decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro plavbu a vodní cesty

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY číslo 2.10.39. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro plavbu a vodní cesty.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Provádění cejchování plavidel.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro plavbu a vodní cesty (v katalogu prací 2.10.39)

8. platová třída

1. Vedení plavebního a námořního rejstříku.

2. Posuzování způsobilosti staveb na sledovaných vodních cestách a umístění plavebních znaků.

3. Posuzování splnění podmínek k provozování vnitrozemské vodní dopravy.

9. platová třída

1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.

2. Provádění cejchování plavidel.

3. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního plavebního rejstříku.

4. Zpracovávání pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské plavby.

10. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti a provozní způsobilosti plovoucích strojů a zařízení.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.

3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.

4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.

5. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí.

6. Odborné šetření plavebních nehod.

11. platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.

2. Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování příčin námořních nehod.

3. Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České republiky zahraničním provozovatelem.

4. Stanovování standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů.

5. Stanovování zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.

6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a věcí.

7. Zpracování kriterií a dat (plavební mapy, technické parametry plavebních komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické informace) pro koordinaci plavebního systému v rámci mezinárodního systému provozu na vodních cestách.

12. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2. Stanovování zásad a podmínek pro ověření typové způsobilosti plavidel.

3. Tvorba celostátní koncepce, mezinárodní koordinace a stanovení metodiky plavebního provozu.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.

2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×