decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod bydlení výslovně nezmiňuje, ale apeluje: “Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.” Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Oproti loňsku, vláda snižuje maximální příspěvek na bydlení 2017. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. “Maximální výše příspěvku se mění podle skutečného vývoje cen komodit v oblasti bydlení a neurčuje si je v žádném případě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani vláda. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází zákonně k navýšení uznatelných nákladů,” vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům pomůže kalkulačka

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Příspěvek na bydleníNa podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Rodinou zákon o státní sociální podpoře rozumí všechny osoby mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítá se její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2017!

Příspěvek na bydlení 2017 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další “náklady za plnění poskytované s užíváním bytu”, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv “částkami za kalendářní měsíc”.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 195 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 650 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 8 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 7 720 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 22 057 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Hlavní m. Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna7 7206 1145 8224 9504 763(711)
dvě11 004 8 8068 4077 2136 957(973)
tři14 89612 02211 5009 9399 604(1 272)
čtyři a více18 57715 11214 48212 59912 195(1 572)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc ve vlastním, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme “srovnatelné náklady” a případně pevná paliva “částkami za kalendářní měsíc”. Čtenáři v diskusním fóru níže správně upozornili, že srovnatelní náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 769 Kč a čisté měsíční příjmy 22 000 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 660 Kč, čímž dostaneme celkem 6 429 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 429 – (22 000 x 0,3) = 6 429 – 6 600 = měsíční příspěvek na bydlení 0 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Podle zákona nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 8 880 – (6 620 x 0,35) = 8 880 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 563 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
Tzv. srovnatelné nákladyEnergie, odpadPevná palivaUznatelné náklady celkem
jedna1 944dle útraty7114 357
dvě2 660dle útraty9736 429
tři3 478dle útraty1 2728 880
čtyři a více4 194dle útraty1 57211 244

Podpora v roce 2017 stále nemá časové omezení

Už předloni potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvek na bydlení nijak časově neomezuje. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom “84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let”. Také letos mohou příspěvek na bydlení pobírat neomezeně dlouho nejenom domácnosti seniorů starších 70 let a postižených lidí, kteří žijí ve speciálně pro ně upravených bytech, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Například že příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

  • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
  • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
  • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
    • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
    • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
  • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
  • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
  • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

(Originál článku byl zveřejněný 18.11.2014 a následně několikrát aktualizovaný. Autor fotografie: Efraimstochter.)

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
16. Pro 2016   /   

Tags: bydlení, plat, sociální dávky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

564 Komentáře zapnuto "Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!"

Upozornit na
avatar
Jana
Jana

Dobrý den, můžu žádat o příspěvek na bydlení, pokud mám auto a chatu? Děkuji. Jana

Jana
Jana

V roce 2015 jsem žádala o hmotnou nouzi, kterou jsem v září ukončila nástupem do práce. Teď budu prosit pouze o příspěvek na bydlení, i když nemám pět měsíců žádný příjem. Můžou se zajímat, proč nechci pomoc v hmotné nouzi, kterou jsem žádala v loňském roce? Také mě zajímá, jestli budou chtít vědět, z čeho žiji, když nemám žádný příjem. Musím svoji situaci nějak vysvětlovat? Děkuji. JANA

Hana Kliková
Hana Kliková

Dobrý den, syn má byt v osobním vlastnictví, ale trvalé bydliště má jinde. Může mi pronajmout svůj byt? Jsem v invalidním důchodu a bydliště mám v jeho bytě. Bydlím tam sama. Mám nárok na příspěvek na bydlení? Synovi platím 11 000 Kč a on ze svého účtu hradí veškeré poplatky. Důchod mám 9 000 Kč. Pokud mám na příspěvek nárok, co proto mám udělat? Děkuji za odpověď. Kliková

Miloš Peřina
Miloš Peřina
Dobrý den, docela by mě zajímalo, jak se ve snížení normativních nákladů na bydlení promítne stálé zvyšování vodného, stočného, všech cen (kromě ceny za komoditu) – tzn. paušálních plateb, plateb za dopravu, ostatní služby atd. v případě elektřiny i plynu. Myslím, že faktické náklady na bydlení stále a nepřetržitě rostou. Statistika je věc kouzelná. Šetřete a my vám zase zdražíme. Tak ať mi někdo vysvětlí, jak se mají lidé chovat. Šetřit energie, nebo ne? Třídit odpad, nebo ne? Stále pečlivěji třídím (popelnice na BIO, směsný odpad, využívám sběrný dvůr atd.). Výsledek? Během dvou roků o 150 Kč dražší svoz odpadů.… Číst vice »
Jana
Jana

Dobrý den, můžu požádat o příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí roku 2016 ještě v lednu 2017, nebo to muselo být do konce prosince 2016? Děkuji. JANA

Jana
Jana
Dobrý den, mám ještě několik dotazů. 1/ Pokud bych ještě zažádala o příspěvek na 3. čtvrtletí a příspěvek by mi byl přiznán, kdy bych mohla dostat peníze? Dostala bych všechno najednou, nebo po měsíci? 2/ Pokud pobírám příspěvek na bydlení a další čtvrtletí nebudu žádat, zruší mně dávku na další čtvrtletí automaticky, nebo musím nahlásit, že už žádat nebudu? 3/ Pokud mám účet, musím ho každý měsíc předkládat, i když platím nájem a inkaso hotově? 4/ Pokud si udělám daňové přiznání za rok na finančním úřadu a od nového roku nebudu žádat o příspěvek na bydlení, musím jim doložit, kolik… Číst vice »
Jana
Jana
Dobrý den, měla jsem předchozí otázku, zda můžu ještě požádat o příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí. Volala jsem na úřad (nechci jmenovat), kde mi bylo řečeno, že to už není možné, že jsem podle systému měla čas do konce prosince, že nyní musím doložit příjmy + výdaje za 3. a 4. čtvrtletí, a dostanu dávku za 4. čtvrtletí, protože jsem předchozí kvartál prošvihla. Zavolala jsem na úřad ještě jiné paní a ta mi řekla, že můžu žádat tři měsíce zpětně, tedy že bych ještě mohla žádat za 3. čtvrtletí. Nevím, co je správně. Tři měsíce se počítají od září,… Číst vice »
Petra
Petra
Dobrý den, zajímá mě roční vyúčtování a následné formality na úřadě. Problém je, že mi byt pronajímá babička, která podle svých slov veškeré takové papíry dávala insolvenčnímu správci. Na úřadě tedy mohu doložit předloňský účet za elektřinu, ale nemohu doložit vodu a plyn (zálohy na tyto energie jsou 1 200 Kč, 500 Kč a 1 700 Kč). Navíc na dodávkách vody a plynu byl dluh, byt obývaný mnou a synem bude brzy prodán v rámci insolvence. Takže radši beru vodu ze studny, místo plynu máme tuhá paliva (topíme v krbu), ale nájemní smlouva se neměnila, tudíž obsahuje stejné zálohy jako… Číst vice »
Alex
Alex
Dobrý den. Prosím o radu. Jsem samoživitelka, mám 2 děti. Bydlím v bytě (a mám i trvalé bydliště), jehož majitelem je developerská společnost, která celý činžovní dům postavila. Tato společnost celý dům dala do nájmu akciové společnosti, kde jsou v představenstvu jednatelé developerské společnosti. A já jsem tedy podepsala podnájemní smlouvu s tou akciovou společností. Když jsem byla žádat o příspěvek na bydlení, nechtěli se se mnou ani bavit, nemám prý nájemní smlouvu, takže nemám nárok. Mám se prý přestěhovat jinam. V našem městě ale není moc bytů k pronájmu a když, tak ještě za vyšší cenu. Nějak se nemůžu… Číst vice »
Alex
Alex

Dobrý den, včera jsem byla na Úřadě práce žádat o příspěvek na bydlení a jen mne zarazila jedna věc: dle úřednice jsem si musela vybrat, zda budu chtít do nákladů zahrnout zaplacený plyn, anebo pevná paliva. Topíme jak plynem, tak pevnými palivy a plyn používám i na ohřev vody a vaření. Řekla to úřednice správně? Děkuji předem za odpověď. :-)

Helana Vovsova
Helana Vovsova

Dobrý den, zavčas jsem nenahlásila, že má dcera novou adresu trvalého pobytu. Myslela jsem, že stačí počkat do dalšího čtvrtletí. Kolik asi budu muset vracet, když příspěvek byl 3 500 Kč? Děkuji. Helena

Aneta
Aneta
Dobrý den, byl mi teď v lednu vyplacen příspěvek říjen-listopad-prosinec. Došel mi dopis, že od teď bude příspěvek chodit měsíčně a každé čtvrtletí doložím: náklady na bydlení + příjmy. Náklady na bydlení budu tedy v dubnu podávat za 1. čtvrtletí (leden-únor-březen)? Příjmy žádné nemám, musím tedy v 1. čtvrtletí potvrdit, že jsem neměla příjem za 4. čtvrtletí? Našla jsem na internetu, že ano, ale nevím, jestli to chápu dobře. V březnu se mi narodí syn, jsem svobodná a otec má trvalý pobyt jinde. Nebudu po něm požadovat výživné, jelikož jsme se nerozešli, pouze žijeme odděleně. Bude to problém? A poslední… Číst vice »
zdenca
zdenca
Dobrý den, přítel měl problémy, které se mnou nechtěl řešit, ale 3 měsíce mi nedal ani korunu. V prosinci se odstěhoval. V nájemní smlouvě (na dobu určitou) jsme byli uvedeni oba, takže jsem majitele bytu požádala, aby přítele “vyškrtl”. Od ledna mám tedy novou smlouvu, kde jsem uvedená pouze já. S přítelem máme 2 děti a jsme dohodnutí, že mně bude dávat 3 000 Kč měsíčně. V lednu mi poskytl víc, aby mi pomohl splatit dluh, který vznikl na nájmu skrze vzpomínaný 3měsíční “výpadek”. Moje otázka zní. Mohu žádat příspěvek na bydlení, když zatím nechci řešit přes soud alimenty? Chtěli… Číst vice »
Aneta
Aneta

Takže dojde-li první rodičovský příspěvek v dubnu, druhý v květnu, třetí v červnu – uvedu tyto příjmy až v červenci, kdy budu dokládat finance za 2. čtvrtletí? A v dubu, když budu dokládat finance za 1. čtvrtletí, uvedu nulové příjmy?

Jana
Jana

Dobrý den, mohu zažádat o příspěvek na bydlení, když pobírám částečný invalidní důchod 7 000 Kč, bydlím v nájmu a majitel nemovitosti má trvalý pobyt hlášený zde, ale žije jinde? Předem děkuji za odpověď.

Zdeňka Kaplanová
Zdeňka Kaplanová

Dobrý den, prosím Vás pěkně, pobírám důchod 6 100 Kč a příspěvek na bydlení 2 100 Kč. Žiji sama a v osobním vlastnictví mám byt, který bych ráda darovala synovci. Všechny složenky budou napsané stále na mě, tak jako doposud. Ráda bych věděla, jestli budu mít nárok na příspěvek na bydlení, když daruji byt synovci. Děkuji za odpověď.

Jarmila
Jarmila

Dobrý den. Ráda bych žádala příspěvek na bydlení, ale mám stavební spoření, které bude možno vybrat již za dva měsíce. Je podmínka nemít toto spoření? Můžu ho nechat běžet a žádat o příspěvek? Šetřím jenom po dvou stovkách dětem. Spoření je založeno na mě. Bude to mít vliv? Děkuji.

Jan Vadlejch
Jan Vadlejch

Dobrý den, prosím Vás, je velký problém, když prokážu příjem nikoli do posledního dne v měsíci, ale teprve 2. května? Co mám očekávat? Děkuji předem za informaci. Vadlejch

Lenka Chuchlová
Lenka Chuchlová

Dobrý den, pane Woffe, bydlím ve městě s 90 tisíci obyvateli. Můj měsíční příjem je zhruba 11 tisíc čistého + 3 tisíce alimenty, jsem matka samoživitelka. Mám trvalý pobyt v družstevním bytě, kde nájemné činí 8 600 Kč + 200 Kč plyn + 700 Kč elektřina. Myslíte, že mám nárok na příspěvek? A je pravda, že mohu žádat až po 3 měsících? Děkuji. Lenka

Jarmila
Jarmila
Dobrý den. Nerozumím výpočtu příspěvku. Plat mám 20 000 Kč čistého, někdy méně. Náklady na základě nájemní smlouvy 13 000 Kč. Bydlíme v brněnském obecním bytě: já + dvě děti do 15 let. Podle kalkulačky mně vždy vyjde příspěvek hezky okolo 7 000 Kč. Vzor výpočtu v tabulce nad článkem také vypadá výborně, vychází mi 6 500 Kč Ale když vypočítám životní minimum pro nás tři, vychází, že nemám nárok na nic. Prosím, jaký je tedy správný postup? Platí vysvětlení na začátku článku pro nájemníky? Selsky shrnuto, že náklady na bydlení nemají obyvateli bytu ukrojit více než třetinu výplaty? Moc… Číst vice »
Anna
Anna

Dobrý den, nevím, jak začít. Od 1.6. 2017 jsem na neschopence. Mám insolvenci, ale teď jsem dostala od Pražské správy sociálního zabezpečení pouze nějakých 1 150 Kč. Moje emailová komunikace s dávkovou specialistkou prakticky nikam nevede. Chci se zeptat, jestli bych dostala alespoň příspěvek na nájem. Pobírám částečný invalidní důchod ve výšce cca 3 000 Kč.
Děkuji. Anna

Lenka
Lenka

Dobrý den, můžu žádat o příspěvek na bydlení “sama na sebe”, když pobírám rodičovský příspěvek? Děkuji. L.

Tatiana
Tatiana

Dobrý večer, jsem studentka a bydlím sama v bytě, na nájemní smlouvu, mám tady i trvalé bydliště. Jako přivýdělek brávám pár brigád, na Dohodu o provedení práce. Každý měsíc mám tak výplatu jinou (někdy 10 tisíc, jindy 3 tisíce Kč), podle toho, kolikrát jdu pracovat. Započítává se takový příjem mezi příjmy rozhodující o příspěvku?
Děkuji Vám za odpověď.

1 8 9 10
wpDiscuz
loading
×