decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Hospodářská soutěž ve správní činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Hospodářská soutěž.

2.64 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, DOHLED NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY A DOZOR NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

12. platová třída

1. Stanovování postupů řešení případů ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2. Stanovování postupů řešení případů posuzování slučitelnosti poskytování veřejné podpory v České republice k Evropské unii včetně posuzování opatření (ad hoc podpory a programů podpory) z hlediska pravidel Evropské unie platných v oblasti veřejné podpory.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

4. Stanovování postupů ve věcech dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2. Metodické usměrňování veřejné podpory z hlediska pravidel Evropské unie platných v této oblasti.

3. Hodnocení účinnosti ochrany hospodářské soutěže a stavu soutěžního prostředí v České republice.

4. Tvorba celostátní koncepce dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.

2. Tvorba celostátní koncepce veřejné podpory z hlediska platných pravidel Evropské unie.

15. platová třída

1. Tvorba soutěžní politiky státu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
11. Bře 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×