decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod bydlení výslovně nezmiňuje, ale apeluje: “Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.” Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Oproti loňsku, vláda snižuje maximální příspěvek na bydlení 2017. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. “Maximální výše příspěvku se mění podle skutečného vývoje cen komodit v oblasti bydlení a neurčuje si je v žádném případě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani vláda. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází zákonně k navýšení uznatelných nákladů,” vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům pomůže kalkulačka

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Příspěvek na bydleníNa podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Rodinou zákon o státní sociální podpoře rozumí všechny osoby mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítá se její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2017!

Příspěvek na bydlení 2017 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další “náklady za plnění poskytované s užíváním bytu”, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv “částkami za kalendářní měsíc”.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 195 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 650 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 8 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 7 720 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 22 057 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Hlavní m. Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna7 7206 1145 8224 9504 763(711)
dvě11 004 8 8068 4077 2136 957(973)
tři14 89612 02211 5009 9399 604(1 272)
čtyři a více18 57715 11214 48212 59912 195(1 572)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc ve vlastním, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme “srovnatelné náklady” a případně pevná paliva “částkami za kalendářní měsíc”. Čtenáři v diskusním fóru níže správně upozornili, že srovnatelní náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 769 Kč a čisté měsíční příjmy 22 000 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 660 Kč, čímž dostaneme celkem 6 429 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 429 – (22 000 x 0,3) = 6 429 – 6 600 = měsíční příspěvek na bydlení 0 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Podle zákona nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 8 880 – (6 620 x 0,35) = 8 880 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 563 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
Tzv. srovnatelné nákladyEnergie, odpadPevná palivaUznatelné náklady celkem
jedna1 944dle útraty7114 357
dvě2 660dle útraty9736 429
tři3 478dle útraty1 2728 880
čtyři a více4 194dle útraty1 57211 244

Podpora v roce 2017 stále nemá časové omezení

Už předloni potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvek na bydlení nijak časově neomezuje. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom “84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let”. Také letos mohou příspěvek na bydlení pobírat neomezeně dlouho nejenom domácnosti seniorů starších 70 let a postižených lidí, kteří žijí ve speciálně pro ně upravených bytech, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Například že příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

  • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
  • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
  • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
    • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
    • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
  • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
  • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
  • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

(Originál článku byl zveřejněný 18.11.2014 a následně několikrát aktualizovaný. Autor fotografie: Efraimstochter.)

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
16. Pro 2016   /   

Tags: bydlení, plat, sociální dávky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

564 Komentáře zapnuto "Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!"

Upozornit na
avatar
tereza
tereza

Dobrý den, bydlím v nájemním bytě, kde platím měsíčně celkem 6500,- Kč. Moje finanční situace bohužel nedosahuje skoro ani na životní minimum. Problém však je, ze v bytě nemám vedený trvalý pobyt (majitel si to nepřeje). Můj dotaz tedy zní: “Mám nárok na nějaký příspěvek?” Díky za odpověď.

Igor
Igor

Dobrý den Terezo,
v případě, že nemáte v bytě trvalý pobyt, nemáte nárok na dávku. Podle nového občanského zákoníku nepotřebujete souhlas majitele nemovitosti na zapsání trvalého bydliště – přijde mu však oznámení poštou, že jste se nahlásila. Proto bych doporučil mu vysvětlit, že s přídavkem na bydlení mu budete platit vždy včas a bude mít vděčného nájemníka na dlouhé roky – to chce každý pronajímatel. Přeji hodně štěstí!

Iva Přinesdomů
Iva Přinesdomů

Budu se stěhovat do Brna, kde budu mít i trvalé bydliště. Majitel mi oznámil, že nájem bude činit 9.000 Kč. Jsem v invalidním důchodu od 39 let, mám tam dodanou větu s nemožností pracovat, ID činí 4.500 Kč. Budu mít nárok na příspěvek na bydlení?

Michal
Michal

Dobrý den, pro příspěvek na bydlení prý musím mít nájemní smlouvu na byt, ve kterém bydlím a zároveň zde mít trvalé bydliště. Trvalé bydliště mám hlášené na Městském úřadě, protože nemám byt, ale bydlím v garsoniéře, na kterou nemám nájemní smlouvu, ale smlouvu o ubytování. Můžete mi poradit, jak mohu získat příspěvek na bydlení? Požadavek na 30 % nákladů na bydlení ze svých příjmů samozřejmě splňuji.

zuzana
zuzana

Mám nárok na bydlení, anebo na životní minimum? Mám auto za 25 000 Kč. Momentálně jsem přišla o práci. Jsem na pracovním úřadě, je mi 20 let a nemám odpracované roky, pouze 2 měsíce.

Markéta
Markéta
Dobrý den. Omlouvám se, pokud se tady již řešilo téma, na které se chci také zeptat. Mám konkrétní dotaz. Stojím před nelehkou situací odstěhování od partnera s ročním dítětem a hledám si pronájem bytu. S podmínkami o nájemní smlouvě a trvalém pobytu jsem byla seznámena na úřadě práce. Předpokládám, že byt bude s nájmem a službami stát asi 7 500 Kč. Pobírám jenom rodičovský příspěvek 3 800 Kč, na přídavek nedosáhnu kvůli partnerovým příjmům. Prozatím je na soudě podána dohoda o alimentech na dítě ve výši 2 100 Kč. Nevím, kdy to soud schválí. Z kalkulačky na internetu jsem zmatená.… Číst vice »
Daniela
Daniela

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné, abych na byt, který mi pronajme přítel, pobíral příspěvek na bydlení. Děkuji za odpověď.

Clever
Clever

Danielo, samozřejmě ano, ale nikde bych to neříkala, že je to přítel – to nikoho nemusí zajímat. 😉 Také je dobré toto: Přítel koupí nemovitost na hypotéku, ta bude činit 7 000 Kč měsíčně, vám pronajme pokoj v domě za například 6 500 Kč měsíčně… 😉 No a je to doma. 😀

Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Dobrý den, Clever, takhle lehké to není. Přítel by nejen musel přiznávat příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, které by se mu započítávaly do rozhodného příjmu pro zhodnocení žádosti (pokud jste to myslela tak, že si příspěvek bude žádat on), navíc pokud byste tam měla trvalý pobyt, musel by Vás mít v okruhu společně posuzovaných osob, a tudíž by se do žádosti dokládaly také Vaše příjmy. V případě, že jste myslela, že příspěvek si budete žádat Vy a přítel s Vámi sepíše nájemní smlouvu – musela byste si požádat o jeho vyloučení z okruhu společně… Číst vice »
Monika Bartošova
Monika Bartošova
Dobrý den. Budu stručná. Jsem bohužel závislá jen na vyplaceni invalidního důchodu 3.stupně a nemohu si ohledně zdraví přivydělat. ČSSZ mi několikrát poslala důchod pozdě. Nyní dokonce až za 3 měsíce. Mají ze zákona takovou lhůtu, že? Já jsem se ale v očích městské bytové správy stala nepravidelným plátcem a 2x jsem musela žádat znovu o nájemní smlouvu, i když jsem vše zaplatila i s úroky. Musela jsem pokaždé čekat 3 měsíce, než jsem ji od správy nemovitosti dostala. Mam právo na příspěvek na bydlení. Ovšem jsem si bez nájemní smlouvy a doplatku na odvoz odpadu nemohla požádat. Po 3… Číst vice »
Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Dobrý den, Moniko, bohužel nejste první ani poslední klient s podobným problémem. Nevím, zda jste svou situaci řešila i přes oddělení hmotné nouze, které má větší možnost poskytnutí peněžní pomoci, než oddělení státní sociální podpory, které poskytuje příspěvek na bydlení. Bohužel je pravda, že pokud nedoložíte zaplacené náklady, nemá Vám pracovník z čeho vyměřit dávku. Sjednejte si splátkový kalendář, zajděte na oddělení hmotné nouze, poohlédněte se po nějaké garsonce či dobré ubytovně. Zkuste se k Vašim problémům postavit s trochou nadhledu, opravdu nejste jediná a na každý problém existuje řešení, i kdyby mělo být prozatímní. Přeji pevné zdraví a mnoho… Číst vice »
Dita
Dita

Dobrý den, teď z opačné strany. Pronajímali jsme byt páru (druh – družka) s dvěma dětmi. Nastal s nimi problém, přestali platit a samozřejmě za neustálých výmluv. Snažili jsme se jim sami pomoci hlavně kvůli jejich malým dětem a výpověď jsme odkládali. Nyní nám dluží nájemné za 5 měsíců. Dokonce si zajistili příspěvek na bydlení, proto jsme jim naivně prodloužili smlouvu s tím, že dlužnou částku budou splácet. Nájem stejně nezačali platit. Nyní jsem jim dali už výpověď. Jak se v tomto případě postupuje. Mám to nahlásit na sociálku, že nájemné neplatili? Bude to mít nějaký význam? Děkuji.

Andrea
Andrea

Dobrý den, Dito, píšete, že podnájemníci si zajistili příspěvek na bydlení. Ten ale úřad přizná pouze na základě předložení potvrzení, že bylo nájemné řádně zaplaceno, a to za předchozí tři měsíce zpět. Pokud jste jim nic nepodepsali, anebo vám na účet nepřišla od nich platba, nemohl jim úřad dávku přiznat. Normálně bych zašla na Státní sociální podporu a zeptala se, jak to tedy s příspěvkem na bydlení je. Pokud například zfalšovali podpis, budou muset peníze úřadu vrátit ve správním řízení a vy budete mít podklady pro případný občanskoprávní spor.

Magda Wágnerová
Magda Wágnerová

Dobrý den, započítává se do příspěvku na bydlení i poměrná částka za osobu u elektřiny za výtah a osvětlení společných prostor v domě SVJ? Příbuzné je 74 let, obtížně se pohybuje a bydlí v 8.patře? (Chodit pěšky a po tmě nemůže). A jaká je lhůta od podání žádosti do vyplacení příspěvku na bydlení? Děkuji. Magda

Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Dobrý den, Magdo, jako ověřovatelka dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Vám k Vašemu dotazu mohu sdělit, že poměrná částka na elektřinu a osvětlení společných prostor se do uznatelných nákladů započítává pouze u nájemců – tedy klientů se sepsanou nájemní smlouvou. U vlastníků bytových jednotek a u členů družstevních jednotek se toto nezapočítává. Lhůta podání žádosti o příspěvek na bydlení pro již běžící žádosti o příspěvek na bydlení je vždy do konce čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, za které si chce klient uznat náklady. Tedy v období duben až červen si může podat žádost, kde doloží příjmy a náklady… Číst vice »
Marie
Marie
Dobrý den, mám dotaz. Pobírám příspěvek na bydlení – bydlím v nájmu. Teď jsem nucena se přestěhovat, neboť majitel současného bytu jej potřebuje pro člena rodiny. Sehnala jsem si byt za téměř stejných podmínek a vím, že příspěvek na bydlení mohu dále uplatnit již na nové bydliště od následujícího čtvrtletí. Co mě ale velmi trápí je to, že majitelka nového bytu chce při podpisu smlouvy složit kauci ve výši 20.000,- Kč. To chce dnes vlastně každý, v různých částkách. JENŽE NA TO JÁ BOHUŽEL NEMÁM. MÁM, PROSÍM VÁS, MOŽNOST POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA KAUCI NEBO TAK NĚJAK? JAK MOHU TOTO… Číst vice »
Ověřovatelka dávek SSP a DPP
Ověřovatelka dávek SSP a DPP

Dobrý den, Marie,
jako ověřovatelka dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Vám mohu s jistotou říci, že žádný takový příspěvek nedostanete, neboť žádný takový neexistuje. Navíc se zaplacená kauce ani nesmí započítat do uhrazených nákladů za příslušné čtvrtletí. V takovém případě po Vás úřednice bude chtít potvrzení, že doložené náklady nejsou onou kaucí, jelikož ta se nezahrnuje do započitatelných nákladů.
S pozdravem,
D.

Petr
Petr

Dobrý den, Marie,
ohledně kauce: Pokud by se nazvala jako záloha na nájemné, tak by to snad i šlo, někde na internetu byla stejná situace řešena a celkem podrobně, bylo tam něco ve smyslu “v případě stěhování, když dotyčný nemá na zálohu na bydlení či stěhování, je možno požádat o pomoc v hmotné nouzi, a konkrétně o mimořádnou okamžitou pomoc. Dále tam bylo, že není na tuto pomoc automaticky nárok, podléhá schvalovacímu řízení, nicméně reálná by byla, a to ať jako nevratná nebo vratná částka – hledejte, ptejte se.

Adéla
Adéla
Dobrý den, dnes jsem se na úřadě dozvěděla, že od července tohoto roku nastávají nějaké změny v zákonu ohledně vyplácení příspěvku na bydlení. Chtěla jsem se zeptat, o jaké změny se jedná? Dále mě dámy na úřadě upozornily, že budu muset dokázat, že se mnou bývalý přítel, se kterým mám syna, nebydlí. Jak jim mám, prosím Vás, tohle dokázat? V bytě, kde bydlím v nájmu a na který pobírám příspěvek, žiji jen já a můj dvouletý syn a kromě nás tady trvalé bydliště nikdo nemá. Bývalý přítel bydlí u své matky a tam má taky trvalý pobyt. Jakým způsobem se… Číst vice »
Lucie
Lucie
Přeji hezký den, mám na Vás dotaz ohledně bydlení. Bydlím už více než rok v nájemním bytě se svou malou dcerkou. Je to necelý rok, co jsem si vyřídila příspěvek na bydlení, který nám velmi finančně pomáhá. V bytě bydlím jen já a dcera a taky tady máme trvalý pobyt. Ale je to asi půl roku, co jsem si našla přítele, který s námi nebydlí, ale občas u nás v bytě přespí. Trvalý pobyt má v jiné vesnici v domě u svého dědečka. Mohlo by občasné přespání přítele ohrozit můj příspěvek na bydlení? Pokud vím, tak když se posuzuje příspěvek… Číst vice »
Iveta
Iveta

Dobrý den, zajímalo by mne, jak postupovat v případě, že mi končí lhůta pro pobírání příspěvku na bydlení. Jsem samoživitelka se dvěma dětmi a nájemné sama nebudu schopna bez příspěvku na bydlení platit. Je nějaká jiná možnost, jak dostávat příspěvek dál? Děkuji za pomoc.

Magda
Magda
Dobrý den, příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí roku 2015 mně byl odepřen z těchto (myslím, že podivných) důvodů: V době léta jsem byla hospitalizovaná a nájem jsem zaplatila zpětně za 2 měsíce. Jinou možnost jsem neměla. Mé platby nebyly uznané, protože jsem prý nájem neplatila v daném měsíci. Zřejmě jsem si asi měla vždy odskočit z nemocnice na poštu. Úřednice měla problém i s fakturou na elektriku. Faktura prý není průkazný doklad. Syn je tady trvale hlášen, na úřadu jsem syna vyjmula s posuzovaných osob. Několik let zde nebydlí. Po několika měsících neúspěšného vyřizování jsem obdržela výzvu, že mám… Číst vice »
Michal Aurich
Michal Aurich

Dobrý den, ačkoli pracuji, vydělávám pouze státem danou minimální mzdu. Od úřadu práce pobírám příspěvek na bydlení. Na úřadě mi ovšem odmítli do vypočtu zahrnout i koncesionářský poplatek za televizor a rádio v celkové výši 180,- korun. Příslušný pracovní úřad ve mě nemá důvěru. :-(

Lucka
Lucka

Dobrý den, bydlím v chráněném bydlení, mám invalidní důchod 3. stupně a Smlouvu o poskytování sociální služby. Není to nájemní smlouva. Příjem 8 500 Kč, za ubytování platím 4 650 Kč, strava a ostatní služby 4 000 Kč. Mám nárok na příspěvek na bydlení?

Petra
Petra

Lucko, myslím si, že nárok na příspěvek na bydlení máte. Nájem tvoří více než 30 % vašich příjmů. Na příspěvek na bydlení má také vliv, pokud by vám vraceli za vyúčtování. Ale rozhodně to za zkoušku stojí.

Kohoutková Andrea
Kohoutková Andrea
Dobrý den, mám dotaz. Od 1.7. 2016 mám smlouvu a trvalý pobyt v bytě RPG. Ovšem abych na tento byt dosáhla, musela jsem spojit příjmy svoje a přítele, který ale s námi nebydlí, trvalé bydliště má jinde, v tomto novém bytě mám trvalý pobyt jen já a mé dvě děti. Ale tím, že jsme spojili naše příjmy, automaticky ho napsali na služby, tudíž je na evidenčním listě, navíc je tam vedený jako druh. Zajímalo by mě, jestli v tomhle případě bude posuzovaný s námi, i když s námi nebydlí, nebo jsou k těmto dávkám posuzovány jen osoby, co mají v… Číst vice »
Vlaďule
Vlaďule
Dobrý večer, mám dotaz. Partner začal pracovat, tudíž mi byla snížena dávka hmotné nouze z 5 380 Kč na 920 Kč z důvodu, že měl na výplatu 9 251 Kč/půl měsíce, a byl mi odejmout i doplatek na bydlení ve výši 460 Kč, což by bylo pochopitelné, jelikož byl se mnou posuzovaný pro nárok na dávky hmotné nouze (je hlášen na službách, tudíž i v evidenčním listě, nikoli však na trvalém pobytu). V bytě tedy žije se mnou, naší dcerou a mým synem. Pobírám rodičovský příspěvek 3 800 Kč, příspěvky na děti 500 Kč a 700 Kč, příspěvek na bydlení… Číst vice »
Lada
Lada

Dobrý den, chci se odstěhovat od manžela se dvěma dětmi (13 a 16 let) a požádat o rozvod. Jsem v evidenci Úřadu práce, odkud nepobírám žádné dávky. OSSZ nám teď vyplácí pouze rodičovský příspěvek ve výši 1310 Kč. Další příjem mám z brigády, a to do 1000 Kč, a dcera má nepravidelný příjem také z brigády. Za jakých podmínek a za koho platí OSSZ nájemné? Na jaké příspěvky mám případně nárok? Obávám se, že když se odstěhujeme, budeme bez prostředků. Ráda bych věděla, jestli je reálný odchod od manžela, vzhledem k mojí finanční situaci.

Nikola
Nikola

Dobrý den. Na konci srpna nám (já a dvě nezaopatřené děti) končí nájemní smlouva a stěhujeme se do většího bytu. Na současném bydlišti platím nájem 8000,-. Byt, kam se máme stěhovat (a kde už máme zaplacenou kauci) bude stát i se službami kolem 13000,-. Můj příjem je pouze rodičovský příspěvek ve výši 7600,-. Nebude problém se schválením vyššího nájmu? Děkuji.

Pavla
Pavla

Dobrý den, započítává se do nákladů na bydlení kromě energií, vody, tepla a odpadu také společný úvěr celého paneláku, když jej platíme měsíčně v rozpisu s ostatními náklady na bydlení? Jsem vlastníkem bytu a nyní jsem na rodičáku (příjem jen 9 tisíc Kč) a mám 6-timěsíční miminko.

Monika
Monika

Dobrý den, pobírám příspěvek na bydlení, ale chci se odstěhovat a v bytě zůstane dcera. Ovšem není zapsaná v nájemní smlouvě. Přepis prý nemusí vyjít. Dcera bude také žádat o příspěvek – dostane ho, když nebude na nájemní smlouvě? Trvalé bydliště má. Má malý příjem, sama to neutáhne. Děkuji.

Lucie
Lucie

Když mi zvyšují dávky a příspěvky, trvá to skoro měsíc. Majitel vyhrožuje, že mě vyhodí z bytu… A tak jsem zakročila a půjčila si od kamaráda, abych zaplatila nájem. Peníze mi poslal na účet, napsal i prohlášení, že jde o půjčku z důvodu zpožděné dávky. Jakmile dorazily peníze ze sociálky, dluh jsem kamarádovi vrátila (za 5 dní). Jenže teď mi sociálka chce půjčku započítat do příjmu.

Alena Mikulová
Alena Mikulová
Dobrý den, mám invalidní důchod 2. stupně 6500,- a práci na částečný úvazek za 6500,-. Bydlíme s manželem v bytě 2+kk u RPG. Manžel přišel o práci a je evidovaný na úřadu práce a má nyní podporu 5500,- a ta se bude zmenšovat. Naše náklady na bydlení jsou na nájmu 6800,- a za plyn a elektřinu dáme 800,- měsíčně. V červenci jsme dopláceli za vyúčtování služeb na bytě 10100,-. Zároveň ale máme z dob minulých, kdy jsme byli oba zdraví a měli dobrou práci, zahrádku, která je nyní naší jedinou radostí, na které ale nemůžeme bydlet. Prodej zahrádky není jednoduchá… Číst vice »
Iveta Kunčíková
Iveta Kunčíková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem samoživitelka, mám syna (14 let) a dceru, která chodí na VOŠ. V září bychom se měli stěhovat do pronájmu. Na adrese je možné si udělat trvalé bydliště. Ráda bych požádala o příspěvek na bydlení. Jenže jsem se dozvěděla, že v bytě má trvalé bydliště i otec paní, která nám byt pronajala. Bude problém si zařídit příspěvek? Bude tento pán, který tam nebydlí a my ho vůbec neznáme, brán jako posuzovaná osoba? Moc děkuji za odpověď. Iveta Kunčíková

Nada Rihova
Nada Rihova
Chtěla bych položit dotaz z druhé strany. Naši noví nájemníci nás žádají o změnu nájemní smlouvy, a to ohledně výše nájemného. Údajně jim to poradila úřednice na sociálních dávkách, aby dávky vůbec dostali. Máme prý stanovit nižší nájem a případně navýšit zálohy na energie, aby celková částka zůstala stejná. Nám se to nelíbí – zálohy podléhají vyrovnání, výši nájmu nechceme měnit. Navíc o příspěvku rozhoduje výše příjmů, počet rodinných příslušníků, lokalita (= Ostrava-Jih) a pak právě náklady na bydlení. Příliš nechápeme radu té úřednice. Opravdu nájemníci získají výhodu? My jako majitelé bytu toto přece nemusíme řešit. Naopak bychom prý měli… Číst vice »
Iveta
Iveta

Dobrý den, mám specifický dotaz, rozhodla jsem se ve svých 30 letech vystudovat medicínu. Budu tudíž hlášená jako student a nebudu evidována na úřadu práce. Sehnala jsem si byt, se vším za cca 13 500,- Kč. Bohužel majitelka bytu mi může nabídnout pouze podnájemní smlouvu s trvalým bydlištěm, je možné dosáhnout na příspěvek na bydlení? Děkuji moc.

elisana
elisana

Dobrý den. Budu se stěhovat od manžela. Můj důchod činí 8 300 Kč. V novém domově budu mít trvalé bydliště. Chci se zeptat, zda budu mít nárok na příspěvek na bydlení, i když nejsem rozvedená. V bytě budu bydlet sama. Děkuji za odpověď.

Martina
Martina

Bydlím ve vlastním bytě, ve kterém máme topení dvojího typu. Jedná se o kamna na dřevo a zároveň máme elektrický kotel. Za jakých podmínek by se započítal příspěvek na pevná paliva do uznatelných nákladů? Na Úřadu práce mi pracovnice řekly, že pokud máme tarif na elektrickou energii D PŘÍMOTOP COMFORT, pevná paliva nezapočítávají. Martina

wpDiscuz
loading
×