decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Daňový bonus na děti 2019: výpočet, podmínky

Chudým a zranitelným lidem musíme pomáhat, ale samozřejmá solidarita může leckoho rozmazlit, a ve výsledku poškodit. Proto české vlády ustupují od tradičních sociálních dávek, na které má nárok každý nemajetný občan – a zavedly novou formu podpory: daňový bonus. Podmínkou je, abyste hodně pracovali, přitom vydělávali poměrně málo peněz a vyživovali aspoň jedno nezaopatřené dítě. O benefit musíte požádat, přičemž na jednoho konkrétního chlapce nebo dívku může dostat peníze pouze jeden člověk. Do následující kalkulačky vyplňte, jakou (průměrnou) hrubou měsíční mzdu jste vydělávali v roce 2018 – a vyjde daňový bonus na děti, přiznaný v roce 2019.

Solidární dávka pro pracující mladé rodiny

Chudé domácnosti mohou využívat jednak takzvanou státní sociální podporu (porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, pohřebné) a pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc). Výplatu mají připravenou taky pěstouni a postižení občané, ale obecně vzato, bezpracné solidární dávky dlouhodobě stagnují, a kvůli inflaci dokonce reálně klesají.

Stále větší podporu však dostávají pracující rodiče nezaopatřených dětí, které ještě nedosáhly 26 let věku a studují. Podmínky najdeme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Leckterý zaměstnanec nebo živnostník může čerpat řadu slev: základní nepodmíněnou, dále na chudou manželku či manžela, na invaliditu, na průkaz ZTP/P a na studium (do 26 let, doktorandi do 28 let). Díky slevám může daň z příjmu klesnout až na nulu, a potom přichází chvíle výdělečně činných, ale nízkopříjmových živitelů mladých rodin!

Podmínka pro daňový bonus na děti 2019

  • Během roku vyděláte svojí prací aspoň šestinásobek minimální mzdy (vloni průměrně 6 100 Kč , letos 6 675 Kč za měsíc hrubého; buďto na základě zaměstnaneckého poměru, anebo samostatně).
  • Potom zavčas podáte daňové přiznání (obyčejně prostřednictvím svého zaměstnavatele) a tam požádáte o zvýhodnění na nezaopatřené dítě, které vyživujete ve společné domácnosti.
  • Jednoho konkrétního chlapce nebo dívku může takhle nahlásit jenom jeden člověk. Takže pokud máte partnera (typicky manžela/manželku), musíte přiložit potvrzení jeho zaměstnavatele nebo jeho čestné prohlášení, že daňový bonus na daného človíčka neuplatňuje.

Orientační kalkulačka a finální výplata od státu

Na jedno konkrétní dítě lze získat pouze jednu úlevu, přestože třeba žije se dvěma pracujícími rodiči. Ovšem poplatník, který ve svojí domácnosti živí několik mláďat, může nárokovat zvýhodnění na více dětí. Například: Manžel i manželka vydělávají peníze a mají dvě děti, ale zvýhodnění na oba potomky uplatní žena; muž sám nebo prostřednictvím svého zaměstnavatele potvrdí, že se benefitu zříká ve prospěch svojí partnerky.

S každým dalším nahlášeným potomkem následně klesá daň z příjmu, která v tomto případě může spadnout až do mínusu! Tak vzniká bonus, jehož orientační výši spočítá naše kalkulačka a který eventuálně dostanete od státu: minimálně 100 Kč a maximálně 60 300 Kč za rok.

Finanční správa rozesílá peníze zpravidla do jednoho kalendářního měsíce ode dne, kdy končila lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Takže pokud byla povinnost splněna standardně do 1. dubna 2019, bonus dostanete pravděpodobně do 2. května 2019 – takovou cestou, o jakou jste požádali (na účet, složenkou).

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
15. Led 2019   /   

Tags: daně, kalkulačka, rodina, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×