decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Postižení kůže pro uznání invalidního důchodu

Jak závažné musejí být puchýře, ekzémy, nemoci nehtů nebo mazových žláz, aby nás státní správa uznala vážně nemocnými? Postižení kůže a podkožního vaziva  jsou podrobně popsána vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotní poruchy procentuálně, podle pracovního omezení. Mezi poruchy kůže patří taky některé alergie, vředy a otoky. Prostudujme závažnou skupinu hendikepů blíže.

Kapitola XII. – POSTIŽENÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA

Obecné posudkové zásady: Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové změny, infekční komplikace, omezení pohybu a dopad zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

POLOŽKA- DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické pyodermie)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a intenzitu postižení a dopad na celkový stav a výkonnost.
1a lehké funkční postižení, ohraničené procesy s mírně rozšířeným zánětem na kůži a podkožní vazivo 10-15
1b středně těžké funkční postižení, výrazné kožní změny s reakcí vnitřního prostředí, celkové projevy zánětu 30-40
1c těžké funkční postižení, rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 50-60
1d zvlášť těžké funkční postižení, formy s opakovanými septickými stavy, neschopnost jakékoliv zátěže 70
2 Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.
2a lehké funkční postižení, ohraničené procesy mírného rozšíření 10-15
2b středně těžké funkční postižení, výrazné projevy s mokváním, případně se systémovými změnami 30-40
2c těžké funkční postižení, rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy s nežádoucími účinky léčby, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 50-60
2d zvlášť těžké funkční postižení, těžko ovlivnitelné formy s výraznou superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé kortikoidní terapie 70
3 Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo konstitucionálním podkladě (dermatitida, ekzém)
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na celkový stav a výkonnost.
3a lehké funkční postižení, ohraničené projevy v predilekčních lokalizacích ale i jinde na kůži nebo stabilizované formy dlouhodobých ekzémových změn při nízkém stupni exacerbací 5-15
3b středně těžké funkční postižení, výrazné projevy s častými exacerbacemi na rozsáhlejších plochách kůže nebo generalizované stabilizované formy, snížení výkonnosti při běžném zatížení 25-35
3c těžké funkční postižení, rozsáhlé a opakovaně recidivující formy nebo generalizované formy bez dobré odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50
3d zvlášť těžké funkční postižení, formy s generalizací projevů, které přetrvávají na kůži několik let beze změn, komplikované nežádoucími účinky terapie 70
4 Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění (psoriáza, lichen, keratodermie)
4a lehké funkční postižení, projevy postihující predilekční lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo rohovění 5-10
4b středně těžké funkční postižení, projevy postihující predilekční lokalizaci s větší intenzitou zánětu nebo rohověni, s častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší postižení i v jiné než predilekční lokalizaci s dlouhodobou aktivitou 20-35
4c těžké funkční postižení, rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50
4d zvlášť těžké funkční postižení, rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé kloubní změny mutilujícího charakteru 70
5 Urtikarie a angioedém
5a minimální funkční postižení, recidivující urtikarie a angioedém bez trvalých funkčních následků 5
5b středně těžké funkční postižení, angioedém trvalého charakteru se závažnými reziduálními následky 25-40
6 Chronická expozice škodlivým vlivům zevního prostředí (mechanické, termické, fyzikální, včetně radiace)
6a lehké funkční postižení, postižení malých kožních okrsků nebo stabilizované formy s řídkými exacerbacemi 15
6b středně těžké funkční postižení, zřetelné projevy na exponovaných částech těla nebo generalizované stabilizované formy s řídkými exacerbacemi 25-35
6c těžké funkční postižení, generalizované projevy s nepříznivým průběhem nebo projevy v místech pohledově exponovaných, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení 40-50
6d zvlášť těžké funkční postižení, generalizované projevy doprovázené vznikem nekróz a vředů 70
7 Nemoci kožních adnex (nehty, vlasy, mazové žlázy apod.)
7a lehké funkční postižení, postiženo více než 8 nehtů na horních končetinách nebo na dolních končetinách, případně s odloučením nehtových plotének; přičemž z hlediska dopadu na pracovní schopnost je významnější postižení nehtů rukou 10-25
7b alopecie bez ohledu na rozsah a etiologii 10
7c závažné či rozsáhlé formy acne vulgaris, rosacei a dalších folikulárně vázaných procesů 10-25
7d těžké funkční postižení, velmi těžké formy akné (acne conglobata, acne fulminans) s celkovými projevy, horečkami, artralgiemi, s tvorbou pištěli a omezením hybnosti, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, podle rozsahu postižení 40-60
8 Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
8a minimální funkční postižení, vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další 5
8b těžké funkční postižení, rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 9, oddíl B, kapitola IX.
9 Maligní kožní nádory
Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.

K tématu: Rakovina kůže zabije v Česku 450 lidí ročně.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
04. Říj 2015   /   

Tags: důchod, invalidní důchod, nemoci, plat

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×