decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro dráhy a drážní dopravu

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU číslo 2.10.36. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro dráhy a drážní dopravu.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro dráhy a drážní dopravu (v katalogu prací 2.10.36)

9. platová třída

1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.

10. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje drážních dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti obce.

2. Šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě.

11. platová třída

1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních systémech v rámci dopravní soustavy.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.

3. Celostátní zajišťování agendy rušení drah, změn kategorie drah nebo uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.

4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

5. Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy, ochranného pásma dráhy a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního provozu a funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.

6. Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě se škodou velkého rozsahu a postižením na zdraví včetně kontroly uložených opatření.

7. Komplexní výkon drážní inspekce.

12. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.

2. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací na pořízení a obnovu kolejových vozidel a tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací kombinované dopravy.

3. Metodické usměrňování rušení drah, změn kategorie drah a koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze.

4. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

5. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

6. Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení v rámci mezinárodní dopravy.

7. Celostátní usměrňování a koordinace územní ochrany koridorů dopravních cest včetně posuzování studií.

8. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.

9. Analýza příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

10. Stanovování celostátní metodiky výkonu drážní inspekce.

13. platová třída

1. Metodické usměrňování rozvoje drah, provozování drah a drážní dopravy. Tvorba koncepce a zásad pro rušení drah s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti. Tvorba koncepce postupů privatizace s ohledem na zajištění provozuschopnosti, dopravní obslužnosti a mezinárodních závazků v drážní dopravě.

2. Tvorba koncepce a zásad kategorizace drah včetně výhledů s ohledem na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti.

3. Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.

4. Tvorba celostátní koncepce rozvoje organizačních struktur a informačních technologií v železniční dopravě.

5. Tvorba celostátní koncepce drážní inspekce.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

1 Komentář zapnuto "Referent pro dráhy a drážní dopravu"

Upozornit na
avatar
Chupacabras
Chupacabras

Jsme sdružení současných i bývalých studentů ČVUT, zejména Fakulty dopravní, kteří se zajímají o drážní dopravu. Kdyby bylo volné místo referenta pro dráhy, dejte vědět.

wpDiscuz
loading
×