decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na péči 2019 dle věku, pobytu a zdraví

Zdravotně postižení občané mohou dostávat příspěvky na mobilitu (cestování), na zvláštní pomůcku (například stavební úpravy), ale především na péči: Pokud člověk nedokáže například jíst, komunikovat nebo vyměšovat samostatně, má nárok na 880 až 21 200 korun měsíčně, aby si mohl zaplatit vlastního opatrovníka. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podrobný metodický pokyn, podle kterého posudková komise (správa sociálního zabezpečení) hodnotí žadatele a Úřad práce vyplácí konkrétní finanční částku. Příspěvek na péči některým příjemcům stoupl od 1. dubna, nebo od 1. července 2019, jinak však zůstává stejný jako vloni i předloni.

Obsah

Příspěvek na péči v roce 2019

Sociální dávka pro postižené lidi, kteří nejsou samostatní

Příspěvek na péči v roce 2019 dostane osoba, která dosáhla aspoň prvních narozenin a kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu” potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium, protože dítě zasluhuje zvláštní zacházení, i když netrpí žádnými fyzickými potížemi. Proto nezletilým příjemcům náleží minimálně 3 300 a maximálně 21 200 korun, zatímco plnoletým jenom 880 až 21 200 korun měsíčně. Ale abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit ještě její stupeň závislosti, pobyt a sociální situaci celé domácnosti, čímž narážíme na další odborné pojmy.

Příspěvek na péči podle věku, stupně závislosti a pobytu (Kč/měsíc)

Pobytové služby Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti Ano 9 900 8 800
Ne 13 900 12 800
IV. stupeň závislosti Ano 13 200 13 200
Ne 19 200 19 200
Příplatek 2 000 2 000

Příspěvek na péči v roce 2019 spočítáme především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nedokáže vyřizovat samostatně. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani kdyby byli normálně zdraví, ještě by leccos sami nesvedli. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když nezvládají 4 základní životní potřeby. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost a definici, aby nedocházelo k interpretačním sporům. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, počínaje mobilitou a konče  domácími pracemi.

Stupně závislosti podle počtu samostatně nezvládaných potřeb

Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

10 základních životních potřeb, pro které příjemci (ne)potřebují pečovatele

  • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
  • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
  • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
  • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
  • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
  • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
  • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
  • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
  • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
  • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; zohledňuje se pouze zletilým žadatelům.

Co všechno jsou pobytové sociální služby

Ve III. a IV. stupni závislosti záleží ještě na tom, kde příjemce dávky žije. Méně peněz dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče”, případně dětský domov nebo „speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu”, tedy obvykle státem dotovanou instituci. Pokud zůstává jinde, například ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod., potom má nárok na vyšší částku.

Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Mladé a finančně slabé rodiny dostávají příplatek, ačkoli existují výjimky. Další 2 000 Kč měsíčně obvykle získávají tito příjemci příspěvku na péči:

Výjimkou je například dítě, které žije „v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež”, nebo dostává „příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče”. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči slouží jako odměna pro pečovatele, kterým podle přání přání opečovávaného člověka může být jeho blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také další sociální dávky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
09. Srp 2019   /   

Tags: plat, rodina, sociální dávky, sociální služby, společnost

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

61 Komentáře zapnuto "Příspěvek na péči 2019 dle věku, pobytu a zdraví"

Upozornit na
avatar
silvie
silvie

Dobrý den,do 28.02 2015 jsem pobírala příspěvek na péči na nezletilou dceru,je nutné si opět zažádat nebo úřad zahájí správní řízení sám.Děkuji

Blanka
Blanka

Dobrý den.
Mám v péči otce – 91 let – pobírám příspěvek 2. stupně. Nyní změnil adresu do jiného okresu, a tak by mne zajímalo, jestli musím žádat znovu o příspěvek. Děkuji.

monika
monika

Dobrý den, maminka dostává příspěvek na péči, ten nejnižší. Ale je ležící, já se o ní starám a myslím si, že by měla nárok na příspěvek vyšší. Odmítá však jakékoliv vyšetření i lékaře, nechce nikoho domů, ani odvoz do nemocnice na vyšetření. Mohl by mi někdo poradit, jestli má zažádat o navýšení a jak to mám udělat? Moc děkuji za každou radu.

Eva Zelenková
Eva Zelenková

Otec také leží, má 86, a bral jen 800 měsíčně. Odvolali jsme se. Je důležité podrobně vypsat, co nezvládá z těch 10-ti bodů. Také odmítal doktory atd. Odvolání do 2 měsíců hotovo, bez účasti otce, však Váš praktický lékař je zasvěcen. U nás i specialisté, kteří píší léky, i když ho chtěli vidět, bez návštěvy. Jednou za čas přijede doktor změřit tlak atd., popřípadě sestra z POMADOLU vzít krev. Navýšili mu na II. stupeň, dokonce uznali o rok zpětně…

Žaneta
Žaneta

Dobrý den, moje maminka se stará o nemocnou babičku. Babička péči už dostává, ale kvůli jejímu zdravotnímu stavu se péče musela zvýšit. Podanou žádost má už od ledna. Tak by mě zajímalo, jak dlouho to bude ještě trvat, je to změna. Děkuji.

Ilona Drahotušská
Ilona Drahotušská

Maminka má přiznaný III. stupeň závislosti, v péči se střídáme já, bratr a charita, bratr je hlavní pečovatel, musí odejít ze zaměstnání? Děkuji.

Eva
Eva
Mám maminku, III. stupeň, pobírá příspěvek na péči. Zatím se o ní stará tatínek – jako hlavní osoba je nahlášen, teď ale vyřizujeme to, že budu jako hlavní pečující osoba já, na tátu je už toho taky dost. Já bydlím jinde než maminka, budu dojíždět, jsem momentálně na úřadu práce, pobírám příspěvek na bydlení + pomoc v hmotné nouzi (bydlení, živobytí). Po mamince nechci platit nic, to by mě hanba fackovala, aby mi za péči o ni platila, taky budu jednou stará, a ona se nastarala dost, jen náhradu za jízdné, což nebude každý měsíc stejné. Třeba teď o prázdninách… Číst vice »
Jiří Fořt
Jiří Fořt

Dobrý den. Byl jsem 14 dnů hospitalizován v nemocnici Písek. Na ÚP České Budějovice nahlášeno, ale nevím, zda je možné dávku strhnou za tuto dobu, nebo pouze za celý měsíc? Děkuji.

Gabriela
Gabriela

Dobrý den. Je možné si požádat o příspěvek na péči na osobu, která je současným důchodcem a trvalým bydlištěm na Slovensku? Moje maminka má svou nemocnou maminku na Slovensku, jaké jsou možnosti sociální pomoci, kdyby se maminka přestěhovala ze Slovenska do ČR (trpí těžkou formou Alzheimerovy choroby)? Děkuji.

Miroslava Richtrová
Miroslava Richtrová

Dobrý den, manžel má amputovanou nohu pod kolenem. Má přiznán první stupeň závislosti. Při posuzování mu nebyla uznána imobilita, ačkoliv dokládal vyjádření lékaře, že v amputované končetině dochází k zánětům. V důsledku opakujících se zánětů není schopen používat protézu pravidelně a část roku se může zdržovat pouze v bytě (třetí patro bez výtahu). Děkuji za Vaše vyjádření.

Eva
Eva

Dobrý den, mám maminku v léčebně, pobírá invalidní důchod 3. stupně. Chtěla jsem se ale zeptat, zda jako opatrovník své nesvéprávné matky mám nárok na nějakou finanční odměnu?

Jiřina
Jiřina

Dobrý den, mám syna se II. stupněm závislosti, má ZTP. Je mu 13 roků, nemohu ho poslat nikam samotného, všude ho musím doprovázet, i podle výsledků vyšetření odborníků není soběstačný, ale prý nemám nárok na ZTP/P. Je to skutečně pravda? Moc děkuji za odpověď.

Martina
Martina

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda je možné žádat o příspěvek v případě, že mamince zajišťuji nákupy, doprovody k lékaři, občas uvařím. Léčí se s pohybovými problémy a se srdcem. V domácnosti je zatím soběstačná. Bydlíme ve stejném domě, jen každá v jiném vchodu. Takže jsem k dispozici, když potřebuje. Zdravím a děkuji.

Jana
Jana

Dobrý den. Mám syna 8 let. Má lehčí mentální retardaci a ADHD. Příspěvek na péči nám nebyl uznán. Chtěla bych vědět, jak se odvolat. Je na úrovni 4-5 letého dítěte. Děkuji za odpověď. Jana

Jaroslava
Jaroslava

Dobrý den. Mamince je 95 let, má přiznaný příspěvek na péči III. stupně a je v domově pro seniory. Chtěla bych si ji o dovolené vzít na chalupu na 3 týdny a starat se o ní. Zůstane příspěvek na péči celý v domově, anebo máme nárok na poměrnou část peněz? Děkuji.

Petra
Petra

Dobrý den, vím, že mohu žádat příspěvek na péči už od jednoho roku věku dítěte. Jak je to, když pobírám rodičovský příspěvek? Můžu zároveň pobírat rodičovský příspěvek i příspěvek na péči? Děkuji.

Kamila
Kamila

Dobrý den,
dcera od 2 let trpí syndromem AIHA – autoimunní hemolytická anemie, vždy po roce či dříve se opakuje. Během roku častěji stoná a musíme zůstat doma. Já mám tak znemožněný nástup do jakékoliv práce. Dnes je dceři 6 let, příznaky trvají. Jsem 2 roky na ÚP, poslední rok a půl se mi již nezapočítává do důchodového pojištění. Zvažuji požádat o POB (příspěvek při péči o osobu blízkou), nejspíše prvního stupně – myslíte, že mohu uspět? Děkuji. Kamila

margita
margita

Prosím, chtěla jsem se zeptat: Moje maminka je ležící, staráme se o ni, koupeme ji, vaříme, chodíme jí nakupovat… Prostě maminka nechodí, tak nic nemůže a přebalujeme ji, nosí plenky. Od sociálky jsme dostali na péči 800 korun. Já se chci odvolat. Můžete mi, prosím, poradit? Prostě maminka potřebuje stálou péči od nás. Děkuji za odpověď.

Zuzana
Zuzana

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: Mám problém s dcerou. Odmítá chodit do školy, ve škole moc nekomunikuje, co se týče příbuzenstva, tak taky moc nekomunikuje, je taková uzavřená do sebe. Do školy musíme jezdit s ní, abychom měli vůbec jistotu, že do školy jde. Myslíte, že bychom mohli žádat o nějaký příspěvek na péči? Děkuji.

radka
radka

Zuzano, nechejte dceru vyšetřit ve speciálně pedagogickém centru nebo u dětského psychiatra, jako matka autisty – aspergera vidím v jejím chování podobnost, nebojte se vyšetření, poradí vám, jak s dcerou pracovat a uleví se vám všem.

Irena
Irena

Dobrý den, maminka se během 3 týdnů dostala do stavu, že je z ní ležící, má středně těžkou demenci, jinak zdravotně v pořádku. Nepostará se o sebe. Skončila v nemocnici, kde ji teď chtějí překládat do LDN a nabídli mi podat žádost o Domov seniorů. Jsem původem zdravotní dcera, nyní v ID II. stupeň. Maminku si chci vzít po převozu z LDN domů. Kde (podle bydliště maminky?) a kdy mám začít žádat o příspěvek na péči? Musí mít maminka trvalé bydliště u mně? Z 10 uvedených životních situací nesplňuje ani jednu. Děkuji za odpověď.

Zdeňka
Zdeňka

Dobrý den, manžel pobírá invalidní důchod na mobilitu 2. stupně za amputaci nohy na stehně. Bez dvou berlí je nepohyblivý. Má ale přiznaný příspěvek na péči 1. stupně (800 Kč). Určitě by se dostal do tabulky 5 – 6 nezvládaných potřeb, což je 2. stupeň. Dá se znovu požádat o prověření stupně závislosti? Děkuji za odpověď.

Hana
Hana
Dobrý den, moje dcera se narodila mentálně postižená. Stav po operaci: těžká mentální retardace, IQ 47, inkoordinace pohybů, poruchy jemné motoriky esotropia, amblyopia, dysfázie, dyslálie, dysgrafie, dyslexie, apraxie, dezorientace v prostoru i času. To má psáno od posudkového doktora, když jí bylo 7 roků a 8 měsíců. Dnes je dceři 34 let a její posudek se změnil natolik, že je pomalu zdravá. Do teď jsem pobírala příspěvek na péči 8 000 Kč. Dneska mi snížili příspěvek na 4 000 Kč, to znamená, že ze třetího stupně na druhý stupeň. A najednou má IQ 57. I soudně má dáno, že je… Číst vice »
Libor
Libor

Hano, ač je to úsměvné, je to tak. Pokud při péči o osobu blízkou vypipláte nějaký výsledek nad léčebný záměr, budete postiženi snížením klasifikované třídy. Uvedený úspěch mám za sebou také, s otcem, z III. stupně po zlepšení na II.; následně až po letech nastaly větší problémy a vysoký věk (+93), takže znovu III. A odměna je od státu příslovečná, právě jsem ji popsal jako varování pro ostatní pečující. Přeji pevné nervy, a vím, že to na veselost není.

Monika
Monika
Dobrý den, jsem vedena po MD na ÚP, pobírám dávky hmotné nouze, nejstarší dcera je v prváku na střední škole, prostřední kluk je ve 3. třídě a nejmenší (3,5 let) sice chodí do školky, abych mohla do práce, ale spíše jen platím a je doma více jak ve školce. Bydlíme v Orlové a s nejmladším synem dojíždíme do Ostravy Fakultní nemocnice na neurologii s oslabeným svalstvem na pravé straně, ale není to poznat, léky ani nic nebere, máme od neurologa zatím nepodloženou diagnózu: syndrom Ehlers Danlos, ale musela jsem s ním projezdit Karvinou a Havířov po vyšetřeních okolo, jako je… Číst vice »
Daniela
Daniela

Dobrý den, pobírám na svou dvanáctiletou dceru příspěvek na péči 1. stupně. Chtěla bych se zeptat, zda někdo neví, jestli mohu jít normálně do práce. Do teď jsem s ní byla doma. A musím to popřípadě hlásit na sociálce? Děkuji za odpovědi.

Svatava
Svatava
Dobrý den, mám od roku 1997 průkaz ZTP/P, jsem na vozíčku, a zjistila jsem, že mne stále posuzují ve 2. stupni závislosti – středně těžká závislost, od roku 2009 všem prý z 8000 změnili na 4000. Tedy i mně, ale od té doby mne stále vedou, jako bych měla jen ZTP. Když jsem se pak chtěla odvolat, řekli mi na úřadě, že se to pak zase vrátí do starých kolejí, ale dodnes se nic neudělalo, dokonce, když jsem znovu chtěla si podat o zvýšení, tak mi úřednice řekla, že ať jsem ráda, že můžu dostat ještě méně. Ale mně se… Číst vice »
Martin
Martin

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Moje žena se stará o svou babičku. Byl jí přiznán čtvrtý stupeň závislosti. Je možné si ještě přivydělat??? Asi čtyři hodiny denně??? Pokud ano, je to potřeba někam hlásit???? Zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení atd.??? Děkuji za odpověď.

Letuše Spaleková
Letuše Spaleková

Dobrý den,
obracím se na Vás pro radu. Jsem na invalidním vozíku, mám dlouhodobě diagnostikovanou roztroušenou sklerózu (III. stupeň závislosti). Před pěti lety jsem se odstěhovala ze Slovenska zpět do ČR k synovi, který se o mě stará. Jsem občanka ČR, mám trvalý pobyt v ČR, naposledy jsem pracovala ještě za ČSSR, ale na Slovensku. Tudíž dostávám slovenský důchod, díky kterému údajně nemám nárok pobírat příspěvek na sociální péči v ČR, ale nedostávám žádný ani ze SR, protože Slovenská strana neexportuje žádná dávky. Jsem v byrokratické pasti a už nevím, na koho se obrátit.
Děkuji velmi za radu.

Dagmar
Dagmar

Dobrý večer,
je mi 54 let a bydlím s maminkou, které je 82 let.
Maminka má problémy se srdcem, má šedý i zelený zákal, chodí na kontroly s cukrovkou, je celkem v pohodě, ale zapomíná… O vše se staráme my s manželem. Možná bych dostala práci, ale bojím se nechat tady maminku samotnou – ani ona nechce zůstávat v domě samotná, takže nevím, jak situaci řešit. Vše kontroluji – plyn, voda, klíče v zámku apod., jak to u starších lidí bývá… Chtěla bych si vyřídit péči na maminku, nevím ovšem, zda mám nárok a jestli se mám vůbec do toho pustit.
Děkuji.

Honza
Honza
Zdravím. Tchyni srazilo na přechodě auto, má zlámanou levou holení kost a levou ruku někde u krčku. V noze má šrouby a ruku měla měsíc zafixovanou a nehybnou. Já i má manželka jsme v důchodě, a tím, že jsme si ji k sobě vzali, nám nastaly galeje. Každé 3 – 4 hodiny dávat z postele na vozík (močit), měnit prádlo, protože stále vytéká z ran nějaká vodička, vaření, přeprava k jídelnímu stolu atp. Mohl bych pokračovat, ale chápete, že náš život (a to nejsme ani my zdraví) se zásadně změnil. Dnes je 16.12. a včera, když byla sanitkou na kontrole,… Číst vice »
Jana
Jana
Dobrý den, mám 25letého syna s Crohnovou chorobou, již rok je po operaci střev a má umělý vývod. Když jsme vloni v červnu 2015 žádali o příspěvek o péči na blízkou osobu, byl nám přiznán I. stupeň. Neodvolávali jsme, ale teď jsem musela s ním zůstat doma. Jsem na ÚP a pomáhám synovi s hygienou a s pohybováním. Vlivem choroby má problémy s chůzí, bolí ho klouby, páteř se mu zkřivila, takže ani nezvedne ruce nad úroveň ramen, ráno se sám nezvedne z postele. Chtěla jsem se zeptat, zda můžu podat znovu novou žádost na přešetření jeho stavu a míry… Číst vice »
Klaudie
Klaudie
Dobrý den. Mám bratra, 35 let, je mentálně postižený. Má dětskou mozkovou dysfunkci. Celou dobu se o něho starala maminka. Jeho ošetřující lékař i neurolog doporučují 24-hodinový dohled. Maminka nečekaně umřela a nyní se o něj stará tatínek. Příspěvek dostal 800 Kč. Myslím, že je to málo. Bratr nechodí ven, má strach z lidí. Často padá, jednou dokonce rozbil při pádu vitrínu. Neumí si sám připravit jídlo, ani nakoupit. Oblečení i léky se mu musí nachystat. Mytí hlavy a stříhání nehtů taky nezvládá. Jen umýt ruce a vyčistit zuby, ale kartáček musí připravit otec. Má třes rukou. Otec odešel do… Číst vice »
wpDiscuz
loading
×