decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platy učitelů: měsíční základ 21 840 až 44 180 Kč

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením č. 341/2017 Sb. určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

Začínající pedagožce, která vychovává děti v mateřské škole podle zadaného vzdělávacího programu, náleží základní měsíční hrubý plat 21 840 Kč. Skoro všichni její ostatní kolegové berou více. Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 44 180 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy najdeme širokou škálu, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2019

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 9. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 10. třídy.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 17.230 21.840 27.300 27.530 28.020 28.630 29.320 30.410
2 14.050 15.230 16.560 17.930 22.470 27.540 27.780 28.510 29.230 30.210 31.840
3 14.930 16.240 17.620 19.190 23.060 27.860 28.210 28.880 30.400 31.480 33.550
4 15.970 17.340 18.840 20.390 24.120 28.440 29.080 29.960 31.670 33.790 36.340
5 16.980 18.470 20.060 21.820 25.190 29.320 30.000 31.220 33.640 36.380 39.920
6 18.430 20.040 21.720 23.600 26.980 30.820 31.660 32.950 36.460 39.380 43.150
7 18.950 20.570 22.320 24.260 27.750 31.520 32.340 33.840 37.330 40.370 44.180

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: “Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.”

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: “Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.” V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
04. Led 2019   /   

Tags: plat, povolání, učitel

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

100 Komentáře zapnuto "Platy učitelů: měsíční základ 21 840 až 44 180 Kč"

Upozornit na
avatar
Zdenka Voňková
Zdenka Voňková

To si z nás dělají legraci, nebo si myslí, že neumíme počítat? Ve svém tarifu vidím nárůst o pouhých 2,7 %, namísto slibovaných 6 % až 8 %. Zbytek tedy opět skončí u pohlavárů v krabici nebo co?

MM
MM

Paní Zdenko, to jsou ale stávající tarify. :) Co že to učíte?

Kolchozník
Kolchozník

Tipuji, že paní asi nemá aprobaci na skromnost. 😀

L.Václavík
L.Václavík

Spadám do 7° a 12. platové třídy, s platem od 1.11.2015 ve výši 27 940 Kč.
Tzn.: 27 940 x 0,06 = 1676 Kč.
Včera jsem dostal platový výměr k 1.9.2016 ve výši 29 500 Kč. To je navýšení 1560 Kč a odpovídá to 5,58 %, oproti 6 %.
Liší se to o 116 Kč. PROČ tomu tak je?

Denisa
Denisa

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je v pořádku mé platové zařazení 11. třída a stupeň 3. Jsem třídní učitelka, zpracovávám tudíž IVP (individuální vzdělávací plán). Bylo mi řečeno, že 12. třídu dostanu, až dostuduji VŠ. Myslím, že to není v pořádku. Předpokládám, že mateřská dovolená se započítává.

Emil
Emil
Dobrý den, navýšení platu, které jsem obdržel v novém platovém výměru, je přesně 5 %. Ptám se proč? když slibovaných 6 % se všude píše jako realita. Ano, poskočil jsem v platové tabulce z 3. na 4. platový stupeň. Při výpočtu podle staré tabulky přesně sedí zmiňovaných 5 %, ovšem v novém je to jen o stupeň výše. Takže kdyby zůstaly staré tabulky, nic by se pro mě nezměnilo, navýšení je stejné. Domnívám se, že když se řekne “navyšují se platy o 6 %”, je to pro všechny jednoduchá matematika, aby si spočítali, o kolik dostanou přidáno. Můj názor je,… Číst vice »
Honza
Honza

Emile, ono to má být o 6 % v dlouhodobém horizontu, třeba půl roku. Jde o to, že se sice schválil zákon, ale mnoha školám přijde balíček pro navýšení platů o něco později. U nás třeba v prosinci. Do té doby to škola táhne ze svých peněz, tak dá, co má, a zbytek pak dorovná na odměnách. Tak mi to bylo vysvětleno.

Lucie
Lucie

Dobrý den. Byla jsem na pohovoru, kde mi bylo řečeno, že jako začínající učitelce mi náleží 8. platová třída bez ohledu na pracovní náplň, přitom bych měla pracovat s dětmi s kombinovaným postižením, takže učit podle IVP. Děkuji.

Marta Sedláčková
Marta Sedláčková

Dobrý den, jsem učitelkou na ZŠ 1. stupně. Mimo jiné mám 250 hod. kurz environmentálního koordinátora a také už ho roky vykonávám. Kromě toho jsem zdravotník školy s akreditovaným vzděláním. Mám otázku. Jestliže kromě práce učitelky ještě vykonávám výše uvedené funkce a mám 1 000 Kč příplatek za EVVO, otázka zní: Do jaké platové třídy mám být zařazena? Do 13., nebo 12. platové třídy? Stupeň je mi jasný, jelikož mám 40 let praxe.

Martina
Martina

Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve speciální MŠ, ve třídě dětí s více vadami. Do této třídy bylo přijato pět dětí s PAS s těžkou symptomatikou a tři děti – imobilní, s plnou inkontinencí a těžkým mentálním postižením. Chtěla jsem se zeptat, zda je pracovní a pedagogickou povinností učitelky, zařazené do 10. platové třídy, vykonávat činnosti jako jsou: přebalování a převlékání inkontinentních dětí dle potřeby, krmení a zajištění pitného režimu z kojenecké láhve, zajištění fyzické manipulace a mobility dítěte během celého dne. Děkuji.

Honza
Honza

Takto mizerné to zůstane napořád, díky feminizaci školství. Učitelky nejsou schopny tvrdého protestu! Natvrdo stávka na několik měsíců, dokud nebude plat učitele v relaci 35 000 Kč. To, co se děje, je pro muže – učitele ponižující, smějí se nám a my nemáme plat jako kapesné.

Anna
Anna
Honzo, já také nemám plat jako kapesné. I když jsem žena, živím rodinu! Jsem vystudovaná učitelka ZŠ s praxí 25 let, vždy při přechodu na jinou školu mi ukrojili další měsíc z praxe (o prázdninách), jinak by mě nepustili :-). Plat mi stoupl o 6,35 %. O nadstandardním ohodnocení, jako jsou odměny, si můžeme u nás ve škole nechat jenom zdát. Když si chceme přivydělat, můžeme vést kroužek na dohodu za 100 Kč (po zdanění 85 Kč) za 60 minut čistého času. Dělala by toto například zdravotní sestra s VŠ diplomem? Vše je o postoji společnosti k učitelům. Do školy… Číst vice »
Renáta
Renáta

Anno, dobrý den, jsem právě ona zmiňovaná zdravotní sestra s vysokoškolským diplomem a titulem Mgr. Já za ty peníze utírám zadky a zvratky. Každý jsme si vybrali svoje. :-)

Marie
Marie

Honzo, pokud nejste spokojený se svým platem, zkuste makat jinde. Myslím si, že 50 % učitelů vlastně ani neumí učit, jenom si odvykládají svůj monolog a nedokážou děti motivovat. A chtěli byste 35 000 Kč? Hm, přitom máte celé prázdniny volno. Možná jste trochu mimo realitu. Navrhuji podat hromadnou výpověď a zkusit si vydělat stejné peníze jinde.

Martina
Martina
Marie, souhlasím s Honzou. Učitelé jsou nejhůře placení ze všech vysokoškoláků. Nevím, čím jste, ale takhle paušálně kritizovat učitele se mi vůbec nelíbí. Možná jste mimo realitu Vy. Ano, jsou mezi námi učitelé, kteří svou práci nedělají dobře, ale to se děje ve všech sférách. Ano, máme o prázdninách volno, ale není to volno, nýbrž řádná dovolená, kterou máme nařízenou a ve které nabíráme síly na další školní rok. Kdyby nebyly prázdniny, tak by se většina učitelů zhroutila. Naše práce je velmi krásná, ale i velmi náročná hlavně na psychiku. Kdo učí, ví to. I mne uráží moje výplata. To,… Číst vice »
Dáša
Dáša
Moc se mi líbí následující výrok, cituji: “Je to řádná dovolená, kterou máme nařízenou, kde nabíráme síly.” Jsem podnikatelka, pod sebou 20 lidí. Nikdy jsem neměla 14 dní dovolené v kuse. Nikdy jsem nemarodila. Stát mi nedává žádnou jistotu. Pokud nepracuji, tak nejím. Pokud nic nevydělám, jsem bez výplaty. Dělám 14 hodin denně. Nestěžuji si, každý máme v životě na výběr! Já jdu svojí cestou. Nežebrám, aby mně stát přidal peníze. A přitom jsem podle úředníků pana A. B. potenciální zloděj! Nechala jsem se unést. Ale pracovní doba 6 hodin denně, 8 týdnů placených prázdnin a svátků, školní výlety, kultura,… Číst vice »
Martina
Martina
Nechápu, proč jste ze školství odcházela, když tam bylo tak skvěle! Teď se dřete 14 hodin denně a když nic nevyděláte, tak nejíte. Takhle trpět! My, učitelé, pracovní dobu vlastně žádnou nemáme, jezdíme jenom po výletech a po horách. Zbytek roku jsou prázdniny. Děti se samozřejmě dokážou pohlídat samy. Příprava do výuky není potřeba. Opravy písemek? Kontroly sešitů? Vytváření prezentací? Veškeré papírování? Ach jo, ženská, vy tomu dáváte! Ona mateřská škola je trošku něco jiného, ačkoli myslím, že ani tam není šestihodinová pracovní doba. Nehodlám vám tady cokoli dokazovat, věřte, čemu chcete. Evidentně totiž absolutně nevíte, o čem mluvíte. Zaplať… Číst vice »
Michal
Michal

Nechtěli byste rovnou 40 000 Kč, všichni hned při nástupu? Píšete, že prý berete svůj plat jako urážku. Dobrý vtip. Osnovy o ničem, hodně často sami učitelé ani neumějí učit. Přesto byste chtěli zvedat platy? A 2 měsíce prý nabíráte síly :-D. Tak zkuste pracovat manuálně, třeba potom budete odpočatější :-). Podle mého názoru patří učitelství mezi přeceňovaná zaměstnání. V praxi totiž funguje podle hesla: Pokud někdo nevíte, co dělat, tak běžte učit, skvěle tam zapadnete! Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale mám se školou dlouholeté zkušenosti a některé požadavky mi přijdou jako výsměch.

Ivana Šindelářová
Ivana Šindelářová

Martino, mluvíte mi z duše!

Ivana Šindelářová
Ivana Šindelářová

Dášo, pokud podnikáte, děláte 14 hodin denně a “kdysi” jste pracovala ve školce, tak víte, o čem mluvíte. Ale buďte několik dní s dnešními dětmi, potkávejte jejich rodiče. Věřím, že po týdnu byste se ráda vrátila k podnikání a mluvila jinak! Pokud nás děti milují, tak nejsme na rekreaci, jelikož naše pracovní doba není šest hodin a prázdniny nejsou 8 týdnů!

Zdeněk
Zdeněk

Jdete svojí cestou. Tak si nestěžujte!

Dasa
Dasa

Souhlasím, přepočtěte svůj plat na hodinovou mzdu. To je ranec! Nevím, co chcete víc.

An
An

Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy/stupně patřím jako učitelka ZŠ po 3 letech na mateřské dovolené a se začínajícím 2. rokem praxe? Ve smlouvě mám uvedenou třídu 11/1. Děkuji.

Tereza Nekol
Tereza Nekol

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký budu mít plat po dostudování dvouletého oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky v roce 2018? Praxi ve školce doposud nemám, mám vyšší střední odbornou školu s absolutoriem ze zpěvu. Dříve jsem se věnovala jako OSVČ umělecké činnosti. Za 2 roky chci nastoupit jako učitelka do mateřské školky.

Zuzana Sedláčková
Zuzana Sedláčková

Dobrý den, nyní pracuji na ZŠ jako vychovatelka ŠD. Mám vyšší odbornou školu. Jsem sociální pedagog a jsem správně zařazena do 9. platové třídy. Ale zaměstnavatel mi nechce uznat plnou dobu předchozí praxe 16 let (z toho 6 let mateřské dovolené). Pracovala jsem jako učitelka a měla jsem 12. platovou třídu. Prý může krátit dobu praxe a tím i snížit stupeň, protože jsem nebyla řádně aprobovaný učitel. Je to pravda? Na jiné škole mi praxi uznali. Prosím, jak se doba praxe krátí? Děkuji za odpověď. Zuzana Sedláčková

Tereza
Tereza

Dobrý den, mám dotaz na započitatelnou praxi a stupeň. Budu nastupovat do nové školy a plat jsme ještě nedohodly. Mám tři děti, tudíž počítám, že by mi měly započítat 6 let praxe (?) + mám již pedagogickou praxi na škole 2 roky. Skočím tím do 3. stupně?

Miroslava Kučerová
Miroslava Kučerová

Dobrý den, 18 let jsem učila na mateřské škole. Pak jsem nastoupila na střední školu jako učitel. Zaměstnavatel mi automaticky odečetl 1/3 z předešlé praxe, i když jsem pracovala ve stejném oboru. Ptám se, jestli je to správné, nebo zda se můžu domáhat nápravy. Děkuji za odpověď. MK

Hana
Hana

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s počítáním rodičovské dovolené v případě, kdy jsem čerpala tuto dovolenou před tím, než jsem začala pracovat ve školství. Započítává se tato doba také do odpracovaných let, nebo se započítává jen tehdy, když byla v průběhu práce ve školství? Děkuji za odpověď.

Lucie
Lucie

Dobrý den, v prosinci budu mít ukončen kvalifikační kurz asistent pedagoga při NÚV v Praze a zároveň od září studuji dálkově 2-leté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ozvala se mi ZŠ, která měla zájem, abych od ledna nastoupila na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga a současně v odpoledních hodinách jako pomocná vychovatelka ve ŠD.

Nyní pan ředitel volal, že by mě rád přijal, ale nemůže, protože nemám na vychovatelku dokončenou kvalifikaci. Je to tak v pořádku? Existuje nějaká možnost, že by mě přijal už během studia jako nekvalifikovanou? Děkuji předem za odpověď.

JS
JS

Uf, ještě, že nejsem učitel. Nejlepším životním rozhodnutím bylo, opustit Pedagogickou fakultu. Abych měl svoji současnou mzdu, podle téhle tabulky bych musel dosáhnout 32 let praxe, 7. stupně, 14. třídy. Masakr. Nedivím se učitelům. Dělají za almužnu.

H.E.
H.E.

Dobrý den, menší dotaz. Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagog a mám jednoletou praxi v SMŠ. Tvořím vzdělávací program a pracovala jsem s dětmi, které měly speciální potřeby. Byla jsem na pohovoru ve státní MŠ a tam mně bylo řečeno, že mi dají platovou třídu začátečníka, jak tomu mám rozumět? Děkuji za odpověď.

Jana
Jana

Dobrý den, mám střední školu s maturitou nepedagogického zaměření, ukončila jsem kurz asistenta pedagoga. Pracuji v mateřské škole, praxi mám 1,5 roku a dítě je zařazeno do III. stupně Podpůrných opatření. Je mu přiznaný asistent pedagoga na plný úvazek. Chci se zeptat, do jaké platové třídy mohu být zařazena (do 7., nebo 8.)? Děkuji za odpověď. Jana

Silvie
Silvie
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat, abyste nepoužíval sponzorované gymnázium Open Gate jako měřítko pro platy učitelů v soukromé sféře. Neznám privátní školu, která může vyplácet učitelům alespoň tabulkové platy. My pracujeme za mzdy cca o 15 – 20 % nižší, než jsou tabulky. Ve veřejnosti převládá názor, že soukromé školy jsou bohaté a mohou vyplácet královské mzdy. Realita vypadá úplně jinak a neustále opakované příklady 2 – 3 škol, které mají bohaté sponzory, deformují povědomí společnosti o soukromé sféře. Například my máme školné nastavené tak, aby bylo sociálně únosné pro běžnou rodinu. Konkrétní výši volí sami rodiče, nejčastěji 1… Číst vice »
Eva
Eva

Dobrý den, zajímá mě zařazení do platové třídy, aneb co udělat, abych se vymanila z “devítky”? Jsem bakalářka, speciální pedagog, pracuji v mateřské škole, praxe deset let. Nyní mám 9. platovou třídu a plat 22 010 Kč. Děkuji.

Zdeňka Jančíková
Zdeňka Jančíková

Dobrý den, v jaké platové třídě a skupině bych měla být zařazená, když od roku 1997 pracuji ve školní družině jako vychovatelka?

Petra
Petra

Dobrý den, můj dotaz: Mám vysokoškolský titul Mgr. v oboru učitelství 1. stupně základní školy, nyní jsem už třetím rokem ředitelkou mateřské školy. Dle tabulek pedagogických pracovníků a podle dosaženého vzdělání spadám do třídy 12. Přesto je v mateřských školách zvykem, že ředitelka spadá maximálně do třídy 10. Proč, když tabulky jsou pro všechny učitele stejné? Odpověď “tak tomu prostě je” mi připadá nedostačující. Znáte jiné vysvětlení? Děkuji.

Eva
Eva

Dobrý den, podrobně jsem pročetla všechno o platech učitelů, ale přesto nevím, na jaký plat mám právo. Jsem absolventkou bez praxe, mám aprobaci pro ZŠ a SŠ, nyní hledám místo. Jeden potenciální zaměstnavatel – učiliště a střední škola – mě zařadil do 12. platové třídy. Jinde – na gymnáziu – mi nabídli cca 23 až 24 000 Kč hrubého. Nevím však, jak tenhle interval určili, respektive kam podle nich spadám a jak ověřit, která platová třída mi náleží. Děkuji za odpověď.

Lucie D.
Lucie D.

Dobrý den, do jaké platové třídy spadám, když nastoupím do mateřské školy jako asistent pedagoga (0,5 úvazku) a do školní družiny jako vychovatelka (0,5 úvazku)? Děkuji za odpověď.

sarka
sarka

Dobrý den, pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga. Nepodílím se na tvorbě třídního vzdělávacího plánu (TVP), ale pracuji individuálně s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám 8. platovou třídu. Náleží mi dle katalogu prací 9. platová třída?

wpDiscuz
loading
×