decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Plat personalisty zrcadlí velkou zodpovědnost

Náborář dělá stejnou práci jako dříve. Hledá nové zaměstnance, nejčastěji v dlouhých řadách uchazečů. Ale dostává nová jména: personalista, manažer lidských zdrojů, HR podle anglického sousloví human resources (lidské zdroje), Recruitung Consultant, vzácněji také Head Hunter (lovec hlav). Má obrovskou zodpovědnost. Odmítnutím nejlepšího uchazeče chybuje hodně, přijmutím nevhodného adepta chybuje ještě více. Jak vysoký bývá plat personalisty?

Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku. Pozice personalisty bývá někdy spojená se mzdovým účetnictvím, případně obchodováním (team leader). Zaměstnavatelé často požadují středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a řadu dalších znalostí (jazyků, zákoníku práce apod.). V soukromém sektoru pobírá personalista mzdu, jejíž nejnižší možnou hranici reguluje stát. Personalistika spadá do 5. a 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Nabízené hrubé měsíční výdělky obyčejně přesahují 20 000 Kč a dosahují až 80 000 Kč. Veřejná sféra, ve které dostávají zaměstnanci plat, má menší rozptyl. Základní hrubý měsíční plat personalisty je určený platovou tabulkou, platovou třídou a platovým stupněm, a případně zvýšený příplatky.

Plat personalisty záleží na náplni práce

Katalog prací ve veřejných službách říká, že PERSONALISTA má číslo 1.02.01. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou nemocnice, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat personalisty, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost personalisty. Například: “Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.” K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Plat personalisty v 7. třídě

1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence,  příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.

2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.

3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.

Plat personalisty v 8. třídě

1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.

2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.

3. Zajišťování realizace sociálních programů.

4.  Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií.

5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.

6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.

7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.

Plat personalisty v 9. třídě

1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

2. Stanovování zásad a kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.

Plat personalisty v 10. třídě

1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen „personální správa“) organizace.

2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.

3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.

4. Metodické   usměrňování,  koordinace  a  zpracovávání  komplexních programů  organizace a systemizace, personalistiky,  odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností,  orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

Plat personalisty v 11. třídě

1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou kvalifikační, profesní a organizační strukturou.

2. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování  nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu,  správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s  celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy organizace s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších  prací, například rezortu, ústředního správního úřadu, správního  úřadu, orgánu nebo organizace s celostátní působností, které se  člení  na  další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po celém území České republiky  nebo personální správy kraje, hlavního města Prahy nebo statutárního města.

4. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.

Plat personalisty ve 12. třídě

1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými nároky na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších prací, například ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

2. Tvorba koncepce personální správy rezortu.

3. Metodické usměrňování a koordinace personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností nebo tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců tohoto rezortu.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.

5. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání v rezortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v Armádě České republiky.

Plat personalisty ve 13. třídě

1. Tvorba koncepce personální správy rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností, bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.

2. Tvorba koncepce obecně závazných systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců a dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon povolání stanoví právním předpisem.

3. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
06. Dub 2015   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

2 Komentáře zapnuto "Plat personalisty zrcadlí velkou zodpovědnost"

Upozornit na
avatar
Kateřina Lipková
Kateřina Lipková

Náborář nedostává nová jména. Náborář, personalista a manažer lidských zdrojů mohou být naprosto odlišné pozice. Záleží na popisu práce v konkrétní společnosti.

wpDiscuz
loading
×