decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platy učitelů: měsíční základ 19 850 až 40 160 Kč

Napříč celou společností převládá odnepaměti názor, že vzdělávání nejmladších generací patří mezi priority, a práce ve školství proto zasluhuje solidní odměnu. Současný žebříček mezd podle profesí ukazuje, že kantořina je skutečně odměňovaná nadprůměrně, lépe než těžební a zpracovatelský průmysl, sociální nebo zdravotní péče. Platy učitelů upravuje nová tabulka, kterou vláda svým nařízením určila pedagogickým pracovníkům ve veřejném sektoru. Posuďte sami, jestli lidé zodpovědní za děti a mládež dostanou adekvátní peníze!

Začínající pedagožce, která vychovává děti v mateřské škole podle zadaného vzdělávacího programu, náleží základní měsíční hrubý plat 19 850 Kč. Skoro všichni její ostatní kolegové berou více. Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 40 160 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení. Mezi těmito krajními případy najdeme širokou škálu, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 11. 2017

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce. Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené. Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, platy učitelů přesto nejsou stanovené zcela centrálně. Prostor pro subjektivní interpretaci skýtá také katalog prací, který upřesňuje platové třídy. Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 9. třídy. Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme již do 10. třídy.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 12.310 13.360 14.450 15.660 19.850 24.810 25.020 25.470 26.020 26.650 27.640
2 12.770 13.840 15.050 16.300 20.420 25.030 25.250 25.910 26.570 27.460 28.940
3 13.570 14.760 16.010 17.440 20.960 25.320 25.640 26.250 27.630 28.610 30.500
4 14.510 15.760 17.120 18.530 21.920 25.850 26.430 27.230 28.790 30.710 33.030
5 15.430 16.790 18.230 19.830 22.900 26.650 27.270 28.380 30.580 33.070 36.290
6 16.750 18.210 19.740 21.450 24.520 28.010 28.780 29.950 33.140 35.800 39.220
7 17.220 18.700 20.290 22.050 25.220 28.650 29.400 30.760 33.930 36.700 40.160

Jinou tabulku mají zaměstnanci ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra. Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14. Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v nové tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: “Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.”

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a  didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.
 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.
 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu. Soukromou mateřskou nebo základní školu nenavštěvují ani 2 % dětí, zatímco soukromé střední školy vzdělávají skoro 16 % studentů a privátní vyšší odborné školy mají více než třetinové zastoupení. Odměny pedagogů tady mají větší rozptyl, především směrem nahoru. Například mzdy na privátní základní škole a gymnáziu Open Gate jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejných školách, tedy aspoň podle některých bývalých zaměstnanců.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Lis 2017   /   

Tags: plat, povolání, učitel

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

87 Komentáře zapnuto "Platy učitelů: měsíční základ 19 850 až 40 160 Kč"

Upozornit na
avatar
Hana 0brová
Hana 0brová

s titulem Dis. učitel v MŠ po škole bez praxe VOŠ do jaké platové třídy je zařazen.
Dále jen s maturitou v oboru pro MŠ je po škole bez praxe zařazen do jaké platové třídy.
Děkuji Hanka

Eliška
Eliška

Momentálně rok pracuji v MŠ, přemýšlím o přechodu na SŠ s VOŠ. Jednalo by se o předměty psychologie a tělesná výchova, které mám vystudované. Ráda bych se zeptala na platové podmínky? Děkuji Eliška.

Iveta
Iveta

Dobrý den. Platí, prosím, tyto podmínky i pro učitele na soukromých školách (myslím s.r.o., o.p.s.)??? Od září bych mohla učit biologii na jednom soukromém gymnáziu. Jsem absolventkou VŠ v oboru biologie – tělesná výchova pro SŠ, zatím bez pedagogické praxe. Jaký plat by mi měl náležet? Děkuji.

Iveta
Iveta

Mám tomu rozumět tak, že by mi tedy po 5 letech VŠ studia měla náležet 6. platová třída (Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech) a to 12 tis. hrubého ? To by vyznělo jako tvrdý kapitalismus snad ne?

Iveta
Iveta

nebo naopak i jako tvrdý komunismus, kdy se tady znevažovala práce duševně pracujících….

Jana
Jana

Dobrý den, může ředitel školy z nedostatku finančních prostředků přeřadit učitele z 12. platové třídy do 11.?

Alena
Alena

Dobrý den, pracuji ve školství od roku 1982. Učím na ZŠ – 1. stupeň, odpracovaných mám 32 let. Platový stupeň mám ten nejvyšší 5 a platovou třídu 12, už delší dobu. Chtěla bych objasnit, co znamená “podle náročnosti práce”, což je uvedeno u rostoucí platové třídy. Jakým způsobem je možné požádat o zvýšení platu na vyšší platovou třídu? Osobní příplatek nemám. Děkuji za odpověď.

Irena
Irena

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jaké platové třídy bych byla zařazena jako vychovatelka v družině ZŠ a asistentka pedagoga? Mám vystudováno Bc. a Mgr. Učitelství odborných předmětů pro SŠ a ve školství pracuji 25 let. Děkuji.

Kateřina
Kateřina

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, do jaké budu spadat platové třídy. Jsem v 5. ročníku na VŠ, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Praxe žádná, střední škola – SPgŠ. Od září budu na plný úvazek třídní učitelka 2. třídy.
Děkuji za odpověď,
Kateřina.

Natalie
Natalie

Zdravím, pracuji jako asistentka pedagoga a jsem zařazena do platové třídy 8, od září bych měla nastoupit i do družiny jako vedoucí vychovatelka. Chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy to spadá. Děkuji.

Michaela
Michaela

Dobrý den. Zajímá mě, zda mám nárok na započítání let strávených na rodičovském příspěvku do praxe? Do zaměstnání jsem nastoupila až po ukončení rodičáku, což bylo dohromady 8 let, v té době jsem také studovala. Bylo mi sděleno, že nikoliv – že bych musela nastoupit na RD v průběhu zaměstnání. Je to pravda? Děkuji.

Šárka
Šárka

Dobrý den,
jsem čerstvě po škole (mám titul DiS na předškolní pedagogiku), nastoupila jsem do MŠ a jsem v 8. platové skupině, kde budu mít základ 16 100 Kč. Kamarádka nastoupila taky do MŠ, má stejný titul, stejnou náplň práce, stejnou školu a základní plat má těch 20 200 Kč. Jak je to možné? Podle čeho se to tedy určuje? Záleží na ředitelce?

Jaroslav
Jaroslav

Dobrý den. Mám odpracováno 48 let na ZUŠ. Vzdělání konzervatoř. Od září 2007 pracuji jako důchodce na Dohodu o pracovní činnosti. Celých osm let pobírám stejnou odměnu ve výši 150,- Kč/hod., protože škola “nemá peníze”. Tato částka je o hodně nižší, než nástupní plat učitele bez praxe. Není to v rozporu s § 110, odstavec 1 Zákoníku práce? Na jiných školách, kde jsem souběžně pracoval, jsem měl smlouvu na zkrácený úvazek a zařazení 12/5.
Děkuji za odpověď.

Miroslava Nováková
Miroslava Nováková
Dobrý den, ráda bych věděla, do které platové třídy bych měla být zařazena. Maturovala jsem v roce 1985, od maturity učím na MŠ, mateřskou dovolenou jsem čerpala 2 roky a 7 měsíců. Mám dokončeno BC studium speciální pedagogiky. Jako každá jiná učitelka MŠ zpracovávám výchovný program třídy – tzv. třídní vzdělávací plán, plním výchovnou činnost dětí. Ve třídě mám zařazeno dítě s kombinovanou vadou, další dítko s mutismem a podezřením na Aspergerovu nemoc, denně měříme glykemii dalšímu dítku, které si píchá inzulin… Vše bez asistence a při počtu 28 dětí. Dále již nemluvím o dvou dětech s poruchou chování a… Číst vice »
Ivana Jírovská
Ivana Jírovská

Jsem ve starobním důchodu, pracuji na dohodu jako učitelka ZŠ, mám třetinový úvazek a čistého beru kolem 5 000 Kč. Zařazení mi píšou 12/5. Není to málo?

Marek
Marek

Dobrý den,
v současné době učím na 2. stupni ZŠ, mám vystudovaný Bc. titul v oboru, který učím a momentálně jsem v prvním ročníku navazujícího Mgr. studia. Minulý školní rok jsem učil od 1.10. na soukromé střední škole (první praxe cca 9 měsíců, úvazek 0,75). Teď mám úvazek 1 a mám jakožto řadový pedagog (učitel) 11. platovou třídu 1. stupně. Neměl bych být zařazen v 12. platové třídě? Předem děkuji za odpověď.

Libuše Štická
Libuše Štická

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co znamená u výchovného poradce na ZŠ, který je zařazen do 13. platové třídy, náplň práce: “- Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.”
Děkuji za odpověď.

eva sklenářová
eva sklenářová

Dobrý den,
prosím, sdělte mi, zda je možno přeřadit všechny aprobované učitele ZŠ do stejného platového stupně 2, platové třídy 12, kvůli nedostatků financí.
V tomto případě si služebně nejstarší platově pohorší, kdežto služebně nejmladší polepší.
Již se stalo v roce 2012. Jak se postupovat?
Děkuji ES

Mgr. Jarmila Venclíková
Mgr. Jarmila Venclíková
Chtěla bych se vyjádřit k nové platové tabulce pedagogů (správný češtinář nezačne oslovením Dobrý den – komu?) – byla jsem potěšena navýšením platu od 1.11.2015 ve své 12. platové třídě, stupeň 5, naše nová ministryně “uznala” za vhodné opět zařadit 6. platový stupeň po 32 letech praxe (příští školní rok mne čeká), ovšem zvýšení ani ne o 500,- Kč mne rozladilo – za těch skoro 32 let praxe jsem se musela hodně vzdělávat zejména v oboru informačních technologií a ve svém oboru čeština vzhledem k zavedení společné části maturitní zkoušky, zavést moderní formy výuky na střední škole, kde již 20… Číst vice »
Novotná Eva
Novotná Eva

Dobrý den.
Moje otázka zní: Do jaké platové třídy budu zařazená jako vedoucí učitelka MŠ, s titulem Bc. v oboru předškolní pedagogika a 15 let praxe, pokud si zpracovávám a aktualizuji sama ŠVP? Bude to 9. nebo 10. platová třída? Moc nechápu, co je myšleno pod pojmem koordinace ŠVP?
Děkuji!
Novotná

Lubomír Malý
Lubomír Malý

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda soukromé střední školy musí taktéž dodržovat platové tabulky? Děkuji za odpověď.

Vlaďka
Vlaďka

Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, kde provádím diagnostiku, mám 25 let pedagogické praxe, VŠ Speciální pedagogiku. Do které platové třídy bych měla být zařazena? Děkuji za odpověď.

ludmila
ludmila

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla, zda se stále odečítají dva roky z praxe. Jsem učitelka v mateřské škole s praxí 33 let a pracuji ve třídě s upraveným vzdělávacím programem pro zdravotně postižené děti – tvořím třídní vzdělávací plán a individuálně vzdělávací plány. Vzdělání mám střední pedagogické s maturitou a speciální pedagogiku v oboru celoživotního vzdělávání na VŠ. Jsem zařazená do 9. třídy, 5. stupeň. Je to tak v pořádku? A jestliže není, poraďte, co můžu podniknout. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Ludmila

Dagmar Fidlerová
Dagmar Fidlerová

Dobrý den,
pracuji ve speciální třídě pro děti s vadami zraku při běžné mateřské škole, praxe 37 let v oboru, vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogika předškolního věku se zaměřením na speciální pedagogiku, v roce 2011 jsem vykonala státní rigorózní zkoušku na téma reedukace zraku v MŠ, v současnosti zařazena v 10. platové třídě a 6. platovém stupni. Dokončila jsem pro mateřské školy “Metodiku reedukace zraku formou hry”, kterou ještě bohužel nemám publikovanou. Jak mám postupovat, abych se dostala do vyšší platové třídy (můj zaměstnavatel tvrdí, že je to pouze moje soukromá věc)? Děkuji za odpověď.

Malina
Malina

Prosím o radu. Mám vystudováno Mgr. studium – Hv, Čj a Pedagogiku volného času. Mohla bych se ucházet o zaměstnání učitelky díky PVČ v MŠ?

volek
volek

Můžete se, PÁNI učitelé, stydět. Chcete platy, které nemají lidé těžce pracující celý život. Jděte do výroby, hrdinové, až odřete 220, 230 hodin měsíčně, ani na ten Vámi požadovaný plat nedosáhnete. Není to, vážení, tak trochu vydírání? Můžete se akorát stydět.

Karla Fanková
Karla Fanková
Dobrý den, pane Volku. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ. Přijímám Váš návrh. Půjdu do výroby na 230 hodin. Vy půjdete místo mě učit. Domluvme se na výměně po dobu 1 měsíce. Dokážete-li dle plánu naučit mé žáky naplánované učivo a zvládnete-li mou třídu se 30 žáky, z toho je 22 chlapců, pak se klidně budu stydět. Napište, kdy, kde a já jdu do toho. Jo, a ve škole musíte být od 7.00, ať si stihnete připravit tabuli. Denně po vyučování musíte dětem opravit sešity a pracovní sešity, takže odcházet budete nejdříve v 15.30. Já budu za Vás také celou… Číst vice »
Lenka Komárková
Lenka Komárková

Dobrý den, jsem učitelka v mateřské škole, loni jsem ukončila bakalářské studium – obor učitelství pro mateřské školy, letos jsem úspěšně složila přijímací zkoušku na navazující magisterské studium – obor předškolní pedagogika. Vedení školy s tímto nesouhlasí, nechce mi studium umožnit, ačkoli provoz školy nenarušuje. Postupuje vedení školy správně? Nemám nárok si vzdělání doplňovat formou vysokoškolského studia?

wpDiscuz
loading
×