decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na péči 2019 dle věku, pobytu a zdraví

Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu” potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

  • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
  • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
  • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
  • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
  • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
  • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
  • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
  • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
  • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
  • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče”, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu”, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež”, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče”. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
09. Srp 2019   /   

Tags: plat, rodina, sociální dávky, sociální služby, společnost

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

61 Komentáře zapnuto "Příspěvek na péči 2019 dle věku, pobytu a zdraví"

Upozornit na
avatar
Libor
Libor
Dobrý den. Chtěl bych upozornit každého, kdo se uvolí pečovat o osobu blízkou, aby si dal pozor na syčárnu tohoto státu. Osoba pečující ve II., III., IV. stupni je pojištěna důchodově náhradní dobou u ČSSZ, ale NENÍ pojištěna zdravotně u zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám stane úraz, i v souvislosti s opečovávanou osobou, nikdo Vám neschopenku nevystaví a pokud Vám osoba mezitím zemře, nemáte nárok ani na podporu v nezaměstnanosti ani na nemocenskou. A to vše při hrozících následcích. Stalo se mi osobně, takže: Co takhle zařídit změnu v zákoně, kdy je osoba pečující pojištěna i zdravotně? Vím, kdo za… Číst vice »
Eva Šimáčková
Eva Šimáčková

Mám tomu rozumět tak, že když budu mít onemocnění vyžadující hospitalizaci v nemocnici, nebo takové, že dle lékaře nebudu schopná opečovávat, pak mi nebude ani vyplacen příspěvek na péči, byť si na tuto přechodnou dobu za sebe zaplatím jinou osobu?

Alena
Alena

Dobrý den, pečuji o osobu II. stupně a chci se zeptat, jestli mi stát platí sociální a zdravotní pojištění. A chtěla bych vědět, zda se můžu normálně zaměstnat – například na půl úvazku. Děkuji. Alena

Martina N.
Martina N.

Dobrý den, minulý rok v květnu jsem žádala o příspěvek na péči, na mého osmiletého syna, který má PAS. V červnu nás navštívila paní kvůli vyšetření a bylo nám řečeno, že v listopadu 2017 přijde vyrozumění o přiznání. Doposud mi však nic nepřišlo. Mohu se někam obrátit, nebo mám čekat? Děkuji. Martina N.

Zděnka
Zděnka

Dobrý den, manžel po dlouhém dohadování dostal průkaz pro osoby zvlášť těžce postižené (druhého stupně). Nyní jsme zažádali taky o zvýšení příspěvku na péči, kterou jsme měli ve výši 880 Kč. Ale proč nedojde k navýšení automaticky, když ve vyrozumění k ZTP je napsaný II. stupeň? Děkuji.

Ivana
Ivana

Dobrý den, mám postiženého bratra, který bere příspěvek na péči 2. stupně. Jako pečující osoba byla hlášena maminka, která teď zemřela, takže nastoupím já. Kde mám nahlásit změnu – a jak? Děkuji za odpověď.

Dagmar
Dagmar
Dobrý den. Mám syna s dyslalií řeči, ADD (poruchou chování a vnímání) a sníženým intelektem. Od 1. třídy pracuje jenom pod vedením asistenta, již ve 2. ročníku opakoval a nyní velmi pravděpodobně bude přesunutý do školy pro zdravotně znevýhodněné. Každé 3 měsíce navštěvuje psychiatrickou ambulanci a už 5 let máme stanovenou léčbu. Léky užívá 3x denně. Synovi dopomáháme s mnoha věcmi – oblékání, obouvání, osobní hygiena a mnoho dalšího. 4 roky jsme brali příspěvek na péči, syn nyní dosáhl 10 let. A dnes nám došel dopis, že chlapec už není osobou závislou na cizí pomoci, ačkoli doposud byl ve II.… Číst vice »
Lucie
Lucie
Hezký den, našemu čtyřletému synovi byl diagnostikovaný Perthes (nemoc kostí). Vůbec se nesmí hýbat, ani chodit do školky. Potřebuje moji celodenní péči, přičemž léčba prý potrvá přibližně jeden rok. Máme ještě druhého syna, se kterým jsem na mateřské dovolené, která mně však končí 22.6.2018. V práci jsem dostala dvouměsíční neplacené volno kvůli prázdninám a nefungující školce, ale teď není pravděpodobné, že bych mohla v září nastoupit do práce. Mohu požádat o příspěvek na péči? Mám na tuto dávku nárok? Případně jakým způsobem bych měla omluvené absence v zaměstnání? Manžel pracuje, vydělá jako průměrný chlap, ale přesto si nedovedu představit, že… Číst vice »
Chalupníková Lenka
Chalupníková Lenka

Dobrý den, jakou náplň práce má pečující osoba? Co vše musí vykonávat? Jde o osobu starou 68 let ve III. stupni závislosti. Děkuji. Chalupníková

wpDiscuz
loading
×