decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Koho zasáhne zdražení elektřiny od 1.10. 2019?

Většina energetických komodit v posledních měsících zlevňuje, existuje však výjimka. Cena elektřiny na velkoobchodních burzách spíše stagnuje, a některým koncovým odběratelům může brzy dokonce zdražit. V takovém případě ovšem lze odstoupit od smlouvy, respektive přejít na jinou produktovou řadu, případně zcela změnit dodavatele. Zdražení elektřiny od 1.10. 2019 tedy může postihnout pouze domácnosti a firmy, které nejsou informované, nebo eventuálně vyšší cenu vědomě akceptují.

Zdražení elektřiny od 1.10. 2019

Zdroj grafu: Power Exchange Central Europe a. s., tedy česká členka evropské skupiny EEX Group. Na obrázku vidíme, jak se na tuzemské velkoobchodní burze během posledního roku vyvíjela cena elektřiny, která bude koncovým odběratelům dodávaná v roce 2020. Jde o vyšší cenovou hladinu v časech, kdy bývá vysoká poptávka (takzvaný „peak load”), vyjádřenou v eurech za megawatthodinu.

Naše redakce dostala od několika lidí zprávu, že někteří dodavatelé údajně chtějí od letošního října zdražit elektřinu pro domácnosti. Požádali jsme tedy o vyjádření společnosti, které byly našimi informátory jmenovány.

Společnosti Bohemia Energy, 3E a Centropol reagují

„V rámci pravidelné revize převádíme malý počet zákazníků, řádově stovek, pod aktuálně nabízené produktové řady,” vysvětluje Hana Novotná, tisková mluvčí společností Bohemia Energy entity s.r.o. a Europe Easy Energy a.s. Jde o odběratele, kterým vypršely dřívější výhodnější ceníky. „Vzhledem k tomu, že u těchto historických produktů měli zákazníci ceny sjednány zpravidla před dvěma či třemi roky, je logické, že vzhledem k situaci na velkoobchodním trhu jsou nynější ceny aktuálních produktů vyšší,” vysvětluje Hana Novotná.

O revizi hovoří také představitel společnosti Centropol Energy a.s. „Situace na trhu se v uplynulých letech dramaticky změnila, cena energetických komodit, především silové elektřiny, se za poslední dva roky na světových burzách v podstatě zdvojnásobila. Všichni prodejci museli na tuto skutečnost reagovat a ceny přizpůsobit tržním podmínkám,” odpovídá za Centropol Aleš Pospíšil, tamní manažer vnějších vztahů. „Nelze vyloučit, že cenu některých produktů podrobíme revizi, tedy těch, které jsou dlouhodobě cenově podhodnocené,” připouští Aleš Pospíšil.

Zdražení elektřiny od 1.10. 2019 znamená příležitost

Odběratelé jsou chráněni energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb.), v tomto případě konkrétně především paragrafem 11a, odstavcem 5. Tam stojí, že pokud vám dodavatel zvýší tržní (státem neregulovanou) cenu elektřiny nebo zemního plynu, eventuálně svévolně (aniž by k tomu byl přinucený nějakým obecně závazným právním předpisem) změní jiné smluvní podmínky, můžete „bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy”. Důležité jsou ovšem termíny, které záleží především na tom, jestli jste o změně byli s dostatečným předstihem informováni. Takže co když dojde ke zdražení elektřiny od 1.10. 2019?

 1. Pokud vás dodavatel informoval nejpozději 1.9. 2019, od smlouvy můžete odstoupit do 21.9. 2019.
 2. Pokud vás dodavatel neinformoval nejpozději 1.9. 2019, od smlouvy můžete odstoupit počínaje 1.10. a konče 31.12. 2019.

Výpočet zvýšení důchodu 2020 (vysvětlení)

Pozitivní trend pokračuje, aspoň z pohledu současných českých seniorů. Díky našim politikům totiž státní starobní důchody nadále porostou rychleji, než tuzemská ekonomika, ve které přitom musejí nejdříve vzniknout potřebné prostředky. Mezi penzemi navíc zůstávají poměrně malé rozdíly, takže zakladatel a bývalý ředitel prosperující firmy může mít nakonec srovnatelný příjem jako jeho dřívější sekretářka. Konkrétní výsledky vyčíslíme kalkulačkou, výpočet zvýšení důchodu od 1. ledna 2020 následně vysvětlíme.

Plánovanou valorizaci vám spočítá kalkulačka

Do úvodního řádku vepište, jak vysoký státní starobní důchod dostáváte nyní, čili v roce 2019. Uveďte měsíční částku, pouze číslem (netřeba upřesňovat, že jde o české koruny, ani přidávat zkratku „Kč”). Následně uvidíte výpočet zvýšení důchodu, tedy rozklad celkové sumy na jednotlivé složky a jejich dílčí valorizace. Mezi-výpočet samozřejmě můžete přeskočit, pokud vás zajímá pouze končený výsledek.

Výpočet zvýšení důchodu

Výpočet zvýšení důchodu od 1. ledna 2020

Pravidla najdeme v zákoně o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), který se ovšem poměrně často mění. Politici totiž zpravidla slíbí, že průměrnou penzi valorizují o nějakou kulatou sumu (například o 900 Kč), a potom legislativu dodatečně upravují, abychom opravdu došli ke kýženému výsledku (někdy přidají procento, jindy pevnou částku 151 Kč). Vypíchněme tedy jenom základní fakta, podle kterých budou seniorské příjmy přepočítávány po Novém roce 2020.

 1. Státní starobní důchod začíná takzvanou základní výměrou, kterou dostávají všichni příjemci, v jednotné výši. Letos činí 3 270 Kč, příští rok má vzrůst na 3 490 Kč.
 2. Zbytek starobního důchodu tvoří takzvaná procentní výměra, kterou má každý příjemce spočítanou individuálně, podle svých předchozích sociálních odvodů. Tato motivační částka teoreticky stoupá podle toho, jak rostou mzdy současných zaměstnanců a také podle inflace (zdražování běžného zboží). Jenomže prakticky rozhodují politici, takže letos procentní výměra stoupne o 5,2 %, plus ještě o 151 Kč.
 3. Starší penzista má nárok ještě na dárek: 1 000 Kč, jakmile dosáhne 85. roku života a další 2 000 Kč, pokud se dožije stovky.
 4. Nakonec sečteme všechny valorizované složky (základní + procentní + eventuálně narozeninové bonusy pro nejstarší občany), a výpočet zvýšení důchodu máme hotov.

Valorizace důchodů 2020: kalkulačka a diskuse

Bezmocně pozorujete, jak zdražuje voda, jídlo i bydlení. Rádi byste si přivydělali, ale pracovali jste celý život, tělo máte unavené a málokterá firma zaměstnává seniory. Takže zůstáváte odkázáni na standardní penzi, která Novým rokem stoupla o pouhé desetikoruny. Stop! Přestaňme fňukat. Politici přece zavedli nová pravidla, díky čemuž penze rostou o stokoruny ročně. A současný kabinet premiéra Andreje Babiše prosadil další úpravy, aby vám ještě větší radost udělala valorizace důchodů 2020. Kalkulačka zvědavcům detailně ukáže celý výpočet – a zároveň netrpělivcům rychle prozradí, kolik pravděpodobně dostanou příští rok.

Seniorům stoupne příjem, nehledě na ekonomický vývoj

Veřejný důchodový systém zdánlivě připomíná tradiční spořitelnu, ve skutečnosti však funguje na principu neustálé mezigenerační solidarity: Dnešní zaměstnanci a podnikatelé prostřednictvím sociálních odvodů platí penze svým rodičům a prarodičům, aby jednou sami byli živeni mladšími spoluobčany. Proto dříve důchody rostly, nebo stagnovaly podle toho, jak šlapala, nebo zpomalovala ekonomika. Například během poslední hospodářské krize sice mzdy pomalu stoupaly, ale inflace postupovala rychleji, takže zaměstnanci reálně chudli, což pocítili také penzisté.

Potom ale nastoupily vlády sociálního demokrata Bohuslava Sobotky a liberála Andreje Babiše, a udělaly takové reformy, aby senioři mohli dostat přidáno výrazněji, nehledě na ekonomiku a celkovou životní úroveň národa. Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) má nyní starobní penze dvě hlavní složky, stejně jako valorizace důchodů 2020:

 1. Základní výměra = univerzální paušál pro každého starobního důchodce. Nyní představuje 10 % průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru.
 2. Procentní výměra = zásluhová složka z odpracovaných let, sociálních odvodů a vývoje ekonomiky. Stoupá podle průměrné, nebo takzvané seniorské inflace (přednost má vyšší hodnota) a jedné poloviny růstu reálných mezd (opět zohledňujeme zdražování). Nově navíc připočítáváme speciální jednorázový bonus, ve výši 151 Kč.

Potěší vás valorizace důchodů 2020? Kalkulačka napoví

Valorizace důchodů

Dřívější ministr financí, dnes premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) původně valorizaci spíše brzdil. Když socialisté navrhovali 300 Kč nebo 500 Kč, miliardář slovenského původu chtěl přidat jenom 200 Kč nebo 400 Kč. Ale jakmile vyhrál volby a díky prezidentovi sestavil vládu, změnil svoji politiku. Babišův kabinet nyní v Poslanecké sněmovně prosadil, aby procentní výměra stoupla navíc ještě o 151 Kč, nad rámec zákonné valorizace. Souhlasili nejenom sociální demokraté z pozice menšího koaličního partnera, ale taky další členové dolní komory Parlamentu. Pojďme spočítat, o kolik porostou penze příští rok.

Průměrná čísla jsou zavádějící, protože každý jsme originál, ale lepší orientační hodnotu nemáme, takže použijme tuhle. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí stoupne základní složka (o 6,7 %) srovnatelně, jako zásluhová složka (o 5,2 % + 151 Kč). Předpokládaná valorizace důchodů 2020 tedy činí průměrně 6,7 %. V absolutních číslech opět dostanou přidáno více boháči a méně chuďasové, jak uvidíme na následujících příkladech. Rozdíly mezi penzemi jsou však výrazně menší, než mezi mzdami a platy, takže solidarita naší společnosti příliš nechybí.

 • Pokud dostáváte 4 040 Kč (minimální penze), valorizace vychází na 412 Kč.
 • Pokud berete 13 319 Kč (průměrná penze), předpokládaná valorizace činí 894 Kč.
 • Pokud pobíráte 25 000 Kč, novoroční navýšení představuje 1 501 Kč.
 • Nejblahobytnější senior dostává přes 100 000 Kč, takže může připočítat přes 5 400 Kč.

A ještě něco! Zásluhová složka stoupne navíc o 1 000 Kč, jakmile dosáhnete 85. roku života a dále o 2 000 Kč u příležitosti vašich 100. narozenin! :-)

Chuďasům stát vyplácí ještě příspěvek na bydlení

Potěšila vás plánovaná valorizace důchodů 2020? Kalkulačka hovoří jasnou řečí tvrdých čísel, ale lidské názory se pochopitelně rozcházejí. V diskusním fóru pod článkem najdete komentáře pokojných občanů, kteří volají po klidné debatě a kompromisu – ale také výkřiky extremistů, kterým by nevadily koncentrační tábory. Lidem dobré vůle radíme, jak získat státní příspěvek na bydlení, jak zaplatit energie, vodné a stočné, koncesionářské poplatky nebo svoz odpadu. Naopak příspěvky, které odporují právnímu řádu a zdravému rozumu, nezveřejňujeme a mažeme.

A na závěr redakční komentář, se kterým nemusíte souhlasit

Valorizace důchodů od Nového roku 2019

Aktuální informace o plánovaném zvyšování penzí najdete vždycky pod TÍMTO odkazem. Tady archivujeme článek, který vznikl před začátkem roku 2019, abychom později mohli analyzovat historický vývoj a trendy. Couváme tedy do doby, kdy byl staronovým premiérem Andrej Babiš (hnutí ANO) a v jeho druhé vládě začínali sekundovat sociální demokraté (ČSSD). Tato dvoubarevná koalice však pokračovala v politice, kterou můžeme sledovat během posledních let – valorizace důchodů od Nového roku 2019 byla opět výrazně rychlejší, než tuzemský meziroční hospodářský růst.

Valorizace důchodů od Nového roku 2019

Základní výměra stoupne na 10 % průměrné mzdy

Státní důchody má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému nově šéfuje Jana Maláčová (ČSSD). Tato mladá politička od svých kritiků dostala přezdívku „Venezuela”, podle krachující jihoamerické země. Maláčová údajně vede naši vlast do dluhové propasti, když prosazuje vyšší veřejné výdaje, například rodičovské příspěvky pro mladé rodiny nebo starobní důchody. Ve skutečnosti, alespoň matematicky však jde o poměrně malé úpravy: Základní výměra starobního důchodu doposud činila 9 % průměrné mzdy, nyní stoupne na 10 % průměrné mzdy. Starší penzisté navíc dostanou příplatek 1 000 Kč (k 85. narozeninám) a 2 000 Kč (ke 100. narozeninám).

Jak vychází valorizace důchodů od Nového roku 2019

Průměrná čísla jsou zavádějící, protože každý jsme originál, ale lepší orientační hodnotu nemáme, takže použijme tuhle. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí stoupne základní složka (o 21 %) relativně více, než zásluhová složka (o 3,4 %). Předpokládaná valorizace důchodů tedy činí průměrně 7,3 %. V absolutních číslech opět dostanou přidáno více boháči a méně chuďasové, jak uvidíme na následujících příkladech. Rozdíly mezi penzemi jsou však výrazně menší, než mezi mzdami a platy, takže solidarita naší společnosti příliš nechybí.

 • Pokud dostáváte 3 470 (minimální penze), valorizace vychází na 597 Kč.
 • Pokud dostáváte 12 347 Kč (průměrná penze), valorizace vychází na 898 Kč.
 • Pokud dostáváte 25 000 Kč, valorizace vychází na 1 329 Kč.
 • Nejblahobytnější senior pobírá přes 100 000 Kč, takže může připočítat ještě přes 3 800 Kč.

- PAGE 1 OF 310 -

Next Page ⇀

loading
×