decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na péči 2019 podle stupně závislosti

Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 15 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (Okresní správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči zůstává v roce 2019 stejný jako vloni a o desetinu vyšší než předloni.

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli “dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu” velice potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 15 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 15 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, čímž narážíme na další odborný pojem.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI podle věku a stupně závislosti (Kč/měsíc)
Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti 9 900 8 800
IV. stupeň závislosti 13 200 13 200
+ Případně zvýšení * 2 000 Kč 2 000 Kč

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani v dokonale zdravé kondici ještě nesvedou všechno. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

STUPNĚ ZÁVISLOSTI podle počtu samostatně nezvládaných potřeb
Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

Základní životní potřeby, podle kterých určujeme stupeň závislosti

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

* Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Silně postižení předškoláci a finančně slabé rodiny dostávají za jistých podmínek příplatek. Ačkoli existují výjimky, obecně vzato mohou další 2 000 Kč měsíčně získat následující příjemci příspěvku na péči:

 • dítě staré 4 až 7 let, závislé ve stupni III. nebo IV.
 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, které žije v nízkopříjmové domácnosti
 • rodič, který pečuje o nezaopatřené dítě mladší 18 let v nízkopříjmové domácnosti

Výjimkou je například dítě, které žije “v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež”, nebo dostává “příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče”. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči financuje práci pečovatele, kterým podle přání příjemce může být blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také sociální dávky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
11. Led 2019   /   

Tags: plat, rodina, sociální dávky, sociální služby, společnost

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

61 Komentáře zapnuto "Příspěvek na péči 2019 podle stupně závislosti"

Upozornit na
avatar
Libor
Libor
Dobrý den. Chtěl bych upozornit každého, kdo se uvolí pečovat o osobu blízkou, aby si dal pozor na syčárnu tohoto státu. Osoba pečující ve II., III., IV. stupni je pojištěna důchodově náhradní dobou u ČSSZ, ale NENÍ pojištěna zdravotně u zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám stane úraz, i v souvislosti s opečovávanou osobou, nikdo Vám neschopenku nevystaví a pokud Vám osoba mezitím zemře, nemáte nárok ani na podporu v nezaměstnanosti ani na nemocenskou. A to vše při hrozících následcích. Stalo se mi osobně, takže: Co takhle zařídit změnu v zákoně, kdy je osoba pečující pojištěna i zdravotně? Vím, kdo za… Číst vice »
Eva Šimáčková
Eva Šimáčková

Mám tomu rozumět tak, že když budu mít onemocnění vyžadující hospitalizaci v nemocnici, nebo takové, že dle lékaře nebudu schopná opečovávat, pak mi nebude ani vyplacen příspěvek na péči, byť si na tuto přechodnou dobu za sebe zaplatím jinou osobu?

Alena
Alena

Dobrý den, pečuji o osobu II. stupně a chci se zeptat, jestli mi stát platí sociální a zdravotní pojištění. A chtěla bych vědět, zda se můžu normálně zaměstnat – například na půl úvazku. Děkuji. Alena

Martina N.
Martina N.

Dobrý den, minulý rok v květnu jsem žádala o příspěvek na péči, na mého osmiletého syna, který má PAS. V červnu nás navštívila paní kvůli vyšetření a bylo nám řečeno, že v listopadu 2017 přijde vyrozumění o přiznání. Doposud mi však nic nepřišlo. Mohu se někam obrátit, nebo mám čekat? Děkuji. Martina N.

Zděnka
Zděnka

Dobrý den, manžel po dlouhém dohadování dostal průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené (druhého stupně). Nyní jsme zažádali taky o zvýšení příspěvku na péči, kterou jsme měli ve výši 880 Kč. Ale proč nedojde k navýšení automaticky, když ve vyrozumění k ZTP je napsaný II. stupeň? Děkuji.

Ivana
Ivana

Dobrý den, mám postiženého bratra, který bere příspěvek na péči 2. stupně. Jako pečující osoba byla hlášena maminka, která teď zemřela, takže nastoupím já. Kde mám nahlásit změnu – a jak? Děkuji za odpověď.

Dagmar
Dagmar
Dobrý den. Mám syna s dyslalií řeči, ADD (poruchou chování a vnímání) a sníženým intelektem. Od 1. třídy pracuje jenom pod vedením asistenta, již ve 2. ročníku opakoval a nyní velmi pravděpodobně bude přesunutý do školy pro zdravotně znevýhodněné. Každé 3 měsíce navštěvuje psychiatrickou ambulanci a už 5 let máme stanovenou léčbu. Léky užívá 3x denně. Synovi dopomáháme s mnoha věcmi – oblékání, obouvání, osobní hygiena a mnoho dalšího. 4 roky jsme brali příspěvek na péči, syn nyní dosáhl 10 let. A dnes nám došel dopis, že chlapec už není osobou závislou na cizí pomoci, ačkoli doposud byl ve II.… Číst vice »
Lucie
Lucie
Hezký den, našemu čtyřletému synovi byl diagnostikovaný Perthes (nemoc kostí). Vůbec se nesmí hýbat, ani chodit do školky. Potřebuje moji celodenní péči, přičemž léčba prý potrvá přibližně jeden rok. Máme ještě druhého syna, se kterým jsem na mateřské dovolené, která mně však končí 22.6.2018. V práci jsem dostala dvouměsíční neplacené volno kvůli prázdninám a nefungující školce, ale teď není pravděpodobné, že bych mohla v září nastoupit do práce. Mohu požádat o příspěvek na péči? Mám na tuto dávku nárok? Případně jakým způsobem bych měla omluvené absence v zaměstnání? Manžel pracuje, vydělá jako průměrný chlap, ale přesto si nedovedu představit, že… Číst vice »
Chalupníková Lenka
Chalupníková Lenka

Dobrý den, jakou náplň práce má pečující osoba? Co vše musí vykonávat? Jde o osobu starou 68 let ve III. stupni závislosti. Děkuji. Chalupníková

wpDiscuz
loading
×