decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Porodní asistentka: dnešní ceny dávné profese

“Navštěvujete svoji vlastní kadeřnici, zubařku nebo švadlenu? Kdysi bývalo zvykem, že každá rodina měla také odbornici, která pomáhala přivádět na svět děti,” naléhá nezisková organizace, usilující “o návrat přirozených porodů”. Podobná proklamace možná leckomu zavání přílišnou alternativou nebo sociálním liberalismem. Ale dnešní porodní asistentka stále častěji působí samostatně, protože její služby bývají žádané a poměrně dobře placené.

Soukromnice účtují kolem 7 000 Kč za kompletní servis

Nyní pomineme duly, které poskytují psychickou podporu. Registrovaná porodní asistentka patří mezi zdravotnické pracovníky, takže musí mít vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb. Kromě dílčích služeb obyčejně nabízí také zajímavý “all-inclusive”, nastavený například následovně.

 • nepřetržitá pohotovost v závěru těhotenství
 • poradenství po telefonu
 • 2 osobní schůzky, první před a druhá po porodu
 • péče o ženu při kontrakcích a rození miminka
 • pomoc po porodu (cca 2 hodiny)
 • materiál, cestovné a režie

Celý “balíček” stává kolem 7 000 Kč. Samotná pohotovost náhradnice pro případ, že hlavní porodní asistentka onemocní, přijde zhruba na 2 000 Kč, hodinová konzultace na 400 Kč (což odpovídá péči levnějšího psychologa). Připadají vám uvedené částky přemrštěné, nebo příliš skromné?

K fungující “živnosti” potřebujeme reklamu, nebo ještě lépe reference spokojených klientek. Šikovné porodní asistentky bývají natolik žádané, že některé objednávky odmítají a směřují k užší specializaci – třeba předporodním kurzům, laktačnímu poradenství nebo plaveckým kroužkům pro kojence a batolata. Nejedna přitom zůstává zaměstnaná ve veřejném sektoru, kterému věnujeme závěrečnou kapitolku.

Porodní asistentka je zařazená do platové třídy podle svojí práce

V oficiálním Katalogu pracíPORODNÍ ASISTENTKA číslo 2.19.14. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jejímu zaměstnavateli. Jinou stupnici má běžná nemocnice, jinou zdravotnické zařízení Ministerstva obrany nebo Vězeňská služba. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný základní plat porodní asistentky, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Porodní asistentka v 9. platové třídě

 1. Poskytování ošetřovatelské péče v porodní asistenci pod odborným dohledem při fyziologickém průběhu těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí.

Porodní asistentka v 10. platové třídě

 1. Plánování ošetřovatelské péče v porodní asistenci bez odborného dohledu.
 2. Poskytování, případně zajišťování ošetřovatelské péče v porodní asistenci bez odborného dohledu a poskytování rad ženám během těhotenství, při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky. Vedení fyziologického porodu, péče o fyziologické novorozence, diagnostika těhotenství a příprava rodiček k operačním výkonům. Provádění poradenské činnosti v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, sexuálně přenosných chorob, epidemiologické ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.

Porodní asistentka v 11. platové třídě

 1. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii a péče v porodní asistenci bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti při komplikovaném porodu a vysoce specializovaných gynekologických výkonech a instrumentace při porodu císařským řezem.
 2. Zajišťování cílených preventivních programů včetně zajišťování gynekologického screeningu, ke kterému je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na  specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech.
 4. Provádění zdravotní výchovy žen a dalších osob včetně přípravy edukačních materiálů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

Porodní asistentka ve 12. platové třídě

 1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů včetně péče o rizikového nebo patologického novorozence na porodním sále na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení, možného rizika pro pacienta a hodnocení jeho stavu.
 2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v porodní asistenci, například ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
 3. Stanovování zásadní strategie a koncepce péče v porodní asistenci nebo koncepce a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce strategie zdravotní výchovy v oboru, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování péče v porodní asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

Porodní asistentka může vstoupit do České konfederace porodních asistentek nebo Unie porodních asistentek.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Led 2017   /   

Tags: plat, povolání, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×