decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro pozemní komunikace

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE číslo 2.10.40. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro pozemní komunikace.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro pozemní komunikace (v katalogu prací 2.10.40)

9. platová třída

1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.

2. Souhrnné odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti dopravního značení.

3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech správních deliktů.

10. platová třída

1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy.

2. Kategorizace dálnic a silnic nebo užívání dálnic a rychlostních silnic s celostátní působností.

3. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí komunikací, mostů, podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.

4. Koordinace a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů vojenské techniky, povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů.

5. Výkon silničního správního úřadu v působnosti obce s rozšířenou působností.

11. platová třída

1. Posuzování a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních komunikací.

2. Výkon silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

3. Zpracování odborných stanovisek ve věci výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám a předpisům.

4. Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.

5. Výkon dopravně-inženýrské činnosti na úseku dálnic a silnic pro motorová vozidla včetně posuzování automatizovaných systémů řízení silničního provozu na těchto pozemních komunikacích s celostátní působností.

6. Příprava programů výstavby a obnovy pozemních komunikací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.

2. Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.

3. Příprava a tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování investičních záměrů a hodnocení ekonomické efektivnosti staveb pozemních komunikací.

4. Posuzování a schvalování investičních záměrů a projektů staveb dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.

5. Koordinace a usměrňování výkonu silničních správních úřadů v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

1. Tvorba a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních komunikací.

2. Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních komunikací včetně silničních správních úřadů.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
28. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×