decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Jaderná bezpečnost a radiační ochrana

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Jaderná bezpečnost a radiační ochrana.

2.65 JADERNÁ BEZPEČNOST A RADIAČNÍ OCHRANA

12. platová třída

1. Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy při využívání jaderné energie a v oblasti radiační ochrany, spojené s teoretickým zvládnutím a praktickým osvojením odborné problematiky včetně účasti při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou.

2. Zajišťování komplexní metodické a kontrolní (dozorové) činnosti v rozsahu působnosti úřadu v oblasti kontroly zákazu chemických a biologických zbraní.

13. platová třída

1. Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státní inspekce (dozoru) nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti, nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály, nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření, dohled nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady, s jadernými materiály, v oblasti přepravy jaderných materiálů a radionuklidových zářičů a odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky jaderné bezpečnosti jaderných zařízení, radiační ochrany obyvatel a nešíření zbraní hromadného ničení.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
11. Bře 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×