decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod bydlení výslovně nezmiňuje, ale apeluje: “Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.” Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Oproti loňsku, vláda snižuje maximální příspěvek na bydlení 2017. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. “Maximální výše příspěvku se mění podle skutečného vývoje cen komodit v oblasti bydlení a neurčuje si je v žádném případě Ministerstvo práce a sociálních věcí, ani vláda. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází zákonně k navýšení uznatelných nákladů,” vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům pomůže kalkulačka

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Příspěvek na bydleníNa podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Rodinou zákon o státní sociální podpoře rozumí všechny osoby mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítá se její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2017!

Příspěvek na bydlení 2017 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další “náklady za plnění poskytované s užíváním bytu”, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv “částkami za kalendářní měsíc”.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 195 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 650 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 8 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 7 720 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 22 057 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Hlavní m. Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna7 7206 1145 8224 9504 763(711)
dvě11 004 8 8068 4077 2136 957(973)
tři14 89612 02211 5009 9399 604(1 272)
čtyři a více18 57715 11214 48212 59912 195(1 572)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc ve vlastním, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme “srovnatelné náklady” a případně pevná paliva “částkami za kalendářní měsíc”. Čtenáři v diskusním fóru níže správně upozornili, že srovnatelní náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 769 Kč a čisté měsíční příjmy 22 000 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 660 Kč, čímž dostaneme celkem 6 429 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 429 – (22 000 x 0,3) = 6 429 – 6 600 = měsíční příspěvek na bydlení 0 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Podle zákona nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 8 880 – (6 620 x 0,35) = 8 880 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 563 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
Tzv. srovnatelné nákladyEnergie, odpadPevná palivaUznatelné náklady celkem
jedna1 944dle útraty7114 357
dvě2 660dle útraty9736 429
tři3 478dle útraty1 2728 880
čtyři a více4 194dle útraty1 57211 244

Podpora v roce 2017 stále nemá časové omezení

Už předloni potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvek na bydlení nijak časově neomezuje. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom “84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let”. Také letos mohou příspěvek na bydlení pobírat neomezeně dlouho nejenom domácnosti seniorů starších 70 let a postižených lidí, kteří žijí ve speciálně pro ně upravených bytech, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Například že příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

  • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
  • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
  • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
    • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
    • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
  • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
  • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
  • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

(Originál článku byl zveřejněný 18.11.2014 a následně několikrát aktualizovaný. Autor fotografie: Efraimstochter.)

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
16. Pro 2016   /   

Tags: bydlení, plat, sociální dávky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

564 Komentáře zapnuto "Příspěvek na bydlení 2017: poučná diskuse!"

Upozornit na
avatar
Klara
Klara

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mohu žádat o příspěvek na bydlení v nájemním bytě i bez souhlasu majitele? Ještě tam tedy ani nebydlím. Ale až budu, tak abych věděla, zda mu to musím oznámit, nebo jestli musí souhlasit. Dále by mě ještě zajímalo: Z otázek a odpovědí, co jsem si zde přečetla, jsem pochopila, že žádat mohu až po třech měsících placení nájemného. Je to tak, nebo se pletu? Děkuji mockrát za odpovědi.

Lukáš
Lukáš

Klaro, příspěvek je vyplácen kvartálně za uplynulé tři měsíce. A majitel o tom nemusí vědět. Jen byste tam měla mít trvalé bydliště.

jirkabaran
jirkabaran

Dobrý den, můžu zažádat o příspěvek na bydlení, když žiju sám v bytě 2+1 (45 m2)? Mám normativně menší náklady než byty 1+kk v této lokalitě, tudíž nechci se stěhovat, ale s přítelkyní se rozcházíme a tudíž mi finanční pomoc k platu pomůže.

Jitka
Jitka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Vlastním byt 3+1 v městě s 11000 obyvatel. Od července jsem na neschopence a na konci října mám termín porodu. Výše mého platu byla základní mzda. Mám nárok na podporu bydlení? Nikdo jiný než já v bytě není hlášený. Vůbec z těch tabulek nedokážu spočítat, jestli bych něco dostala. Děkuji za odpověď.

Robert Kuthan
Robert Kuthan

Vážený pane Woffe,
má rodina, která žije v pražském nájemním bytě, nárok na podporu bydlení, pokud splácí hypotéku na rodinný dům na venkově?
Děkuji za Vaši odpověď.
R.K.

klara
klara

Dobrý den, dostávám příspěvek na bydlení. Manžel bydlí a má trvalé bydliště jinde. Zatím rozvedení nejsme a nic mi neplatí (na naše dvě děti). Nyní se rozhodl mi dávat 2 000 Kč měsíčně. Soudně to tedy není. Jako příjem to tedy musím uvést, ale alimenty to nejsou, nebude v tom nějaký problém, když to jako alimenty uvedu? A ještě otázku, můžu si děti odečítat ze mzdy (z daní)? Díky.

Broňa
Broňa

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, co se vše uvádí v “Dokladu o výši nákladů na bydlení” do první položky odstavce “G” – “Nájemné a náklady na byt” (nájem, fond oprav, společná anténa, společná elektřina v domě, plat za správu družstva, výtah). Zda se tam můžou napsat všechny tyto věci, nebo je to nějak určeno. Nikde jsem se to přesně nedočetl. Děkuji za odpověď.

Tina
Tina
Dobrý deň. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť? Som matka 6-ročného dieťaťa, samoživiteľka, žijeme samé dve. Sťahujeme sa do ČR na byt, nakoľko tu mám prácu a dieťa už školu. Trvalý pobyt máme ale na Slovensku a v ČR ho hneď nedostaneme. Možno po 5-tich rokoch prechodného pobytu, ale to neviem či ešte platí. Vybavovať teda budeme len adresu pobytu v ČR. Ak som ale správne pochopila, pre príspevok na bývanie je podmienka trvalý pobyt v danom byte (budeme mať prenájom). Vedeli by ste mi poradiť, ako je to s cudzincami? Je vobec možnosť žiadať (a samozrejme dostať príspevok na… Číst vice »
Tom
Tom
Dobrý den, mám zažádáno o příspěvek na bydlení. Jedná se o byt, ke kterému mám nájemní smlouvu, mám zde trvalé bydliště a úřadem mi byl přiznán nárok na příspěvek cca 2 000 Kč. Problém je v tom, že nezletilé dítě majitelky domu a pracovnice úřadu v tom vidí problém, chce doložit od majitele domu nějaké zřejmě soudní rozhodnutí a dala k tomu lhůtu 8 dnů. Majitelce domu na soudu řekli, že takové rozhodnutí dostane až za několik měsíců a jsou s tím spojené další finanční náklady právníků atd. Co se dá s tímhle udělat? Já mám smlouvu a vše potřebné,… Číst vice »
Petris
Petris

Dobrý den, prosím o radu. Jak často nebo zda vůbec chodí vlastně kontroly z úřadu, aby zjistily, zda opravdu žiji v bytě sama, jak jsem uvedla? Sama žiji, v listopadu čekám miminko. Nyní mi schválili příspěvek na bydlení, jsem nájemník. Občas ale u mě přespí přítel se svým synem a má tu i osobní věci, tak mne zajímá, zda by to byl případně nějaký problém. Děkuji.

Michaela
Michaela

Vážený pane Woff,
s manželem žiji odděleně již půl roku, do teď jsem pobírala doplatek na bydlení, a od října mám vzhledem ke změnám ohledně bydlení nárok na příspěvek na bydlení. Má otázka zní, je pravda, že nejpozději do roka od odchodu od muže musím mít podanou žádost o rozvod, abych i nadále mohla pobírat příspěvek na bydlení, když každý žijeme zvlášť? Předem velmi děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Míša.

Vítězslav Valouch
Vítězslav Valouch

Dobrý den, manželka pobírá k důchodu příspěvek na dorovnání do životního minima, můj příjem činí pouze 400 Kč jako příspěvek na mobilitu a 2 000 Kč na bydlení. Nyní mi byl přiznán příspěvek na péči. Bude to mít vliv na výše uvedené příspěvky? Děkuji.

Jiří
Jiří

Dobrý den, od 1.10. se stěhujeme do bytu v Praze. Budeme mít nájemní smlouvu a zařídíme si trvalé bydliště. Je pro příspěvek na bydlení nutné nechat přepsat na sebe i energie, nebo stačí doložit podle smlouvy s majitelem bytu, kterému za energie budeme platit? Děkuji

Kateřina Valoušková
Kateřina Valoušková

Dobrý den, žádám o příspěvek na bydlení. V kolaudačním rozhodnutí, které jsem dokládala, je specifikován byt, který užívám v rodinném domě, na 4+1. Já mám nájemní smlouvu na 2+1 – další dvě místnosti, které jsou na patře, nemám v užívání. Je to problém k získání příspěvku na bydlení? Děkuji za odpověď.

Michaela Kocourkova
Michaela Kocourkova

Dobrý, chci pronajmout známé byt a souhlasím, aby si tam přihlásila trvalý pobyt. Žije sama s klukem, alimenty nebere. Nájem se vším by měla 8 000 Kč a vydělává do 15 000 Kč. Chtěla bych jí pomoci, aby si zažádala o příspěvek na bydlení, ale zároveň si potřebuji ponechal trvalý pobyt v tomtéž bytě. Musí mě známá na Úřadě práce nahlásit, i když tam nebývám? Obávám se, aby žádost potom nebyla zamítnuta. Děkuji.

Petr S.
Petr S.

Dobrý den, jsme čtyřčlenná rodina bydlící v Praze jako nájemci bytu, kde máme trvalé bydliště. Chtěli bychom podat žádost o příspěvek na bydlení. Nájemní smlouvu máme uzavřenou na jednotnou částku nájmu včetně veškerých služeb. Lze tedy do tiskopisu Doklad o výši nákladů na bydlení v bodě G do kolonky Nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu vepsat tuto sloučenou částku a ostatní kolonky elektřina, plyn atd. proškrtat? Nebo úřad stejně bude chtít nějakým způsobem dokládat platby záloh (případně vyúčtování) za služby, které doložit nemůžeme, když jsou součástí celkové platby nájemného? Předem děkuji za odpověď.

Lucie Brejnikova
Lucie Brejnikova

Dobrý den, přestěhovala jsem se se synem do olomouckého bytu 1+1, 42,71 m2, nájem je 5 000 Kč, služby 1 600 Kč, elektřina 700 Kč, pobírám rodičovský příspěvek 7 600 Kč, přídavky 500 Kč, alimenty mi otec na syna neplatí. Chci se zeptat, kolik budu od státu dostávat, pokud tam mám trvalé bydliště. Děkuji.

Klára
Klára

Dobrý večer. Nastěhovali jsme se s dcerou a přítelem do bytu 2+1 v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Nájem je 5 600 Kč, poplatek za služby je 4 400 Kč, elektrika 1 000 Kč. Mé příjmy jsou 3 800 Kč rodičák a 500 Kč přídavek na dítě. Má otázka zní, kolik budu dostávat jako příspěvek na bydlení? Trvalé bydliště tu mám jen já a dcera. Děkuji.

Zuzana Rozehnalová
Zuzana Rozehnalová

Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, jestli existují nějaké příspěvky na bydlení pro studenta se sirotčím důchodem, s trvalým bydlištěm jiným, než ve městě, ve kterém studuje, ale má tam na sebe napsaný pronajatý byt. Kamarádka mi před nějakou dobou říkala, že o něčem takovém slyšela, nikde se toho ale nemůžu dopátrat. Popřípadě, kde bych se měla ptát či žádat?
Předem mockrát děkuji za odpověď.

Dušan
Dušan

Dobrý den, mám nárok na příspěvek na bydlení? Já bydlím v městském bytě, kde mám i trvalé bydliště. S manželkou nežijeme ve společné domácnosti, ale je trvale přihlášená na společné adrese. Mám nemocenskou 8000 Kč, náklady na byt dost velké: nájem 4800 Kč, ostatní 2000 Kč. Děkuji. Dušan

Andrea
Andrea

Dobrý večer, ráda bych se zeptala: Žiju se synem, kterému jsou dva roky, v bytě 1+1. Nájem 10 500 Kč i s poplatky. Mé příjmy jsou 7 600 Kč, přítel mi alimenty neplatí. Tak bych se chtěla zeptat, kolik budu dostávat příspěvek na bydlení.

Martina
Martina

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli můžu požádat o příspěvek na bydlení, když budu mít uzavřenou podnájemní smlouvu, kde budu mít hlášené trvalé bydliště. Byt je družstevní a pán, který mi ho chce pronajmout, je nájemce. Musím mít písemné svolení družstva o pronájmu třetí osobě? Děkuji.

Romana
Romana

Dobrý den, včera jsem konečně podala žádost o příspěvek na bydlení. Žádala jsem zpětně i za 3. čtvrtletí (duben, květen, červen) a zároveň za 4. čtvrtletí. Zajímalo by mě, kdy mi přijdou peníze? A pošlou mi částku za 6 měsíců?

Anežka
Anežka

Dobrý den, je možné získat příspěvek na bydlení, pokud nájem neplatím každý měsíc, ale vždy na rok dopředu (tzn. v lednu zaplatím 12x měsíční nájem)? Je možné to pak rozpočítat do dvanácti měsíců?
Děkuji za odpověď, nikde to nemohu najít.

Barbora
Barbora

Dobrý den, dle aktuálního přijmu bych měla mít nárok na příspěvek na bydlení, o který už mám i zažádáno… Ale součástí mého příjmu je i výživné na syna, které je momentálně stanoveno předběžným opatřením velmi nízko. Předpokládám, že ve věci výživného nebude ještě několik měsíců rozhodnuto. Pokud soud v budoucnu rozhodne o vyšším výživném, může se stát, že bych musela příspěvek vracet, pokud bude vyšší výživné doplaceno zpětně? Nebo můj nárok na tento příspěvek prostě touto změnou zanikne? Stejný dotaz mám ohledně přídavku na dítě. Moc děkuji za radu.

Petr
Petr
Dobrý den, momentálně u mne probíhá 60-denní šetření v rámci žádosti o doplatek na bydlení. Předložil jsem všechny podklady, které po mně Úřad práce vyžadoval, včetně příjmů osob ve společné domácnosti za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Můj otec v polovině září oslavoval výročí 60. narozenin. S mým bratrem jsme se v srpnu 2016 domluvili na pořízení daru, formou náramkových hodinek tzv. napůl, a to tak, že já je zakoupím za hotové a poté mi bratr předá polovinu nákladů. Hodinky jsem zakoupil a bratr mi na začátku října odeslal částku na účet. Na ÚP mi bylo sděleno, že… Číst vice »
Tomáš
Tomáš

Dobrý večer, mám dotaz ohledně doplatku/příspěvku na bydlení. Známá tento příspěvek pobírá, je v nájmu (podnájmu) v družstevním bytě, který jí pronajímá majitel, který je fakticky sám v nájmu. Pracuje na dohodu. Tvrdí mi, že pokud by si vydělala jen o pár korun více, než je nějaký limit, tak že přijde o celý tento příspěvek – zatímco pokud by byla v klasickém nájmu, tak si může vydělat více a úřad jí bude doplácet vždy poměrnou část do nějaké částky. Prosím, je to pravda? Přijde mi to nesmysl, aby byly podnájemníci takto znevýhodněni oproti nájemníkům.
Díky moc.

Michala
Michala

Dobrý den, když jsem žádost o příspěvek na bydlení podala dnes za 3. čtvrtletí 2016, bude mi zaplacena i dávka za měsíc říjen, nebo až od listopadu? Děkuji.

Karel
Karel

Vážený pane Woffe, mám ještě otázku: Pokud jsem hlášený na Úřadu práce, na podporu nemám nárok a budu žádat o příspěvek pouze na bydlení, nebudu mít problém s tím, že žádám o doplatek na bydlení, ale z čeho vlastně žiji? V bytě jsem tak polovinu z měsíce. Jsem tam hlášený sám a jsem tam sám, je to znát i podle spotřeby. Nechtěl bych, aby mi dcera přispívala na nájem, ale nechtěl bych se vystavit tomu, že jsem v bytě polovinu měsíce a žádám o příspěvek. Doufám, že to bude brzy jiné. Děkuji. Karel

Karel
Karel

Děkuji velice za odpověď. Je mi velice nepříjemné žádat každý měsíc o příspěvek, respektive o příspěvek na bydlení se žádá vždycky za tři měsíce. Pokud by moje současná situace trvala dlouho, určitě bych to musel učinit. Ale chtěl jsem vědět, jestli se vystavuji nějakému riziku, pokud budu žádat o příspěvek na bydlení v bytě, kde musím hradit náklady, ale půl měsíce jsem vlastně jinde. Nebo jestli budu dotazován, proč nežádám o ostatní dávky. Je mi to velice nepříjemné. Děkuji. Karel

wpDiscuz
loading
×