokrouhlujeme na celé desetikoruny nahoru. Průměr pro všechny pedagogy vychází na: 29 073 Kč (o 53 Kč méně, než navrhuje MŠMT). Průměr pouze pro platy učitelů 2020 vychází na: 34 169 Kč (o 411 Kč více, než navrhuje MŠMT).

Tablety Remi Bloston ohrožují srdce (recenze)

Tušíte správně, že vás chtějí okrást virtuální šmejdi. A děláte dobře, když hledáte pravdivé informace. V následujícím článku analyzujeme internetovou reklamu na tablety Remi Bloston, které údajně působí jako prevence proti infarktu a mrtvici. Ve skutečnosti však mohou svého uživatele zabít, zvláště pokud máte slabší srdíčko a rozčilují vás podvody. Jestli chcete pomoci v boji proti podobným zlodějinám, sdílejte tento článek prostřednictvím mailu nebo sociálních sítí, abychom varovali také vaše přátele.

Remi Bloston - cena, recenze, diskuse

Profesor Slavík se jinde jmenuje Slávik nebo Słowik

„Představuji vám svůj největší životní úspěch, za který mě ocenila například Světová asociace boje s aterosklerózou. Díky mojí metodě se uzdravuje oběhová soustava, klesá riziko infarktu (o 185 %) a mrtvice (o 168 %), přičemž celá kúra trvá 28 dní,” vzkazuje podle prodejní internetové stránky údajný „molekulární biolog a profesor Zikmund Jan Slavík. Nesmysl.

Lidé jsou různí, jakákoli látka působí na každého člověka trochu jinak, takže opravdový vědec nikdy takhle celospolečensky nezobecňuje. Ostatně, údajný profesor má v různých jazykových mutacích této reklamy odlišná jména: na Slovensku Žigmund Ján Slávik, v Polsku Zygmunt Jan Słowik atd. Podobně také „spokojená zákaznice” Zuzana jednou pochází z Českých Budějovic, podruhé z Topoľčan, potřetí z Wrocławi. A schválně zkuste někde jinde najít zmínku o jakési „Světové asociaci boje s aterosklerózou”

Reklama na Remi Bloston ve slovenštině

Upřímná recenze na tablety Remi Bloston v 5 odrážkách

  1. Neznáme identifikační údaje odpovědné firmy, takže nevíme, kde případně požádat o vrácení peněz, nebo na koho poslat policii.
  2. Solidní doktoři medicíny a lékárníci vám potvrdí, že tablety Remi Bloston nefungují, ostatně proto nejsou předepisované.
  3. Autoři reklamy zneužívají akademické tituly a taky fotografie lidí, kteří o jejich „produktu” pravděpodobně nikdy neslyšeli.
  4. Úplně stejně jako tablety Remi Bloston byly dříve propagovány další podvodné „přípravky pro oběhovou soustavu” – například Heart Tonic, Promagnetin, Vein Stopper, Vary Forte, Variconis, Varikosette, Varicobooster, Varicofix, Detox Pharma a další.
  5. Cena tablet kolísá kolem 1 000 Kč, které můžete investovat daleko lépe. Raději zajeďte za renomovaným lékařem, vyrazte na procházku pěkným lesoparkem, nebo zkoušejte ověřené bylinkové čaje. Jestli koupíte tablety Remi Bloston, riskujete nejen svoje peníze, ale také zdraví.

ProstEro: dvojitý podvod v jednom balení

Podvodníci jedou podle stále stejného mustru – zamlčují složité důvody našich problémů a nabízejí rychlé, snadné a pohodlné řešení. Přitom se schovávají na jiném kontinentě, nebo vystupují pod vymyšlenou identitou, aby nebyli dohledatelní zklamanými zákazníky a evropskými úřady. V současnosti na černém trhu kolují kupříkladu tablety ProstEro, díky kterým mají mužské orgány perfektně fungovat nejen na toaletě, ale taky v ložnici. Prodejcům však ve skutečnosti nejde o naše intimní blaho, nýbrž pouze o naše peníze.

ProstEro - cena, recenze, diskuse

„Profesor Libor Zdobinský” se v cizině jmenuje jinak

„Díky tabletám ProstEro vidím svého pacienta jenom dvakrát – poprvé když přijde na vyšetření a podruhé, když děkuje za účinnou pomoc. Mezitím uplyne pouhý měsíc a jeho intimní problémy zmizí,” říká podle prodejní stránky doktor, kandidát lékařských věd a profesor Libor Zdobinský”. Trapné. Ve španělské verzi této reklamy vidíme stejnou fotografii údajného lékaře, tentokrát ovšem podepsanou jménem „Leonidas Sáenz”.

Také v dalších jazykových mutacích najdeme totožnou tvář domnělého odborníka, ale pokaždé jiné jméno – v němčině Gerald Graser, v italštině Alessandro Carpi, v chorvatštině Ante Gajičić… Libora Zdobinského však nemohu nalézt na webu žádné nemocnice, solidní výzkumné instituce nebo lékařské fakulty.

Reklama na ProstEro ve španělštině

Recenze na podvodné tablety ProstEro v 5 bodech

  1. Na uvedených prodejních stránkách nalezneme jenom tyto kontaktní údaje: „BERNADATTE LTD, Av Ricardo J. Alfaro, Panama International.” Stejnými kontakty byly podepsány už některé dřívější podezřelé produkty, jejichž zklamaní uživatelé potom chtěli vrátit peníze, ale marně posílali e-maily kamsi do Latinské Ameriky.
  2. Úplně stejně jako tablety ProstEro byly dříve propagovány další podvodné „přípravky na mužské zdravotní problémy” – například pastilky ActiPotens, Eroxel, Drivelan, Ultimate Formula, Potenga, 5xxl Elite, ProRelief, kapky Prostalgene, gely Eroxel a Atlant Gel, nebo náplasti Turbo Max Blue, ProstaPlast a další.
  3. Solidní doktoři medicíny a lékárníci vám potvrdí, že tablety ProstEro nefungují, ostatně proto nejsou předepisované.
  4. Autoři reklamy zneužívají akademické tituly a taky fotografie lidí, kteří o jejich „produktu” pravděpodobně nikdy neslyšeli.
  5. Cena těchto podvodných tablet kolísá kolem 1 000 Kč, které můžete investovat daleko lépe. Raději kupujte zdravé potraviny, vyzkoušejte osvědčené bylinné čaje, nebo zajeďte za lepším lékařem.

- PAGE 1 OF 313 -

Next Page ⇀

loading
×