decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro mládež, tělovýchovu a sport

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT číslo 2.10.16. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro mládež, tělovýchovu a sport.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro mládež, tělovýchovu a sport (v katalogu prací 2.10.16)

9. platová třída

1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu ve vymezené územní působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu ze státních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní působností.

10. platová třída

1. Koordinace péče o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje, hlavního města Prahy a statutárních měst, metodická pomoc obcím a občanským sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu z celostátních programů, realizace opatření na podporu a ochranu dětí a mládeže s celostátní
působností.

11. platová třída

1. Koordinační a metodická činnost v oblasti sportu nebo koordinace programů státní podpory sportu.

2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní správy a samosprávy ve školství a tvorba koncepce dalšího rozvoje správy mládeže a tělovýchovy.

2. Tvorba celostátních zásad sportovní činnosti a státní podpory v oblasti sportu (státní sportovní reprezentace, péče o sportovně talentovanou mládež, sport pro všechny a antidopingový program).

3. Tvorba rezortní koncepce rozvoje sportu, přípravy ke státní reprezentaci a přípravy sportovních talentů.

4. Tvorba celostátních zásad práce s dětmi a mládeží a státní podpory práce s dětmi a mládeží.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky sportu, státní sportovní reprezentace a antidopingového programu.

2. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávání.

3. Tvorba celostátní koncepce oblasti mládeže.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce státní politiky výchovy a vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
03. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×