decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Autoškola pro samostatnou výdělečnou činnost

Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat podnikavec, kterého láká vlastní autoškola. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Jaké překážky má vaše soukromá autoškola

Předmět podnikání: Provozování autoškoly
Požadovaná odborná způsobilost: profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem *) a 1 rok praxe v oboru

Poznámka – související právní předpis

  • *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
  • V uvedené části zákona především stojí: “Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení. O vydání profesního osvědčení rozhoduje krajský úřad. V profesním osvědčení uvede krajský úřad předměty, které je učitel oprávněn vyučovat.”
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Srp 2016   /   

Tags: podnikání, povolání, živnosti

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×