decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Plat vojáka v Armádě ČR nemá omezení!

Podle tradiční definice potřebuje každá státní organizace svoje obyvatelstvo, území a také moc. Někde získávají mezinárodní respekt a suverenitu svými bankovními institucemi, jinde obdivuhodnou diplomacií, ale většina monarchií a republik vzniká prostřednictvím ozbrojených konfliktů. Jakými penězi motivuje Česká republika svoji Armádu? Jak vysoké, nebo nízké jsou platy vojáků, kteří mají obětovat svoje životy, až bude nejhůř? Je plat vojáka dostatečnou motivací, abyste se zúčastnili například zahraniční ozbrojené mise?

Plat vojáka

Zdroj fotografie: army.cz (střelba z protiletadlového raketového kompletu RBS-70)

Teroristé občas vyhrožují, že dobudou evropské metropole. Někteří ruští představitelé příležitostně plánují okupaci celé východní Evropy, nebo nostalgicky vzpomínají na rok 1968, kdy sovětská armáda ovládla Československo. Shrňme, jakých částek dosahuje plat vojáka, zrovna když mezinárodní napětí stoupá. (Paniky netřeba. Armáda České republiky  AČR je součástí Severoatlantické organizace  NATO, doma může jenom cvičit a občasnými ozbrojenými střety prochází pouze” na zahraničních misích. Zajímavými příplatky rostou právě platy vojáků nasazených v cizině, ale nejdříve probereme základní tarify.)

Základní hrubé platy vojáků v Armádě České republiky

Ve veřejném sektoru jsou odměny zaměstnanců určené tabulkami. Stejně jako Police, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda ČR dostala svoje vlastní, speciální výměry. Dříve platy vojáků závisely na nejtěžší vykonávané práci. Ale počínaje červencem roku 2015 nabylo účinnosti několik nových vládních nařízení, především č. 59/2015 Sb., kde najdeme služební tarify podle hodností. Následně dostali vojáci několikrát přidáno, naposledy s účinností od ledna 2020, ale největší terno mohou samozřejmě udělat kariérním postupem. Základní měsíční plat stoupne skoro desetinásobně, když postupně povýšíte z vojína až na armádního generála.

SLUŽEBNÍ TARIFY od1.7.20171.11.20171.1.20191.1.2020
ČEKATELÉ
Vojín11.77012.950 13.35014.600
Svobodník12.20013.42013.84015.150
Desátník12.63013.90014.33015.670
Četař13.06014.37014.82016.210
Rotný13.49014.84015.30016.740
Rotmistr13.91015.31015.79017.280
Nadrotmistr14.34015.78016.27017.790
STANDARDNÍ HODNOSTI
Vojín11.77012.95013.35014.600
Svobodník22.59024.85025.35026.850
Desátník23.87026.26026.79028.290
Četař25.28027.81028.37029.870
Rotný29.48032.43033.08034.580
Rotmistr31.58034.74035.44036.940
Nadrotmistr33.70037.07037.82039.320
Praporčík36.03039.64040.44041.940
Nadpraporčík38.59042.45043.30044.800
Štábní praporčík50.28055.31056.42057.920
Poručík33.91037.31038.06039.560
Nadporučík38.59042.45043.30044.800
Kapitán 44.44048.89049.87051.370
Major50.28055.31056.42057.920
Podplukovník56.13061.75062.99064.490
Plukovník67.82074.61076.11077.610
Brigádní generál79.52087.48089.23090.730
Generálmajor 91.200100.320102.330103.830
Generálporučík102.900113.190115.460116.960
Armádní generál114.580126.040128.570130.070

Plat vojáka AČR navyšují různé příplatky

Nejvyšší člen hierarchie by krásně vyžil díky služebnímu tarifu, ale hrubý měsíční základ svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá trošku chudě. Platy vojáků naštěstí zdvihá pěkná řádka bonusů, které vlastně nemají omezení. Ostatně shrňme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení.

Tam především stojí: Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek ve výši 7 000 Kč.” Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší až čtyřnásobek: tedy 28 000 Kč/měsíc!

Služební příspěvek na bydlení znamená dalších 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 090 až 4 326 Kč! Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.” S družkou nebo druhem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Delší pohotovost samozřejmě také zahrnuje speciálně odměnu. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud doba pohotovosti trvá aspoň 20 dní, plat vojáka stoupá o 3 000 Kč. Spíše symbolicky bývá oceněný směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč měsíčně (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin).

Platy vojáků na zahraničních misích zahrnují další benefit  minimálně 500 Kč a maximálně 6 250 Kč denně, horní limit kvůli riziku ohrožení života nebo zdraví”. Přilepšení dostáváte, i když jste na zahraniční misi léčení, nejdéle však 1 měsíc ode dne zjištění nemoci nebo úrazu”.

Plat velícího vojáka narůstá až o 15 % jeho služebního tarifu, aby byla odměněna jeho zvýšená odpovědnost. Většina členů AČR (s výjimkou čekatele, vojína, štábního praporčíka, plukovníka a sboru generálů) může dostávat ještě výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například výtečný” svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 %, a následující rok další 2 % služebního tarifu.

Občas přibude ještě rekreace, zabezpečená ministerstvem. V případě nezaviněné tíživé sociální situace” lze žádat nenávratnou peněžní výpomoc”  až dvacetinásobek minimální mzdy! Nicméně plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, zákon totiž v § 68g prostě jenom konstatuje: Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.” Větší prostor musíme v závěrečné kapitolce věnovat zvláštnímu příplatku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina  plat vojáka navyšuje 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc

 1. Činnost výkonného vojenského letce,
 2. činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství,
 3. prémiové platy vojáků samozřejmě zasluhuje činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací,
 4. činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.

II. kategorie  plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc

 1. Řízení letového provozu,
 2. platy vojáků jsou atraktivnější taky díky slaňování z vrtulníku a padákovým seskokům z letadla,
 3. zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,
 4. činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,
 5. činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky,
 6. činnost předsunutého leteckého návodčího,
 7. soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

III. skupina  plat vojáka navyšuje 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc

 1. Odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči,
 2. nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,
 3. činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,
 4. výkon služby ve výškách (při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, stejně jako při praktické výuce a výcviku téhož),
 5. výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,
 6. identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,
 7. potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,
 8. lepší platy vojáků garantuje také vedení speciální tělesné přípravy,
 9. odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,
 10. provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,
 11. činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.

IV. kategorie  plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc

 1. Práce trvale vykonávané v podzemí,
 2. trošku vyšší platy vojáků zasluhuje rovněž skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,
 3. fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,
 4. práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,
 5. soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.

Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?

 • Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb.  obsahuje základní platy vojáků
 • Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb.  obsahuje četné příplatky
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb.  zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb.  vyjmenovává lépe honorované specialisty
 • Pro srovnání, plat prezidenta České republiky včetně náhrad činí přes půl miliónu Kč hrubého měsíčně.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Pro 2019   /   

Tags: bezpečnost, plat, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

70 Komentáře zapnuto "Plat vojáka v Armádě ČR nemá omezení!"

Upozornit na
avatar
vojak
vojak

Vypadá to moc hezky, jaká je realita? Po 14 letech služby u Armády ČR v hodnosti četař 23 500,- Kč čistého. U menších útvarů žádná možnost postupu, je to jen o známých, jako všude. Můžete mít i VŠ, někteří slouží na vyšších postech i 30 let a prostě budou sloužit, dokud nezemřou. Vůbec není pravda, že nám přidali, většinou jsme šli dolů. Někdo i o 4000 Kč!

Miroslav Beran
Miroslav Beran

Hodně záleží na tom, jak se člověk v armádě snaží a jak moc chce. Být čtrnáct let četař není úplně ok. Asi by to chtělo se dovzdělat, vyjít kariérnímu postupu vstříc a nečekat s napřaženou dlaní. V armádě nějaký pátek sloužím a znám dost lidí, kteří si myslí, že Armáda ČR je zaopatřovací ústav.

Josef
Josef

Také jsem v Armádě ČR a voják (první příspěvek) má pravdu. Vzdělání mám a po x letech služby při vystřídání různých hodností podle systemizovaného fleku, jsem skončil na základní funkci s platem o cca 3 000 Kč nižším. Vše je o známých, rodinných příslušnících, kamarádíčcích a bonzácích.

vše je relativní
vše je relativní
Já v AČR nejsem a nechci tady shazovat její význam, ani polemizovat nad tím, zda vojáci v práci opravdu dřou či ne, zda většina z nich nasazuje život či naopak většina ne. (Asi je rozdíl, u jakého jsou útvaru, v jaké funkci apod. To ať si každý voják odpoví sám za sebe.) Nemohu však souhlasit s tím, že četař, který má po 14 letech plat 23 500 Kč čistého, je špatně placený. Pravděpodobně má střední vzdělání bez maturity (možná s maturitou). Vojáci by si především měli uvědomit, kolik mají v ČR státní zaměstnanci a to i lidé s vysokoškolským vzděláním.… Číst vice »
Vena
Vena
Vše je relativní: A co z toho plyne? Že ses učil zbytečně 😀 Já mám maturitu a beru jako seřizovač CNC strojů 25 litrů. Je fajn si napsat, že by voják nezvládl zátěž v tvé práci, naopak asi ty bys padl po prvním výšlapu, takhle to prostě nemůžeš hodnotit. A tak nějak bych asi do armády nešel, protože nevím, jestli bych chtěl dřinu za almužnu kterou tam chlapi berou. Nejlepší by bylo opět zavést povinnou službu a pak by tady pár lidí mohlo tvrdit, že sedět u monitoru by voják nezvládl. Musí to být dřina celý den sedět na zadku,… Číst vice »
Džín
Džín

Učil ses zbytečně? 😀 Tak teď já, frajere! Jsem vyučený kuchař bez maturity, pracuji jako moto-mechanik, čemuž mě naučil pouze kamarád za všechny prachy :-). A měsíčně mám 35 tisíc korun čistého. A dělám pouze ranní šichty od 7:00 do 16:00, zatímco někteří vysokoškoláci v jiných oborech musejí tvrdě makat v kolotoči nepravidelných směn. Tak na co bych potřeboval maturitu? 1 : 0 pro mě, kovboji :-).

beruska
beruska

Vše je relativní: Ale taky nemáš možnost, že tě nějaké neohrabané koště zastřelí nebo přejede tankem. A to za plat vojína 10 000 Kč.

karel
karel

Vše je relativní: Ty jsi ale udřený vysokoškolák! Učitel se opravdu přetrhne. Hlavně volno a prázdniny.

Vše je relativní...
Vše je relativní...
vše je relativní: Předpokládám, že jako seřizovač CNC jsi zaměstnán v soukromém sektoru, tam ať ti dá každý, co chce dle výkonu tvé firmy na trhu, to je v pořádku. Nejsi placený ze státního rozpočtu. Mluvil jsem o tom, že plat vyučeného vojáka je v průměru stejný, jako plat vysokoškoláka v jiném sektoru financovaném ze státního rozpočtu. To je prostě fakt a nikdo nad tím, prosím, nespekulujme. Navíc jsem ani netvrdil, že je to špatně. Pouze jsem to konstatoval. To voják v hodnosti četař tu tvrdí, že je špatně zaplacený. Já jen napsal, že je relativní, zda je opravdu špatně… Číst vice »
Filip Dvořák
Filip Dvořák
vše je relativní: Napsal jste to dobře, akorát jste zapomněl, že většina učitelů se na VŠ zase tak nepředřela, je to individuální. Moje děti chodí na základní školu a v porovnání s dalšími ZŠ to není žádná hitparáda, takže plat učitele je pro některé až moc vysoký a pro těch pár nadšenců, co dosahují v zatuchlém školském systému dobrých výsledků, zase nedostatečný. Problém vojáků je trochu jiný, na rozdíl od většiny zaměstnanců nepracují v místě trvalého bydliště, tím se platy výrazně srovnávají. Další nevýhodou je ořezání celé řady práv a nastolení povinností, které v jiných profesích nejsou. Pokud by to… Číst vice »
Vše je relativní...
Vše je relativní...
Filip Dvořák: V řadě věcí s Vámi souhlasím a beru i vaše argumenty. Nicméně plat učitelů není tématem této diskuze, takže nemá cenu se v něm více pitvat. Je pravda, že ve školství chybí profesionálové. Řada učitelů by si zasloužila více peněz a řada jiných by zase měla svá místa uvolnit, protože tam nemají, co dělat – souhlas. Nicméně, nic to nemění na faktu, že VŠ je pro výkon tohoto povolání nutností (nemáte pravdu, že udělat pajdák je pro každého brnkačka) a měl by tomu pak odpovídat i plat, což zde již asi 60 let neplatí. Osobně znám dva lidi,… Číst vice »
Emil
Emil

Nelze srovnávat vojáka a učitele, leda ve vtipu. My nemáme dlouhé prázdniny, ani relativně volnou pracovní dobu (nelze přijít na nástup 15 minut “po zvonění”, jako chodí někteří kantoři do třídy).

Každý člověk občas zažívá stresové období – i v běžném životě, ale od vysokoškoláků slýchám spíš “samá pohoda”. Kdežto vojna patří mezi riziková povolání, běháte ve vedrech s těžkou výstrojí apod.

Marek
Marek
Pane Berane, přečtěte si POŘÁDNĚ, na co reagujete! Píše, že je 14 let v AČR a je četař – to neznamená, že je 14 let četař. Do “nových” hodností byli lidé jmenováni od 1.1.2011 – tzn., že do 31.12.2010 mohl pisatel být rotmist/nadrotmistr, ale i podpraporčík, tedy četařem 14 let být nemůže, tato hodnost nebyla v AČR užívána od zrušení ZVS k 31.12.2004. Bohužel s pisatelem “voják” musím souhlasit. Mám vyšší vzdělání (i jazykové – STANAG2) než můj nadřízený, přesto nemám šanci na kariérní postup, protože tolik proklamovaný “kariérní řád” fakticky nefunguje. Vy civilisté byste se měli snažit získat validnější… Číst vice »
tomas
tomas

Dobrý den, chci se zeptat, jak probíhá tělesná příprava atd. – chci se stát vojákem AČR. Děkuji za info.

Karel
Karel

Ufňukaný četaři, prober se, 23 čistého je cca 30 000 hrubého a za tu Tvoji práci si myslím, že jsi přeplacený. Vem si týden od pondělí do pátku a napiš si, co jsi přesně dělal od 07:00 – 15:30 a zjistíš, že se nemáš až tak špatně a to, že jedeš 2-3 krát za rok na cvičení tak hrozný není, já taky trávím dny na pracovních cestách a nasazuješ život tak maximálně u piva v hospodě. Jsi jenom uplakánek.

JiříV
JiříV
Nevím, na jakém postu je kolega, ale například my máme následující program: 6:45 – Musíme být připraveni na nástup 7:00 – Nástup 7:15 – Výběr zbraní 7:30 – Nástup před pochodem 8:00 – Pochod 20 km s batohem na 3 dny, zbraněmi a v komplet taktice 14:00 – Ošetřování zbraní na rotě 14:30 – Vrácení zbraní 15:00 – Údržba ostatního materiálu 15:30 – ZAČÍNÁ rozkaz před ukončením pracovní doby Pak jsou i varianty, kdy máme po nástupu až do 10:00 tělocvik, pak například výuku, dejme tomu teorie ze střelecké přípravy nebo nějaký test, až do oběda. A po obědě je… Číst vice »
Karel
Karel

Ha, ha, ha. Rád bys, aby o tebe bylo postaráno, co? Myslíš, že kluci jezdící po montážích, staveništích atd. žijí v přepychovém hotelu a dostávají jídlo zadarmo, že si neušpiní pracovní oblečení, že končí každý den v 16:00 hodin atd.? Sedět na učebně, poslouchat přednášky a někdy zajít do tělocvičny, je opravdu strašně veliká dřina. Řemeslníci berou mnohem méně peněz, a ještě platí daně, ze kterých dostáváš výplatu. A nezapomeň, že do armády nemůže každý, existují věková a zdravotní kritéria.

četař
četař

Souhlasím s kolegou. Mám maturitu (technický obor), řidičský průkaz na vše mimo D, strojnický průkaz na různé stroje a mnoho dalších oprávnění. Po 24 odsloužených letech a 32 měsících odsloužených v zahraničních misích mám stejný plat jako 3měsíční absolvent základního výcviku. Jak píše kolega, můj plat se po “přidání” snížil cca o 4 000 Kč. Takže čím déle sloužím, tím mám méně.

Taky voják a dlouho
Taky voják a dlouho
Pěkně popsáno laikem pro laickou veřejnost. Bohužel skutečná realita je někde úplně jinde. Většina výše zmíněných “benefitů” jsou pouze pro pár vyvolených. Dokonce ani “velící voják” s ekonomickou zodpovědností, kterou mu osobně svěřil ministr, nemá vždy příplatek. Specialisté IT? Kdeže! 😀 O tom, že nový zákon je přínosem pro vojáky, je přesvědčeno jen pár zoufalců v Praze. Nový zákon je opět snůška blábolů proti obyčejným vojákům a státní tajemník se ani nestydí blahopřát nám k novému roku a mít radost, že jsme podle tohoto zákona po zásluze odměněni (= potrestáni). Viz poslední A-Report 12/2015. Jinak doporučuji k přečtení, kolega z… Číst vice »
MIroslav
MIroslav

Divím se tomu, že hodnost četař má 23 500 Kč čistého. To je nějak málo, ne? Dle všeho bych měl mít 27 000 Kč čistého v hodnosti četaře.

RUDY Bolševik
RUDY Bolševik

Já jsem sloužil za Husáka, a to za 120 Kčs (ne denně, ale 1x měsíčně)!

joska
joska

…ÁÁÁ, MĚL JSI DONÁŠET NA VKR, A MĚL BYS O KILO VÍC!

Aneta
Aneta

Ono je to všude stejné. Bez správných známých na správných postech, ač se člověk snaží sebevíc, ne a ne se prodrat na lepší pozici. Bohužel.

Důstojník
Důstojník
Čtu si tady od zhrzených vojáků, jak je všechno o známých a protekci. Jsem ve 32 letech majorem, aniž by mi kdokoli pomohl. Základní problém některých vojáků je, že se dívají, co jim armáda dá. Jak to psal pan Beran. Kariérního postupu docílíte pouze, když se budete ptát, co můžete udělat pro armádu a nedívat se, kolik za to dostanete. Snažím se sloužit pro tuhle zemi a když sloužíte dobře, vzděláváte se, hledáte cestičky, jak se dostat na kurz, na misi apod., stačí být připraven a když budete mít štěstí a objevíte nějaké místo, zjistíte, že díky vzdělávání jste na… Číst vice »
policajt
policajt

V médiích a na armádních stránkách jsem se dočetl, že v armádě je nedostatek leteckých mechaniků. Jaká je výše hrubého platu v hodnosti rotmistr nebo nadrotmistr, ve funkci letecký mechanik (přesněji technik letounu ČVO 430)?

Jiří
Jiří

Cca 45 – 47 hrubého v hodnosti nadrotmistra, příplatek za práci 2 300 Kč.

voják
voják

Já také souhlasím s panem Beranem, že AČR není o protekci, ale o schopnostech – co je voják schopen pro armádu udělat sám. Jsem u armády 8 let, z toho 5 let u speciálních jednotek. Začal jsem na hodnosti rotného a dnes jsem na hodnosti nadrotmistr. Osobně si myslím, že záleží na schopnostech jednotlivých vojáků a hodnocení přímého velitele.

Lukáš
Lukáš

Chtěl bych sdělit ufňukanému četaři, že moje žena vysokoškolačka s šestiletou praxí má v soukromé firmě 22 500 čistého. Na náš region je to slušná mzda. Ano, vím – zaměstnavatel ji nepošle do mise, nejezdí na Vrbětice a ani netráví čas cvičením v Boleticích. Za tyto “nevýhody”, milý pane četaři, máte cca 8 000 čistého navíc, než byste se svým vzděláním měl v našem kraji v průměrné civilní firmě. Tak si to uvědomte a nebrečte. Zkuste vystudovat SŠ, pak VŠ a můžete kariérně postoupit.

Poddůstojník
Poddůstojník

Souhlasím s důstojníkem. Jsem u bojových jednotek osm let a jako nejnižší velitel to vidím zblízka. Většině lidí chybí ctižádostivost a snaha na sobě pracovat, nebo se prostě jen bojí moc velké změny. Ale nikdo si vás nikdy nevšimne jen tak. Takže se toho nebojte a pracujte na sobě.

David
David

Nejsem v armádě a být ani nechci. Trochu však vím, jak to tam chodí. Tolik výhod, co má jeden voják, nemá snad ani firma o 50 lidech. Více volna si nedovedu ani představit. Ano, voják (neznám hodnost) si moc nevydělá, ale za to, že nic nedělá (kromě pár cvičení ročně) a má neustále výhody, paragrafy atd., je to božsky zaplacená práce. Pak je samozřejmě hodně času na práci bokem. Málokdo z vojáků (bez vyššího vzdělání) by šla do normální práce, i kdyby tam dostali stejné peníze. PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA to bohužel není.

janka
janka

Jsem v AČR již 30 let, a když člověk na sobě pracuje, kariéru vybuduje (i jako žena jsem dosáhla výborné hodnosti a pozice), je nutné se pořád učit, být v dobré kondici, zajít do mise – několikrát se přestěhovat.
Jenomže dnes mnoho nastupujících hledá jenom výhody, žádná pokora a chuť něco dát AČR. Výhody a platové podmínky nikdy nebyly tak zajímavé jak nyní, ale vytrácí se srdcaři. Četař je hodnost pro učňovsky vzdělaného člověka a nemyslím si, že v civilním sektoru jsou takto nastaveny platové podmínky pro kategorii odpovídající tomuto vzdělání.

RUDY Bolševik
RUDY Bolševik

Měla byste dostat speciální příplatek, pokud jste sloužila už za komunismu :-).

Tera
Tera

Vy všichni ve státním sektoru: Podívejte se, za jakých podmínek, jak moc a do jakého věku musejí pracovat obyčejní lidé, kteří na vás vydělávají! Z našeho pohledu čerpáte veškeré benefity, o kterých se obyčejnému dělníkovi ani nesnilo a ještě máte drzost remcat, že dostáváte málo? S obranou vlasti stejně nebudete schopni nic udělat.

janka
janka

Milá Tero, stačí zajít na krajské vojenské velitelství (KVV), udělat vstupní testy, potom lékař, psycholog, tělocvik a patříš mezi nás. Párkrát se budeš stěhovat, krmit se z konzerv, bez ohledu na menstruaci hygiena v polním výcviku nulová. Odskočíš si na 6 měsíců do Iráku a Afghánistánu, necháš na sebe občas bezdůvodně vřískat, prostě samé výhody. O usínání na ubytovně daleko od rodiny ani nemluvím – takže nekritizuj a nastup, nábory jsou otevřené.

Karel
Karel
Zdravím, byl jsem kdysi rok na Vojenské Akademii jako záklaďák, potom další rok na Univerzitě obrany jako profík. Později jsem absolvoval práva na Masarykově univerzitě. A tak můžu říct, že kdo Armádu nezažil, neví, o co přichází. Plánování dovolené prakticky nehrozí, máte dovolenou, jak vám řeknou. V polních podmínkách jste rádi, když se vykoupete jednou týdně a často na vás už ani nezbude teplá voda. Během studia musíte zvládnout totéž, co běžně voják, který jenom cvičí – a víc, než civilní vysokoškolák, pokud jde o absolvované hodiny studia, protože přednášky nemůžete vynechat, pokud nemáte službu 24h/den. A odměna? Můžete bydlet… Číst vice »
Kaňour
Kaňour

Jsem bývalý oficír v penzi. Pamatuj, vojáčku, i závistiví civilové, že nejhorší mě potkalo až nyní, už mně to nestojí za to.

Adél
Adél

Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli má holka u armády vůbec nějakou šanci. Příští rok bych chtěla jít na vojenskou vysokou, ale když tady čtu komentáře, tak mě napadá, jestli vůbec má žena příležitost uspět a prosadit se.

janka
janka
Adélo, žena má šanci se prosadit, když bude dobrá a trošku lepší než mužští kolegové. Nedoporučuji žádné zneužívání vztahů a ženských zbraní, to nemá dlouhého trvání. Prosadit se dá, ale pořád jde o svět mužů, kteří neradi nechávají zajímavé posty ženám. Byla jsem i velitelkou různých jednotek, dá se – a nakonec jsem měla s chlapy dost dobré vztahy. Jenomže stín zatím žádná nepřekročila, např. velitel letecké základny, náčelník štábu brigády apod. Ovšem již zraje čas a hledají první generálku, jenom zůstává otázkou, koho vyberou. Já bych již do AČR nešla, po několika letech si stejně musí člověk najít práci… Číst vice »
Karel
Karel

Ženské mají u Armády dveře dokořán, ale já být ženská, tak se tam rozhodně nehrnu. Podmínky jsou fakt brutální. Když jsem měl přijímač, 80 % holek odpadlo během prvních 14 dní a zbyly jenom ženské, které si dokázaly skutečně hodně odepřít a mají fyzičku lepší než většina chlapů v civilu.

tuff
tuff

Velice vážně přemýšlím o práci vojáka, ale trochu mě trápí kariérní postup. Mám jenom dva výuční listy. Ale doufám, že při velké snaze, píli a šikovnosti bych časem dosáhl aspoň na pozici rotného. Za případné potvrzení, opravu nebo upřesnění od zkušených vojáků bych byl rád.

Tonda
Tonda
Jak už tu bylo psáno, ty peníze tu jsou pro každého, pojďte do AČR. Já taky nechápu, proč je půlka útvarů poloprázdných, když je to v armádě tak super, proč Ministerstvo obrany musí dávat reklamu i do rádia a dělá promo-akce už i na školách, proč přestalo požadovat základní fyzické předpoklady (shyby zrušeny, 4 byly moc :-D), proč osekali psychotesty, proč už do armády berou lidi s alergiemi, po operacích kloubů, i lidi s 3 dioptriemi. Pravda je taková, že za ty prachy málokdo chce dojíždět z Moravy do Žatce nebo obráceně, málokdo opustí rodinu a žije většinu roku na… Číst vice »
zelena hlava
zelena hlava

Tondo, to sedí!!!

Karel
Karel

Pro každého ne. Já bych rád sloužil, klidně i za méně, ale prostě už nemůžu. Mám závažné duševní onemocnění, které nelze vyléčit a jsem trvale neschopen služby. Rozhodně ale vojákům tyhle peníze přeji, civilové oproti zaměstnancům armády chodí růžovou zahradou. Pokud jde třeba o učitele, neříkám, že mají lehkou profesi. Ale znám jednoho (kamaráda), který žije královsky – aspoň ve srovnání s armádou.

Martin H
Martin H

Adélo, v Armádě, jako v jedné z mála organizací, budeš mít extrémně rovnou příležitost dotáhnout to tam, kam chceš. Nikdo tě nebude perzekvovat, když budeš na mateřské, ochrání ti místo, aby ses měla, kam vrátit. Do nejvyšších míst ženy teprve pronikají, ale na úrovni středního managementu už jsou více než slušně zastoupeny. Dobře se rozhodni. :-)

Petr
Petr

Martine, místo sice “ochrání”, ale na původním pracovišti pouze 1 rok od nástupu na “mateřskou” před porodem. Pak je na místo rodičky umístěn někdo jiný a žena na mateřské je dána do tzv. dispozice do 3 let dítěte, tzn., že po nástupu zpět ji mohou umístit kdekoliv v republice, kde bude pro její kvalifikaci místo. Takže to není žádné terno. Buďto s ročním dítětem do práce na garantované původní místo, nebo s tříletým do práce dojíždět kamkoliv v rámci ČR, a nebo potom armádo “pá pá”. :-/

janka
janka

Martine, sloužím 30 let. Od první holky jsem se vracela po 14 týdnech (devadesátá léta, vše se rušilo jak na běžícím pásu) a od druhé po 13 měsících. Mezi holkami je 16 let rozdílu, a proto mně místo podrželi. Tři roky na nikoho čekat nebudou.

Dandy3
Dandy3

Mít plat četaře celých 14 let, tak jsem spokojen. Těch 14 let mám průměrný čistý plat 16 tisíc. U armády jsem (kdysi dávno) byl a opět nastupuji. Samozřejmě motivací jsou platové podmínky. Jen jsem trochu smutný z toho, jak dnešní mladá generace po fyzické i psychické stránce degraduje.

vojin Rian
vojin Rian

Tak po této kompletně pročtené diskuze se mi na vojáka opravdu nechce. Vám, co jste byly tak ochotní a protrpěli jste tolik let tvrdým výcvikem, držím palce.

Karel
Karel

Dobrý den, chci do armády, ale rád bych přitom chodil ještě do civilního zaměstnání, abych měl přivýdělek bokem – asi blbost, že? :-)

kapitánka
kapitánka

Karle, těžko. Vedlejší pracovní činnost schvaluje velitel, ale pouze výjimečně. Týdenní odpracovaná doba je minimálně 40 hodin, takže nevím, jak byste chtěl všechno stihnout.

Karel
Karel

Jo. Naprostá blbost, Karle. Navíc nesmíš podnikat (za což máš příplatek). Nicméně můžeš se přihlásit do aktivních záloh.

Nevoják
Nevoják

Znám nějaké vojáky a tolik volna jako oni nemá v civilním zaměstnání nikdo. Platy? Ano, vojín nebere mnoho, ale s minimálním vzděláním nezbohatnete ani v soukromém sektoru, tam budete za pár kaček čistit kanály. A na rozdíl od vojáků, nedostanete příplatky na první poslední včetně záchodového papíru. Do armády bych nešel kvůli buzeraci, ale platy jsou tam velice luxusní.

Karel
Karel

Češi závidějí i křivý nos, pokud je – subjektivně viděno – méně křivý, než jejich vlastní.

Zdenda
Zdenda
Smutné je, že lidi v ČR si prostě často závidí. Mnohdy ale není co. V AČR jsou nastaveny specifické podmínky, které dnes zvládne jen omezený počet civilistů. Určitě je pravda, že i civilní sektor nabízí náročná zaměstnání, která nejsou ohodnocena. Často je tak právě v závazku veřejné služby či přímo ve státním sektoru. Opravdu pak může nějakého řidiče autobusu, který dělá za 18 tisíc s velkým přesčasem, nebo vysokoškolačku – úřednici, která s Ing. nebo Mgr. titulem nastupuje po škole za 17 tisíc hrubého (to je skutečně realita), naštvat názor četaře. Nicméně vojáci mají naprostou pravdu v tom, že zaměstnání… Číst vice »
Jiříček
Jiříček
Zdendo, svým způsobem máš pravdu, ale debatu začal ufňukaný četař, který pláče za 23 000 Kč čistého (cca 30 000 Kč hrubého), kdo to v soukromém sektoru má? Možná ten četař nemá ani maturitu a pláče. Když se podívám na jeho pracovní náplň, tak je schopen prosedět čas v armě nebo v rámci tzv. zvyšování fyzické kondice hraje v pracovní době fotbálek, pak se poflakuje v kanceláři. Jednou za čas jede na cvičení, kde spí ve stanu (ne všichni jezdí na cvičení). Do Afghánistánu by jel hned, ale takových jako on je více, takže zase nic – nemá angličtinu, tak… Číst vice »
kapitánka
kapitánka

Pán je evidentně znalec :-). Jak můžete vědět, jaká je jeho pracovní náplň? Jste snad jeho velitel? Tak raději pomlčte, takových chytrolínů tady běhají mraky. Pojďte si vyzkoušet “sezení v armě a hraní fotbálku”, nikdo Vám nebrání.

čatár
čatár

Já četař, čistá ruka 31 000 Kč :-), jděte do armády – pohoda, sport, sranda.

Denis
Denis

Zdravím Vás, mám nabídku na IT pozici (kapitán). Jsem Ing., s plynulou angličtinou, studoval jsem bezpečnost a bezpečnostní technologie na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Nástupní plat na nabízené pozici je 54 400 Kč (hrubého). Na základě Vašich zkušeností v AČR byste spíš doporučil, nebo nedoporučil jít k Armádě? Děkuji.

janka
janka

Zkusit to můžete, přijímač ve Vyškově se dá zvládnout, když člověk chce. Podepište kontrakt nejlépe na 2 roky, ať máte možnost odejít nebo prodloužit po celkem krátké době.

martin
martin

Já dostanu hned po maturitě hodnost rotmistra a cca 35 tisíc korun hrubého (podle zvýšených platů od listopadu 2017). Přitom nemám žádné známosti. Všechno zařizuji sám, vlastně se jenom starám, kde budu sloužit. Takže mi připadá divné, že někdo dlouhodobě zůstává na nejnižších postech, například po 14 letech služby četařem.

Zdeněk
Zdeněk

Ahoj, Martine, mohl bys mi poskytnout více informací?
Jsme dle mého předpokladu stejně stáří, tak snad nevadí, že tykám. Díky

Arnošt
Arnošt

Mimo jiného taky záleží, jakou přesně máš střední školu.

Jan
Jan

Martine, mám totéž, co ty. Divím se, jak si vojáci stěžují. Vyprávění konkurence nepovažuji za věrohodné a sloužím srdcem :-).

Karel VII
Karel VII

Hned po maturitě (1968) jsem měl 950 Kč a po 41 letech, před důchodem 21 000 brutto a taky se kvůli tomu nepodělám.
Na vojně jsem potkal pár blbů, asi jako každý, a 24 měsíců vojenské služby pokládám za ztracený čas; NIC jsem si neodnesl, ani skládání komínků a čištění bot.

Karel
Karel

Tak orientačně spočítám četaře: 27 810 + 7 000 + 2 000 (příplatek) + 278 (hodnocení) = 37 088 Kč hrubého, takže 27 623 Kč čistého + příspěvek na bydlení 3 100 Kč čistého, a máme tady výsledek 30 723 Kč čistého, neboli 41 601 Kč hrubého měsíčně. Nemluvím o vyšších hodnostech. (Desátník dostává cca 40 000 Kč bez odpovědnosti). Kdo vydělává takové peníze v soukromém sektoru? Škoda, že už jsem starší a do armády mě kvůli věku nevezmou.

Jerry
Jerry

Potvrzuji, mám u AČR hodně známých, kteří tam před chvílí nastoupili a takových platů opravdu dosahují: plus mínus 27 000 až 32 000 Kč čistého. Kdo chce peníze a nemá závazky, nemusí nic řešit. :-) Ačkoli na Moravě není místo, tudíž člověk nastoupí s 90% pravděpodobností do Čech, přičemž v Praze lze sehnat spoustu jiných prací, za které dostanete platy kolem 30 000 Kč. Pokud byste chtěli sloužit třeba v Bučovicích, tak počkáte ve dlouhé frontě.

Viktor
Viktor

Českým problémem je bohužel nedostatek sebereflexe. Například naši vojáci, obzvláště v základních funkcích, mají ve zvyku fňukat. Ovšem realita je taková, že kdo na sobě maká, dostává spoustu možností. Já jsem v armádě 16 let a postupem času jsem se stal vedoucím praporčíkem roty.

Nicméně, co vypadá jako docela pěkný peníz, musíte pokrátit dojížděním, bydlením, nákupem vlastního materiálu atd. Přitom práce vojáka (v bojových útvarech) je fyzicky i psychicky náročná. Kdo nezažil, neví a nelze srovnávat profesionalizovanou organizaci například s Československou lidovou armádou, která byla “konskripčního typu”.

Drakouš
Drakouš
V podobných článcích se píše o platech, ale nikoli o omezeních a povinnostech, které jsou protiváhou. Například: Plat je paušální a máme pokaždé stejně, ať už jsme v práci 180, nebo 250 hodin za měsíc. Tohle spousta civilistů neví. Voják taky nesmí podnikat, ani si přivydělávat na brigádách bez povolení velitele. Jestliže má na své pozici vyšší prověrky, tak může být kdykoli kontrolován a musí nahlásit Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) různé pohledávky a příjmy, i dalších členů svojí domácnosti. Během cvičení má nárok na 8 hodin volna za 48 hodin (48 hodin – standardní pracovní doba 16 hodin – 8… Číst vice »
wpDiscuz
loading
×