decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky ve veřejné sféře od 1.11. do 31.12. 2016

Aktuální platové tabulky pro veřejné služby a správu najdete vždycky pod TÍMTO odkazem. (Mzdové tabulky pro podnikatelský sektor naleznete ZDE.). Tady shrneme, na jaké základní hrubé měsíční tarify mají nárok zaměstnanci v listopadu a prosinci roku 2016. Poté, co začátkem školního roku dostali přidáno pracovníci ve školství, nyní zažijí lepší časy skoro všichni ostatní. “Pouze” většina zdravotnických pracovníků musí počkat do ledna, zřejmě kvůli zdravotními pojišťovnám. (Správné zařazení do platové třídy zjistíte podle Katalogu prací, platový stupeň záleží na praxi a vzdělání, samostatnou kapitolou jsou příplatky.)

Strážníci, vědci, národní bankéři, ochranáři…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, dále zaměstnanci ve chráněných krajinných oblastech a národních parcích, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS, ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 8 240 8 950 9 700 10 510 11 390 12 350 13 400 14 540 15 780 17 100 18 590 20 140 21 830 23 700 25 710 27 910
2 do 2 let 8 540 9 280 10 060 10 910 11 850 12 830 13 900 15 100 16 360 17 750 19 280 20 890 22 670 24 580 26 690 28 960
3 do 4 let 8 860 9 640 10 440 11 320 12 290 13 310 14 430 15 670 16 990 18 430 20 040 21 690 23 520 25 520 27 700 30 040
4 do 6 let 9 190 10 000 10 850 11 750 12 760 13 820 14 980 16 270 17 630 19 130 20 780 22 490 24 400 26 480 28 740 31 180
5 do 9 let 9 560 10 380 11 260 12 200 13 240 14 350 15 550 16 890 18 300 19 850 21 560 23 350 25 320 27 470 29 820 32 350
6 do 12 let 9 930 10 770 11 670 12 650 13 740 14 880 16 140 17 540 18 980 20 590 22 380 24 230 26 280 28 500 30 940 33 560
7 do 15 let 10 300 11 200 12 120 13 140 14 250 15 450 16 730 18 190 19 720 21 380 23 230 25 150 27 270 29 590 32 110 34 820
8 do 19 let 10 690 11 610 12 590 13 630 14 800 16 020 17 360 18 880 20 460 22 180 24 100 26 110 28 300 30 700 33 340 36 140
9 do 23 let 11 090 12 040 13 070 14 150 15 360 16 630 18 020 19 590 21 220 23 020 25 000 27 090 29 360 31 870 34 600 37 500
10 do 27 let 11 530 12 520 13 560 14 690 15 950 17 270 18 690 20 340 22 030 23 880 25 940 28 110 30 480 33 070 35 910 38 900
11 do 32 let 11 950 12 970 14 080 15 240 16 560 17 920 19 420 21 120 22 870 24 800 26 920 29 170 31 620 34 320 37 260 40 390
12 nad 32 let 12 410 13 470 14 610 15 810 17 200 18 600 20 150 21 920 23 730 25 740 27 950 30 270 32 820 35 610 38 650 41 910

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

Následující tarifní stupnice patří sociální pracovníkům, stejně jako pracovníkům v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 580 8 210 8 900 9 650 10 470 11 350 12 320 13 360 14 480 15 730 17 060 18 500 20 050 21 750 23 620 25 610
2 do 2 let 7 850 8 510 9 240 10 020 10 850 11 780 12 770 13 850 15 040 16 310 17 710 19 190 20 820 22 590 24 510 26 580
3 do 4 let 8 150 8 830 9 590 10 400 11 290 12 220 13 260 14 390 15 600 16 940 18 370 19 920 21 610 23 440 25 450 27 580
4 do 6 let 8 460 9 170 9 960 10 790 11 700 12 690 13 760 14 930 16 220 17 590 19 070 20 670 22 410 24 320 26 400 28 620
5 do 9 let 8 780 9 520 10 340 11 200 12 140 13 160 14 280 15 490 16 820 18 260 19 780 21 450 23 270 25 220 27 400 29 710
6 do 12 let 9 120 9 870 10 740 11 630 12 620 13 680 14 820 16 070 17 450 18 940 20 540 22 260 24 140 26 180 28 440 30 820
7 do 15 let 9 460 10 270 11 130 12 070 13 090 14 170 15 400 16 680 18 100 19 660 21 310 23 090 25 050 27 180 29 500 31 960
8 do 19 let 9 820 10 660 11 550 12 520 13 600 14 720 15 970 17 320 18 790 20 400 22 120 23 970 25 990 28 200 30 600 33 180
9 do 23 let 10 190 11 060 12 010 13 000 14 110 15 270 16 580 17 980 19 500 21 180 22 960 24 870 26 970 29 250 31 780 34 430
10 do 27 let 10 570 11 490 12 440 13 480 14 640 15 850 17 220 18 650 20 240 21 970 23 820 25 820 27 990 30 350 32 960 35 740
11 do 32 let 10 990 11 920 12 930 14 000 15 200 16 450 17 880 19 360 21 000 22 800 24 720 26 810 29 050 31 520 34 200 37 080
12 nad 32 let 11 390 12 380 13 420 14 530 15 770 17 060 18 550 20 090 21 810 23 660 25 650 27 800 30 140 32 700 35 500 38 470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Učitelé, jejich asistenti a další pedagogové

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postavený asistent teoreticky atakuje hranici minimální mzdy, ale prakticky musí dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy (více ZDE).

Stupeň Praxe Platové třídy
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 10 700 11 610 12 560 13 610 17 260 21 570 21 750 22 140 22 620 23 170 24 030
2 do 6 let 11 100 12 030 13 080 14 170 17 750 21 760 21 950 22 530 23 100 23 870 25 160
3 do 12 let 11 800 12 830 13 920 15 160 18 220 22 010 22 290 22 820 24 020 24 870 26 520
4 do 19 let 12 610 13 700 14 880 16 110 19 060 22 470 22 980 23 670 25 030 26 700 28 720
5 do 27 let 13 410 14 600 15 850 17 240 19 910 23 170 23 710 24 670 26 590 28 750 31 550
6 do 32 let 14 560 15 830 17 160 18 650 21 320 24 350 25 020 26 040 28 810 31 130 34 100
7 nad 32 let 14 970 16 260 17 640 19 170 21 930 24 910 25 560 26 740 29 500 31 910 34 920

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14
1 do 1 roku 24 790 26 390 29 810 33 400
2 do 2 let 25 510 27 170 30 660 34 320
3 do 4 let 26 280 28 000 31 560 35 280
4 do 6 let 27 060 28 820 32 460 36 280
5 do 9 let 27 860 29 720 33 420 37 310
6 do 12 let 28 710 30 620 34 410 38 380
7 do 15 let 29 580 31 580 35 440 39 500
8 do 19 let 30 500 32 570 36 510 40 650
9 do 23 let 31 420 33 590 37 600 41 860
10 do 27 let 32 400 34 640 38 760 43 100
11 do 32 let 33 410 35 740 39 940 44 400
12 nad 32 let 34 470 36 880 41 180 45 740

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Zdravotničtí pracovníci na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci “poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě”. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 9 260 10 040 10 880 11 810 12 790 13 870 15 060 16 330 17 710 19 230 20 850 22 600 24 530 26 620
2 do 2 let 9 610 10 420 11 300 12 270 13 290 14 400 15 630 16 950 18 370 19 950 21 630 23 470 25 450 27 640
3 do 4 let 9 980 10 810 11 720 12 720 13 770 14 940 16 230 17 590 19 090 20 740 22 450 24 350 26 410 28 680
4 do 6 let 10 350 11 240 12 170 13 200 14 320 15 510 16 850 18 260 19 810 21 510 23 290 25 260 27 410 29 750
5 do 9 let 10 750 11 650 12 630 13 710 14 850 16 100 17 490 18 940 20 540 22 320 24 170 26 210 28 440 30 870
6 do 12 let 11 150 12 090 13 100 14 220 15 410 16 700 18 150 19 640 21 310 23 170 25 090 27 200 29 510 32 040
7 do 15 let 11 590 12 560 13 610 14 760 15 990 17 320 18 840 20 420 22 130 24 040 26 040 28 240 30 630 33 240
8 do 19 let 12 020 13 040 14 110 15 320 16 590 17 980 19 550 21 180 22 960 24 940 27 020 29 300 31 780 34 500
9 do 23 let 12 460 13 520 14 660 15 910 17 230 18 650 20 270 21 970 23 830 25 880 28 040 30 390 32 990 35 820
10 do 27 let 12 950 14 040 15 200 16 520 17 880 19 360 21 050 22 800 24 740 26 860 29 090 31 550 34 230 37 170
11 do 32 let 13 430 14 560 15 780 17 140 18 550 20 110 21 860 23 680 25 660 27 860 30 200 32 730 35 530 38 560
12 nad 32 let 13 950 15 130 16 360 17 800 19 240 20 860 22 690 24 560 26 650 28 930 31 330 33 980 36 870 40 010

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Lékaři lůžkové péče, věznice, záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá “zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby”. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Praxe Platové třídy
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 24 640 26 230 29 640 33 210 35 280 37 540
2 do 2 let 25 350 27 010 30 500 34 120 36 290 38 620
3 do 4 let 26 130 27 840 31 380 35 090 37 330 39 740
4 do 6 let 26 900 28 660 32 280 36 070 38 400 40 910
5 do 9 let 27 700 29 540 33 230 37 100 39 520 42 110
6 do 12 let 28 540 30 450 34 210 38 150 40 670 43 360
7 do 15 let 29 420 31 400 35 230 39 290 41 870 44 660
8 do 19 let 30 320 32 380 36 290 40 420 43 130 46 020
9 do 23 let 31 240 33 390 37 380 41 620 44 430 47 410
10 do 27 let 32 220 34 440 38 530 42 860 45 770 48 860
11 do 32 let 33 220 35 540 39 720 44 150 47 160 50 380
12 nad 32 let 34 280 36 670 40 940 45 480 48 600 51 950

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Další sestry, laboranti a jiní nelékařští zdravotničtí pracovníci

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří “poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb” a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Praxe Platové třídy
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 9 200 9 980 10 810 11 730 12 710 13 790 14 970 16 240 17 600 19 130 20 720 22 460 24 390 26 460
2 do 2 let 9 560 10 350 11 230 12 200 13 200 14 310 15 530 16 850 18 260 19 840 21 500 23 330 25 300 27 470
3 do 4 let 9 920 10 740 11 650 12 650 13 700 14 850 16 130 17 490 18 970 20 620 22 330 24 210 26 270 28 510
4 do 6 let 10 290 11 170 12 090 13 130 14 220 15 420 16 740 18 150 19 690 21 380 23 150 25 110 27 250 29 580
5 do 9 let 10 680 11 590 12 550 13 620 14 760 16 010 17 380 18 830 20 430 22 190 24 030 26 070 28 280 30 700
6 do 12 let 11 080 12 020 13 010 14 150 15 310 16 610 18 040 19 530 21 190 23 030 24 940 27 040 29 330 31 850
7 do 15 let 11 520 12 480 13 530 14 670 15 900 17 220 18 730 20 290 22 000 23 900 25 890 28 070 30 470 33 050
8 do 19 let 11 950 12 950 14 020 15 240 16 490 17 870 19 440 21 060 22 820 24 810 26 860 29 130 31 600 34 310
9 do 23 let 12 390 13 440 14 560 15 810 17 120 18 550 20 160 21 830 23 690 25 730 27 880 30 210 32 800 35 610
10 do 27 let 12 880 13 960 15 110 16 420 17 770 19 240 20 930 22 670 24 590 26 710 28 930 31 370 34 040 36 950
11 do 32 let 13 350 14 480 15 690 17 050 18 440 19 990 21 730 23 540 25 520 27 700 30 020 32 540 35 330 38 340
12 nad 32 let 13 860 15 040 16 270 17 700 19 140 20 730 22 560 24 420 26 500 28 760 31 160 33 780 36 660 39 780

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Zbylí zaměstnanci ve veřejném zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Praxe Platové třídy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 230 7 850 8 510 9 210 10 000 10 850 11 760 12 760 13 840 15 030 16 300 17 680 19 160 20 790 22 580 24 480
2 do 2 let 7 490 8 130 8 820 9 570 10 370 11 250 12 210 13 230 14 380 15 590 16 920 18 350 19 890 21 580 23 430 25 400
3 do 4 let 7 790 8 450 9 160 9 930 10 780 11 670 12 670 13 750 14 910 16 190 17 560 19 040 20 650 22 390 24 320 26 360
4 do 6 let 8 080 8 760 9 520 10 310 11 190 12 120 13 150 14 260 15 490 16 800 18 220 19 760 21 420 23 240 25 240 27 350
5 do 9 let 8 380 9 100 9 870 10 690 11 610 12 570 13 640 14 810 16 070 17 450 18 900 20 490 22 230 24 110 26 180 28 390
6 do 12 let 8 710 9 430 10 250 11 110 12 050 13 070 14 170 15 370 16 680 18 110 19 630 21 280 23 070 25 030 27 180 29 460
7 do 15 let 9 030 9 810 10 640 11 530 12 510 13 550 14 700 15 940 17 310 18 790 20 370 22 080 23 940 25 970 28 200 30 560
8 do 19 let 9 380 10 190 11 030 11 960 12 980 14 060 15 260 16 540 17 960 19 490 21 130 22 910 24 850 26 960 29 260 31 710
9 do 23 let 9 740 10 570 11 460 12 430 13 490 14 600 15 840 17 170 18 640 20 240 21 940 23 770 25 780 27 970 30 370 32 910
10 do 27 let 10 100 10 970 11 890 12 890 13 990 15 150 16 450 17 820 19 350 21 000 22 770 24 670 26 760 29 020 31 500 34 150
11 do 32 let 10 490 11 390 12 340 13 370 14 520 15 720 17 080 18 500 20 070 21 790 23 630 25 610 27 760 30 120 32 700 35 440
12 nad 32 let 10 890 11 830 12 830 13 880 15 070 16 300 17 730 19 190 20 840 22 620 24 520 26 580 28 810 31 250 33 930 36 780

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 2)

Ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Praxe Platové třídy
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 270 7 900 8 550 9 270 10 060 10 910 11 840 12 840 13 920 15 120 16 400 17 780 19 270 20 910 22 710 24 620
2 do 2 let 7 540 8 180 8 880 9 620 10 440 11 320 12 280 13 320 14 460 15 680 17 020 18 450 20 010 21 710 23 560 25 550
3 do 4 let 7 830 8 490 9 220 9 990 10 850 11 750 12 740 13 830 15 000 16 280 17 660 19 150 20 770 22 530 24 470 26 510
4 do 6 let 8 130 8 810 9 570 10 370 11 260 12 200 13 230 14 360 15 580 16 900 18 330 19 870 21 540 23 370 25 390 27 510
5 do 9 let 8 440 9 150 9 940 10 760 11 670 12 650 13 730 14 890 16 170 17 550 19 020 20 620 22 360 24 250 26 340 28 550
6 do 12 let 8 760 9 490 10 310 11 180 12 120 13 140 14 240 15 460 16 770 18 200 19 750 21 400 23 210 25 170 27 340 29 620
7 do 15 let 9 090 9 870 10 700 11 600 12 590 13 630 14 790 16 030 17 400 18 890 20 490 22 210 24 080 26 130 28 370 30 740
8 do 19 let 9 440 10 250 11 100 12 030 13 070 14 150 15 340 16 640 18 060 19 600 21 260 23 040 24 990 27 110 29 430 31 900
9 do 23 let 9 790 10 630 11 540 12 500 13 560 14 690 15 940 17 280 18 760 20 360 22 060 23 900 25 930 28 130 30 550 33 100
10 do 27 let 10 170 11 030 11 960 12 960 14 080 15 240 16 550 17 930 19 460 21 130 22 910 24 820 26 910 29 190 31 680 34 360
11 do 32 let 10 560 11 470 12 420 13 450 14 610 15 810 17 190 18 610 20 190 21 930 23 760 25 770 27 930 30 290 32 890 35 650
12 nad 32 let 10 960 11 900 12 900 13 970 15 160 16 400 17 830 19 310 20 960 22 750 24 660 26 730 28 980 31 440 34 130 36 990

(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 1)

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
14. Zář 2016   /   

Tags: pedagogika, plat, platová tabulka, povolání, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

31 Komentáře zapnuto "Platové tabulky ve veřejné sféře od 1.11. do 31.12. 2016"

Upozornit na
avatar
Monika Fajfrová
Monika Fajfrová

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do které tabulky patří sestry zaměstnané v městských jeslích. Děkuji za odpověď.

Jiří Blažek
Jiří Blažek

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, platové tabulky č. 2 nejsou navýšeny, nebo se jedná o chybu na Vašich stránkách? Moc děkuji za odpověď.

Eva
Eva

Pokud nepedagogové ve školství budou spadat opět do tabulky č. 1, ještě si pohorším o 60 Kč :-(.

Zuzana
Zuzana

Dobrý den, pokud vykonávám kompletní práci účetní, mzdové účetní a správce rozpočtu na malé obci, mohu být v desáté platové třídě, když mám vzdělání ukončené maturitou a 15 let praxe? Pokud ano, odečítají se nějaké roky praxe? Děkuji za odpověď.

Mila
Mila

Je v pořádku platový výměr – zvýšení?
Do září pracovnice ve školství pobírala doplatek do zaručené mzdy (plat v rozpětí ve 3. platové třídě), nyní má zvýšení přesně na úroveň zaručené mzdy – tudíž ve skutečnosti stejné peníze. Je to v pořádku?
Děkuji. Mila

Jana Beková
Jana Beková
Dobrý den, prosím, do jaké tabulky spadají konzervátoři-restaurátoři ve státních archivech? A zároveň prosím o radu – většina zaměstnanců ve státní správě spadá do nového služebního zákona, my jako restaurátoři jsme byli z toho zákona vyjmuti. Státní oblastní archiv je přímo řízen ministerstvem vnitra, takže bychom měli spadat pod zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. V § 2 je uvedeno, že se nevztahuje na zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací. Funkci konzervátora nelze prohlásit za pomocnou či servisní… Číst vice »
Olga
Olga

Dobrý den, chtěla jsem si jen ověřit, jestli platy v tabulce č. 8 jsou v pořádku. Našla jsem Nařízení vlády č. 361/2016, kde plat v 1. stupni a 11. třídě je 27 100,- Kč. Děkuji.

Soňa Balážiková
Soňa Balážiková

Dobrý den, v NV č. 316/2016 Sb. je platová tabulka (strana 3 tohoto nařízení) pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3, navýšená od 1. 11. 2016 o 4 %. Koho se týká tabulka (strana 8 tohoto nařízení)? Tabulka je též pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3? Nebo je to ještě další navýšení od 1. 1. 2017?
Děkuji za Vaše vyjádření.

Marie
Marie

Dobrý den, takže pokud tomu rozumím dobře, tak jako sociální pracovník v sociálních službách, pokud pojedu podle tabulky č. 2, budu mít plat nižší než teď, podle tabulky č. 3?

Magdalena Zahradníková
Magdalena Zahradníková

Dobrý den, pane Woffe, můžete mi, prosím, poradit, zda lze přiznat zaměstnanci osobní příplatek již ve zkušební lhůtě (smlouva na dobu určitou se zkušební lhůtou 3 měsíce)?
Podpořila jsem Váš Facebook, děkuji za odpověď :-)
Magda Zahradníková

Zdenek
Zdenek

Prosím, do jakého platového stupně má být zařazen zaměstnanec pracující pro soukromou agenturu, který vykonává ostrahu budovy, tzn. se zbraní? Dosud je tato práce ohodnocena tzv. minimální mzdou a příplatkem 300 Kč. Neporušuje zaměstnavatel pravidla? Vždyť pracovník není pouze vrátný. Děkuji za odpověď.

Věra Hošková
Věra Hošková

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zda se zvýšení platů ve zdravotnictví o 10 % od ledna 2017 týká i Pracovníků v sociálních službách. Díky za odpověď.

Pavla Kohlová
Pavla Kohlová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda pracovníci zařazení dle katalogu prací na pozici manažer kvality a působící v oblasti sociálních služeb jsou placeni dle tabulky č. 3 jako sociální pracovníci, nebo podle tabulky č. 1 jako ostatní pracovníci ve veřejném sektoru. Děkuji za odpověď.

Markéta Nováková
Markéta Nováková

Dobrý den, prosím Vás, mohu se zeptat, do které tabulky spadá inspektor kontroly? Jedná se o služební poměr – 10. třída platební. Děkuji moc za odpověď.

Marek
Marek

Dobrý den, jak je možné, že v některých platových třídách zůstává i nadále menší hodnota platu, než státem stanovená minimální mzda? Není v tomto zásadní rozpor?

wpDiscuz
loading
×