decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Domovy pro seniory: adresář pro celou ČR

S přibývajícím věkem získáváme drahocenné zkušenosti, takže nemusíme opakovat svoje staré chyby a můžeme užitečně poradit mladším generacím. Ale zároveň pociťujeme únavu, protože dlouhá a těžká cesta životem unavila naše tělesné schránky. Málokdo má takovou genetickou výbavu a štěstí, aby nikdy nepotřeboval cizí pomoc. V některých rodinách navíc chybějí volné mladé ruce, a proto existují taky domovy důchodců, neboli domovy pro seniory (DoS): Instituce, ve kterých o naše starší spoluobčany pečují profesionálové. Tady najdete adresář, seřazený podle krajů – a právní souvislosti.

Seznamy a kontakty pro jednotlivé kraje

Domovy pro seniory v české legislativě

V tuzemské Sbírce zákonů otevřeme především právní předpis č. 108/2006 Sb.: zákon o sociálních službách. Tam jsou mimo jiného pravidla pro takzvaný příspěvek na péči, díky kterému můžete zaplatit svého asistenta (doma nebo jinde, i rodinného příslušníka), pakliže nezvládáte samostatně uspokojovat svoje základní potřeby. Tamtéž najdeme kvalifikační předpoklady, které musejí splňovat profesionálové v oboru (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotníci, pedagogové).

V § 49 jsou definovány přímo domovy pro seniory: “poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby”. Konkrétně zabezpečují: ubytování, stravu, běžnou péči, osobní hygienu, společenské vyžití, terapii, “aktivizační činnosti”, uplatňování práv a oprávněných zájmů apod.

Maximální úhrada často spolkne celou penzi

Na zákon navazuje prováděcí vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kde najdeme taky požadované kvalitativní standardy sociálních služeb. Například: Domov pro seniory postupuje tak, abychom rozuměli obsahu a účelu uzavírané smlouvy. Klienti potom mohou “uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace” a mají právo na stížnosti.

Náklady bývají hrazeny jednak dotacemi, dále příspěvkem na péči, ale taky finanční spoluúčastí, kterou někdy lze pokrýt prostřednictvím důchodu. Maximální úhrada podle § 15 ministerské vyhlášky činí: 210 Kč za ubytování (včetně úklidu, praní, drobného zašívání a žehlení) + 170 Kč za celodenní stravu (75 Kč za oběd) = 380 Kč denně, neboli přepočteno na měsíce 11 400 Kč za 30 dnů, respektive 11 780 Kč za 31 dnů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
24. Čvc 2018   /   

Tags: důchod, rodina, sociální služby, společnost

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×