decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platy učitelů: měsíční základ 21 840 až 44 180 Kč

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením č. 341/2017 Sb. určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

Začínající pedagožce, která vychovává děti v mateřské škole podle zadaného vzdělávacího programu, náleží základní měsíční hrubý plat 21 840 Kč. Skoro všichni její ostatní kolegové berou více. Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 44 180 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy najdeme širokou škálu, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2019

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 9. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 10. třídy.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 17.230 21.840 27.300 27.530 28.020 28.630 29.320 30.410
2 14.050 15.230 16.560 17.930 22.470 27.540 27.780 28.510 29.230 30.210 31.840
3 14.930 16.240 17.620 19.190 23.060 27.860 28.210 28.880 30.400 31.480 33.550
4 15.970 17.340 18.840 20.390 24.120 28.440 29.080 29.960 31.670 33.790 36.340
5 16.980 18.470 20.060 21.820 25.190 29.320 30.000 31.220 33.640 36.380 39.920
6 18.430 20.040 21.720 23.600 26.980 30.820 31.660 32.950 36.460 39.380 43.150
7 18.950 20.570 22.320 24.260 27.750 31.520 32.340 33.840 37.330 40.370 44.180

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: “Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.”

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce. Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru. Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: “Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.” V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
04. Led 2019   /   

Tags: plat, povolání, učitel

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

100 Komentáře zapnuto "Platy učitelů: měsíční základ 21 840 až 44 180 Kč"

Upozornit na
avatar
Hana 0brová
Hana 0brová

s titulem Dis. učitel v MŠ po škole bez praxe VOŠ do jaké platové třídy je zařazen.
Dále jen s maturitou v oboru pro MŠ je po škole bez praxe zařazen do jaké platové třídy.
Děkuji Hanka

Eliška
Eliška

Momentálně rok pracuji v MŠ, přemýšlím o přechodu na SŠ s VOŠ. Jednalo by se o předměty psychologie a tělesná výchova, které mám vystudované. Ráda bych se zeptala na platové podmínky? Děkuji Eliška.

Iveta
Iveta

Dobrý den. Platí, prosím, tyto podmínky i pro učitele na soukromých školách (myslím s.r.o., o.p.s.)??? Od září bych mohla učit biologii na jednom soukromém gymnáziu. Jsem absolventkou VŠ v oboru biologie – tělesná výchova pro SŠ, zatím bez pedagogické praxe. Jaký plat by mi měl náležet? Děkuji.

Iveta
Iveta

Mám tomu rozumět tak, že by mi tedy po 5 letech VŠ studia měla náležet 6. platová třída (Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech) a to 12 tis. hrubého ? To by vyznělo jako tvrdý kapitalismus snad ne?

Iveta
Iveta

nebo naopak i jako tvrdý komunismus, kdy se tady znevažovala práce duševně pracujících….

Jana
Jana

Dobrý den, může ředitel školy z nedostatku finančních prostředků přeřadit učitele z 12. platové třídy do 11.?

Alena
Alena

Dobrý den, pracuji ve školství od roku 1982. Učím na ZŠ – 1. stupeň, odpracovaných mám 32 let. Platový stupeň mám ten nejvyšší 5 a platovou třídu 12, už delší dobu. Chtěla bych objasnit, co znamená “podle náročnosti práce”, což je uvedeno u rostoucí platové třídy. Jakým způsobem je možné požádat o zvýšení platu na vyšší platovou třídu? Osobní příplatek nemám. Děkuji za odpověď.

Irena
Irena

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych byla zařazena jako vychovatelka v družině ZŠ a asistentka pedagoga? Mám vystudováno Bc. a Mgr. Učitelství odborných předmětů pro SŠ a ve školství pracuji 25 let. Děkuji.

Kateřina
Kateřina

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, do jaké budu spadat platové třídy. Jsem v 5. ročníku na VŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Praxe žádná, střední škola – SPgŠ. Od září budu na plný úvazek třídní učitelka 2. třídy.
Děkuji za odpověď,
Kateřina.

Natalie
Natalie

Zdravím, pracuji jako asistentka pedagoga a jsem zařazena do platové třídy 8, od září bych měla nastoupit i do družiny jako vedoucí vychovatelka. Chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy to spadá. Děkuji.

Michaela
Michaela

Dobrý den. Zajímá mě, zda mám nárok na započítání let strávených na rodičovském příspěvku do praxe? Do zaměstnání jsem nastoupila až po ukončení rodičáku, což bylo dohromady 8 let, v té době jsem také studovala. Bylo mi sděleno, že nikoliv – že bych musela nastoupit na RD v průběhu zaměstnání. Je to pravda? Děkuji.

Šárka
Šárka

Dobrý den,
jsem čerstvě po škole (mám titul DiS na předškolní pedagogiku), nastoupila jsem do MŠ a jsem v 8. platové skupině, kde budu mít základ 16 100 Kč. Kamarádka nastoupila taky do MŠ, má stejný titul, stejnou náplň práce, stejnou školu a základní plat má těch 20 200 Kč. Jak je to možné? Podle čeho se to tedy určuje? Záleží na ředitelce?

Jaroslav
Jaroslav

Dobrý den. Mám odpracováno 48 let na ZUŠ. Vzdělání konzervatoř. Od září 2007 pracuji jako důchodce na Dohodu o pracovní činnosti. Celých osm let pobírám stejnou odměnu ve výši 150,- Kč/hod., protože škola “nemá peníze”. Tato částka je o hodně nižší, než nástupní plat učitele bez praxe. Není to v rozporu s § 110, odstavec 1 Zákoníku práce? Na jiných školách, kde jsem souběžně pracoval, jsem měl smlouvu na zkrácený úvazek a zařazení 12/5.
Děkuji za odpověď.

Miroslava Nováková
Miroslava Nováková
Dobrý den, ráda bych věděla, do které platové třídy bych měla být zařazena. Maturovala jsem v roce 1985, od maturity učím na MŠ, mateřskou dovolenou jsem čerpala 2 roky a 7 měsíců. Mám dokončeno BC studium speciální pedagogiky. Jako každá jiná učitelka MŠ zpracovávám výchovný program třídy – tzv. třídní vzdělávací plán, plním výchovnou činnost dětí. Ve třídě mám zařazeno dítě s kombinovanou vadou, další dítko s mutismem a podezřením na Aspergerovu nemoc, denně měříme glykemii dalšímu dítku, které si píchá inzulin… Vše bez asistence a při počtu 28 dětí. Dále již nemluvím o dvou dětech s poruchou chování a… Číst vice »
Ivana Jírovská
Ivana Jírovská

Jsem ve starobním důchodu, pracuji na dohodu jako učitelka ZŠ, mám třetinový úvazek a čistého beru kolem 5 000 Kč. Zařazení mi píšou 12/5. Není to málo?

Marek
Marek

Dobrý den,
v současné době učím na 2. stupni ZŠ, mám vystudovaný Bc. titul v oboru, který učím a momentálně jsem v prvním ročníku navazujícího Mgr. studia. Minulý školní rok jsem učil od 1.10. na soukromé střední škole (první praxe cca 9 měsíců, úvazek 0,75). Teď mám úvazek 1 a mám jakožto řadový pedagog (učitel) 11. platovou třídu 1. stupně. Neměl bych být zařazen v 12. platové třídě? Předem děkuji za odpověď.

Libuše Štická
Libuše Štická

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co znamená u výchovného poradce na ZŠ, který je zařazen do 13. platové třídy, náplň práce: “- Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.”
Děkuji za odpověď.

eva sklenářová
eva sklenářová

Dobrý den,
prosím, sdělte mi, zda je možno přeřadit všechny aprobované učitele ZŠ do stejného platového stupně 2, platové třídy 12, kvůli nedostatků financí.
V tomto případě si služebně nejstarší platově pohorší, kdežto služebně nejmladší polepší.
Již se stalo v roce 2012. Jak se postupovat?
Děkuji ES

Mgr. Jarmila Venclíková
Mgr. Jarmila Venclíková
Chtěla bych se vyjádřit k nové platové tabulce pedagogů (správný češtinář nezačne oslovením Dobrý den – komu?) – byla jsem potěšena navýšením platu od 1.11.2015 ve své 12. platové třídě, stupeň 5, naše nová ministryně “uznala” za vhodné opět zařadit 6. platový stupeň po 32 letech praxe (příští školní rok mne čeká), ovšem zvýšení ani ne o 500,- Kč mne rozladilo – za těch skoro 32 let praxe jsem se musela hodně vzdělávat zejména v oboru informačních technologií a ve svém oboru čeština vzhledem k zavedení společné části maturitní zkoušky, zavést moderní formy výuky na střední škole, kde již 20… Číst vice »
Novotná Eva
Novotná Eva

Dobrý den.
Moje otázka zní: Do jaké platové třídy budu zařazená jako vedoucí učitelka MŠ, s titulem Bc. v oboru předškolní pedagogika a 15 let praxe, pokud si zpracovávám a aktualizuji sama ŠVP? Bude to 9. nebo 10. platová třída? Moc nechápu, co je myšleno pod pojmem koordinace ŠVP?
Děkuji!
Novotná

Lubomír Malý
Lubomír Malý

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda soukromé střední školy musí taktéž dodržovat platové tabulky? Děkuji za odpověď.

Vlaďka
Vlaďka

Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, kde provádím diagnostiku, mám 25 let pedagogické praxe, VŠ Speciální pedagogiku. Do které platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji za odpověď.

ludmila
ludmila

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, zda se stále odečítají dva roky z praxe. Jsem učitelka v mateřské škole s praxí 33 let a pracuji ve třídě s upraveným vzdělávacím programem pro zdravotně postižené děti – tvořím třídní vzdělávací plán a individuálně vzdělávací plány. Vzdělání mám střední pedagogické s maturitou a speciální pedagogiku v oboru celoživotního vzdělávání na VŠ. Jsem zařazená do 9. třídy, 5. stupeň. Je to tak v pořádku? A jestliže není, poraďte, co můžu podniknout. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Ludmila

Dagmar Fidlerová
Dagmar Fidlerová

Dobrý den,
pracuji ve speciální třídě pro děti s vadami zraku při běžné mateřské škole, praxe 37 let v oboru, vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku, v roce 2011 jsem vykonala státní rigorózní zkoušku na téma reedukace zraku v MŠ, v současnosti zařazena v 10. platové třídě a 6. platovém stupni. Dokončila jsem pro mateřské školy “Metodiku reedukace zraku formou hry”, kterou ještě bohužel nemám publikovanou. Jak mám postupovat, abych se dostala do vyšší platové třídy (můj zaměstnavatel tvrdí, že je to pouze moje soukromá věc)? Děkuji za odpověď.

Malina
Malina

Prosím o radu. Mám vystudováno Mgr. studium – Hv, Čj a Pedagogiku volného času. Mohla bych se ucházet o zaměstnání učitelky díky PVČ v MŠ?

volek
volek

Můžete se, PÁNI učitelé, stydět. Chcete platy, které nemají lidé těžce pracující celý život. Jděte do výroby, hrdinové, až odřete 220, 230 hodin měsíčně, ani na ten Vámi požadovaný plat nedosáhnete. Není to, vážení, tak trochu vydírání? Můžete se akorát stydět.

Karla Fanková
Karla Fanková
Dobrý den, pane Volku. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ. Přijímám Váš návrh. Půjdu do výroby na 230 hodin. Vy půjdete místo mě učit. Domluvme se na výměně po dobu 1 měsíce. Dokážete-li dle plánu naučit mé žáky naplánované učivo a zvládnete-li mou třídu se 30 žáky, z toho je 22 chlapců, pak se klidně budu stydět. Napište, kdy, kde a já jdu do toho. Jo, a ve škole musíte být od 7.00, ať si stihnete připravit tabuli. Denně po vyučování musíte dětem opravit sešity a pracovní sešity, takže odcházet budete nejdříve v 15.30. Já budu za Vás také celou… Číst vice »
Lenka Komárková
Lenka Komárková

Dobrý den, jsem učitelka v mateřské škole, loni jsem ukončila bakalářské studium – obor učitelství pro mateřské školy, letos jsem úspěšně složila přijímací zkoušku na navazující magisterské studium – obor předškolní pedagogika. Vedení školy s tímto nesouhlasí, nechce mi studium umožnit, ačkoli provoz školy nenarušuje. Postupuje vedení školy správně? Nemám nárok si vzdělání doplňovat formou vysokoškolského studia?

wpDiscuz
loading
×