decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky a katalog platových tříd 2018

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od 1.1. 2018. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy “podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě” a “podle požadovaných nejnáročnějších prací”. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její nejobtížnější pracovní náplní je: “Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.” Ale také může spadat do platové třídy 12, když “samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence”.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a “započitatelné praxe”, která do jisté míry zahrnuje také “dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby”. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi.

Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Na lepší platové tabulky čekají nejdéle zdravotníci

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí od ledna 2018. Už v červenci předchozího roku dostali přidáno nejhůře ohodnocení zaměstnanci, od listopadu znovu stouply tarify skoro všem pracovníkům ve veřejném sektoru. Teprve od 1.1. 2018 konečně nastanou lepší časy taky zdravotníkům, kteří musejí tradičně čekat déle kvůli zdravotním pojišťovnám a novoroční úhradové vyhlášce.

Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru

Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.070 9.850 10.670 11.570 12.530 13.590 14.740 16.000 17.360 18.810 20.450 22.160 24.020 26.070 28.290 30.710
2 9.400 10.210 11.070 12.010 13.040 14.120 15.290 16.610 18.000 19.530 21.210 22.980 24.940 27.040 29.360 31.860
3 9.750 10.610 11.490 12.460 13.520 14.650 15.880 17.240 18.690 20.280 22.050 23.860 25.880 28.080 30.470 33.050
4 10.110 11.000 11.940 12.930 14.040 15.210 16.480 17.900 19.400 21.050 22.860 24.740 26.840 29.130 31.620 34.300
5 10.520 11.420 12.390 13.420 14.570 15.790 17.110 18.580 20.130 21.840 23.720 25.690 27.860 30.220 32.810 35.590
6 10.930 11.850 12.840 13.920 15.120 16.370 17.760 19.300 20.880 22.650 24.620 26.660 28.910 31.350 34.040 36.920
7 11.330 12.320 13.340 14.460 15.680 17.000 18.410 20.010 21.700 23.520 25.560 27.670 30.000 32.550 35.330 38.310
8 11.760 12.780 13.850 15.000 16.280 17.630 19.100 20.770 22.510 24.400 26.510 28.730 31.130 33.770 36.680 39.760
9 12.200 13.250 14.380 15.570 16.900 18.300 19.830 21.550 23.350 25.330 27.500 29.800 32.300 35.060 38.060 41.250
10 12.690 13.780 14.920 16.160 17.550 19.000 20.560 22.380 24.240 26.270 28.540 30.930 33.530 36.380 39.510 42.790
11 13.150 14.270 15.490 16.770 18.220 19.720 21.370 23.240 25.160 27.280 29.620 32.090 34.790 37.760 40.990 44.430
12 13.660 14.820 16.080 17.400 18.920 20.460 22.170 24.120 26.110 28.320 30.750 33.300 36.110 39.180 42.520 46.110

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci Policie ČR (vizte předchozí odstavec).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.140 12.080 13.090 14.210 15.390 16.690 18.120 19.660 21.300 23.160 25.080 27.190 29.520 32.030
2 11.580 12.530 13.600 14.770 15.980 17.330 18.800 20.400 22.100 24.020 26.020 28.240 30.620 33.250
3 12.020 13.010 14.110 15.320 16.580 17.980 19.530 21.170 22.960 24.960 27.030 29.310 31.790 34.510
4 12.460 13.520 14.630 15.900 17.220 18.670 20.270 21.970 23.830 25.880 28.020 30.400 32.980 35.800
5 12.930 14.030 15.200 16.490 17.870 19.390 21.040 22.800 24.730 26.860 29.090 31.550 34.230 37.150
6 13.410 14.560 15.760 17.130 18.540 20.110 21.840 23.640 25.650 27.880 30.190 32.730 35.500 38.550
7 13.950 15.110 16.380 17.760 19.240 20.850 22.680 24.560 26.620 28.920 31.330 33.970 36.880 40.000
8 14.470 15.680 16.980 18.450 19.960 21.630 23.530 25.490 27.630 30.030 32.510 35.260 38.240 41.530
9 15.000 16.270 17.630 19.140 20.730 22.460 24.400 26.430 28.670 31.150 33.740 36.570 39.690 43.100
10 15.590 16.900 18.300 19.880 21.510 23.290 25.340 27.440 29.760 32.330 35.020 37.970 41.200 44.720
11 16.160 17.530 18.990 20.640 22.320 24.190 26.310 28.490 30.890 33.520 36.340 39.380 42.760 46.400
12 16.780 18.210 19.690 21.420 23.170 25.100 27.310 29.560 32.070 34.810 37.710 40.880 44.370 48.140

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Lékaři, včetně zubařů, konečně patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 29.830 31.750 35.880 40.200 42.700 45.430
2 30.680 32.700 36.910 41.300 43.920 46.740
3 31.630 33.700 37.980 42.460 45.180 48.100
4 32.550 34.690 39.070 43.650 46.470 49.520
5 33.520 35.750 40.220 44.900 47.830 50.970
6 34.540 36.850 41.410 46.170 49.220 52.470
7 35.610 38.000 42.640 47.550 50.670 54.050
8 36.700 39.190 43.920 48.920 52.200 55.700
9 37.810 40.410 45.240 50.370 53.770 57.380
10 39.000 41.680 46.630 51.870 55.390 59.130
11 40.210 43.010 48.070 53.430 57.070 60.970
12 41.490 44.380 49.550 55.040 58.810 62.870

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12.310 13.360 14.450 15.660 19.850 24.810 25.020 25.470 26.020 26.650 27.640
2 12.770 13.840 15.050 16.300 20.420 25.030 25.250 25.910 26.570 27.460 28.940
3 13.570 14.760 16.010 17.440 20.960 25.320 25.640 26.250 27.630 28.610 30.500
4 14.510 15.760 17.120 18.530 21.920 25.850 26.430 27.230 28.790 30.710 33.030
5 15.430 16.790 18.230 19.830 22.900 26.650 27.270 28.380 30.580 33.070 36.290
6 16.750 18.210 19.740 21.450 24.520 28.010 28.780 29.950 33.140 35.800 39.220
7 17.220 18.700 20.290 22.050 25.220 28.650 29.400 30.760 33.930 36.700 40.160

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Manuální nebo kulturní pracovníci patří do poslední platové tabulky

Nejhorší tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství, jiným než zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho kuchařek, řidičů, školníků, uklízečů, instalatérů, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.760 9.510 10.310 11.160 12.100 13.140 14.240 15.450 16.760 18.200 19.730 21.400 23.190 25.160 27.330 29.630
2 9.070 9.850 10.690 11.590 12.560 13.620 14.790 16.020 17.410 18.870 20.490 22.210 24.070 26.120 28.360 30.740
3 9.430 10.230 11.090 12.030 13.050 14.130 15.340 16.650 18.060 19.600 21.260 23.050 25.000 27.100 29.440 31.900
4 9.780 10.610 11.530 12.490 13.550 14.680 15.920 17.260 18.750 20.330 22.060 23.920 25.930 28.130 30.550 33.100
5 10.150 11.020 11.950 12.940 14.060 15.220 16.520 17.930 19.450 21.120 22.870 24.800 26.910 29.190 31.680 34.360
6 10.550 11.420 12.410 13.460 14.590 15.820 17.150 18.610 20.190 21.930 23.760 25.760 27.920 30.300 32.890 35.660
7 10.940 11.880 12.890 13.960 15.150 16.410 17.790 19.300 20.960 22.740 24.660 26.720 28.980 31.430 34.130 36.990
8 11.360 12.340 13.360 14.480 15.710 17.020 18.470 20.020 21.740 23.590 25.580 27.740 30.080 32.630 35.410 38.380
9 11.800 12.800 13.880 15.050 16.330 17.670 19.180 20.780 22.570 24.500 26.560 28.770 31.200 33.850 36.760 39.840
10 12.230 13.280 14.390 15.600 16.930 18.340 19.910 21.580 23.420 25.410 27.560 29.860 32.390 35.130 38.120 41.330
11 12.700 13.790 14.940 16.190 17.580 19.030 20.670 22.390 24.290 26.370 28.600 31.000 33.600 36.460 39.570 42.890
12 13.180 14.330 15.540 16.800 18.240 19.730 21.470 23.230 25.230 27.380 29.680 32.170 34.870 37.820 41.070 44.510

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1.1. 2018. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
25. Zář 2017   /   

Tags: lékař, mzda, pedagogika, plat, povolání, sociální služby, státní správa, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

519 Komentáře zapnuto "Platové tabulky a katalog platových tříd 2018"

Upozornit na
avatar
Petra
Petra

Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy bych měla patřit. Momentálně jsem na rodičovské dovolené (od roku 2012), příští rok bych se ráda vrátila do práce a nejsem si jistá jaká by mi měla náležet platová třída jelikož jsem si během rodičovské dovolené dodělala magisterské vzdělání (obor management a komunitní péče v porodní asistenci). Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala jako porodní asistentka na gynekologickém oddělení a tamtéž předpokládám i návrat. Děkuji za odpověď.

Vlaďka
Vlaďka

Dobrý den, pracuji na finančním úřadu na Odboru daňové kontroly právnických osob a mám 6 let praxe. Chtěla bych se zeptat do jaké platové třidy teď budu patřit?
Děkuji.

jitka
jitka
Dobrý den, již jste mi odpovídal 20. 11. 2014. Já jsem se obrátila na zaměstnavatele s prosbou o nápravu. Bylo mi slíbeno, že mě zařadí do 9. platové třídy. Dnes je již 28. 1. 2015 a nic. Zaměstnavatele jsem již 4 krát upozorňovala, vždy mi odpoví, jo to musíme dát do pořádku a opět nic. Nakonec mi chce změnit pracovní smlouvu. Už si nevím rady co s tím, proto přikládám svoji náplň práce a prosím o Váš Názor. Náplň práce: Zabezpečuje základní sociální agendu včetně zajiťování standardní dokumentace. Vede evidenci postižených dětí, které jsou v péči SPC nebo touto péči… Číst vice »
Roman
Roman

Dobrý den, zajímá mě zařazení do platové třídy strážníka – vedoucí pracovník. Vzdělání vysokoškolské univerzitní (Ing.).
Děkuji,
Roman. K

Martin
Martin

Dobrý den, mám dotaz na délku praxe.
Od kdy je praxe počítána.
-ukončení učebního oboru?/ +nástavba s mat.?
-započítává se i náhradní vojenská služba?
-Kam bych patřil jako elektrikář, SOU s mat.

Jana
Jana

Dobrý den . Mám dotaz na platovou třídu a odečítání odpracovaných let. Mám SOU zdravotnické s výučním listem /ošetřovatelka , pěstounka/.Jsem zařazená do 6 třídy a odečítají mi roky za to ,že jsem ve vyšší třídě, než je moje vzdělání .Děkuji za odpověď.

Jiří
Jiří

Nechápu na co jsou platové třídy, když jsem zařazen ve třetí platové třídě a beru minimální mzdu. Logické je že první platová třída by měla mít minimální mzdu a ostatní třídy adekvátně vyšší. Je to správně stanovené zaměstnavatelem podle mě ne? Popřípadě, kde se mohu domoci spravedlnosti? Děkuji

Lenka
Lenka

Dobrý den,
prosím Vás o zodpovězení dotazu. V pracovní náplni sociálního pracovníka mám poskytování sociálního poradenství. Poradenství neposkytuji, protože do kanceláře k tomuto účelu nikdo nedochází (kancelář je mimo mé pracoviště), a proto tam nedocházím ani já. Mám domluveno, že kolegyně, která v budově poskytuje jinou službu by mě o případné návštěvě informovala. Kancelář je umístěna cca 4 minuty od mého pracoviště. Poradenství se děje v místě mého pracoviště. Mám tedy nárok na 9 platovou třídu? Děkuji a přeji pěkný den.

Petra
Petra

Dobrý den, mám Vš vzdělání tech.směru (ing.), 3 děti, z toho 2 se specifickými potřebami. Na mateřské a rodičovské dovolené jsem byla celkem 8 let. V průběhu poslední RD jsem absolvovala kurz “Asistent pedagoga”, doklad osvědčení. Nastupuji OD POLOLETÍ jako asistentka do MŠ, na 4 hod.denně, plánují mne zařadit do 6 platové třídy, 1.stupeň, čili 5 800,- hrubého. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď.

Petr
Petr

Dobrý den, měl bych laický dotaz. Vše jsem si pěkně prošel ale není mi na 100 % jasné následující.
Jedná se o “minimální” mzdový tarif i pro sektor mimo statní správu?. Resp. pracuji u soukromníka na pozici dle seznamu vztahuje se to i na mě? Od 1.1. 2015.

Martina Kocourková
Martina Kocourková

Dobrý den.
Chtěli bychom se zeptat, zda nám řeknete, do jaké platové tabulky zařadit naše zaměstnankyně v mateřské škole – vedoucí školní jídelny, kuchařka a uklízečka.

Děkuji Kocourková

Marie
Marie

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy by měl být zařazen zaměstnanec obce s rozšířenou působností, který vykonává komplexní agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, včetně přestupků a zaměstnanec obce vykonávající registr řidičů.
Děkuji za odpověď

Emma
Emma

Dobrý den, pracuji ve zlínském kraji jako obsluha vyšívacího automatu. Jsem u stejné firmy již 18 let, byla jsem se třemi dětmi na rodičovské dovolené. Pracuji na ranní směnu (po dohodě se zaměstnavatelem nemusím chodit na odpolední směny). Mám výuční list v oboru. Kam bych měla být zařazena, popř. jakou bych měla mít minimální mzdu? Děkuji za odpověď, Emma

Václav Volf
Václav Volf
Dobrý den. Jsem zaměstnán na HPP u “Správy státních hmotných rezerv” ČR, dle pracovní smlouvy jako “bezpečnostní pracovník”, na dobu určitou-1 rok.. Při nástupu do zam. v roce 2014 mě byla dle platového výměru stanovena platová třída-4, platový stupeň-1. Jelikož jsem v minulosti prokazatelně odpracoval 27 roků u Policie ČR jako policejní rada a poté vrchní komisař v oblasti bezpečnosti a dále 6 měsíců u Generálního ředítelství Č.D. a.s., jako regionální bezpečnostní manažer, požádal jsem písemě zaměstnavatele (cestou svého bezprostředně nadřízeného pracovníka organizace) o uznání odpracované praxe (v délce 27,5 roku) v bezpečnostních složkách, pro výpočet příslušného platového stupně. Zaměstnavatel… Číst vice »
Petr
Petr

Dobrý den,chtěl bych se zeptat do jaké platové třídy má být zařazen zaměstnanec obce,který má trvalý pracovní poměr a pracuje jako údržbář?Děkuji za odpověď Petr.

Petr
Petr

Dobrý den,ještě jednou děkuji za odpověď.Ve smlouvě mám přímo napsáno funkce zaměstnance:údržbář.Pracovní náplň:Údržbářské práce,řidič referentského vozidla,příležitostné práce s motorovou pilou a křovinořezem,travní sekačkou,řidič malotraktoru.

Jana
Jana

Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy spadá sociální pracovník s Bc. titulem, pracující v domově pro seniory 4 roky, který je vedoucím pracovníkem pro pracovníky v sociálních službách- zajištuje obsazení směn, dovolené, chod oddělení, má na starosti 57 uživatelů, provádí metodickou činnost- pracovní postupy, standardy, kontrola individuálního plánování a spoustu dalších věcí spojených s chodem. Děkuji za odpověď.

petra zikmundova
petra zikmundova

Dobrý den,měla bych dotaz týkající se zařazení do platové třídy.Na mzdovém listu mám uvedenu pozici -32117 laborant v biologii a příbuzný..
Ve smlouvě mám ale technicko hospodářský pracovník.Končí mi RD(5LET-2DĚTI) a bylo mi oznámeno,že není tolik práce a tudíž mi mohou nabídnout pouze minimální mzdu.Já jsem navrhla ukončení prac.poměru dohodou.Myslím si,že pokud v ní budu mít uveden důvod(nadbytečnost atd.dle zákoníku práce)tak mohu požadovat odstupné ve výši 5platů.Nebo se mýlím?Děkuji moc PeZi

Danka
Danka

Dobrý den,měla bych dotaz,je možné aby mzda automechanika absolventa(věk 19 let) za 144 odpracovaných hodin činila 3.600 kč čisté mzdy?Při uzavřeném mzdovém výměru-sk.1,úvazek 40,0hod.týdně ve výši 60kč za realizovanou normohodinu,při zachování ZARUČENÉ MZDY 9.200KČ měsičně s platností od 7.1.2015.Přece není možné aby poctivý mladý člověk pracoval za tak směšnou odměnu.Děkuji.

DOUPOVCOVÁ KATEŘINA
DOUPOVCOVÁ KATEŘINA

Ahoj Petře, obracím se na Tebe s dotazem ohledně mého zařazení do platové třídy – jsem optometrista (Mgr.), do zaměstnání jsme nastoupila v roce 2004 (září) a byla jsem 3 roky na mateřské. Díky za odpověď.
PS: Určitě si mě budeš pamatovat :)

Odpověď: Ahoj Katko, už jsme to mezitím spolu řešili jinde – takže sem jenom hodím odkaz pro další optometristy: https://kupnisila.cz/optometrista/ PW

Marcela
Marcela

Dobrý den!Chtěla bych se zeptat do jaké platové třídy je zařazen zdravotnický pracovník v sociální sféře s 30letou praxí.Děkuji za odpověď

Marie
Marie
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu ohledně našeho zařazení do platových tříd a využití tabulek. Sociální pracovnice obce s rozšířenou působností, splňující kvalifikaci podle zákona o sociálních službách, kdy máme ukončené vzdělání jak v magisterském, tak bakalářském studijním programu či na VOŠ. Podle pracovní náplně mimo jiné vykonáváme i tyto činnosti: 1) Pomocí depistáže vyhledává a navazuje kontakt s potencionálním klientem v jeho přirozeném prostředí. 2) Provádí sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení. 3) Podílí se na zajištění intervence v případech domácího násilí. 4) Poskytuje základní i odborné poradenství zaměřené na řešení problémů,… Číst vice »
Jana
Jana

Dobrý den, prosím o radu, je to urgentní.
V současné době jsem na rodičovské dovolené. Do práce (státní správa) se vrátím v dubnu na “propůjčenou” 11.platovou třídu. Tu mám do konce září 2015 z důvodu doplnění chybějícího vzdělání (Bc.). Jelikož vzdělání mít nebudu (chybí mi ještě rok studia), chci se zeptat, zda od října mě může zaměstnavatel propustit, pokud na svém odboru nebude mít jinou volnou plat.třídu. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou. děkuji

Marie
Marie
Dobrý den, nyní prosím o radu a pomoc, již urgentně. Ještě včera jsem Vám zasílala dotaz na naše zařazení do platových tříd jako sociálních pracovnic úřadu obce s rozšířenou působností. Bylo to víceméně pro potvrzení toho, na co jsme našeho zaměstnavatele upozornily a žádaly o navýšení našich platových tříd. Minimálně po dva předchozí roky jsme vykonávaly a také měly v pracovní náplni sociálních pracovnic činnosti odpovídající vyššímu platovému zařazení. A nyní jsme se dnes ze dne na den staly pouhými referenty sociálních věcí a naše pracovní náplně již dříve požadované náročné činnosti neobsahují. Místo toho máme v nové pracovní náplni… Číst vice »
Marcela
Marcela

Dobrý den,
nevím, jestli mi můžete poradit, Pracuji 21. rok jako dětská sestra ve Státních léčebných lázních Janské Lázně,s.p.. Jsme státní podnik a nejedem vůbec podle státních tabulek. Jak je to možmé, vedení mi ma toto odpoví vždy tak, že máme vlastní tabulky. Takže já po 21 letech u téhož podniku jsem ve třídě 5.57 se základem 14 830,- Kč. Mám matutitu v oboru dětská sestra, v tomto oboru přiznanou odbornou specializaci a samozřejmě jsem registrovaná.
Děkuji za odpověď eventuelně za radu, kam se z dotazem obrátit.

Drahomíra
Drahomíra

Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit podle které tabulky by měli být zařazeni zaměstnanci ZOO?
Děkuji

Míša
Míša

Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy zapadá knihovnice? Děkuji moc

Pavla

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, mám nastoupit do fakultní nemocnice, jako referentka, praxi mám rok a půl, mám VŠ vzdělání, bylo mi řečeno, že pracovní náplň je odpovídající SŠ vzdělání, do jaké platové třídy bych měla tey patřit?
Děkuji

Michal
Michal

Chtěl jsem se zeptat kolik má počet platů policista čr myslím tím počet jestli má např.: vánoční plat nebo dovolenkový děkuji za info

Lenka
Lenka

Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice na Městkém úřadě (vzdělání VŠ (Bc.) a VOŠ) – název pracovní pozice je sociální pracovnice, 13 let praxe v oboru. Kolik bych podle Vás měla brát hrubého bez jakýchkoli příplatků.
Díky

wpDiscuz
loading
×