decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na péči podle stupně závislosti

Občané závislí na cizí pomoci mohou dostávat příspěvek na péči, který činí 880 až 15 200 korun měsíčně. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodický pokyn, podle kterého posudkové komise hodnotí žadatele a vyměřují konkrétní finanční částku. Komu český stát zaplatí opatrovníka, a podle čeho stupňuje peněžní dávky?

Příspěvek na péči dostane osoba, která dosáhla alespoň 1 roku věku a kvůli “dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu” velice potřebuje cizí pomoc, jinak vůbec nezvládne svoje základní životní potřeby. Věk představuje důležité kritérium. Nezletilým náleží 3 300 až 15 200 korun, plnoletým 880 až 15 200 korun měsíčně. Abychom vyměřili příspěvek na péči konkrétní osobě, musíme určit její stupeň závislosti, čímž narážíme na další odborný pojem.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI podle věku a stupně závislosti (Kč)
Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 300 880
II. stupeň závislosti 6 600 4 400
III. stupeň závislosti 9 900 8 800
IV. stupeň závislosti 13 200 13 200
+ Případně zvýšení * 2 000 Kč 2 000 Kč

Přiznaný příspěvek na péči stoupá především podle toho, kolik základních životních potřeb si postižený člověk nezvládá uspokojovat sám. Nezletilí jsou opět zvýhodnění, protože ani zdraví často ještě nezvládnou všechno. Vyšší příspěvek na péči dostanou, už když mají problém se 4 základními životními potřebami. Tento pojem vyžaduje speciální pozornost. Příspěvek na péči reflektuje celkem 10 eventuálních potřeb, od mobility po péči o domácnost.

STUPNĚ ZÁVISLOSTI podle počtu samostatně nezvládaných potřeb
Věk do 18 let Věk nad 18 let
I. stupeň závislosti 3 3 – 4
II. stupeň závislosti 4 – 5 5 – 6
III. stupeň závislosti 6 – 7 7 – 8
IV. stupeň závislosti 8 – 9 9 – 10

Základní životní potřeby, podle kterých určujeme stupeň závislosti

 • Mobilita: vstávání a usedání, stoj, měnění poloh, chůze s přestávkami 200 metrů po nerovném povrchu, chůze po schodech do vyššího patra, užívání dopravních prostředků včetně tech bariérových.
 • Orientace: poznávání a rozeznávání zrakem a sluchem, orientace časem nebo místem nebo osobou, přiměřené reakce na obvyklé prostřední a situace.
 • Komunikace: schopnost dorozumět se a porozumět mluvenou srozumitelnou řečí nebo psanou zprávou, chápání všeobecně používaných základních obrazových symbolů a zvukových signálů, užívání běžných komunikačních prostředků.
 • Stravování: výběr hotové potraviny, nalití nápoje, porcování a servírování stravy, jedení a pití, dodržování stanovené diety.
 • Oblékání a obouvání: výběr přiměřeného oblečení, oblékání a obouvání – svlékání a zouvání se, manipulace s oblečením.
 • Tělesná hygiena: používání hygienického zařízení, mytí a osušování různých částí těla, česání a holení se, ústní a celková hygiena.
 • Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění, očista, užití hygienických pomůcek.
 • Péče o zdraví: dodržování stanoveného léčebného režimu a ošetřovatelských opatření, s použitím potřebných léků a pomůcek.
 • Osobní aktivity: vstupování do vztahů s jinými osobami, dodržování denního programu, aktivity obvyklé věku a prostředí, vyřizování vlastních záležitostí apod.
 • Péče o domácnost: finanční hospodaření, manipulace s předměty denní potřeby, běžný nákup, ovládání spotřebičů, vaření apod.; nehodnotí se u nezletilých.

* Příspěvek na péči některým příjemcům stoupá o další 2 000 Kč

Silně postižení předškoláci a finančně slabé rodiny dostávají za jistých podmínek příplatek. Ačkoli existují výjimky, obecně vzato mohou nárokovat další 2 000 Kč měsíčně následující příjemci příspěvku na péči:

 • dítě staré 4 až 7 let, závislé ve stupni III. nebo IV.
 • nezaopatřené dítě do 18 let věku, které žije v nízkopříjmové domácnosti
 • rodič, který pečuje o nezaopatřené dítě mladší 18 let v nízkopříjmové domácnosti

Výjimkou je například dítě, které žije “v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež”, nebo dostává “příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče”. Nízkopříjmovou domácností tady rozumíme osoby, které společně hospodaří a mají k dispozici méně nežli dvojnásobek životního minima.

Příspěvek na péči definovali naši legislativci v zákoně o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Metodický pokyn zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí ZDE. Příspěvek na péči financuje práci pečovatele, kterým podle přání příjemce může být blízká osoba, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Vysvětlujeme také sociální dávky.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
15. Srp 2016   /   

Tags: plat, rodina, sociální dávky, sociální služby, společnost

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

49 Komentáře zapnuto "Příspěvek na péči podle stupně závislosti"

Upozornit na
avatar
Libor
Libor
Dobrý den. Chtěl bych upozornit každého, kdo se uvolí pečovat o osobu blízkou, aby si dal pozor na syčárnu tohoto státu. Osoba pečující ve II., III., IV. stupni je pojištěna důchodově náhradní dobou u ČSSZ, ale NENÍ pojištěna zdravotně u zdravotní pojišťovny. Pokud se Vám stane úraz, i v souvislosti s opečovávanou osobou, nikdo Vám neschopenku nevystaví a pokud Vám osoba mezitím zemře, nemáte nárok ani na podporu v nezaměstnanosti ani na nemocenskou. A to vše při hrozících následcích. Stalo se mi osobně, takže: Co takhle zařídit změnu v zákoně, kdy je osoba pečující pojištěna i zdravotně? Vím, kdo za… Číst vice »
Eva Šimáčková
Eva Šimáčková

Mám tomu rozumět tak, že když budu mít onemocnění vyžadující hospitalizaci v nemocnici, nebo takové, že dle lékaře nebudu schopná opečovávat, pak mi nebude ani vyplacen příspěvek na péči, byť si na tuto přechodnou dobu za sebe zaplatím jinou osobu?

Alena
Alena

Dobrý den, pečuji o osobu II. stupně a chci se zeptat, jestli mi stát platí sociální a zdravotní pojištění. A chtěla bych vědět, zda se můžu normálně zaměstnat – například na půl úvazku. Děkuji. Alena

wpDiscuz
loading
×