decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků

V oficiálním katalogu pracíREFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ číslo 2.10.09. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Navrhování komerčního a obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků (2.10.09)

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků v 9. platové třídě

1. Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem. Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků.

2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků v 10. platové třídě

1. Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.

2. Navrhování komerčního a obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným subjektům.

3. Komplexní zajišťování odborných činností v procesu změny formy vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků v 11. platové třídě

1. Hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.

2. Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu, zastavování apod.

3. Koordinace postupu a metodické usměrňování procesu změny formy vlastnictví majetku státu.

4. Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků ve 12. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s majetkem státu.

2. Zpracovávání analytických a metodických materiálů v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční. Zpracovávání obecných metodických postupů ministerstva v oblasti hospodaření s majetkem státu.

3. Celostátní poradenská činnost v oblasti restitucí a vyrovnání (vydání) majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.

4. Komplexní výkon činností spojených s tvorbou projektů změny formy vlastnictví majetku, analýzou a odborným posouzením souhrnu ekonomických a právních údajů.

5. Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního města Prahy.

6. Stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu, stanovování postupů a standardů pro posuzování a vyhodnocování potřeb, využívání vstupů a stanovování technickoekonomických podmínek.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků ve 13. platové třídě

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu.

2. Tvorba kontrolní politiky státu na úseku hospodaření s majetkem státu.

3. Tvorba koncepce změn forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na záměry příslušného ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se zřetelem na povahu majetku státu a majetkových účastí státu na podnikání jiných osob.

4. Stanovování celostátních zásadních změn forem vlastnictví majetku státu.

5. Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní systémy.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků ve 14. platové třídě

1. Tvorba koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu.

2. Tvorba koncepce zásadních programů změn forem vlastnictví majetku státu.

Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků v 15. platové třídě

1. Tvorba koncepce politiky pohybu kapitálu a plateb a v oblasti ochrany zahraničních investic.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
25. Čvn 2015   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×