decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ochrana osobních údajů v činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: “Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.” Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Ochrana osobních údajů.

2.69 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11. platová třída

1. Kontrola ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolované osoby mající postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů nebo provádění specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.

2. Přezkoumávání a vyhodnocování systémů obsahujících osobní údaje se zaměřením na dodržování právních předpisů. Hodnocení jejich účinnosti s ohledem na ochranu soukromí.

3. Analýza rizikových zpracování osobních údajů a navrhování opatření k jejich zmírnění či vyloučení.

12. platová třída

1. Komplexní dozorová činnost zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.

2. Stanovování obecných postupů při porušování povinnosti odpovědných subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

3. Metodické usměrňování subjektů na úseku jejich činností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

13. platová třída

1. Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a jiných hledisek.

2. Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo nakládání s identifikátory.

3. Celostátní koordinace dozorové činnosti zahrnující posuzování specializovaných oblastí zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících do soukromí většího počtu osob.

4. Koncepční analýza a komplexní audit informačních systémů a databází z hlediska ochrany osobních údajů.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro výkon dozoru a její koordinace s mezinárodními koncepcemi ochrany osobních údajů.

2. Provádění mezinárodní dozorové činnosti Evropské unie a účast na společných mezinárodních akcích dozoru v oblasti ochrany osobních údajů.

3. Koordinace společných dozorových aktivit nezávislých dozorových orgánů členských států Evropské unie.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní politiky ochrany soukromí a regulace zpracování osobních údajů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
17. Bře 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×