decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Onkologie – novotvary uznatelné pro invalidní důchod

Jak závažný je novotvar, který může, ale nemusí znamenat rakovinu a smrt? Onkologie je další oblastí, kterou blíže popisuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. pro účely invalidního důchodu. Posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení vyčíslí závažnost zdravotního postižení procentuálně. Pochmurně znějící slovo onkologie někdy vyvolává strach, ale jak uvidíme, “pojištěnec s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III)” je považován za potenciálně vyléčitelného.

Kapitola II. – ONKOLOGIE

A – Zhoubné novotvary

Obecné posudkové zásady pro obor onkologie: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak nádorová nemoc, tak onkologická terapie. Přitom se hodnotí celkový stav, postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, dlouhodobé nebo trvalé postižení způsobené následkem chemoterapie, radioterapie, hormonoterapie, biologické léčby, postižení po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, rozsah zachovaných funkčních schopností (funkční staging dle Světové zdravotnické organizace – SZO) a schopnost vykonávat denní aktivity. Za denní aktivity se považují aktivity podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dle SZO). Dopad na pracovní schopnost mají nejen funkční postižení následkem maligní choroby, ale také nežádoucí účinky onkologické terapie. Nejčastější dlouhodobé následky onkologických postižení jsou chronická bolest, psychické změny, chronická únava, námahová dušnost, muskuloskeletální změny, narušení funkce končetin, lymfedém, cytopenie, poruchy imunity, krvácivé projevy, neuropatie, rozsah operačního výkonu včetně závažného estetického postižení, poruchy mluvení, přijímání potravy, trávení, močení, defekace a poruchy celkové pohyblivosti. Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se na pojištěnce s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III) nahlíží jako na potenciálně vyléčitelné a hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se odvíjí od výsledku léčby, klinického obrazu, rozsahu a tíže funkčního postižení. U diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), které lze obecně považovat za zvlášť těžké funkční postižení, může být postižení potenciálně reverzibilní u vyléčitelných nádorů.

POLOŽKA  DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PROCENTA
1 Novotvary
Posudkové hledisko pro obor onkologie: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční schopnosti z hlediska kurability, probíhající onkologické léčby ve vztahu k definovanému období a následků nádoru nebo terapie a zaměřit se i na reverzibilní nebo léčbou kontrolované zdravotní problémy.
1a minimální postižení, stavy asymptomatické, minimální funkční poruchy nebo stavy po léčbě povrchových kožních a slizničních nádorů (primární lokoregionální léčba), nádory in siru nebo nádory, které nevyžadují adjuvantní onkologickou léčbu, stavy, kde není třeba onkologické stabilizace nebo
menší operační výkony s minimálním funkčním dopadem, stavy bez omezení výkonu denních aktivit
5-10
1b lehké postižení, stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované nebo menší výkony z důvodů zhoubného novotvaru, resekce nebo amputace zvenčí přímo neviditelné, amputace částí, kde je možná protetická náhrada (např. mastektomie, parciální amputační ztráty končetin, resekce částí střeva, hysterektomie, enukleace bulbu oka při dobré funkci jediného oka) nebo stavy s lehkým funkčním postižením některých orgánů nebo systémů, výkon některých denních aktivit s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků 15-25
1c středně těžké postižení, stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy funkčních schopností, např. stomie, penektomie, kolektomie nebo enukleace bulbu oka při zhoršeném vizu vidoucího oka nebo
ztráta končetiny v předloktí nebo v bérci nebo
parciální laryngektomie nebo
stabilizace po alogenní transplantaci nebo
stavy během podávání biologické léčby, nežádoucí a dlouhodobé závažné funkční postižení v důsledku dlouhodobé hormonoterapie či biologické léčby,
výkon některých denních aktivit omezen
35-45
1d těžké postižení, stavy v kompletní remisi, po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah více než polovinu stupnice úplné poruchy funkčních schopností, např. totální laryngektomie nebo resekční výkony v oblasti hlavy a krku s mutilujícími následky nebo
ztráta končetiny ve stehně nebo
v paži nebo některé typy diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), reverzibilní, vyléčené, po dosažení stabilizace stavu,
výkon některých denních aktivit podstatně omezen
50-65
1e zvlášť těžké postižení, maligní nádory lokalizované (stadia I, II, III) během onkologické léčby a zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení, pokud trvá kompletní remise, nebo maligní nádory generalizované (stadium IV), nádory primárně diseminované, zpravidla do jednoho roku po ukončení onkologické léčby, pokud trvá kompletní remise nebo
stavy s perzistencí či progresí nádoru nebo
stavy do 6 měsíců po ukončení radioterapie na kranium nebo
nefrostomie, kombinace kolostomie či ileostomie nebo urostomie nebo
úplná ztráta dolní končetiny nebo horní končetiny nebo se zcela krátkým pahýlem, elefantiáza končetiny, mutilující růst nádoru nebo
stavy během transplantační léčby (transplantace krvetvorných buněk) a zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení nebo
chronická nemoc štěpu proti hostiteli (GvHD), projevující se jako multiorgánové autoimunitní postižení nebo
těžká cytopenie, těžké poruchy imunity s projevy oportunních infekcí nebo septickými stavy, těžké krvácivé projevy nebo
stavy s poruchami příjmu potravy, inkontinencí, těžké omezení pohyblivosti (funkčně srovnatelné s těžkými parézami končetin) nebo stavy se selháváním některého orgánu či systému,
výkon většiny denních aktivit těžce omezen
70-80

B – Nezhoubné novotvary

Obecné posudkové zásady pro obor onkologie: V případech, kdy důsledkem nezhoubného nádoru je snížení nebo ztráta funkce orgánu nebo systému, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení neonkologického charakteru, podle rozsahu a postižení funkce příslušného orgánu nebo systému, případných nepříznivých doprovodných projevů, omezení celkové výkonnosti a výkonu denních aktivit.

Pozn. red.: více například na onkologiecs.cz a linkos.cz – Časopis Klinická onkologie

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
14. Srp 2015   /   

Tags: důchod, invalidní důchod, nemoci, plat

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

10 Komentáře zapnuto "Onkologie – novotvary uznatelné pro invalidní důchod"

Upozornit na
avatar
Iveta Dvořáková
Iveta Dvořáková

Dobrý den, jaký je postup při žádosti o částečný invalidní důchod? Mám nárok v mém případě, když mám několik operací kolen, artrózu, potíže s páteří, výhřez plotének a nyní se léčím na onkologii? V srpnu mi končí pracovní smlouva, víc jak 30 let jsem učitelkou v mateřské škole. Děkuji.

Markéta Hladká
Markéta Hladká

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li mám nárok na alespoň částečný invalidní důchod, když jsem v dětství měla zhoubný nádor na mozku, ale dostala jsem se z toho. Nicméně od té doby mám sníženou imunitu, dvojité vidění, zvonění v uších a také poruchu stability. Dnes je mi 27 let a znovu jsem byla na operaci hlavy – blízko paměťového centra, ale díky bohu to byl jen kavernom. Nicméně jsem stále unavená a taky psychicky na tom nejsem nejlépe. Předem děkuji za odpověď. Markéta Hladká

Iva Doležalová
Iva Doležalová
Dobrý den, popíšu situaci svého manžela. V roce 2005 onemocněl rakovinou lymfatického systému a jeho invalidní důchod byl vyplácen dle III. stupně. V roce 2008 se rakovina opět vrátila, dále byl zařazen do III. stupně invalidity. Ale potom posudková lékařka změnila invalidní důchod na II. stupeň, což momentálně dělá asi 7 300 Kč, tedy ztrátu téměř 5 tisíc měsíčně. Do třetice měl rakovinu – nádor na ledvině a stále zůstává ve II. stupni invalidity. Posudková lékařka vůbec nezohledňuje nové zdravotní potíže. Chtěla bych vědět, zda postupuje správně. Vždyť manžel nepobírá důchod ani zdaleka ve výši letošní minimální mzdy, tedy 11… Číst vice »
Radka H.
Radka H.

Dobrý den, v roce 2014 mi našli nádor na prsu, absolvovala jsem chemoterapie, operaci a ozařování. Užívám dlouhodobě léky a chodím pravidelně na kontroly. Dále mi před rokem začali léčit štítnou žlázu, která mi vlivem chemoterapie úplně přestala fungovat. Také užívám dlouhodobě léky. Rovněž mám problémy s páteří a opět vlivem chemoterapií bolesti kloubů na nohách, které mi působí velké problémy při delším chození. Mám nárok na invalidní důchod? Děkuji za odpověď.

Hana
Hana

Dobrý den, je diagnostikována rakovina, pacient je po operaci a ozařování, nyní propuštěn do domácí léčby s tím, že bude docházet na kontroly (po ozařovaní) k panu doktorovi. Chtěla bych se zeptat, může požádat o invalidní důchod již teď, nebo musí být v pracovní neschopnosti rok, jako u jiných žádostí o důchod? Děkuji za odpověď. Hana

wpDiscuz
loading
×