decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Práce a plat zdravotní sestry

V zákonném Katalogu prací najdeme podobně znějící povolání: praktická sestra a všeobecná sestra. Obě sousloví jsou zdánlivě zaměnitelná. Požadované vzdělání, práce a plat zdravotní sestry ve veřejné sféře však významně záleží právě na tom, zda je pouze “praktická”, nebo odpovědnější a lépe hodnocená “všeobecná”.

Oběma pracovnicím se započítává předchozí praxe podle stejného principu. V plné míře má být uznaná doba předchozího zaměstnání, ve kterém jste potřebovala stejné nebo obdobné znalosti jako nyní. Praxe z jiného oboru bývá zahrnutá maximálně do 2/3, podle její využitelnosti. Připočítáváme až 6 let mateřské a rodičovské dovolené, až 6 let péče o dlouhodobě těžce postižené a zároveň nezletilé dítě.

Ani platová tabulka není rozlišená podle oficiálního názvu pracovního místa, nýbrž podle působiště. ZDE najdete škálu odměn pro zdravotnické pracovníky v sociálních službách, například ve stacionářích, domovech, nízkoprahových a rehabilitačních centrech apod. Avšak přednostně nás zajímá základní měsíční hrubý plat zdravotní sestry ve veřejných nemocnicích, počítaný od Nového roku 2017 podle následující tabulky.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

Nezapomeňme, že platový stupeň, respektive předchozí praxe může být krácená kvůli nedostatečnému vzdělání – více ZDE. Zařazení do příslušné třídy odráží nejtěžší pracovní úkon, který musí zaměstnankyně podle smlouvy a požadavků nadřízených vykonávat. Podrobnosti popisují závěrečné kapitolky, věnované zvlášť praktické a zvlášť všeobecné sestře. Netřeba, abyste vykonávala všechny uvedené činnosti dané třídy, stačí pouze některá z nich!

Plat zdravotní sestry v soukromém zařízení určuje smlouva, kterou uzavřela se svým zaměstnavatelem. Zákon stanovuje pouze nejnižší, takzvanou zaručenou mzdu podle náročnosti a složitosti práce, jinak neexistují žádná omezení. Ani tuzemské soukromé kliniky však většinou nenabízejí úžasné výdělky, ve svých inzerátech obyčejně uvádějí hodnotu mezi 10 až 20 tisíci hrubého měsíčně.

Plat zdravotní sestry “praktické” neboli zdravotnické asistentky

Pořadové číslo a oficiální jméno povolání podle Katalogu prací: 2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

7. platová třída

 1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 2. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

 1. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

9. platová třída

 1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu.
 2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
 4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

Plat zdravotní sestry všeobecné

Pořadové číslo a oficiální jméno povolání podle Katalogu prací: 2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA

9. platová třída

 1. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.

10. platová třída

 1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
 2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.
 3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
 4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
 5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
 6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z  hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

 1. Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů bez odborného dohledu, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
 5. Organizace a  koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče  a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12.  platová třída

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
 3. Stanovování  zásadní  strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce  přípravy  a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Led 2017   /   

Tags: plat, povolání, zdravotní sestra, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

35 Komentáře zapnuto "Práce a plat zdravotní sestry"

Upozornit na
avatar
Jirásková Miloslava
Jirásková Miloslava

Dobrý den,chtěla jsem se jen zeptat.Pracovala jsem od 18.7.1977 do 30.11.1997jako dětská sestra.POtom jsem ukončila zaměstnání ve zdravotnictví a podnikala samostatně mimo zdravotnictví.Od 1.3.2010 opět pracuji ve zdravotnictví jako registrovaná zdravotní sestra.Můžu uplatňovat do tabulek celou dobu pracov.poměru nebo pouze dobu,kdy jsem pracovala ve zdravotnictví?Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.Jirásková Miloslava

Ludmila Hybnerová
Ludmila Hybnerová

Dobrý den, ve zdravotnictví pracuji 31 let jako zdravotní sestra. Nyní v ambulanci soukrom.lékaře – sestra s registrací.
Má i tento lékař povinnost řídit se podle platových tabulek ?
děkuji Hybnerová

Martina Hvozdenská
Martina Hvozdenská

Dobrý den.
Pracuji v nemocnici, která je akciová společnost a patří kraji.
Jsem všeobecná sestra, takže bych měla být zařazená do 10. platové třídy.
Můj plat je 17 600 kč. hrubého, osobní, infekční ani žádný jiný příspěvek nemáme..
Podle této tabulky bych měla brát 21 730 kč.
Všechny mé spolupracovnice jsou na tom stejně. Chtěla bych se zeptat, jestli je tahle tabulka závazná jen pro státní nemocnice a na akciové společnosti se nevztahuje??
A pokud ne, jak se domoci nápravy??
Děkuji za odpověď.
Hvozdenská

Peterková
Peterková

Dobrý den,
pracuji ve státní nemocnici s tabulkovým platem, mám střední odborné vzdělání s maturitou. Již před delší dobou mi byly odečteny 2 roky praxe z důvodu postupu do třídy 9, nyní bych s ohledem na vykonávanou práci měla být zařazena do třídy 10. Bude mi odečtem již jen 1 rok praxe nebo znovu celé 3 roky?
Děkuji za odpověď, přeji krásný den, Peterková.

Nováková
Nováková

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.V roce 1991 jsem vystudovala dětskou sestru,pak jsem si udělala 2 roky nástavbové studium rehabilitacní pracovník 1993.Od té doby jsem pracovala ve zdravotnictví do této doby 2015.Nynější zaměstnavatel nás všechny sestrys registrací dal do 8 třídy. Do této doby bych měla mít započítanou praxi 24 let i s nástavbovým studiem,které mi bylo u minulého zaměstnavatele započteno.U tohoto ne.Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji Nováková

Dana Kochanová
Dana Kochanová

Dobrý večer.Prosila bych vysvětlit,zda-li je v tabulkách uveden základ,nebo hrubá mzda.Pracuji jako všeobecná sestra a zaměstnavatel mě zaměstnává pouze na 30 hodin týdně.Jak to tedy počítat?Děkuji.

Radka Sýkorová
Radka Sýkorová

Dobrý den,jsem zdrav.sestra s registrací,nejsem VOŠ jen všeobecná sestra s maturitou,14 let praxe.Spadám minimálně do 10.plat.třídy?9.třída je pro sestry ,které pracují pod odborným dohledem,je to tak?Děkuji,Sýkorová.

Dana Horajsová
Dana Horajsová
Dobrý den, pracuji jako sestra se specializovanou způsobilostí ARIP na JIP pro dospělé 15 let. Specializaci jsem získala po SZŠ na vyšší zdravotnické škole (titul DiS.). Následně jsem během zaměstnání vystudovala bakalářské a magisterské studium v ošetřovatelství. Od mého nástupu do praxe jsem stále ve stejné platové třídě (10 a následně po rozšíření platových tříd v 11), jenom po ukončení VŠ mi byly navráceny 2 roky praxe. Lze získat nějakým způsobem 12. platovou třídu? Pro jakou sestru je 12. platová třída určena? Sestry na manažerském postu jsou ve 13. třídě s odečtením několika let praxe z důvodu nižšího vzdělání. Děkuji… Číst vice »
ivana stolets
ivana stolets

Dobrý den. Mám ukončenu vysokou školu, obor všeobecná sestra v zahraničí. Tady jsem si udělala nostrifikaci a zkoušku způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Mám nastoupit do práce do fakultní nemocnice na JIP, a přidělili mi platovou třídu 7. Chtěla jsem se zeptat, jestli mám to správně.
Děkuji.
Ivana

Jiřina Nováčková
Jiřina Nováčková

Dobrý den, je mi 50 let a od 19 let pracuji jako všeobecná sestra. Z toho posledních 20 let v domově pro seniory – p.o. kraje. Z toho 5 roků jsem pracovala jako staniční a nyní 4 roky jako vedoucí zdravotní péče (vrchní sestra). Mám diplom o specializované způsobilosti v oboru “Organizace a řízení zdravotnictví”. Vedu a hodnotím sestry, zodpovídám za kvalitu poskytované péče apod. Mám 10. platovou třídu jako ostatní všeobecné sestry v mém týmu. Mám nárok na 11. platovou třídu?
Děkuji.

alena
alena

Dobrý den, pracuji v a.s. okresní nemocnici jako dětská sestra – specializační způsobilost na novorozeneckém oddělení, 25 let praxe, mám sjednanou profesní mzdu na 0,6 pracovní úvazku, 10 500,- Kč. Ve smlouvě mám kategorii 4.6.SZP-III, odbornost 451. Do jaké třídy bych měla být zařazena? Děkuji.

Ivka
Ivka

Pokud pracujete v a.s., tak se vás tyto platové tabulky vůbec netýkají – věnujte pozornost zaručeným mzdám v soukromém zdravotnictví.

Iveta
Iveta

Dobrý den, pracuji jako všeobecná zdravotní sestra 18 let v Domově seniorů – státním zařízení. Od listopadu 2015 se mají přidávat 3 % pracovníkům ve státní sféře. Chtěla bych se, prosím, zeptat, jak je to s přidávání SZP ve státní sféře – v sociálních službách. Děkuji.

Jana
Jana

Dobrý den, letos jsem ukončila magisterské studium – ošetřovatelství. Nemám ale žádnou specializaci. Mám nárok na zvýšení třídy? Děkuji.

Lenka
Lenka

Dobrý večer,
ukončila jsem studium SZŠ v roce 1991, do dnešního dne pracuji jako zdravotní sestra (10 let MD). Posledních 6 let na pozici vrchní sestra. Mám specializační vzdělání dětská sestra a komunitní sestra. Pracuji v nestátním zařízení se základem 17 tisíc. Na jaký plat bych měla nárok podle tabulek? Z finančních důvodů zvažuji výpověď. Děkuji.

Martina
Martina

Dobrý den, nevím, kde se informovat, protože nejsem zdravotní sestra, ale zajímalo by mě, jak je to se zařazením do platové třídy. Mám střední vzdělání bez maturity a byla mi nabídnuta práce ošetřovatelky v nemocnici, která je a.s., ale mám jen kurz sanitáře. Děkuji.

Veronika Zavadilová
Veronika Zavadilová

Dobrý den, pracuji v nestátní nemocnici na JIP 18 let, celková praxe 28 let, ARIP specializace, 11. třída. Nyní bych chtěla v téže nemocnici přejít na klidnější odd., bylo mi řečeno, že spadnu do 10. třídy, ze zdejších příspěvků jsem pochopila, že mě přeřadit do nižší platové třídy mohou, ale nemusí, pokud ano, musí mi tedy alespoň vrátit odebrané roky? Děkuji

Dagmar Kervitcerova
Dagmar Kervitcerova

Kde jsou sanitářky? Na ty tabulky nejsou, raději, není to ani minimální mzda.

Jana
Jana

Dobrý den, pracuji ve zdravotnictví jako všeobecná sestra. Vystudovala jsem gymnázium a SZŠ – pomaturitní kvalifikační studium, obor všeobecná sestra. Po absolvování pomaturitního specializačního studia jsem postoupila do 11. platové třídy. Byly mně odečteny roky z praxe dle platné legislativy. V příštím roce nastupuji do vedoucí funkce s 12. platovou třídou. Budou mně opět odebrány roky z praxe?

Ivana
Ivana
Dobrý den, chtěla bych poradit. Pracuji 30 let jako dětská sestra, což mám i v pracovní smlouvě, vystudovala jsem tento obor na SZŠ. Pracuji na oddělení paliativní péče. Na našem oddělení pracuje i pár všeobecných sester. Pečuji o děti s PEGem, tracheostomickou kanylou, o dítě napojené na oxygenátor. Nyní byl mně i ostatním sestrám dán dodatek k pracovní smlouvě, ve které se píše, že jsem se dohodla se zaměstnavatelem, že se pracovní pozice mění na pozici všeobecná sestra. Přitom v novém popisu pracovní náplně z prosince 2016 je název pozice – všeobecná sestra pracující bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí… Číst vice »
Šárka K
Šárka K

Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v mateřské škole, ve třídě s respiračním nadstandardem, nejedná se o speciální třídu, ale o běžnou třídu MŠ. Mohl byste mi poradit, do které platové tabulky bych měla být zařazena? Děkuji.

Pavla Šiková
Pavla Šiková

Dobrý den, chtěla bych vědět výši třídy a mzdy. Ve zdravotnictví pracuji přes 30 let, z toho přes 20 let v domácí péči Medicom a.s. jako všeobecná zdravotní sestra s registrací, bez odborného dohledu, se specializací z brněnské geriatrie. Děkuji za odpověď. Šiková

wpDiscuz
loading
×