decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pracovních vztahů

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ číslo 2.10.21. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pracovních vztahů.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pracovních vztahů (v katalogu prací pozice 2.10.21)

10. platová třída

1. Inspekce práce v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí a pracovišť nebo v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

11. platová třída

1. Komplexní výkon inspekce práce v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek.

2. Komplexní výkon inspekce práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností včetně přednáškové činnosti.

4. Koordinace projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně jejich vyhodnocování s celorepublikovou působností a zpracovávání návrhů na zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.

5. Komplexní provádění auditů a prověrek u certifikovaných osob v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti.

2. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.

3. Vyhodnocování účinnosti systému bezpečnosti práce, zpracovávání souhrnných analýz úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.

4. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce.

5. Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou působností.

6. Tvorba koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při řízení jakosti a auditů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře nebo ve sféře veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů odměňování a vývoje cestovních náhrad.

2. Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů prací.

3. Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem odměňování ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích.

4. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad.

5. Vypracovávání strategií a stanovování priorit pro oblast bezpečného a zdravého pracovního prostředí na celostátní úrovni.

6. Koordinace a metodické usměrňování bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí.

7. Zpracovávání návrhů národních programů bezpečnosti práce.

8. Tvorba celostátní koncepce inspekce práce.

9. Tvorba celostátní koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně koncepce systému certifikace odborné způsobilosti.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí a strategických záměrů jednotlivých oblastí pracovních vztahů. Stanovování základních principů a zásad utváření, podmínek trvání a ukončování pracovních, služebních a obdobných poměrů.

2. Tvorba celostátní koncepce politiky bezpečnosti práce.

3. Stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování v pracovních a obdobných vztazích. Utváření celostátních platových a jiných systémů odměňování nebo systémů ochrany mzdy.

4. Tvorba koncepce individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

5. Tvorba celostátní koncepce pracovních, služebních nebo obdobných poměrů pro vymezené skupiny osob.

15. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sociální politiky, zaměstnanosti a pracovních vztahů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
07. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×