decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky a katalog platových tříd 2018

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od 1.1. 2018. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy “podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě” a “podle požadovaných nejnáročnějších prací”. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její nejobtížnější pracovní náplní je: “Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.” Ale také může spadat do platové třídy 12, když “samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence”.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a “započitatelné praxe”, která do jisté míry zahrnuje také “dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby”. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi.

Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Na lepší platové tabulky čekají nejdéle zdravotníci

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí od ledna 2018. Už v červenci předchozího roku dostali přidáno nejhůře ohodnocení zaměstnanci, od listopadu znovu stouply tarify skoro všem pracovníkům ve veřejném sektoru. Teprve od 1.1. 2018 konečně nastanou lepší časy taky zdravotníkům, kteří musejí tradičně čekat déle kvůli zdravotním pojišťovnám a novoroční úhradové vyhlášce.

Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru

Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.070 9.850 10.670 11.570 12.530 13.590 14.740 16.000 17.360 18.810 20.450 22.160 24.020 26.070 28.290 30.710
2 9.400 10.210 11.070 12.010 13.040 14.120 15.290 16.610 18.000 19.530 21.210 22.980 24.940 27.040 29.360 31.860
3 9.750 10.610 11.490 12.460 13.520 14.650 15.880 17.240 18.690 20.280 22.050 23.860 25.880 28.080 30.470 33.050
4 10.110 11.000 11.940 12.930 14.040 15.210 16.480 17.900 19.400 21.050 22.860 24.740 26.840 29.130 31.620 34.300
5 10.520 11.420 12.390 13.420 14.570 15.790 17.110 18.580 20.130 21.840 23.720 25.690 27.860 30.220 32.810 35.590
6 10.930 11.850 12.840 13.920 15.120 16.370 17.760 19.300 20.880 22.650 24.620 26.660 28.910 31.350 34.040 36.920
7 11.330 12.320 13.340 14.460 15.680 17.000 18.410 20.010 21.700 23.520 25.560 27.670 30.000 32.550 35.330 38.310
8 11.760 12.780 13.850 15.000 16.280 17.630 19.100 20.770 22.510 24.400 26.510 28.730 31.130 33.770 36.680 39.760
9 12.200 13.250 14.380 15.570 16.900 18.300 19.830 21.550 23.350 25.330 27.500 29.800 32.300 35.060 38.060 41.250
10 12.690 13.780 14.920 16.160 17.550 19.000 20.560 22.380 24.240 26.270 28.540 30.930 33.530 36.380 39.510 42.790
11 13.150 14.270 15.490 16.770 18.220 19.720 21.370 23.240 25.160 27.280 29.620 32.090 34.790 37.760 40.990 44.430
12 13.660 14.820 16.080 17.400 18.920 20.460 22.170 24.120 26.110 28.320 30.750 33.300 36.110 39.180 42.520 46.110

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci Policie ČR (vizte předchozí odstavec).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.140 12.080 13.090 14.210 15.390 16.690 18.120 19.660 21.300 23.160 25.080 27.190 29.520 32.030
2 11.580 12.530 13.600 14.770 15.980 17.330 18.800 20.400 22.100 24.020 26.020 28.240 30.620 33.250
3 12.020 13.010 14.110 15.320 16.580 17.980 19.530 21.170 22.960 24.960 27.030 29.310 31.790 34.510
4 12.460 13.520 14.630 15.900 17.220 18.670 20.270 21.970 23.830 25.880 28.020 30.400 32.980 35.800
5 12.930 14.030 15.200 16.490 17.870 19.390 21.040 22.800 24.730 26.860 29.090 31.550 34.230 37.150
6 13.410 14.560 15.760 17.130 18.540 20.110 21.840 23.640 25.650 27.880 30.190 32.730 35.500 38.550
7 13.950 15.110 16.380 17.760 19.240 20.850 22.680 24.560 26.620 28.920 31.330 33.970 36.880 40.000
8 14.470 15.680 16.980 18.450 19.960 21.630 23.530 25.490 27.630 30.030 32.510 35.260 38.240 41.530
9 15.000 16.270 17.630 19.140 20.730 22.460 24.400 26.430 28.670 31.150 33.740 36.570 39.690 43.100
10 15.590 16.900 18.300 19.880 21.510 23.290 25.340 27.440 29.760 32.330 35.020 37.970 41.200 44.720
11 16.160 17.530 18.990 20.640 22.320 24.190 26.310 28.490 30.890 33.520 36.340 39.380 42.760 46.400
12 16.780 18.210 19.690 21.420 23.170 25.100 27.310 29.560 32.070 34.810 37.710 40.880 44.370 48.140

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Lékaři, včetně zubařů, konečně patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 29.830 31.750 35.880 40.200 42.700 45.430
2 30.680 32.700 36.910 41.300 43.920 46.740
3 31.630 33.700 37.980 42.460 45.180 48.100
4 32.550 34.690 39.070 43.650 46.470 49.520
5 33.520 35.750 40.220 44.900 47.830 50.970
6 34.540 36.850 41.410 46.170 49.220 52.470
7 35.610 38.000 42.640 47.550 50.670 54.050
8 36.700 39.190 43.920 48.920 52.200 55.700
9 37.810 40.410 45.240 50.370 53.770 57.380
10 39.000 41.680 46.630 51.870 55.390 59.130
11 40.210 43.010 48.070 53.430 57.070 60.970
12 41.490 44.380 49.550 55.040 58.810 62.870

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12.310 13.360 14.450 15.660 19.850 24.810 25.020 25.470 26.020 26.650 27.640
2 12.770 13.840 15.050 16.300 20.420 25.030 25.250 25.910 26.570 27.460 28.940
3 13.570 14.760 16.010 17.440 20.960 25.320 25.640 26.250 27.630 28.610 30.500
4 14.510 15.760 17.120 18.530 21.920 25.850 26.430 27.230 28.790 30.710 33.030
5 15.430 16.790 18.230 19.830 22.900 26.650 27.270 28.380 30.580 33.070 36.290
6 16.750 18.210 19.740 21.450 24.520 28.010 28.780 29.950 33.140 35.800 39.220
7 17.220 18.700 20.290 22.050 25.220 28.650 29.400 30.760 33.930 36.700 40.160

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Manuální nebo kulturní pracovníci patří do poslední platové tabulky

Nejhorší tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství, jiným než zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho kuchařek, řidičů, školníků, uklízečů, instalatérů, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.760 9.510 10.310 11.160 12.100 13.140 14.240 15.450 16.760 18.200 19.730 21.400 23.190 25.160 27.330 29.630
2 9.070 9.850 10.690 11.590 12.560 13.620 14.790 16.020 17.410 18.870 20.490 22.210 24.070 26.120 28.360 30.740
3 9.430 10.230 11.090 12.030 13.050 14.130 15.340 16.650 18.060 19.600 21.260 23.050 25.000 27.100 29.440 31.900
4 9.780 10.610 11.530 12.490 13.550 14.680 15.920 17.260 18.750 20.330 22.060 23.920 25.930 28.130 30.550 33.100
5 10.150 11.020 11.950 12.940 14.060 15.220 16.520 17.930 19.450 21.120 22.870 24.800 26.910 29.190 31.680 34.360
6 10.550 11.420 12.410 13.460 14.590 15.820 17.150 18.610 20.190 21.930 23.760 25.760 27.920 30.300 32.890 35.660
7 10.940 11.880 12.890 13.960 15.150 16.410 17.790 19.300 20.960 22.740 24.660 26.720 28.980 31.430 34.130 36.990
8 11.360 12.340 13.360 14.480 15.710 17.020 18.470 20.020 21.740 23.590 25.580 27.740 30.080 32.630 35.410 38.380
9 11.800 12.800 13.880 15.050 16.330 17.670 19.180 20.780 22.570 24.500 26.560 28.770 31.200 33.850 36.760 39.840
10 12.230 13.280 14.390 15.600 16.930 18.340 19.910 21.580 23.420 25.410 27.560 29.860 32.390 35.130 38.120 41.330
11 12.700 13.790 14.940 16.190 17.580 19.030 20.670 22.390 24.290 26.370 28.600 31.000 33.600 36.460 39.570 42.890
12 13.180 14.330 15.540 16.800 18.240 19.730 21.470 23.230 25.230 27.380 29.680 32.170 34.870 37.820 41.070 44.510

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1.1. 2018. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
25. Zář 2017   /   

Tags: lékař, mzda, pedagogika, plat, povolání, sociální služby, státní správa, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

519 Komentáře zapnuto "Platové tabulky a katalog platových tříd 2018"

Upozornit na
avatar
Denisa
Denisa

Dobrý den, ukončila jsem bakalářské studium a chtěla bych jít pracovat na krajský úřad. Žádnou praxi zatím nemám. Chtěla bych se tedy zeptat, do jaké platové třídy zapadám?
Děkuji za odpověď

Kamila
Kamila

Dobrý den, měla byste se řídit podle první uvedené tabulky

Gabriela
Gabriela

Dobrý den, prosím kterou z výše uvedených tabulek mám použít pro zjištění základního platu školního inspektora ČŠI? Vím, že platová třídaje to 12, ale nevím, která z tabulek. Moc děkuji

Monika Buriánková
Monika Buriánková

Dobrý den,

prosím Vás do jaké platové třídy patří vedoucí stravovacího úseku s 14letou praxí a maturitou?

Děkuji Monika Buriánková

Pavla

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych měla spadat, praxe 1 a půl roku, VŠ vzdělání, ale na pozici na kterou bych měla nastoupit, je pozice SŠ. Takže plat bude odpovídat SŠ vzdělání, jedná se o pozici referenta ve fakultní nemocnici.

Děkuji

Václav
Václav

Zase s námi vysrali!!!! Kdo tam z těch schopných lidí zůstane? U nás chce odejít více opravdu schopných lidí, kteří jsou odborníci ve svém oboru. Takže ve státní správě zůstanou důchodci a neschopní lidé. To je asi pravý záměr vlády…..

Jana Neumannová
Jana Neumannová

dobrý den, chtěla bych se zeptat zda spadáme do platové tabulky pedagogických pracovníků, i když jsme soukromá Mš, která je ale zařazená do rejstříku škol. děkuji Jana N.

eva sobíšková
eva sobíšková

Dobrý den,
nastoupila jsem jako personalistka do státního sociálního zařízení, poskytovatel sociálních služeb. Je mi 55 let, mám odpracováno asi 32let odborné praxe. Patřím do kategorie “Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru”. dle tarifu 8/12…děkuji za odpověď.

Marie
Marie

Dobrý den, pracuji jako účetní ve třídě 8, zároveň jsem referentem majetkové správy ve třídě 8. Protože je práce hodně, dělám vlastně za 2 osoby. Chtěla bych se zeptat, zda je mé zařazení takhle v pořádku. Děkuji.

Pavel
Pavel

Dobrý den.Pracuji jako dálkový řidič u ČSAD Jihotrans a.s.kde mám měsíční mzdu ve výši 5000kč v tarifním stupni 5.Je vůbec možné,aby mi soukromník takovouhle almužnu dal?Mám praxi za volantem nákladáku 35 let.Na to se nekouká?V lednu jsem odpracoval 180 hod.Byla v tom jízda,čekání,nakládání,vykládání a za to mi ten bandita dal 8.500kč čistého.Poradíte mi na co mám ještě nárok?Děkuji za odpověd.

Martina
Martina

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat do jaké platové třídy spadá asistent pedagoga vzdělání (VOŠ) a VŠ (Bc.). Děkuji za odpověď

julius
julius

Dobrý den, jakou mám platovou třídu? Nastoupil jsem na Městský úřad, jako pracovník Sběrného dvora + řidič nákladního auta nad 3,5 t, profesní průkaz + karta digitachografu. Je mi 43 let, pracuji od r. 1991. Starám se o chod sběrného dvoru a zároveň jako řidič odvážím odpad, jsem jediný pracovník sběrného dvora. Děkuji.

Jana
Jana

Dobrý den, obdržela jsem nabídku pracovat na MěÚ jako referent IT. Mám 16 letou praxi v oboru a vyšší odborné vzdělání. Chtějí mě zařadit do platové třídy č.9, ale moc nerozumím tomu, podle které tabulky by to mělo být. Prý by mohli u mě prosadit platovou třídu č.10, ale to mi zatím nepotvdili. Jsou ve státní správě 13. a 14.platy? Děkuji. Jana S.

Zdeněk
Zdeněk

Dobrý den, jaký plat má pracovník v AČR, který není ve služebním poměru, platová třída 6, praxe 26 let
Děkuji. Zdeněk Š.

Jana
Jana

Dobrý den,
prosím, jaký plat bude mít asistent na Ministerstvu vnitra, platová třída 8.? Mám necelé dva roky praxi jako administrativní pracovník, vysokoškolské vzdělání (Ing.). Děkuji za odpověď.

Lucie Pokorná
Lucie Pokorná

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat do které skupiny má být zařazena prodavačka, která objednává, přijímá, prodává zboží zákazníkovi, má podepsanou hmotku. Pokladní v supermarketu je 3.
Děkuji

Helena
Helena

Dobrý den chci jít na výběrové řízení jako referentka majetkové správy na finančním úřadě..ale nikde nemají zadaný plat..můžete mi říct do jaké katedorie bych byla zařena? Mám 25 let odpracováno ,ale v jiném sektoru a jiném podniku …mám středoškolské vzdělání s maturitou ..děkuji za odpověď Helena

Petr
Petr

Dobrý den, pracuji v organizační složce státu rezortu zdravotnictví, která má statut OVM. Pracuji na pozici koordinátor projektů a v červenci bude má praxe 4 roky, a to včetně předchozího zaměstnání, které bylo na vnitru. Chci se jen zeptat na tabulkové zařazení a výši platu.

Petr
Petr

Omlouvám se, zapomněl jsem doplnit, že mám VŠ ekonomickou a titul Ing.

Jana
Jana
Dobrý den, potřebuji se zeptat na Váš názor. Moje pracovní zařazení je administrativní pracovnice plat. třída 5 platový stupeň nad 32 let, má středoškolské vzdělání ale nechápu proč mám 5.třídu když v tabulkách je napsáno střední vzdělání s maturitou což nemám. Dělám vyúčtování veškerých služeb, které provádíme, vybírám finanční hotovost -celoroční vyúčtování a podklady pro hlavní účetní samozřejmostí jsou odvody peněz, a všechny kontroly ohledně vyúčtování. Ale ta třída v tabulkách je 6 a 7 třída (střední škola).Před 6 lety u stejné firmy jsem dělala vedoucí stravovny s třídou 7 podotýkám vzdělání stejné. Tudíž nechápu proč mám teď 5.třídu.Byla jsem… Číst vice »
Elen
Elen

Dobrý den jsou uvedené platy čistá mzda nebo hrubá mzda ? děkuji

Marie
Marie

Dobrý den, manžel pracuje 19 let u České pošty jako řidič, nyní asi půl roku jezdí s návěsem. Jaká by měla být jeho platová třída? Děkuji za odpověď.

Amy
Amy

Dobrý den, jsem registrovaná všeobecná sestra s 18 letou praxí ve zdravotnictví, pracuji v soukromém domově se zvláštním režimem. Domnívám se, že bych měla být v kategorii 8 stupeň, desátá třída ( pracuji s osobami se schizofrenií, demencí vč.Alzheimera – bez odborného dohledu) . Děkuji

Pavel
Pavel

Dobrý den, rád bych se zeptal na tuto věc. Jsem zaměstnancem Policie ČR a k 31.5.2015 budu mít odsloužených 19 let a 9 měsíců. Od 1.6.2015 nastupuji na obecní úřad jako bezpečnostní referent, což je podle katalogového čísla katalogu prací 1.01.11. Má otázka zní, jakou budu mít započítanou praxi pro nové zaměstnání na obecním úřadě. Děkuji za odpověď.

Pavel
Pavel

Ještě jsem zapomněl doplnit, že u PČR jsem byl zařazen v 5. tarifní třídě.

Stanislav
Stanislav

Dobrý den,
velice rád bych se zde dotázal, do jaké z výše uvedených tabulek lze zařadit pracovníka v muzeu či přesněji kurátora sbírek a výstav. Děkuji Vám za případnou odpověď.

Luděk
Luděk

Dobrý den, na doporučenku Úřadu práce byla se mnou uzavřena obecním úřadem pracovní smlouva na druh práce pomocný dělník na dobu určitou. V platovém výměru mám uvedeno povolání 2.21.24 – vedoucí pomocných pracovníků v PT 1 a PS 10 a mzdou ve výši 9.480,- Kč bez osobního příplatku a bez příplatku ze vedení. Jsem bývalý státní zaměstnanec se vzděláním Bc., 35-tiletou praxí a věkem 58 roků. Pracovní náplň mi nebyla nikterak stanovena. Zdá se mi to nekorektní jak co do výše PT, tak i co do nepřiznání přinejmenším nějakého příplatku za vedení.

Petra
Petra

Dobrý den,
mohli byste poradit, jakými tabulkami se řídí třída 11 pro probační a mediační službu? Děkuji. P.M.

Václav
Václav

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to s podpisem platového výměru. Jako učitel ZŠ jsem dostal od 1.11.2015 přidáno a byl jsem zařazen dle nové platové tabulky. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádný platový výměr, nic k podpisu. Je to správné? A co s tím máme dělat. Zpětně nic podepisovat nechci, už jsme to museli udělat víckrát.
Děkuji za pomoc. Hezké Velikonoce.

Ondrej Čierny
Ondrej Čierny

Dobrý deň prajem. Chcel by som Vás poprosiť, či by ste mi vedeli poradiť. Hľadám aktuální hodinové mzdové tarify v ČR pro profese: stavební dělník pomocný 1. třídy, stavební dělník 2. třídy, obsluha zemních strojů 3. třídy, obsluha zemních strojů – pomocník 4. třídy, betonář 3 třídy. Existuje to, nájdem to niekde, alebo dá sa to aj jinak – napríklad cez mesačný plat a prerátať to na hodinu? Potrebujem to do školy na podnikovú ekonomiku. Študujem VUT, stavebnú fakultu v Brne. Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Lucie Gregorová
Lucie Gregorová

Dobrý den,
mohla bych poprosit o pomoc? Do jaké platové třídy patřím, respektive kolik asi bude má výplata? Nevím si rady, jak hledat. Pracovní smlouvu mám rozdělenou na 2: 4 hodiny kuchařka a 4 hodiny vedoucí školní jídelny. Vyučená v oboru + maturita, ale skoro žádná praxe…:-(
Děkuji, Gregorová

wpDiscuz
loading
×