decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro civilní letectví – platové třídy

Zaměstnanci Českých aerolinek berou mzdy podle tabulky, kterou vyjednali prostřednictvím svých odborových organizací. Všechny kolektivní smlouvy najdete ve speciálním článku, včetně příplatků a benefitů. Ale vláda zároveň vydala takzvaný Katalog prací, který popisuje pracovní náplň a platové třídy ve veřejném sektoru. Pod číslem 2.10.38 tam najdeme také profesi Referent pro civilní letectví. Jakmile přidáme praxi a vzdělání, neboli platový stupeň, vyčteme základní hrubý plat.

2.10.38 – REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

8. platová třída

1. Vedení rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.

9. platová třída

1. Vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele dopravy aerotaxi, leteckých prací a ostatních leteckých činností.

2. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku.

10. platová třída

1. Vydávání povolení právnickým a fyzickým osobám k činnostem zajišťujícím odbavovací procesy v civilním letectví.

2. Zpracovávání odborných stanovisek k zajišťování územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

3. Sledování provozních výkonů a charakteristik letadel a určených výrobků v civilním letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a vydání potřebných opatření.

4. Celostátní koordinace při přiznávání kvalifikací a oprávnění leteckého personálu a provádění teoretických zkoušek leteckého personálu, vydávání osvědčení pro činnost leteckých škol a organizací pro ostatní druhy výcviku.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů.

6. Posuzování a ověřování způsobilosti k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostních programech k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a vydávání povolení k této činnosti.

11. platová třída

1. Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně systému řízení a zabezpečení letového provozu.

2. Koordinace a posuzování vydávání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele dopravy aerotaxi, leteckých prací a ostatních leteckých činností nebo povolování provozování letišť a stanovení druhu letiště včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.

3. Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

4. Zajišťování agendy licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb, agendy související s vydáváním provozních oprávnění pro letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých dopravců, udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování přepravních práv v letecké dopravě.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž došlo za mimořádných okolností.

6. Schvalování bezpečnostních programů k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

12. platová třída

1. Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření leteckých nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.

3. Mezinárodní koordinace a určování kmitočtů pro použití v civilním letectví.

4. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.

5. Mezinárodní koordinace a schvalování letových řádů a leteckých dopravců, vydávání provozních oprávnění zahraničním leteckým společnostem a udělování přepravních práv letecké dopravě včetně koncepce vydávání licencí k obchodním činnostem v letecké dopravě, pověření k provozování letových provozních služeb a souhlasů k provozování leteckých služeb.

6. Celostátní letové ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a zabezpečení letového provozu.

7. Mezinárodní koordinace opravňování leteckých výrobců, opravců, projekčních kanceláří a zkušeben s mezinárodní působností.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje systémů řízení a zabezpečení letového provozu.

2. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel a letecké techniky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.

3. Mezinárodní a vnitrostátní koordinace a stanovení celostátní metodiky ověřování způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně komplexních systémů řízení a bezpečnosti letového provozu.

4. Celostátní koordinace a usměrňování ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně tvorby národních bezpečnostních programů mimořádných opatření a postupů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
17. Kvě 2016   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×