decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky a katalog platových tříd 2020

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Určitou kompenzaci najdou v zákoníku práce a navazujících právních předpisech: větší ochranu a jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník má právo na výplatu, která obvykle bývá podstatně vyšší než zaručená mzda v soukromé sféře. Na této stránce rozebereme platové tabulky, schválené vládou pro rok 2020. Ale začněme jednoduchou kalkulačkou, třeba vám tak ušetříme čas.

Základní plat najdeme podle třídy a stupně

Nyní budeme hovořit o lidech, kteří jsou zaměstnaní například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci, formou běžného pracovního (nikoli služebního) poměru. V takovém případě patříte do platové třídy podle svojí profese a nejnáročnějších úkolů, vizte oficiální katalog všech povolání. Paralelně vám přísluší ještě určitý platový stupeň, podle dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe” (ačkoli v 1. až 5. platové třídě vám zaměstnavatel nemusí uznat ani jediný rok pracovních zkušeností). Jako průsečík těchto údajů vyjde základní hrubý měsíční plat, neboli tarif, zaokrouhlovaný na celé desetikoruny nahoru. Navíc existují ještě příplatky.

Tarify nalezneme v následujících platových tabulkách, které schválila vláda, v rámci novelizace dřívějšího nařízení č. 341/2017 Sb. Účinkovat mají od ledna 2020, ačkoli většina škol podpořila nedávnou krátkou symbolickou stávku, protože požaduje vyšší valorizaci.

Platové tabulky, třídy, stupně, tarify

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci úřadů a úředníci samospráv.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13.420 14.430 15.510 16.710 17.970 19.360 20.890 22.540 24.300 26.290 28.340 30.600 33.090 35.780
2 13.900 14.910 16.060 17.310 18.600 20.050 21.620 23.330 25.150 27.210 29.350 31.720 34.270 37.080
3 14.370 15.430 16.600 17.900 19.250 20.740 22.400 24.160 26.070 28.210 30.430 32.870 35.520 38.430
4 14.840 15.970 17.160 18.520 19.930 21.480 23.190 25.010 27.000 29.200 31.490 34.030 36.790 39.810
5 15.340 16.520 17.770 19.150 20.630 22.250 24.020 25.900 27.970 30.250 32.630 35.260 38.130 41.260
6 15.850 17.080 18.370 19.830 21.340 23.020 24.870 26.800 28.950 31.340 33.810 36.530 39.490 42.750
7 16.430 17.670 19.030 20.510 22.090 23.810 25.770 27.780 29.990 32.450 35.030 37.850 40.970 44.300
8 16.990 18.280 19.670 21.250 22.860 24.650 26.680 28.780 31.070 33.640 36.290 39.230 42.420 45.940
9 17.550 18.910 20.370 21.980 23.690 25.540 27.610 29.790 32.180 34.840 37.610 40.630 43.970 47.620
10 18.190 19.590 21.090 22.780 24.520 26.430 28.620 30.870 33.350 36.100 38.980 42.130 45.590 49.360
11 18.800 20.260 21.820 23.590 25.390 27.390 29.660 31.990 34.560 37.370 40.390 43.640 47.260 51.150
12 19.460 20.990 22.570 24.420 26.300 28.360 30.730 33.130 35.820 38.750 41.850 45.250 48.980 53.010

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Lékaři, včetně zubařů, patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika tarifních stupnic, ale nyní se zorientují snadněji. Následující platová tabulka patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 33.420 35.480 39.900 42.510 45.060 47.840
2 34.330 36.490 41.000 43.630 46.300 49.180
3 35.350 37.560 42.140 44.810 47.590 50.570
4 36.330 38.620 43.310 46.030 48.900 52.020
5 37.370 39.760 44.540 47.300 50.290 53.490
6 38.460 40.930 45.810 48.600 51.710 55.020
7 39.610 42.160 47.130 50.010 53.190 56.640
8 40.770 43.440 48.500 51.400 54.750 58.320
9 41.960 44.740 49.910 52.880 56.350 60.030
10 43.230 46.100 51.400 54.410 58.000 61.820
11 44.530 47.530 52.940 56.000 59.720 63.690
12 45.900 48.990 54.520 57.650 61.490 65.630

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14.640 15.880 17.180 18.610 23.590 29.490 29.740 30.270 30.930 31.670 32.850
2 15.180 16.450 17.890 19.370 24.270 29.750 30.010 30.800 31.570 32.630 34.390
3 16.130 17.540 19.030 20.730 24.910 30.090 30.470 31.200 32.840 34.000 36.240
4 17.250 18.730 20.350 22.030 26.050 30.720 31.410 32.360 34.210 36.500 39.250
5 18.340 19.950 21.670 23.570 27.210 31.670 32.400 33.720 36.340 39.300 43.120
6 19.910 21.650 23.460 25.490 29.140 33.290 34.200 35.590 39.380 42.540 46.610
7 20.470 22.220 24.110 26.210 29.970 34.050 34.930 36.550 40.320 43.600 47.720

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Úředníci, zaměstnanci samospráv, umělci a dělníci

Do následující platové tabulky patří pestrá společnost, od představitelů Akademie věd a České národní banky, přes krajské a obecní úředníky, strážníky, režiséry, herce nebo muzejníky, až po školní kuchaře a uklízečky nemocnic. Zkrátka zaměstnanci veřejného sektoru, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru, a nepatří do předchozích skupin.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 11.030 11.850 12.710 13.650 14.660 15.770 16.980 18.300 19.730 21.260 22.980 24.770 26.730 28.880 31.210 33.750
2 11.370 12.230 13.130 14.120 15.200 16.330 17.560 18.950 20.400 22.010 23.780 25.630 27.690 29.900 32.330 34.960
3 11.740 12.650 13.570 14.590 15.700 16.890 18.180 19.610 21.130 22.800 24.660 26.560 28.680 30.990 33.500 36.210
4 12.120 13.050 14.040 15.080 16.250 17.480 18.810 20.300 21.870 23.610 25.510 27.480 29.690 32.090 34.710 37.520
5 12.550 13.500 14.510 15.600 16.800 18.080 19.470 21.010 22.640 24.440 26.410 28.480 30.760 33.240 35.960 38.870
6 12.980 13.950 14.990 16.120 17.380 18.690 20.150 21.770 23.430 25.290 27.360 29.500 31.860 34.420 37.250 40.270
7 13.400 14.440 15.510 16.690 17.970 19.350 20.840 22.520 24.290 26.200 28.340 30.560 33.000 35.680 38.600 41.730
8 13.850 14.920 16.050 17.250 18.600 20.020 21.560 23.310 25.140 27.120 29.340 31.670 34.190 36.960 40.020 43.250
9 14.310 15.420 16.600 17.850 19.250 20.720 22.330 24.130 26.020 28.100 30.380 32.790 35.420 38.320 41.470 44.820
10 14.830 15.970 17.170 18.470 19.930 21.450 23.090 25.000 26.960 29.090 31.470 33.980 36.710 39.700 42.990 46.430
11 15.310 16.490 17.770 19.110 20.640 22.210 23.940 25.910 27.920 30.150 32.610 35.200 38.030 41.150 44.540 48.160
12 15.850 17.070 18.390 19.770 21.370 22.990 24.780 26.830 28.920 31.240 33.790 36.470 39.420 42.640 46.150 49.920

(↑ Oficiálně tarifní stupnice číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, schválené vládou pro rok 2020, v rámci novelizovaného nařízení č. 341/2017 Sb. Předchozí tarifní stupnice najdete pod následujícími odkazy: 

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Pro 2019   /   

Tags: lékař, mzda, pedagogika, plat, povolání, sociální služby, státní správa, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

545 Komentáře zapnuto "Platové tabulky a katalog platových tříd 2020"

Upozornit na
avatar
Kati
Kati

Jak zařadit vedoucího provozně-ekonomického úseku? Bude pracovat jako mzdový účetní a správce rozpočtu, dále má zadávat poptávací řízení a veřejné zakázky. Z katalogu prací mi vychází několik možností. Děkuji za radu.

Pavel
Pavel

Všeobecná sestra je od 1. 9. 2017 kategorie nelékařského zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Katalog prací (aktuální, ještě před úpravou od 1. 1. 2018) zařazuje tuto kategorii do 10. platové třídy. Je tedy naše úvaha správná, pokud si myslíme, že nelze všeobecnou sestru zařadit do 9. platové třídy, a zaměstnavatel proto musí tyto sestry (i bez registrace) přeřadit do 10. platové třídy? Děkuji za reakci. S pozdravem, Pavel K.

Ingrid
Ingrid

Dobrý den, podle které tabulky má být správně honorován sociální pracovník ve školském pedagogickém zařízení? Podle č. 3 pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, nebo podle č. 1 pro nepedagogické pracovníky ve školství? Vykonávám tuto funkci od roku 2015, jsem hodnocena dle tabulky č. 1. v tarifní třídě 8 (jsem sice v bakalářském ročníku studia sociální pedagogiky, ale z vlastní vůle, ne na podnět zaměstnavatele, takže toto asi nezohlední).
Děkuji za odpověď.
Ingrid

Marie Děvínská
Marie Děvínská

Dobrý den, pracuji jako knihovnice. Platí zvýšení mezd od 1. 11. 2017 plošně pro všechny knihovny? Můj zaměstnavatel spadá pod magistrát města a bylo nám řečeno, že my přidáno nedostaneme.
Děkuji za informaci.

Katka
Katka
Dobrý den, s kolegyní zpracováváme přestupkovou agendu v oblasti veřejného pořádku a majetku. Jsme zařazeny do 8. platové třídy, kolegyně ze sousedních MěÚ jsou zařazeny do 10. platové třídy při stejném výkonu práce. Máme i stejné vzdělání – vysokoškolské (Ing.) a zvláštní odbornou způsobilost. Jaké argumenty můžeme použít pro našeho zaměstnavatele, aby nám přiznal odpovídající ohodnocení: 10. platovou třídu, jako mají jiné kolegyně? Lze užít zařazení: Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních (přičemž zaměstnavatel bude argumentovat, že neprovádíme přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, ale zde je uvedeno např., takže… Číst vice »
Vendula
Vendula
Dobrý den, pracuji na základní škole speciální jako asistent pedagoga. Nemám maturitu, jen kurz asistenta pedagoga. Když jsem v září nastoupila, byla jsem zařazena do 8. platové třídy a 3. stupně. Mám 30 hodin přímé a 5 hodin nepřímé pracovní doby. Může mi paní ředitelka od listopadu bezdůvodně snížit třídu z 8. na 7.? Asistenta s vyšším vzděláním na tuto pozici zatím nesehnala. O kolik peněz bych dostávala od listopadu méně? A ještě jeden dotaz – uzavřela se mnou smlouvu na dobu určitou, a to jen od 1. září do 30. června. Neměl by mít každý asistent smlouvu na 12… Číst vice »
Jméno
Jméno

Dobrý den, paní Vendulo,

přestože se řada lidí domnívá, že pracovní smlouvu “udává zaměstnavatel”, není tomu tak. Pracovní poměr je dvoustranný právní vztah, který obě strany sjednávají (smlouvu uzavírají) dobrovolně. Záleží na smluvních stranách, co spolu sjednají. S výjimkou regulací v zákoníku práce nikdo nikomu “shora” nenařizuje, jak dlouho má smlouva na dobu určitou trvat (viz zákoník práce a odpověď pana Woffa).

Stručně: Nevyhovuje-li Vám smlouva od 1. září do 30. června, můžete se zaměstnavatelem sjednat jinou dobu trvání.

Hanka
Hanka

Dobrý den, mám dotaz, zda jsem správně zařazena do 8. třídy. Pracuji jako vymáhající úřednice na okresním soudě, neměla bych být ve třídě 9? Děkuji za odpověď. Hanka

Jana
Jana

Dobrý den, byla jsem na školení, kde nám říkali, že od 1.1. bych jako účetní na obecním úřadě, která získala vysokoškolské vzdělání a mimo jiného provádí podání elektronických dat do CSÚIS, měla nárok na 10. platovou třídu. Ale ještě nedávno jsem z milosti dostala třídu 9. Děkuji za odpověď.

Tereza
Tereza

Dobrý den, mám zaměstnance, kteří byli zařazeni v tabulce č. 1 od 1.7.2017, kdy také došlo ke zvýšení jejich platů (uklízeči, dělníci). Od 1.1.2018 jsou pořád v tabulce č. 1? Tím pádem by totiž došlo opět ke zvýšení jejich platů, i když ve výkladu stojí, že nedochází proti předchozímu období k navýšení platových tarifů. Moc děkuji za radu.

Katka
Katka

Dobrý den, může tajemník vykonávat současně i funkci vedoucího více odborů (evidence obyvatel, matriky, sociálních věcí, informačních technologií, bytové oddělení, podatelna), pokud má zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části? A čím se tato povinnost řídí? My všichni musíme konat ZOZ jak z obecné, tak i ze zvláštní části. Děkuji za odpověď.

Michal
Michal

Dobrý den, prosím o informaci, na jakou platovou třídu má právo účetní menší příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec. Vykonává práci pokladníka, mzdového účetního, fakturanta atd. a především účetního, který mimo jiného sestavuje účetní závěrku a odesílá Výkazy na kraj.

Jsem zařazený v 9. platové třídě a myslím, že bych měl nárok i na 10. platovou třídu, přestože pracuji jenom v menší příspěvkové organizaci: 1. stupeň základní školy. Je podmínkou v 10. platové třídě bod č. 2 – hodnota aktiv? Předem velice děkuji za odpověď. S pozdravem Michal

Verča
Verča

Dobrý den, můžu poprosit o radu?
Pokud příspěvkovou organizaci (pobytové sociální služby) zřizuje město, můžeme podle ZP zavést novou pracovní pozici ekonom – rozpočtář (PT. X)? V katalogu prací není pozice ekonom uvedena. V popisu práce bude mít především účtování + rozpočtování. Je pozice ekonom – rozpočtář obhajitelná, vzhledem k uvedené pracovní náplni? Předem děkuji za odpověď. Verča

Josef
Josef

Platové třídy jsou nesmysl. Podobně, jako kdyby bylo nařízeno, kolik má stát rohlík – bez ohledu na jeho stáří, chuť (maková, kmínová) atd. Buďte na pozoru, pokud vám potenciální zaměstnavatel mává nějakou takovou tabulkou před očima a argumentuje, na kolik peněz máte nárok. Možná jde o alibistu, který nechce řádně zaplatit za odvedenou práci.

Jarmila
Jarmila

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda referent SPOD na Městském úřadu má, nebo nemá být zařazený do tarifní tabulky úředníků.

Eva
Eva

Zabývá se někdo celkovou úpravou platových tabulek? Pokud se nemýlím, máme maximálně 12 stupňů – posledního dosahujeme po 32. roce praxe. Ale zatímco dříve zaměstnankyně odcházely do důchodu přibližně po 35 odpracovaných letech, nyní musejí pracovat ještě další roky. Takže v některých případech mají téměř 43 let praxe, ovšem posledních zhruba 10 let dostávají stejný plat, protože výše už tabulky nesahají.

Martina
Martina

Dobrý den, pane Woffe, od 1.11. 2017 jsem byla jako sociální pracovnice ve státním sektoru odměňována podle tabulky č. 5, k 1.1. 2019 tedy přejdu pod tabulku č. 3?
Děkuji moc za odpověď.
Martina

Marie
Marie

Dobrý den. Mám středoškolské vzdělání s maturitou a pracuji 10 let na magistrátu v platové třídě č. 9, kde vykonávám činnosti, které však podle katalogu prací (2.10.01) náleží do platové třídy č. 10 (1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem nebo obdobná činnost přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení nadřízeným orgánem) a 11 (7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.) Když po mně zaměstnavatel vykonávání těchto agend vyžaduje, mám automaticky nárok na platovou třídu č. 11? A pokud zaměstnavatel nesouhlasí, respektive nechce mi udělit výjimku ze vzdělání, jak se mám bránit?

Filáková
Filáková

Dobrý den, prosím o odkaz, kde bych našla zařazení pedagogů do stupňů od 1.1.2019, kvůli navýšení jejich počtu ze 7 na 8. Díky. JF

Stana
Stana

Dobrý den. Všude se píše, že zdravotní sestry, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dostanou od ledna přidáno 7 %. Vaše nová tabulka ale ukazuje navýšení pouze o 5 %. Jak to tedy je? Děkuji za vysvětlení.

Simona
Simona

Dobrý den, z novin, televize a rádia jsme se dozvěděla, že pracovníkům v kultuře se mají zvýšit platy o 9 až 10 %, a to 5 % tarifem a zbytek odměnami nebo osobním příplatkem. Pracuji v knihovně jako knihovnice a teď jsem zjistila, že dostaneme přidáno pouze v tarifu 5 %. V kultuře jsou nejmenší tarify a ministr sliboval větší navýšení. Dokonce se domluvila vláda i s odbory. Můžu se vás zeptat, jak to tedy je? Nebo prosím o informaci, kam bychom se jako knihovníci mohli obrátit. (Pracuji ve vědecké knihovně.) Děkuji za radu.

Blanka
Blanka

Pane Woffe, na české škole se píše (s odkazem na Vás), že řadový učitel dosáhne až na plat 44 180 Kč. Musím Vás uvést na pravou míru. Žádný řadový učitel se k této sumě nikdy nedopracuje. Pro řadové učitele platí pouze 8. – 12. platová třída, 13. a 14. platová třída ve školství platí pouze pro ředitele, inspektory a ministerské úředníky. Byla bych ráda, kdybyste veřejnost nemystifikoval nepravdivými údaji.
Děkuji za nápravu.

1 8 9 10
wpDiscuz
loading
×