decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Nová zelená úsporám 2015 a podobné dotace

Za posledních 20 let klesla spotřeba tepla v tuzemských bytech na polovinu. Česká republika a Evropská unie motivují k dalším energetickým úsporám. Shrňme zajímavou řadu dotačních programů, mezi kterými vévodí především Nová zelená úsporám 2015. Dalšími jsou například IROP, OPPIK, OP ŽP nebo Program Panel. Jaké finanční sumy, komu a pro jaké účely jsou vyčleněny?

“Energetická účinnost je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost ekonomiky České republiky a zároveň přispívá ke snížení závislosti na fosilních palivech,” vysvětluje naše vláda ve svojí zprávě. “Úspory energie jsou součástí Strategie Evropa 2020 a k jejímu splnění vláda vyčlenila v programovém období 2014-2020 celkem 60 miliard Kč z evropských fondů a dalších 31,5 mld. Kč z národních programů,” pokračuje sbor ministrů.

Mezi řádky: Energetická účinnost zvyšuje cenu bytu a domu, ale významnějším faktorem bývá lokalita! ←

Jenom okrajově zmiňme doplňkové programy na úrovni Evropské unie: Horizont 2020 (investice do výzkumu bezpečné, čisté a účinné energie), Evropský fond energetické efektivnosti – EEE-F (inovace), ELENA EIB Facility (udržitelná energetika, odstraňování tržních bariér). Podrobněji projděme dotace, rozdělované institucemi České republiky.

Investice do energetické účinnosti z fondů Evropské unie

Spuštění následujících čtyř operačních programů vláda předpokládá v první polovině letošního roku. Nová zelená úsporám 2015 patří až do závěrečné kapitoly, protože probíhá na národní úrovni.

  • OP životní prostředí (OP ŽP): Vyhrazuje 22 miliard Kč (13 miliard veřejnému sektoru a 9 miliard domácnostem). Vlastníci budov z veřejného sektoru mají zlepšit tepelné vlastnosti obvodových konstrukcí a zavádět technologie využívající odpadní teplo. Majitelé rodinných a bytových domů mají nahrazovat stávající kotle na pevná paliva ekologičtějšími. (Nová zelená úsporám nabízí o 5 miliard Kč více.)
  • OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK): Vyčleňuje 20 miliard Kč pro podnikatele. Ti mohou modernizovat rozvody elektřiny, plynu a tepla, a to kdekoli. Ve výrobních procesech a technologických postupech mohou lépe využívat odpadní energie a obnovitelné zdroje. (Nová zelená úsporám alokuje o 7 miliard Kč vyšší částku.)
  • Integrovaný regionální operační program (IROP): Podporuje 17 miliardami Kč domácnosti. Vlastníci bytových domů mají zateplovat obvodové pláště a vnitřní konstrukce, vyměňovat okna a dveře, eventuálně měnit zdroje vytápění využívající pevná nebo tekutá fosilní paliva za efektivnější a ekologičtější. (Nová zelená úsporám rozdělí o 10 miliard Kč více.)
  • OP Praha – Pól růstu (OPPPR): Nabízí 1 miliardu Kč pro Pražskou integrovanou dopravu. Má být snížena energetická náročnost například městských silničních tunelů, značení, přechodů, semaforů a osvětlení. (Nová zelená úsporám představuje 27krát větší program.)

Nová zelená úsporám 2015 a další programy na národní úrovni

Samotná Česká republika spouští další čtyři operační programy. Nejznámější a nejštědřejší dotace nabízí Nová zelená úsporám 2015.

  • Nová zelená úsporám: Využívá výnosy emisních povolenek, které v letech 2014 až 2020 odhaduje na 27 miliard Kč. Peníze adresuje majitelům rodinných a bytových domů, podnikatelům, obcím a jejich příspěvkovým organizacím. Příjemci instalují vytápěcí systémy využívající obnovitelné zdroje energie a dosahují energetických úspor při rekonstrukcích nebo stavbách.
  • Program Panel: Rozděluje 4,3 miliardy Kč. Poskytuje výhodné úvěry pro opravy a modernizace bytových domů, respektive pro zateplení obvodového pláště, vnitřních konstrukcí a střech, instalaci termosolárních panelů, zasklení balkónů nebo získání průkazu energetické náročnosti budovy.
  • Společný program na výměnu kotlů: Přerozděluje 0,15 miliardy Kč. Vlastníci rodinných domů získávají dotace pro výměnu ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní vytápěcí systémy.
  • Státní program na podporu úspor energie a využití OZE (EFEKT): Alokuje 0,1 miliardy Kč. Prostřednictvím vzdělávání podporuje chytrá energetická řešení, realizovaná především v obcích. Ovšem mezi příjemce patří kromě územních samospráv také podnikatelé, školy, sociální a zdravotní zařízení, sdružení nebo spolky.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
12. Led 2015   /   

Tags: dotace

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

4 Komentáře zapnuto "Nová zelená úsporám 2015 a podobné dotace"

Upozornit na
avatar
Jana Wagnerová
Jana Wagnerová

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jak zažádat o dotaci na rodinný dům. Chci zateplit dům, půdu a udělat novou střechu. Děkuji, Wagnerová

Erika
Erika

Dobrý den, kdy bude možno žádat na výměnu oken v bytovém domě (Společenství vlastníků) – 18 bytových jednotek? Děkuji za odpověď.

wpDiscuz
loading
×